Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Whirlpool WSLK 65 AS X Installationsanleitung

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 16
INSTALLATIE EN GEBRUIK
NL
Voor de installatie: De minimumafstand tussen de bovenkant van de
kookplaat en de onderkant van de kap mag niet minder dan 50 cm zijn voor
elektrische kookplaten en 65 cm voor gas- of gemengde kookplaten. Als in de
installatie-instructies van de kookplaat een grotere afstand staat vermeld, dient
u die in acht te nemen.
WAARSCHUWING: Heel zwaar product; de kap moet door minstens twee
personen gehanteerd en geïnstalleerd worden.
Opmerking over de installatie en het gebruik: Lees deze handleiding
vooraleer de kap te installeren of in gebruik te nemen. De fabrikant kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor gebreken, schade of brand veroorzaakt als
het resultaat van het niet in acht nemen van de instructies en aanbevelingen in
deze handleiding.
Deze kap moet door een gekwalificeerde monteur worden gemonteerd. De
installateur moet de afstanden in acht nemen aangegeven op het kenplaatje
van het product/range.
INSTALLATION ET UTILISATION
F
Pour l'installation : La distance minimum entre la surface de support des
ustensiles de cuisine de la cuisinière et la partie la plus basse de la hotte ne doit
pas être inférieure à 50 cm pour les cuisinières électriques et 65 cm pour les
cuisinières au gaz ou mixtes. Si les consignes d'installation pour les cuisinières
au gaz recommande une plus grande distance, elles doivent être prises en
considération.
AVERTISSEMENT : Produit très lourd; la manutention et l'installation doivent
être effectuées par au moins deux personnes.
Remarque sur l'installation et l'utilisation : Lire ce manuel avant d'installer
ou utiliser la hotte. Le fabricant décline toute responsabilité pour toute
défectuosité, dommage, ou incendie causé par l'appareil si les consignes et les
recommandations disponibles dans ce manuel ne sont pas respectées.
La hotte doit être installée par un technicien spécialisé. L'installateur doit
respecter les distances d'installation minimales indiquées sur la plaque
signalétique du produit/cuisinière.
400010910557

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Whirlpool WSLK 65 AS X

 • Seite 1 INSTALLATIE EN GEBRUIK Voor de installatie: De minimumafstand tussen de bovenkant van de kookplaat en de onderkant van de kap mag niet minder dan 50 cm zijn voor elektrische kookplaten en 65 cm voor gas- of gemengde kookplaten. Als in de installatie-instructies van de kookplaat een grotere afstand staat vermeld, dient u die in acht te nemen.
 • Seite 2: Installation Und Gebrauch

  INSTALLATION UND GEBRAUCH Hinweis zur Installation: Der Mindestabstand zwischen der Abstellfläche der Behälter auf dem Herd und dem untersten Teil der Dunstabzugshaube muss bei Elektroherden 50 cm und bei Gasherden oder kombinierten Elektro-/Gasherden 65 cm betragen. Schreiben die Installationsanweisungen des Gaskochfelds einen größeren Abstand vor, ist dieser natürlich zu beachten.
 • Seite 3 INSTALLAZIONE E USO Indicazioni per l'installazione: La distanza minima fra il supporto dei recipienti sul dispositivo di cottura e la base della cappa non deve essere inferiore a 50 cm in caso di piastre elettriche e a 65 cm in caso di piastre a gas o miste. Rispettare tuttavia la distanza superiore che sia eventualmente prescritta nelle istruzioni per l'installazione della piastra a gas.
 • Seite 4: Instalación Y Uso

  INSTALACIÓN Y USO Para la instalación: La distancia mínima entre el soporte de las sartenes de la cocina y la parte inferior de la campana no debe ser menor de 50 cm en cocinas eléctricas y de 65 cm en cocinas de gas o mixtas. Si las instrucciones de instalación de la cocina de gas especifican una distancia mayor, se debe tener en cuenta.
 • Seite 5 400010910557...
 • Seite 6 * alleen op enkele modellen * disponible sur certains modèles seulement * nur bei einigen Modellen vorhanden * μόνο σε ορισμένα μοντέλα * presente soltanto su alcuni modelli * disponível apenas em alguns modelos * solo en algunos modelos * only present on some models 400010910557...
 • Seite 7 Vetfilter/ Filtre à graisses/ Fettfilter/ Koolstoffilter/ Filtre à charbon/ Aktivkohlefilter/ Φίλτρο Φίλτρο για λίπη/ Filtro grassi/ Filtro de άνθρακα/ Filtro carbone/ Filtro de carvão/ Filtro de carbono/ Carbon filter gordura/ Filtro de grasa/ Grease filter 400010910557...
 • Seite 8: Belangrijke Veiligheidsinstructies

