Herunterladen Diese Seite drucken

Bosch Rexroth ID 40/SLK-CAN Montageanleitung Seite 2

Vorschau ausblenden

Werbung

2/8
Bosch Rexroth AG
Sicherheitshinweise
Bezpečnostní pokyny
Die bestimmungsgemäße
Verwendung des Schreib-Lese-
Kopfes (SLK) ist die Übertragung
von Daten
– von und zu einem mobilen
Datenträger (MDT)
– von und zu einem Bus-
Master in industriellen
Produktionsumgebungen.
Elektrische Anschlüsse nach
der entsprechenden nationalen
Vorschrift. Für Deutschland:
VDE-Vorschrift VDE 0100!
Bei Schäden, die aus nicht
bestimmungsgemäßer Verwendung
und aus eigenmächtigen, in dieser
Anleitung nicht vorgesehenen
Eingriffen entstehen, erlischt
jeglicher Gewährleistungs- und
Haftungsanspruch gegenüber dem
Hersteller.
Der SLK ist recyclingfähig.
Auf sachgerechte Entsorgung
achten!
Používání k určenému účelu čtecí a
zápisové hlavy (SLK) je přenos dat
– od mobilního datového nosiče
(MDT) a k němu
– od řadiče sběrnice v průmyslovém
výrobním prostředí a k němu.
Elektrické připojení podle
příslušného národního předpisu.
Pro Německo: předpis VDE 0100!
Za škody, které vzniknou používáním
k jinému než určenému účelu
a svévolnými, v tomto návodu
nepopsanými zásahy, zaniká
jakýkoliv nárok na uplatnění záruky
a odpovědnosti vůči výrobci.
SLK lze recyklovat.
Dbejte na řádnou likvidaci!
ID 40 | MTCS 527 942/2008-02

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Bosch Rexroth ID 40/SLK-CAN

Diese Anleitung auch für:

Rexroth 3 842 406 120Rexroth id 40/slk-pdpRexroth 3 842 406 130Rexroth id 40/slk-ibsRexroth 3 842 406 140Rexroth id 40/slk-serie