Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 19
Q14102
Revised Edition
May 2018
Zenpower Pro PD
User Manual
Model: ABTU016
Q14102_ABTU016_Power_Bank_UM_V2.indb 1
5/11/2018 5:09:34 PM

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Asus Zenpower Pro PD

 • Seite 1 Q14102 Revised Edition May 2018 Zenpower Pro PD User Manual Model: ABTU016 Q14102_ABTU016_Power_Bank_UM_V2.indb 1 5/11/2018 5:09:34 PM...
 • Seite 2 Table of Contents English ............................3 ‫العربية‬ Čeština ............................7 Čeština ............................11 Français ..........................15 Deutsch ..........................19 Magyar ...........................23 Italiano ...........................27 Bahasa Indonesia ........................31 Português ..........................35 Polski ............................39 Pyccкий ..........................43 Română ..........................47 Español ...........................51 Slovenčina ..........................55 ไทย ............................59 Українська ..........................63 Tiếng Việt ..........................67 日本語...
 • Seite 3: Product Feature

  • Slim size: 110mm x 78.4mm x 22mm. • Artwork: comes in various colored options, made from aluminum. • Safety: comes with ASUS PowerSafe to ensure personal safety while charging. • Long lasting: adjusts the charging current automatically based on the ambient temperature to extend the Power Bank’s life span.
 • Seite 4: Led Indications

  LED indications Charging the Power Bank Charging devices using the Power Bank Charge Discharge LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 status status 0 - 25% 86% - 100% 26% - 50% 56% - 85% 51% - 75% 26% - 55%...
 • Seite 5: Specifications

  Specifications Rechargeable lithium-ion cell Cell type DC 14.4 V / 13600 mAh Cell capacity Type C: 5V/8200 mAh, 9V/4700mAh, 15V/2600mAh, 20V/1900 mAh Rate capacity Type A: 5V/7900mAh C - 35 Charging temperature 110mm x 78.4mm x 22mm Size 315 ± 5g Weight <...
 • Seite 6: Charging The Power Bank

  Rechargeable Battery Recycling Service in North America For US and Canada customers, you can call 1-800-822-8837 (toll-free) for recycling information of your ASUS products’ rechargeable batteries. Q14102_ABTU016_Power_Bank_UM_V2.indb 6 5/11/2018 5:09:35 PM...
 • Seite 7 .‫ مم‬x 22 ‫ مم‬x 78.4 ‫• الحجم الرفيع: 011 مم‬ .‫• قطعة فنية: تأتي بخيارات لونية متعددة, مصنوعة من األلومنيوم‬ ‫ لضمان السالمة الشخصية أثناء‬ASUS PowerSafe ‫• السالمة: تأتي مزودة بـ‬ .‫الشحن‬ ‫• االستمرارية طويال ً : تضبط تيار الشحن تلقائ ي ًا وفق درجة الحرارة المحيطة إلطالة عمر‬...
 • Seite 8 LED ‫مؤشرات‬ ‫شحن األجهزة باستخدام وحدة بنك‬ ‫شحن وحدة بنك الطاقة‬ ‫الطاقة‬ ‫المؤشر‬ ‫المؤشر‬ ‫المؤشر‬ ‫المؤشر‬ 4 ‫المؤشر 1 المؤشر 2 المؤشر 3 المؤشر‬ ‫حالة الشحن‬ ‫حالة تفريغ الشحن‬ 25% - 0% 100% - 86% 50% - 26% 85% - 56% 75% - 51% 55% - 26% 99% - 76%...
 • Seite 9 ‫المواصفات‬ ‫نوع الخلية‬ ‫خلية أيون الليثيوم القابلة إلعادة الشحن‬ ‫السعة الخلوية‬ ‫4.41 فولتتيار مستمر / 00631 ملي أمبير في الساعة‬ ‫: فو/ 0028 ملي أمبير في الساعة,9 فو/ 0074 ملي أمبير‬Type C ‫في الساعة, 51 فو / 0062 ملي أمبير في الساعة,02 فو/ 0091 ملي‬ ‫معدل...
 • Seite 10 ‫شحن وحدة بنك الطاقة‬ ‫استخدام وحدة بنك الطاقة‬ ‫ملحوظات السالمة‬ .‫1. اشحن وحدة بنك الطاقة بالكامل قبل استخدامها للمرة االولى‬ .‫2. استخدم الكبل المرفق لشحن وحدة بنك الطاقة أو عند استخدام المنتج لشحن جهازك‬ .‫3. افصل جهازك من وحدة بنك الطاقة بمجرد اكتمال شحنه‬ .‫4.
 • Seite 11: Vlastnosti Produktu