  MILIEUTIPS geldende normen op het gebied van de veiligheid. 1. Verpakking Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar en Aarding van het apparaat is verplicht. draagt het recyclingsymbool .Respecteer de (Niet mogelijk voor kappen van plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking. Het Klasse II). verpakkingsmateriaal (plastic zakken, piepschuim enz…) moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden.
 • Seite 9 gebruik instructies ontvangen van of apparaten die werken op gas of begeleid worden door een persoon een andere brandstof. Er moet een die verantwoordelijk is voor hun aparte afvoer voorzien worden. veiligheid. Alle nationale voorschriften over de 13. Houd kinderen uit de buurt. luchtafvoer bepaald in art.
 • Seite 10: Elektrische Aansluiting

  KLANTENSERVICE Elektrische aansluiting De hoofdspanning moet overeenkomen met de waarde Voordat u contact opneemt met de Whirlpool op het kenplaatje aangebracht in de kap. Als het apparaat Consumentenservice een stekker heeft, sluit u het aan op een stopcontact dat 1. Controleer: "Storingen opsporen" om te zien of u het voldoet aan de momenteel geldende regels, en dat zich op probleem zelf kunt oplossen.
 • Seite 11 Installatie afzuigkap (A): de rookgassen worden afgezogen en afgevoerd naar buiten via een afvoerbuis vastgemaakt aan de flens C (bajonetkoppeling). Als de afvoeropening niet gebruikt wordt, sluit die dan af met de dop D1 die meegeleverd is (als bajonetkoppeling aanwezig is). Belangrijk: sommige modellen zijn voorzien van het bovenste gat B1 afgesloten met een dop D1.
 • Seite 12: Protection De L'environnement

  PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT La mise à la terre de l'appareil est obligatoire. (Impossible pour les 1. Emballage Les matériaux d'emballage sont entièrement recyclables hottes de Classe II). comme l'indique le symbole de recyclage . Conformez 4. Ne jamais utiliser de prises multiples vous aux règlements locaux en vigueur en matière ou de rallonge.
 • Seite 13 14. Pour réduire les risques d’incendie, nationaux sur l’évacuation d’air utilisez uniquement un conduit mentionnés à l’article 7.12.1 du CEI EN d’entrée en métal. 60335- 2-31 doivent être respectés. 15. Les enfants doivent rester sous 22. Si la hotte est utilisée conjointement surveillance pour éviter qu'ils ne à...
 • Seite 14: Branchement Électrique

  SERVICE APRÈS-VENTE Branchement électrique La tension principale doit être identique à celle indiquée sur la Avant de contacter le Service Après-Vente plaque signalétique située à l’intérieur de la hotte. Si la hotte 1. Voir si vous ne pouvez pas corriger le problème vous- comporte une fiche, branchez-la dans une prise conforme à...
 • Seite 15 Installation de la hotte aspirante (A): les fumées sont aspirées et évacuées vers l’extérieur à travers un conduit d’échappement attaché à la bride C (connecteur à baïonnette). Toujours fermer la bouche d’évacuation qui n’est pas utilisée avec le bouchon D1 fourni (selon le modèle – connecteur à baïonnette). Important : certains modèles sont disponibles avec un trou au haut B1 fermé...
 • Seite 16: Informationen Zum Umweltschutz

  INFORMATIONEN ZUM 3. Die Erdung dieses Geräts ist UMWELTSCHUTZ gesetzlich vorgeschrieben. (Dies ist bei Abzugshauben Klasse II nicht 1. Verpackung Das Verpackungsmaterial ist zu 100 % wieder verwertbar möglich). und durch das Recyclingsymbol gekennzeichnet. 4. Verwenden Sie keine Entsorgen Sie es den örtlichen Vorschriften entsprechend.
 • Seite 17 Kenntnis benutzt werden, es sei 21. Die angesaugte Luft darf nicht in denn, sie wurden durch für ihre ein Abluftrohr geleitet werden, in Sicherheit verantwortliche Personen das die Abluft von mit Gas oder entsprechend eingewiesen. anderen Brennstoffen betriebenen 13. Halten Sie Kinder fern. Geräten abgeleitet wird, sondern 14.
 • Seite 18: Elektrischer Anschluss

