Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Beko ATH7120 Bedienungsanleitung
Beko ATH7120 Bedienungsanleitung

Beko ATH7120 Bedienungsanleitung

Ultraschall-luftbefeuchter
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für ATH7120:

Werbung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Beko ATH7120

 • Seite 61 Ultrazvučni ovlaživač vazduha Uputstvo za upotrebu ATH7120...
 • Seite 62 Molimo Vas, prvo pročitajte uputstvo za upotrebu! Poštovani korisniče, Zahvaljujemo Vam za kupovinu ovog Beko uređaja. Nadamo se da ćete dobiti najbolje rezultate od svog uređaja, proizvedenog pomoću najsavremenije tehnologije visokog kvaliteta. Molimo Vas, pažljivo pročitajte celo uputstvo za upotrebu i sve prateće dokumente pre upotrebe uređaja i čuvajte ga u slučaju da Vam zatreba ubuduće.
 • Seite 63: Inhaltsverzeichnis

  SADRŽAJ 1 Bezbednosna uputstva 2 Opis komponenti 3 Uputstva za upotrebu 3.1 Uputstva za upotrebu....................3.2 Način rada......................... 3.3 Instrukcije za rad......................4 Svakodnevno održavanje 5 Pomoć u rešavanju problema 6 Tehnički parametri 7 Ostalo 7.1 Odlaganje otpadnog uređaja..................7.2 Osobine uređaja......................7.3 Dijagram strujnog kola.......................
 • Seite 64: Bezbednosna Uputstva

  Bezbednosna uputstva Upozorenje  Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvu za upotrebu.  Nemojte otvarati uređaj da biste ga prepravljali ili vršili popravke bez ovlašćenog lica.  Neovlašćena lica ne smeju menjati strujni kabl.  Nemojte dodavati u vodu bilo kakve aditive ukoliko ih nije proizveo ili preporučio proizvođač.
 • Seite 65: Mere Predostrožnosti

  Bezbednosna uputstva  Deca se uvek moraju nalaziti pod nadzorom odraslih kako se ne bi igrala sa uređajem.  Ukoliko je strujni kabl oštećen, mora ga zameniti proizvođač, ovlašćeni serviser ili slično kvlifikovano lice kako biste izbegli rizik za upotrebu. Mere predostrožnosti ...
 • Seite 66: Bezbednosna Uputstva

  Bezbednosna uputstva  Držite uređaj na normalnoj sobnoj temperaturi. Ne koristiti u hladnim prostorijama kako se uređaj ne bi oštetio.  Držite uređaj daleko od nameštaja ili električnih uređaja, kako ih vodena para ne bi navlažila. Ultrazvučni ovlaživač vazduha / Uputstvo za upotrebu 6/SRB...
 • Seite 67: Opis Komponenti

  Opis komponenti 9. Način rada 1. Uski nastavak 2. Ručica 10. Jonizator 3. Rezervoar 11. Displej 4. Posuda za meku vodu 12. Dugme za automatski rad 5. Poklopac rezervoara 13. Dugme On/Off 14. Dekorativna pločica 6. Strujni kabl 7. Kućište uređaja 15.
 • Seite 68 Opis komponenti Lista elemenata u pakovanju Proizvod Uputstvo za upotrebu Četkica Posuda za meku vodu Ultrazvučni ovlaživač vazduha / Uputstvo za upotrebu 8/SRB...
 • Seite 69: Uputstva Za Upotrebu

  Uputstva za upotrebu 3.1 Uputstva za upotrebu Pre prve upotrebe ovlaživača postavite uređaj na sobnu temperaturu najmanje pola sata pre pokretanja. Pravilni uslovi u prostoriji za rad uređaja: temperatura 5°C-25°C, relativna vlažnost vazduha manja od 80% RH. Koristiti čistu vodu hladniju od 40°C (po mogućnosti prečišćenu vodu). Kada je temperatura u prostoriji ispod 0°C, isipajte vodu iz rezervoara uređaja kako se voda ne bi smrzla u njemu, što bi moglo izazvati oštećenje kkomponenti.
 • Seite 70: Instrukcije Za Rad

  Uputstva za upotrebu Postavite rezervoar i zategnite Postavite rezervoar pravilno na kućište (slika 4) poklopac (slika 3) Slika 3 Slika 4 3.3 Instrukcije za rad Nakon povezivanja ovlaživača na struju, lampica indikator i displej se uključuju i isključuju jedan po jedan, što znači da je uređaj uključen u struju. Pritisnite dugme (slika 5), lampice indikatore i uređaj ulazi u automatski rad u kome se uređaj automatski prilagođava uslovima vlažnosti u prostoriji.
 • Seite 71 Uputstva za upotrebu Pritisnite dugme prekdač za negativne jone kiseonika (Slika 7), uključuje se indikator i ovlaživač počinje da oslobađa puno negativnih jon kiseonika kako bi se poboljšao kvalitet vazduha u prostoriji i bio bolji za Vaše zdravlje. (Ova funkcija nije dostupna u režimu spavanja).
 • Seite 72: Svakodnevno Održavanje