  Vlastnosti produktu • Rychlé nabíjení: obousměrně kompatibilní s technologií Power Delivery 3.0. • Elegantní velikost: 110mm x 78.4mm x 22mm. • Estetické provedení: k dispozici v různých barevných provedeních, vyrobeno z hliníku. • Bezpečnost: k dispozici včetně ASUS PowerSafe pro zajištění osobní bezpečnosti během nabíjení. • Dlouhá výdrž: automaticky upravuje nabíjecí proud podle okolní teploty pro prodloužení životnosti baterie Power Bank. • Vysoká odolnost: splňuje náročný standard odolnosti konektoru USB na základě testu 5000 násobného použití. • Dvojportový design: Podporuje současné vybíjení mobilních zařízení. Popis baterie Power Bank Vypínač Indikátory LED Stav barvy LED Svítí Port USB typu Bliká...
 • Seite 12: Indikace Led

  Indikace LED Nabíjení baterie Power Nabíjení zařízení z Bank baterie Power Bank Stav vybití LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 Stav LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 nabíjení 86% - 100% 0 - 25% 56% - 85% 26% - 50% 26% - 55% 51% - 75% 6% - 25% 76% - 99% < 6% Dokončeno Byla zjištěna Byla zjištěna chyba** chyba** Když se externí baterie nabíjí, indikátory LED blikají. ** Chcete-li ukončit blikání baterie Power Bank po zjištění chyby, odpojte a znovu připojte kabel baterie Power Bank.
 • Seite 13 Specifikace Nabíjecí lithium-ionový článek Typ článku Stejnosm. 14.4 V / 13600 mAh Kapacita článku Výstup typu C: 5V/8200 mAh, 9V/4700mAh, Jmenovitá kapacita 15V/2600mAh, 20V/1900 mAh Výstup typu A: 5V/7900mAh C - 35 Teplota nabíjení 110mm x 78.4mm x 22mm Velikost 315 ± 5 g Hmotnost < 4.5 hod. se standardním stejnosm. kabelem 20 V 1.5A < 6 hod. se standardním stejnosm. kabelem 9 Délka nabíjení V 2A < 8 hod. se standardním stejnosm. kabelem 5 V 2A 5V 3A / 9V~15V 2A / 20V 1.5A (Max.) Vstup 5V 3A Výstup typu C (podpo- 9V 3A ruje technologii Power 15V 3A...
 • Seite 14 Nabíjení baterie Power Bank Používání baterie Power Bank Poznámky k bezpečnosti 1. Před prvním použitím baterii Power Bank zcela nabijte. 2. Při nabíjení baterie Power Bank nebo k napájení vašeho zařízení z této baterie používejte dodaný kabel. 3. Když se baterie Power Bank zcela nabije, odpojte ji od vašeho zařízení. 4. Baterii Power Bank se v žádném případě nepokoušejte rozebrat a znovu sestavit. º º 5. Baterii Power Bank nepoužívejte v prostředí s okolní teplotou vyšší než 60 C (140 F), nevystavujte ji vodě ani ohni ani se nepokoušejte porušit její plášť. Q14102_ABTU016_Power_Bank_UM_V2.indb 14 5/11/2018 5:09:37 PM...
 • Seite 15: Caractéristiques Du Produit

  Caractéristiques du produit • Chargement rapide : Compatibilité bi-directionnelle avec Power Delivery 3.0. • Dimensions réduites : 110mm x 78,4mm x 22mm. • Visuel : Disponible en différents choix de couleurs, fabriqué en aluminium. • Sécurité : Doté d'ASUS PowerSafe pour assurer votre sécurité lors du chargement. • Longévité : Ajuste automatiquement le courant en fonction de la température ambiante pour prolonger la durée de vie du Power Bank. • Extrêmement durable : A passé le test de durabilité de haut niveau du connecteur USB 5000 fois. • Conception à deux ports : Prend simultanément en charge des appareils mobiles en cours de déchargement. Présentation du Power Bank Bouton d'alimentation Témoins lumineux État couleur LED...
 • Seite 16: Indications Led

  Indications LED Charger le Power Bank Charger des appareils à l'aide du Power Bank État de charge LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 État de décharge LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 0 - 25 % 86% - 100% 26% - 50% 56% - 85% 51% - 75% 26% - 55% 6% - 25% 76% - 99% < 6% Terminé Erreur détectée** Erreur détectée** Une fois le Power Bank chargé, les témoins lumineux clignoteront. ** Pour arrêter le clignotement du Power Bank lorsqu'une erreur est détectée, rebranchez le câble du Power Bank.
 • Seite 17: Spécifications Techniques

  Spécifications techniques Cellule lithium-ion rechargeable Type de cellule CC 14,4 V / 13600 mAh Capacité de la cellule Type-C : 5V/8200mAh, 9V/4700mAh, 15V/2600mAh, 20V/1900mAh Puissance nominale Type-A : 5V/7900mAh Température de 0° C - 35° C chargement 110mm x 78,4mm x 22mm Taille 315 ± 5g Poids < 4.5 heures avec câble standard CC 20V 1.5A Temps de chargement < 6 heures avec câble standard CC 9V 2A < 8 heures avec câble standard CC 5V 2A 5V 3A / 9V~15V 2A / 20V 1.5A (Max) Entrée 5V 3A Sortie Type-C 9V 3A (Compatible avec Power...
 • Seite 18: Charger Le Power Bank