  Elektrischer Anschluss • Sind die Abluftöffnungen verstopft? Die Lampe funktioniert nicht: Die Netzspannung muss mit der auf dem Typenschild • Ist die Lampe zu ersetzen? im Innenteil der Dunstabzugshaube übereinstimmen. • Wurde die Lampe sachgerecht montiert? Falls die Abzugshaube mit einem Stecker versehen ist, schließen Sie sie an eine normgerechte Steckdose an zugänglicher Stelle an.
 • Seite 19 Abluftbetrieb (A): Die Schwaden werden angesaugt und über das am Verbindungsring C (Bajonettverschluss) befestigte Abluftrohr nach außen geleitet. Verschließen Sie nicht benutzte Abluftöffnungen mit dem Zubehör-Verschluss D1 (falls mitgeliefert - Bajonettverschluss). Wichtig: Einige Modelle werden mit oberer Öffnung B1 geschlossen mit einem Verschluss D1 geliefert. Entfernen Sie den Verschluss, um den Gebrauch zu ermöglichen.
 • Seite 20 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ασφάλεια. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η γείωση αυτής της συσκευής είναι υποχρεωτική. (Δεν είναι δυνατή για 1. Συσκευασία Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα 100% και απορροφητήρες κατηγορίας II). φέρουν το σήμα ανακύκλωσης . Να συμμορφώνεστε ποτέ μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα με...
 • Seite 21 της από άτομο υπεύθυνο για την που χρησιμοποιούνται για την ασφάλειά τους. απομάκρυνση καπνών που 13. Κρατάτε τα παιδιά μακριά. παράγονται από συσκευές που 14. Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, λειτουργούν με αέριο ή άλλα καύσιμα, χρησιμοποιείτε μόνο μεταλλικούς αλλά...
 • Seite 22: Δήλωση Συμμόρφωσης

  Ηλεκτρική σύνδεση Οδηγός εντοπισμού βλαβών Η τάση του ηλεκτρικού δικτύου πρέπει να ταιριάζει με Αν ο απορροφητήρας δεν λειτουργεί: αυτήν στην πινακίδα χαρακτηριστικών που βρίσκεται • Έχει μπει το φις καλά στην πρίζα; στο εσωτερικό του απορροφητήρα. Αν παρέχεται με φις, •...
 • Seite 23 Εγκατάσταση μοντέλου απαγωγής (A): Οι ατμοί αναρροφώνται και κατευθύνονται στο εξωτερικό μέσω ενός σωλήνα απαγωγής που στερεώνεται στη φλάντζα C (σύνδεση μπαγιονέτ). Κλείνετε πάντα το άνοιγμα απαγωγής που δεν χρησιμοποιείται με την τάπα D1 του εξοπλισμού (εάν διατίθεται - σύνδεση μπαγιονέτ). Σημαντικό: σε...
 • Seite 24: Consigli Per La Salvaguardia Dell'ambiente

  CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA sicurezza. DELL'AMBIENTE 3. La messa a terra dell'apparecchio è obbligatoria per legge. (non prevista 1. Imballo Il materiale di imballo è riciclabile al 100% ed è per cappe di classe II). contrassegnato dal simbolo del riciclaggio .Rispettare le 4.
 • Seite 25 13. Si raccomanda di tenere lontani i dall'art. 7.12.1 delle norme CEI bambini. EN 60335-2-31. 14. Per ridurre il rischio di incendi, 22. Se la cappa è utilizzata insieme ad utilizzare soltanto condotti di entrata altri apparecchi che impiegano gas in metallo. o altri combustibili, la pressione 15.
 • Seite 26: Collegamento Alla Rete Elettrica

