Herunterladen Diese Seite drucken

Conrad Telestar STARFLEX T4 plus Installationsanleitung Seite 5

Dvb-t zimmerantenne

Werbung

VEILIGHEIDSMAATREGELEN:
Deze DVB-T-kamerantenne is gebouwd in overeenstemming met de internationaal
erkende veiligheidseisen. Lees deze veiligheidsmaatregelen voor uw eigen veiligheid
door voor u het apparaat in gebruik neemt. De fabrikant aanvaardt geen aansprake-
lijkheid voor schade die het gevolg is van foutief gebruik of niet-inachtneming van de
veiligheidsmaatregelen.
1. Als u de antenne opstelt, moet u ervoor zorgen dat aan alle kanten een vrije ru
imte van ca. 5 cm ter beschikking staat, zodat de lucht ongehinderd kan circuleren en
het apparaat niet oververhit.
2. Plaats geen brandende voorwerpen, bijv. een brandende kaars op of onmiddellijk
naast het apparaat.
3. De antenne mag nooit worden blootgesteld aan spatwater of vloeistoffen. Plaats
geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, in de buurt van de antenne.
4. Het netsnoer moet steeds correct aangesloten zijn. Raak het netsnoer of de stekker
nooit aan met natte handen.
5. De antenne kan gebruikt worden bij temperaturen tussen 5°C en 40°C. Gebruik het
apparaat alleen in omgevingen met gematigd klimaat, niet onder tropische omstan-
digheden.
Gebruikspauzen:
Het apparaat moet tijdens een onweer of als u het gedurende een langere periode niet
gebruikt (bijv. vakantie) van het stroomnet worden gescheiden.
(D) Installationsanleitung
Die TELESTAR STARFLEX T4 plus ist eine aktive DVB-T Zimmerantenne, die ihre Spannung sowohl
über den DVB-T Receiver als auch über das mitgelieferte Netzteil beziehen kann.
ACHTUNG: bitte verwenden Sie das Netzteil nur dann, wenn der an die STARFLEX T4 angeschlossene
DVB-T Receiver keine eigene Spannung zur Speisung der Antenne abgibt.
Installation (ohne Netzteil)
Installationsschritte:
1. schrauben Sie die Antenne (Teil 1) auf den Antennensockel (Teil 2)
2. verbinden Sie die montierte Antenne mit Hilfe des Verbindungskabels mit Ihrem DVB-T Receiver,
benutzen Sie hierfür – falls notwendig – den Adapterstecker (Teil 3)
3. Schalten Sie Ihren DVB-T Receiver ein. Sollte die rote Kontrollleuchte am Antennensockel leuchten,
wird die STARFLEX T4 mit Spannung versorgt.
Installation (mit Netzteil)
Installationsschritte:
1. schrauben Sie die Antenne (Teil 1) auf den Antennensockel (Teil 2)
2. verbinden Sie die montierte Antenne mit Hilfe des Verbindungskabels mit Ihrem DVB-T Receiver,
benutzen Sie hierfür – falls notwendig – den Adapterstecker (Teil 3)
3. Verbinden Sie die Antenne über den Anschluss am Antennensockel mit dem Netzteil (Teil 4)
4. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose, die rote Kontrollleuchte am Antennensockel sollte nun
leuchten.
GB) Installation instructions
The TELESTAR STARFLEX T4 plus is an active indoor DVB-T antenna that can draw its current both
from the DVB-T receiver and from the mains adapter supplied
NOTE: Please use the mains adapter only where the DVB-T receiver to which the STARFLEX T4 is
connected does not provide its own current to feed the antenna..

Werbung

loading