  Charger le Power Bank Utiliser le Power Bank Avertissements de sécurité 1. Chargez complètement le Power Bank avant sa première utilisation. 2. Utilisez le câble fourni lorsque vous rechargez le Power Bank ou lorsque vous utilisez le Power Bank pour charger un appareil. 3. Débranchez votre appareil du Power Bank une fois que celui-ci est complètement chargé. 4. Ne tentez jamais de désassembler ou de ré-assembler le Power Bank. 5. N'utilisez pas le Power Bank dans un environnement dont la température dépasse 60ºC (140ºF), ne l'exposez pas à l'eau ni au feu. Ne tentez pas de casser le boîtier. Service de recyclage de batteries rechargeables pour l’Amérique du Nord Pour les client résidant aux États-Unis et au Canada, vous pouvez appeler le numéro 1-800-822-8837 (gratuit) pour obtenir plus d’informations sur le recyclage de la batterie rechargeable de votre produit ASUS. Q14102_ABTU016_Power_Bank_UM_V2.indb 18 5/11/2018 5:09:39 PM...
 • Seite 19 Produktmerkmale • Schnellaufladung: Kompatibel in beide Richtungen mit Power Delivery 3.0. • Schlankes Format: 110 mm x 78,4 mm x 22 mm. • Kunstvoll gestaltet: Erhältlich in verschiedenen Farbvarianten, hergestellt aus Aluminium. • Sicherheit: Beinhaltet ASUS PowerSafe zur Gewährleistung Ihrer persönlichen Sicherheit während des Aufladens. • Langlebigkeit: Passt den Ladestrom zur Verlängerung der Powerbank-Lebensdauer automatisch an, basierend auf der Umgebungstemperatur. • Hohe Beständigkeit: Durchlief erfolgreich den anspruchsvollen USB- Anschluss-Beständigkeitstest für 5,000 Einsätze. • Dualport-Design: Unterstützt das gleichzeitige Aufladen von Mobilgeräten. Kennenlernen Ihrer Powerbank LED-Farbstatus Ein-/Austaste LED-Anzeigen USB Typ-A Blinkend (Ausgabe) Anschluss Blinkt schnell LED-Taschenlampe USB Typ-C (Eingabe/ Ausgabe) Anschluss Q14102_ABTU016_Power_Bank_UM_V2.indb 19...
 • Seite 20: Led-Anzeigen

  LED-Anzeigen Geräte mit der Powerbank aufladen Powerbank aufladen Lade- Entlade- LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 Status Status 0 - 25% 86% - 100% 26% - 50% 56% - 85% 51% - 75% 26% - 55% 76% - 99% 6% - 25% Abgeschlossen < 6% Fehler erkannt** Fehler erkannt** Wenn die Powerbank aufgeladen wird, blinkt die LED-Anzeige. ** Damit die Powerbank bei Erkennung eines Fehlers aufhört zu blinken, müssen Sie das Kabel der Powerbank ziehen und wieder anschließen. HINWEISE: • H alten Sie die Ein-/Austaste zum Ein- oder Ausschalten der LED- Taschenlampe für 2 Sekunden gedrückt.
 • Seite 21: Spezifikationen

  Spezifikationen Wiederaufladbare Lithium-lonen-Zelle Akkutyp DC 14,4 V / 13600 mAh Akkukapazität Typ C: 5 V/8200 mAh, 9 V/4700 mAh, 15 V/2600 mAh, 20 V/1900 mAh Kapazitätsverhältnis Typ A: 5 V/7900 mAh 0° C - 35° C Ladetemperatur 110 mm x 78,4 mm x 22 mm Größe 315 ± 5 g Gewicht < 4,5 Stunden mit Standardkabel (20 V Gleichspannung / 1,5 A) < 6 Stunden mit Standardkabel Ladezeit (9 V Gleichspannung / 2 A) < 8 Stunden mit Standardkabel (5 V Gleichspannung / 2 A) 5 V 3 A / 9 V~15 V 2 A / 20 V 1,5 A Eingang (Max.) 5 V 3 A Typ-C Ausgabe 9V 3A (Kompatibel mit 15 V 3 A Power Delivery 3.0) 20 V 2,25 A 5 V 2,4 A...
 • Seite 22: Powerbank Aufladen