  Svakodnevno održavanje Negde je voda tvrđa zbog veće količine jona kalcijuma i magnezijuma, a negde s koristi i hlor za prečišćavanje vode. Zbog toga se tokom upotrebe uređaja, zbog nečiste vode, magnezijum i kalcijum mešaju sa vodenom parom i hvataju se na površinu predmeta i podova, na kojima se, kada se nakvase i zatim osuše, formira prah nalik kamencu i delimično se razgrađuje, a delimično formira kamenac na površini trnsduktora i rezervoara.
 • Seite 73 Svakodnevno održavanje Slika 9 Slika 10 Ultrazvučni ovlaživač vazduha / Uputstvo za upotrebu 13/SRB...
 • Seite 74: Pomoć U Rešavanju Problema

  Pomoć u rešavanju problema Mogući uzroci Rešenje Opis kvara Uređaj nije priključen na Uključite uređaj u struju i Indikatori lampice ne rade i pritisnite prekidač. nema vodene pare ili struju. Niste pritisnuli prekidač vazduha da izlaze iz Pritisnite On/Off prekidač. uređaja.
 • Seite 75: Tehnički Parametri

  Tehnički parametri Zadržano pravo na tehničke izmene i izmene dizajna. Osnovne informacije Informacije za identifikovanje modela na koji se odnose informacije. Model ATH7120 Napon 220V-240V~ Frekvencija 50-60Hz Snaga ≥250ml/h Maksimalni kapacitet nebulizacije Maksimalni kapacitet rezervoara 3L±10% Glasnoća rada u Sleep režimu ≥...
 • Seite 76: Ostalo

  Ostalo 7.1 Odlaganje otpadnog uređaja Pravilno bacanje uređaja Ova oznaka pokazuje da se ovaj uređaj ne sme bacati zajedno sa otpadom iz domaćinstva širom EU. Kako biste sprečili moguću štetu po okolinu i ljudsko zdravlje zbog nekontrolisanog bacanja otpada, odgovorno ga reciklirajte u cilju održivog korišćenja izvora resursa.
 • Seite 77: Dijagram Strujnog Kola

  Ostalo 7.3 Dijagram strujnog kola Tabla transduktora temperature, kontrolni panel, atomizer, negativni joni kiseonika, osovinski ventilator, prekidač za nivo vode (Reed Switch circuit board) 7.4 Funkcije Funkcije ultrazvučnog ovlaživača vazduha: Zaštitno isključivanje uređaja kada nema vode u rezervoaru Prekidač za zaštitu na osnovu nivoa vode se aktivira da bise zaustavilo stvaranje vodene pare kada je nivo vode u rezervoaru niži od potrebnog nivoa, pa atomizer neć...
 • Seite 78 Ostalo Zaštitno isključivanje uređaja kada nema postavljenog rezervoara Zaštitno isključivanje se aktivira kada rezervoar nije na svom mestu. Kada se rezervoar skloni ili loše postavi, aktivira se sigurnosno isključivanje kako bi se zaustavilo stvaranje vodene pare i sprečio nastanak kvarova; nakon jednog minuta, ovlaživač...
 • Seite 99: Package Information

  Compliance with the WEEE Directive Conformitate cu Directiva WEEE şi and Disposing of the Waste Product: depozitarea la deşeuri a produsului uzat: This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classi cation Acest produs respectă Directiva UE WEEE symbol for waste electrical and electronic equip- (2012/19/UE).
 • Seite 100: Entsorgung Von Altgeräten

  Entsorgung von Altgeräten: Usaglašenost sa WEEE direktivom i odlaganje otpada: Dieses Produkt erfüllt die Vorgaben der EU-WEEE- Direktive (2012/19/EU). Das Produkt wurde mit Ovaj proizvod je usaglašen sa WEEE direktivom einem Klassi zierungssymbol für elektrische und Evropske unije (2012/19/EU). Ovaj proizvod nosi elektronische Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.
 • Seite 101 Conformité avec la directive DEEE et mise au rebut des déchets : Ce produit est conforme à la directive DEEE (2012/19/UE) de l’Union européenne). Ce produit porte un symbole de classi cation pour la mise au rebut des équipements électriques et électro- niques (DEEE).

Inhaltsverzeichnis