Herunterladen Diese Seite drucken

Conrad 41 75 70 Bedienungsanleitung Seite 4

2,5er sata-festplattengehäuse

Werbung

Behuizing voor 2,5 SATA-harde schijven
Bestnr. 41 75 70
USB 2.0
Bestnr. 41 75 71
USB 3.0
1.
Bedoeld gebruik
De behuizing is geschikt voor de inbouw van een 2,5" SATA harde schijf. Voeding is mogelijk via een USB
2.0-interface (best.-nr. 417570), of een USB 3.0-interface (best.-nr. 417571). Voor het voeden kan tevens een
extra netvoeding worden aangesloten.
Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik in droge ruimtes binnenshuis.
In verband met veiligheid en normering (CE) zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product
toegestaan. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hiervoor beschreven, kan het
product worden beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan met als
gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand, elektrische schok enzovoort. Lees de gebruiksaanwijzing volledig door
en gooi hem niet weg. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter beschikking
worden gesteld.
2.
Leveringsomvang
Behuizing voor vaste schijf
USB Y-kabel
4 x bevestigingsschroef
Schroevendraaier
Gebruiksaanwijzing
3.
Veiligheidsinstructies
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies.
Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze
gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld
voor de daardoor ontstane schade aan apparatuur of persoonlijk letsel. Bovendien vervalt
in dergelijke gevallen de garantie.
Personen / Product
Pak de harddisk alleen aan de zijkant van de behuizing beet, raak de printplaat met de elektronica niet aan.
Elektrostatische ontladingen kunnen de harddisk beschadigen.
Zorg ervoor dat de kabels bij het opstellen van het product niet worden geknikt of afgekneld.
Het apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
Laat verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit kan gevaarlijk materiaal worden voor spelende
kinderen.
Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge luchtvochtigheid,
vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
Zet het product niet onder mechanische druk.
Als het niet langer mogelijk is het apparaat veilig te bedienen, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat
niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilige bediening kan niet langer worden gegarandeerd wanneer
het product:
-
zichtbaar is beschadigd,
-
niet langer op juiste wijze werkt,
-
tijdens lange periode is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of
-
onderhevig is geweest aan ernstige vervoergerelateerde druk.
Behandel het apparaat met zorg. Schokken, botsingen of zelfs een val van een beperkte hoogte kan het
product beschadigen.
Neem alstublieft ook de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen van alle andere apparaten in acht die met
het product zijn verbonden.
Diversen
Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten van het
apparaat.
Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een expert of in een
daartoe bevoegde winkel.
Als u nog vragen hebt die niet door deze gebruiksaanwijzingen zijn beantwoord, neem dan contact op met
onze technische dienst of ander technisch personeel.
4.
Inbouw van een 6,35 cm (2,5") SATA-harde schijf
1.
Verwijder met de meegeleverde schroevendraaier de schroeven aan de voorkant van de behuizing. Deze
bevinden zich links en rechts naast de aansluitingen.
2.
Haal het deksel er voorzichtig af.
3.
Richt de SATA-stekker uit met de aansluiting op de harde schijf en steek hem op de harde schijf.
4.
Schuif de harde schijf met het geplaatste deksel voorzichtig in de behuizing. Pak de harde schijf daarbij
alleen aan de zijkant vast.
5.
Sluit het deksel en draai de schroeven weer aan.
5.
Aansluiten
Er bestaan twee verschillende soorten USB-poorten:
USB-poort met laag vermogen
Deze kan een stroom leveren van max. 100 mA, bijv. de USB-poort van een toetsenbord of de USB-poort van
een USB-hub zonder voedingseenheid. Dergelijke aansluitingen zijn niet geschikt voor het gebruik van een
externe harddisk!
USB-poort met hoog vermogen
Een dergelijke USB-poort kan een stroom van max. 500 mA leveren, bijv. een USB-poort van het mainboard of
de USB-poort van een USB-hub met een eigen voedingseenheid.