  Powerbank aufladen Powerbank verwenden Sicherheitshinweise 1. Laden Sie die Powerbank vor der ersten Benutzung vollständig auf. 2. Verwenden Sie beim Aufladen der Powerbank oder bei Verwendung des Produktes zum Aufladen Ihrer Geräte das mitgelieferte Kabel. 3. Trennen Sie Ihr Gerät von der Powerbank, sobald es vollständig aufgeladen ist. 4. Versuchen Sie niemals, die Powerbank auseinander- und wieder zusammenzubauen. 5. Betreiben Sie die Powerbank nicht bei einer Umgebungstemperatur von mehr als 60° C (140° F), setzen Sie sie weder Wasser noch Feuer aus, und versuchen Sie nicht, das Gehäuse aufzubrechen. Wiederaufladbarer Akku Recycling Service in Nordamerika Für USA- und Kanada-Kunden: Sie können 1-800-822-8837 (gebührenfrei) anrufen, für Informationen über das Recycling von Akkus der ASUS Produkte. Q14102_ABTU016_Power_Bank_UM_V2.indb 22 5/11/2018 5:09:40 PM...
 • Seite 23 A termék jellemzői • Gyors töltés: Két irányban kompatibilis a Power Delivery 3.0 szabvánnyal. • Vékony kialakítás: 110mm x 78.4mm x 22mm. • Borító: különféle színes változatok állnak rendelkezésre alumínium kivitelben. • Biztonság: tartalmazza az ASUS PowerSafe technológiát, ami töltés közben gondoskodik a személyi biztonságról. • Tartós hatás: automatikusan beállítja a töltés áramerősségét a környezeti hőmérséklet alapján, hogy a vésztöltő minél hosszabb ideig eredeti állapotában működjön. • Rendkívüli tartósság: az eszköz megfelelt az USB-csatlakozók 5000 feltöltést vizsgáló tartóssági tesztje során állított szigorú követelményeknek. • Kétportos kialakítás: egyidejűleg több lemerülő mobilkészülék töltését is lehetővé teszi. A vésztöltő bemutatása Főkapcsoló gomb LED-jelzőfények LED-színek állapota Világít USB Type-A (kimeneti) port...
 • Seite 24 LED-jelzések Eszközök feltöltése a A vésztöltő feltöltése vésztöltővel Lemerülés LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 Töltés állapota LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 állapota 86% - 100% 0 - 25% 56% - 85% 26% - 50% 26% - 55% 51% - 75% 6% - 25% 76% - 99% < 6% Befejezve Hiba Hiba észlelhető** észlelhető** Amikor a Power Bank fel van töltve, a LED-jelzőfények villognak. ** Ha azt szeretné, hogy hiba esetén a vésztöltő ne villogjon, húzza ki a kábelt, majd csatlakoztassa újra a vésztöltőbe. MEGJEGYZÉS: • T artsa megnyomva a főkapcsoló gombot 2 másodpercig a LED-vaku be- és kikapcsolásához.
 • Seite 25: Műszaki Jellemzők

  Műszaki jellemzők Újratölthető lítium-ion cella Cellatípus DC 14.4 V / 13600 mAh Cellakapacitás C típusú: 5V/8200 mAh, 9V/4700mAh, Névleges kapacitás 15V/2600mAh, 20V/1900 mAh A típusú: 5V/7900mAh C - 35 Töltési hőmérséklet 110mm x 78.4mm x 22mm Méret 315 ± 5 g Súly < 4.5 óra szabványos kábellel (20 V 1.5 A) < 6 óra szabványos kábellel (9 V 2 A) Töltési idő < 8 óra szabványos kábellel (5 V 2A) 5V 3A / 9V~15V 2A / 20V 1.5A (Max) Bemenet 5 V 3 A C típusú kimenet 9 V 3 A (támogatja a Power De- 15 V 3 A livery 3.0 használatát) 20 V 2.25 A...
 • Seite 26: Biztonsági Megjegyzések

  A vésztöltő feltöltése A vésztöltő használata Biztonsági megjegyzések 1. Teljesen töltse fel a vésztöltőt, mielőtt első alkalommal használná. 2. Mindig a csomagban lévő kábelt használja, ha a vésztöltőt tölti vagy a vésztöltővel más eszközt tölt. 3. Válassza le az eszközt a vésztöltőről, miután teljesen feltöltötte. 4. Soha ne próbálja meg szétszerelni vagy újra összeszerelni a vésztöltőt. º 5. Ne használja a vésztöltőt 60 C-ot meghaladó hőmérsékleten, és ne tegye ki tűz vagy víz hatásának, továbbá ügyeljen, hogy ne repedjen meg a vésztöltő burkolata. Q14102_ABTU016_Power_Bank_UM_V2.indb 26 5/11/2018 5:09:41 PM...
 • Seite 27: Caratteristiche Del Prodotto