  SERVIZIO ASSISTENZA Collegamento alla rete elettrica La tensione della rete elettrica deve corrispondere a quella Prima di contattare il Servizio Assistenza della targhetta recante i valori nominali, situata all'interno 1. Verificare se non sia possibile eliminare da soli il guasto della cappa.
 • Seite 27 Installazione della cappa di aspirazione (A): l'espulsione dei fumi aspirati avviene all'esterno attraverso un condotto di scarico fissato alla flangia C (accoppiamento a baionetta). Quando non utilizzato chiudere sempre il condotto di scarico con il relativo tappo D1 (se in dotazione - accoppiamento a baionetta). Importante: alcuni modelli sono forniti con il foro superiore B1 chiuso mediante il tappo D1.
 • Seite 28 CONSELHOS PARA A PROTEÇÃO DO A ligação deste aparelho à terra é AMBIENTE obrigatória por lei. (Impossível para exaustores da classe II). 1. Embalagem A embalagem é constituída por material 100% reciclável e 4. Nunca utilize tomadas múltiplas, está marcada com o símbolo da reciclagem .
 • Seite 29 13. Mantenha as crianças afastadas do descarga de ar previstas no Art. 7.12.1 aparelho. da norma CEI EN 60335-2-31 devem 14. Para reduzir o risco de incêndio, ser cumpridas. utilize apenas uma conduta de 22. Se o exaustor for usado com outros entrada em metal.
 • Seite 30: Ligação Elétrica

  Ligação elétrica Se a lâmpada não funcionar: • A lâmpada precisa de ser substituída? A tensão da rede deve corresponder à indicada na placa • A lâmpada está instalada corretamente? de características localizada no interior do exaustor. Se fornecido com uma ficha, ligue o exaustor a uma tomada que cumpra as regulamentações em vigor e situada numa SERVIÇO PÓS-VENDA área acessível.
 • Seite 31 Instalação do exaustor (A): os gases são extraídos e expelidos para o exterior através de uma conduta de exaustão fixa à flange C (acoplamento de baioneta). Desligue sempre a saída de escape não utilizada com a tampa D1 fornecida (se o acoplamento de baioneta for fornecido).
 • Seite 32: Protección Del Medio Ambiente

  PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 4. No utilice nunca regletas ni alargadores. 1. Embalaje El material de embalaje es 100% reciclable, tal y como indica Una vez terminada la instalación, los el símbolo de reciclaje . Cumpla la normativa local de componentes eléctricos no deben eliminación de residuos.
 • Seite 33 aparato. gas u otros combustibles, la presión 16. Este producto deberá desecharse negativa de la habitación no deberá en conformidad con la normativa superar los 4 Pa (4 x 10  bares). Por local en vigor sobre la eliminación de consiguiente, asegúrese de que residuos.
 • Seite 34: Conexión Eléctrica

  SERVICIO POSTVENTA Conexión eléctrica El voltaje de la red eléctrica debe coincidir con el que figura en Antes de llamar al Servicio Postventa la placa de características situada en el interior de la campana. 1. Consulte la «Guía para la solución de problemas» para Si la campana dispone de enchufe, conéctela a una toma que ver si puede resolver el problema sin ayuda.
 • Seite 35 Instalación de la campana extractora (A): los humos son expulsados al exterior a través de un tubo de salida de humos fijado a la brida de conexión C (acoplamiento de bayoneta). Cierre siempre la salida que no utilice con el tapón D1 proporcionado (si se proporciona - acoplamiento de bayoneta).
 • Seite 36 SAFEGUARDING THE ENVIRONMENT 4. Never use multisockets and extension leads. 1. Packing Packing materials are 100% recyclable and are marked The electrical components must no with the recycling symbol .Comply with the local longer be accessible to the user after regulations for disposal.
 • Seite 37 treatment, recovery and recycling of without its lamps correctly installed - this product, contact the competent risk of electric shock. local office, the household waste 27. Wear work gloves for all installation collection service or the shop where and maintenance operations. you purchased the appliance.
 • Seite 38: Electrical Connection

  AFTER-SALES SERVICE Electrical connection The mains voltage must match that given on the rating plate Before calling the After-Sales Service located inside the hood. If provided with a plug, connect 1. Check to see if you can fix the problem yourself (see the hood to a socket complying with the current regulations “Troubleshooting Guide”).
 • Seite 39 Extractor hood installation (A): fumes are extracted and expelled to the outside through an exhaust duct fixed to the flange C (bayonet coupling). Always shut off the unused exhaust outlet with the plug D1 provided (if provided- bayonet coupling). Important: some models are supplied with the upper hole B1 closed with a plug D1. Remove the plug to enable use. Important! Not all models have rear drain hole B2.
 • Seite 40 400010910557...

Inhaltsverzeichnis