Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Veiligheidsinstructies - Westfalia WEH900 Originalanleitung

Elektrohobel
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 7

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Om storingen, schade en gezondheidsproblemen te voorkomen, dient
u de bijgevoegde algemene veiligheidsinstructies en de volgende
informatie in acht te nemen:
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en gebruik het
apparaat uitsluitend volgens deze handleiding.
Als de werking van het apparaat ongemak of pijn veroorzaakt, stop dan
onmiddellijk met werken en onderzoek de oorzaak.
Gooi onnodig verpakkingsmateriaal weg of bewaar het op een plaats die niet
toegankelijk is voor kinderen. Er bestaat verstikkingsgevaar!
Personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden mogen het
apparaat niet gebruiken tenzij ze onder toezicht staan van en geïnstrueerd
worden door een begeleider.
Dit apparaat is niet geschikt voor buitenwerk.
Zorg ervoor dat het werkgebied voldoende verlicht is.
Gebruik de elektrische schaafmachine alleen voor het schaven van
houtmaterialen zoals balken of planken. Schaaf niet over metalen voorwerpen
zoals spijkers of schroeven. Dit kan de schaafmessen en de snijkop beschadigen.
Gebruik de elektrische schaafmachine niet op asbesthoudend materiaal.
Draag bij het schaven altijd een veiligheidsbril en een stofmasker. Draag
geschikte kleding. Verwijder juwelen en bind lang haar vast voordat u aan het
werk gaat.
Bescherm uw gehoor. Draag gehoorbescherming.
Houd de machine tijdens het werken met beide handen bij de handgrepen vast.
Leg uw hand nooit op het werkstuk voor of naast het apparaat.
Beveilig het werkstuk tegen uitglijden. Houd het werkstuk nooit met de hand
vast.
Zet het apparaat pas neer als het volledig tot stilstand is gekomen.
Let op: Het stof en de spanen die tijdens het werk ontstaan, kunnen gevaarlijk
zijn voor de gezondheid, ontvlambaar of explosief zijn. Neem passende
beschermende maatregelen.
Grijp niet met uw handen in de chipuitwerper (3). Vermijd contact met
draaiende delen en met de schaafmessen.
Schakel de machine in en leid de machine alleen bij het inschakelen tegen het
werkstuk, anders bestaat er gevaar voor terugslag.
12

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

96 30 46

Inhaltsverzeichnis