  Caratteristiche del prodotto • Ricarica rapida: Compatibilità a due vie con Power Delivery 3.0. • Dimensioni compatte: 110mm x 78.4mm x 22mm. • Aspetto: diversi colori disponibili, case in alluminio. • Sicurezza: dotato di ASUS PowerSafe per garantire la sicurezza durante la carica. • Lunga durata: regola la corrente di carica automaticamente in base alla temperatura ambientale per estendere il ciclo di vita del Power Bank. • Elevata durabilità: superato il test standard di durabilità del connettore USB (5000 volte). • Design a doppia porta: supporta diversi dispositivi mobili contemporaneamente. Conoscete il vostro Power Bank Pulsante di accensione/ spegnimento Stato indicatori LED Indicatori LED...
 • Seite 28 Attività LED Carica del Power Bank Carica di dispositivi tramite Power Bank Stato scarica LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 Stato LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 ricarica 86% - 100% 0 - 25% 56% - 85% 26% - 50% 26% - 55% 51% - 75% 6% - 25% 76% - 99% < 6% Terminata Errore Errore rilevato** rilevato** Durante la carica del Power Bank gli indicatori LED lampeggiano. ** Per interrompere il lampeggiamento del Power Bank quando viene rilevato un errore scollegate e collegate nuovamente il cavo al Power Bank.
 • Seite 29 Specifiche Cella ricaricabile agli ioni di litio Tipo di cella DC 14.4V / 13600 mAh Capacità della cella Tipo C: 5V/8200 mAh, 9V/4700mAh, 15V/2600mAh, 20V/1900 mAh Capacità nominale Tipo A: 5V/7900mAh 0° C - 35° C Temperatura di carica 110mm x 78.4mm x 22mm Dimensione 315 ± 5g Peso < 4.5 ore con DC 20V Cavo standard 1.5A < 6 ore con DC 9V Cavo standard 2A Tempo di carica < 8 ore con DC 5V Cavo standard 2A 5V 3A / 9V~15V 2A / 20V 1.5A (Max) Ingresso 5V 3A Uscita di tipo C 9V 3A (Compatibile con Power 15V 3A...
 • Seite 30: Comunicazioni Sulla Sicurezza

  Carica del Power Bank Utilizzo del Power Bank Comunicazioni sulla sicurezza 1. Caricate completamente il Power Bank prima del primo utilizzo. 2. Quando caricate il Power Bank, o quando lo usate per caricare il vostro dispositivo, servitevi del cavo in dotazione. 3. Quando il vostro dispositivo è completamente carico scollegatelo dal Power Bank. 4. Non cercate mai di disassemblare e riassemblare il Power Bank. º 5. Non usate il Power Bank ad una temperatura superiore ai 60 C (140ºF) e non esponetelo ad acqua, fuoco o a qualsiasi tentativo di rottura dell'involucro. Q14102_ABTU016_Power_Bank_UM_V2.indb 30 5/11/2018 5:09:42 PM...
 • Seite 31 Fitur Produk • Pengisian daya cepat: Kompatibel dua arah dengan Power Delivery 3.0. • Ukuran tipis: 110mm x 78.4mm x 22mm. • Karya seni: hadir dalam berbagai pilihan warna, terbuat dari aluminium. • Keselamatan: dilengkapi ASUS PowerSafe untuk memastikan keselamatan pribadi sewaktu pengisian daya berlangsung. • Tahan lama: menyesuaikan arus pengisian daya secara otomatis berdasarkan suhu ruang untuk memperpanjang masa pakai Power Bank. • Sangat tahan lama: lulus uji ketahanan konektor USB standar tinggi sebanyak 5000 kali. • Desain port ganda: Mendukung pengosongan daya perangkat bergerak pada saat yang sama. Mengenal Power Bank Tombol daya Indikator LED Status warna LED Port USB Tipe-A...
 • Seite 32 Indikasi LED Mengisi daya Power Bank Mengisi daya perangkat menggunakan Power Bank Mengisi Daya kosong LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 daya status status 0 - 25% 86% - 100% 26% - 50% 56% - 85% 26% - 55% 51% - 75% 6% - 25% 76% - 99% < 6% Selesai Kesalahan terdeteksi** Kesalahan terdeteksi** Saat Power Bank sedang diisi daya, indikator LED akan berkedip. ** Agar Power Bank berhenti berkedip saat terdeteksi kesalahan, lepas kabel dari Power Bank.
 • Seite 33 Spesifikasi Sel lithium-ion isi ulang Jenis sel DC 14.4V / 13600 mAh Kapasitas sel Output Tipe C: 5V/8200 mAh, 9V/4700mAh, Kapasitas daya 15V/2600mAh, 20V/1900 mAh Output Tipe A: 5V/7900mAh C - 35 Suhu pengisian daya 110mm x 78.4mm x 22mm Ukuran 315 ± 5g Berat < 4.5 jam dengan kabel standar DC 20V 1.5A Waktu pengisian daya < 6 jam dengan kabel standar DC 9V 2A < 8 jam dengan kabel standar DC 5V 1A 5V 3A / 9V~15V 2A / 20V 1.5A (Maks.) Input 5V 3A Output Tipe C 9V 3A (mendukung Power 15V 3A Delivery 3.0)
 • Seite 34 Mengisi daya Power Bank Menggunakan Power Bank Pernyataan Keselamatan 1. Isi daya Power Bank hingga penuh sebelum digunakan untuk pertama kalinya. 2. Gunakan kabel yang diberikan saat mengisi daya Power Bank atau menggunakan produk untuk mengisi daya perangkat. 3. Lepas perangkat dari Power Bank setelah daya terisi penuh. 4. Jangan coba membongkar dan merakit kembali Power Bank. º 5. Jangan operasikan Power Bank di lingkungan bersuhu lebih dari 60 C (140ºF), atau diletakkan dekat air maupun api, atau jangan coba memecahkan casingnya. Q14102_ABTU016_Power_Bank_UM_V2.indb 34 5/11/2018 5:09:44 PM...
 • Seite 35: Características Do Produto