Omdat de meeste 6,35 cm (2,5") harddisks bij het starten een stroom van ca. 1 A en tijdens het gebruik
van ca. 400-500 mA nodig hebben, kan een USB-poort met laag vermogen niet gebruikt worden voor
de stroomtoevoer! Bovendien heeft ook de printplaat in de harddiskbehuizing een bepaalde hoeveelheid
stroom nodig (ca. 100 mA).
Daarom levert ook een enkele USB-poort met hoog vermogen te weinig stroom bij het opstarten van de
2,5"-harddisk. Dit kan ertoe leiden dat de 2,5"-harddisk niet start of zachte tikgeluiden maakt.
Sommige USB-poorten leveren ook meer dan 500 mA, hoewel dit geen standaard is.
Daarom beschikt de meegeleverde USB-kabel over twee USB-connectors type A.
1.
Verbind eerst de beide USB-connectors type A met twee vrije USB-poorten van uw computer (of een USB-
Versie 10/12
hub met eigen voedingseenheid).
2.
Verbind daarna pas de connector met de harddiskbehuizing.
-
Daardoor wordt de stroom van beide USB-poorten (500 mA + 500 mA = 1 A) bij elkaar opgeteld, de
werking van de externe harddisk is gewaarborgd.
-
Bepaalde notebooks leveren aan hun USB-aansluitingen minder dan 500 mA per poort. In dit geval
kan het gebeuren dat het gebruik van de harddisk niet mogelijk is (de harddisk start niet of wordt niet
herkend e.d.). In dit geval dient een externe USBhub met eigen voedingseenheid te worden gebruikt.
3.
Als de blauwe LED oplicht, is het apparaat bedrijfsklaar.
6.
Tips en aanwijzingen
USB 3.0-apparaten zijn neerwaarts compatibel. Dit betekent dat de behuizing met de ingebouwde harddisk
ook op een conventionele USB 2.0-poort werkt - maar dan wel met de maximale USB 2.0-snelheid.
Houd er hierbij echter wel rekening mee, dat eventuele bestanden beschadigd kunnen raken of Windows®
vastloopt wanneer tijdens een gegevensoverdracht de verbindingskabel eruit wordt getrokken (resp. de
behuizing wordt uitgeschakeld of de voedingseenheid wordt losgekoppeld).
Behandel harddisks in principe zeer zorgvuldig. Door schokken tijdens de werking (en ook nog enige
seconden na het uitschakelen.) kan de schrijf-/leeskop op de magneetschijf rechtop komen te staan, wat
de harddisk onherstelbaar beschadigd.
Als u de harde schijf voor het eerst aansluit, kan het ongeveer een minuut duren voordat hij herkend wordt.
Deze tijd kan verschillen, afhankelijk van het besturingssysteem en de hardware.
Een nieuwe harddisk dient gepartitioneerd en geformatteerd te worden vóór gebruik voordat deze bijv. in
Windows® Verkenner verschijnt.
Bij Windows® 7 gaat u in het Configuratiescherm naar „Systeem en beveiliging". Klik onder „Systeembeheer"
op „Partities op harde schijf maken en formatteren".
Kies hier de juiste harddisk en maak een nieuwe partitie aan. Deze dient dan te worden geformatteerd.
7.
Reiniging
Ontkoppel het apparaat alvorens het te reinigen van het lichtnet.
Voor de reiniging van het product volstaat een schone, droge en pluisvrije doek. Gebruik geen agressieve
schoonmaakmiddelen, hierdoor kan de behuizing verkleuren.
8.
Verwijdering
Elektronische apparaten zijn recyclebare stoffen en horen niet bij het huisvuil.
Als het product niet meer werkt, moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor
afvalverwerking inleveren.
9.
Technische gegevens
Geschikt voor:
Gegevensoverdrachtsnelheid:
Ø DC-voedingsbus (buiten/binnen):
Bedrijfsspanning:
Systeemeisen :
Lengte kabel:
Afmetingen (B x H x D):
Gewicht:
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van Conrad Electronic SE,
Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau/Duitsland.
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard
dan ook, bijvoorbeeld fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische
gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen de schriftelijke toestemming van de
uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het ter perse gaan.
Wijzigingen in techniek en uitrusting voorbehouden.
© 2012 bei Conrad Electronic SE.
41 75 70
2,5" (6,35 cm) SATA harde schijf 9,5 of 12,5 mm hoog, 1 TB max.
USB 2.0: tot 480 MB/s
USB 3.0: tot 5 GB/s
3,5/1,35 mm
5 V/DC via USB
Windows® ME/2000/XP/Vista™/7/8, Mac OS 9.1 of hoger
1 m
126 x 78 x 13 mm
126 x 79 x 13 mm
71 g
41 75 71
90 g
V1_1012_02-JU

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

41 75 71