  Características do produto • Carregamento rápido: Compatível com Power Delivery 3.0 bidirecional. • Tamanho reduzido: 110mm x 78.4mm x 22mm. • Design: disponível em várias cores, fabricado em alumínio. • Segurança: inclui o ASUS PowerSafe para garantir a segurança pessoal durante o carregamento. • Longa duração: ajusta automaticamente a corrente de carregamento com base na temperatura ambiente para prolongar a vida útil do carregador de bateria. • Altamente resistente: aprovação no teste de resistência do conector USB para 5,000 vezes. • Design com duas portas: Suporta o carregamento de dois dispositivos móveis em simultâneo. Conheça o seu carregador de bateria Botão de energia Indicadores LED Estado da cor do LED...
 • Seite 36 Indicações dos LED Carregar o carregador de Carregar dispositivos com o bateria carregador de bateria Estado da Estado de LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 carga descarga 0 - 25% 86% - 100% 26% - 50% 56% - 85% 51% - 75% 26% - 55% 76% - 99% 6% - 25% Concluído < 6% Erro detetado** Erro detetado** Os indicadores LED irão piscar quando o Power Bank estiver carregado.
 • Seite 37 Especificações Célula de iões de lítio recarregável Tipo de célula DC 14.4 V / 13600 mAh Capacidade das células Tipo C: 5V/8200 mAh, 9V/4700mAh, 15V/2600mAh, 20V/1900 mAh Potência nominal Tipo A: 5V/7900mAh Temperatura de C - 35 carregamento 110mm x 78.4mm x 22mm Tamanho 315 ± 5g Peso < 4.5 horas com cabo comum de 20V DC 1.5A Tempo de < 6 horas com cabo comum de 9V DC 2A carregamento < 8 horas com cabo comum de 5V DC 2A 5V 3A / 9V~15V 2A / 20V 1.5A (Máx.) Entrada 5V 3A 9V 3A Saída Tipo C (suporta Power Delivery 3.0) 15V 3A...
 • Seite 38: Avisos De Segurança

  Carregar o carregador de bateria Utilizar o carregador de bateria Avisos de segurança 1. Carregue totalmente o carregador antes da primeira utilização. 2. Utilize o cabo fornecido para carregar o carregador ou quando utilizar o produto para carregar outro dispositivo. 3. Desligue o seu dispositivo do carregador quando o mesmo estiver totalmente carregado. 4. Nunca tente desmontar e voltar a montar o carregador. 5. Não utilize o carregador em ambientes com temperaturas superiores a 60ºC (140ºF), nem o exponha a água ou fogo, nem tente quebrar a caixa. Q14102_ABTU016_Power_Bank_UM_V2.indb 38 5/11/2018 5:09:45 PM...
 • Seite 39 Właściwości urządzenia • Szybkie ładowanie: Dwukierunkowa zgodność z Power Delivery 3.0. • Niewielkie wymiary: 110mm x 78.4mm x 22mm. • Eleganckie wykończenie: wykonana z aluminium i dostępna w różnych kolorach. • Bezpieczeństwo: wyposażona w technologię ASUS PowerSafe, która zapewnia bezpieczeństwo podczas ładowania. • Długi czas pracy: automatyczne dostosowywanie prądu ładowania w zależności od temperatury otoczenia w celu wydłużenia czasu pracy ładowarki Power Bank. • Duża wytrzymałość: przeszła wykonany 5000 razy test wytrzymałości złącza USB. • Obsługa dwóch portów: możliwość jednoczesnego ładowania dwóch urządzeń przenośnych. Poznajemy ładowarkę Power Bank Przycisk zasilania Wskaźniki LED Znaczenie kolorów Port USB typu wskaźników LED A (wyjście)
 • Seite 40: Wskaźniki Led

  Wskaźniki LED Ładowanie urządzeń za Ładowanie ładowarki pomocą ładowarki Power Power Bank Bank Naładowanie Rozładowanie LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 (stan) (stan) 0 - 25% 86% - 100% 26% - 50% 56% - 85% 51% - 75% 26% - 55% 76% - 99% 6% - 25% Ukończono < 6% Wykryto błąd** Wykryto błąd** Gdy ładowarka Power Bank zostanie naładowana, wskaźniki LED zaczną migać. ** W celu wyłączenia migania wskaźników ładowarki Power Bank po wykryciu błędu należy ponownie podłączyć kabel ładowarki Power Bank.
 • Seite 41 Specyfikacje Akumulator litowo-jonowy Typ baterii DC 14.4V / 13600 mAh Pojemność baterii Typu C: 5V/8200 mAh, 9V/4700mAh, 15V/2600mAh, Pojemność 20V/1900 mAh znamionowa Typu A: 5V/7900mAh Temperatura C - 35 ładowania 110mm x 78.4mm x 22mm Wymiary 315 ± 5g Waga < 4.5 godzin przy użyciu standardowego kabla DC 20V 1.5A Czas ładowania < 6 godzin przy użyciu standardowego kabla DC 9V 2A < 8 godzin przy użyciu standardowego kabla DC 5V 2A 5V 3A / 9V~15V 2A / 20V 1.5A (maks.) Wejście 5V 3A Wyjście typu 9V 3A C (obsługa 15V 3A standardu Power Delivery 3.0)
 • Seite 42: Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa

  Ładowanie ładowarki Power Bank Korzystanie z ładowarki Power Bank Informacje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przed pierwszym użyciem ładowarki Power Bank należy ją całkowicie naładować. 2. Do ładowania ładowarki Power Bank oraz do ładowania za jej pomocą innych urządzeń należy używać dołączonego kabla. 3. Po pełnym naładowaniu urządzenia należy odłączyć je od ładowarki Power Bank. 4. Nie należy nigdy podejmować prób demontażu i ponownego montażu ładowarki Power Bank. 5. Z ładowarki Power Bank nie wolno korzystać w miejscach o temperaturze º przekraczającej 60 C (140ºF), a także nie wolno wystawiać jej na działanie wody lub ognia ani podejmować żadnych prób otwarcia obudowy. Q14102_ABTU016_Power_Bank_UM_V2.indb 42 5/11/2018 5:09:46 PM...
 • Seite 43: Характеристики Продукта

  Характеристики продукта • Быстрая зарядка: Двусторонняя совместимость с Power Delivery 3.0. • Тонкий размер: 110 мм х 78,4 мм х 22 мм. • Произведение искусства: поставляется в различных цветах, сделано из алюминия. • Безопасность: поставляется с ASUS PowerSafe для обеспечения личной безопасности во время зарядки. • Продолжительность: автоматически регулирует ток зарядки в зависимости от температуры окружающей среды, что продлевает срок службы. • Высокая прочность: прошел стандартный тест на высокую прочность разъема USB 5000 раз. • Конструкция с двумя портами: Поддержка зарядки двух мобильных устройств одновременно. Знакомство с внешним аккумулятором Кнопка питания Индикаторы Цвет индикатора Порт USB тип A Вкл...
 • Seite 44 Индикаторы Зарядка устройства с Зарядка внешнего помощью внешнего аккумулятора аккумулятора Состояние Состояние Инд.1 Инд. 2 Инд.3 Инд.4 Инд. 1 Инд.2 Инд.3 Инд. 4 зарядки разрядки 0 - 25% 86% - 100% 26% - 50% 56% - 85% 51% - 75% 26% - 55% 6% - 25% 76% - 99% < 6% Завершено Ошибка ** Ошибка ** При полной зарядке внешнего аккумулятора индикаторы начнут мигать. ** Для остановки мигания при обнаружении ошибки отключите и снова подключите кабель к внешнему аккумулятору. ПРИМЕЧАНИЯ: • Н...
 • Seite 45 Спецификация Литий- ионный Тип 14,4 В / 13600 мАч пост.тока Емкость Тип C: 5 В / 8200 мАч, 9 В / 4700 мАчб 15 В Инд. 4 / 2600 мАч, 20 В / 1900 мАч Номинальная емкость Тип A: 5 В / 7900 мАч 0° C - 35° C Температура зарядки 110 мм х 78,4 мм х 22 мм Размер 315 ± 5 г Вес < 4,5 часов при 20 В / 1,5 A пост. тока < 6 часов при 9 В / 2 A пост. тока Время зарядки < 8 часов при 5В / 2A пост. тока 5 В 3 A / 9 В ~ 15 В 2 A / 20 В 1,5 А (макс.) Вход 5 В 3A 9 В 3 A Выход тип C (совместим 15 В 3 A с Power Delivery 3.0) 20 В 2.25 A 5 В 2,4 A Тип A выход 45 Вт (макс.) Выход...
 • Seite 46: Правила Безопасности

  Зарядка внешнего аккумулятора Использование внешнего аккумулятора Правила безопасности 1. Перед первым использованием внешнего аккумулятора необходимо полностью зарядить. 2. Используйте поставляемый в комплекте кабель для зарядки внешнего аккумулятора или устройства. 3. Отключите устройство от внешнего аккумулятора когда он полностью заряжено. 4. Не пытайтесь разобрать или собрать внешний аккумулятор. 5. Не используйте внешний аккумулятор при температуре выше 60 °C (140 °F) не подвергайте его воздействию воды или огня и не пытайтесь сломать корпус. Служба по утилизации аккумуляторов в Северной Америке Пользователи США и Канады могут получить информацию об утилизации аккумуляторов продукции ASUS по телефону 1-800-822-8837 (звонок бесплатный). Q14102_ABTU016_Power_Bank_UM_V2.indb 46 5/11/2018 5:09:48 PM...
 • Seite 47: Caracteristici Produs

  Caracteristici produs • Încărcare rapidă: Compatibilitate bidirecţională cu Power Delivery 3.0. • Dimensiuni reduse: 110mm x 78.4mm x 22mm. • Aspect deosebit: produsul este disponibil în diferite variante de culoare şi este fabricat din aluminiu. • Siguranţă: produsul include funcţia ASUS PowerSafe, cu rol de protejare a siguranţei persoanelor în timpul încărcării. • Rezistenţă în timp: staţia de încărcare ajustează curentul de încărcare în mod automat, în funcţie de temperatura ambiantă, pentru a extinde durata de funcţionare. • Durabilitate ridicată: conectorul USB al produsului a trecut testul de rezistenţă la standarde ridicate de 5000 de ori. • Design cu două porturi: produsul acceptă în acelaşi timp descărcarea dispozitivelor mobile. Prezentarea staţiei de încărcare Buton de Starea indicatoarelor alimentare LED în funcţie de...
 • Seite 48 Indicatoare cu LED Încărcarea staţiei de Încărcarea dispozitivelor încărcare utilizând staţia de încărcare Stare Stare LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 descărcare încărcare 0 - 25% 86% - 100% 26% - 50% 56% - 85% 26% - 55% 51% - 75% 6% - 25% 76% - 99% < 6% Finalizată Eroare detectată** Eroare detectată** Când bateria externă este încărcată, indicatoarele LED se vor aprinde intermitent. ** Pentru a opri aprinderea intermitentă a LED-ului staţiei de încărcare la detectarea unei erori, reconectaţi cablul de alimentare la staţia de încărcare.
 • Seite 49 Specificaţii Element litiu-ion reîncărcabil Tip element DC 14.4 V / 13600 mAh Capacitate element Tip C: 5V/8200 mAh, 9V/4700mAh, 15V/2600mAh, 20V/1900 mAh Capacitate nominală Tip A: 5V/7900mAh Temperatură de C - 35 încărcare 110mm x 78.4mm x 22mm Dimensiuni 315 ± 5g Greutate < 4.5 ore cu un cablu standard de 20V c.c. 1.5A < 6 ore cu un cablu standard de 9V c.c. 2A Durată încărcare < 8 ore cu un cablu standard de 5V c.c. 2A 5V 3A / 9V~15V 2A / 20V 1.5A (max.) Intrare 5V 3A Ieșire tip C (acceptă 9V 3A caracteristica Power 15V 3A Delivery 3.0)
 • Seite 50 Încărcarea staţiei de încărcare Utilizarea staţiei de încărcare Informaţii de siguranţă 1. Încărcaţi complet staţia de încărcare înainte de a o utiliza pentru prima oară. 2. Utilizaţi cablul inclus în pachet atunci când încărcaţi staţia de încărcare sau atunci când utilizaţi produsul pentru a încărca dispozitivul. 3. Deconectaţi dispozitivul de la staţia de încărcare odată ce acesta este încărcat complet. 4. Nu încercaţi niciodată să dezasamblaţi şi să reasamblaţi staţia de încărcare. 5. Nu utilizaţi staţia de încărcare în medii peste 60 ºC (140 ºF), nu o expuneţi la apă sau la foc şi nu încercaţi să spargeţi carcasa. Q14102_ABTU016_Power_Bank_UM_V2.indb 50 5/11/2018 5:09:49 PM...
 • Seite 51: Características Del Producto

  Características del producto • Carga rápida: compatible con funcionamiento bidireccional con Power Delivery 3.0. • Tamaño plano: 110mm x 78.4mm x 22mm. • Trabajo artístico: se proporciona en varios colores, fabricado en aluminio. • Seguridad: incluye ASUS PowerSafe para garantizar la seguridad personal durante la carga. • Larga duración: permite ajustar la corriente de carga automáticamente en función de la temperatura ambiente para prolongar el período de vida útil del cargador móvil. • Muy duradero: prueba de durabilidad del conector USB de alto estándar superada para 5000 veces. • Diseño de dos puertos: Admite descarga de dispositivos móviles al mismo tiempo. Conocer su cargador móvil Botón de alimentación Indicadores LED Puerto...
 • Seite 52: Indicaciones Led

  Indicaciones LED Cargar el cargador móvil Cargar dispositivos utilizando el cargador móvil Estado Estado de la LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 de la carga descarga 0 - 25% 86% - 100% 26% - 50% 56% - 85% 51% - 75% 26% - 55% 76% - 99% 6% - 25% Finalizada < 6% Error detectado** Error detectado** Cuando la batería externa se cargue, los indicadores LED parpadearán. ** Para que el cargador móvil deje de parpadear cuando se detecta un error, vuelva a enchufar el cable de dicho cargador.
 • Seite 53: Especificaciones

  Especificaciones Celda de ion-litio recargable Tipo de celda DC 14.4 V / 13600 mAh Capacidad de celda Salida Tipo C: 5V/8200 mAh, 9V/4700mAh, Capacidad de tasa 15V/2600mAh, 20V/1900 mAh Salida Tipo A: 5V/7900mAh C - 35 Temperatura de carga 110mm x 78.4mm x 22mm Tamaño 315 ± 5g Peso < 4.5 horas con cable estándar de DC 20V 1.5A Tiempo de carga < 6 horas con cable estándar de DC 9V 2A < 8 horas con cable estándar de DC 5V 2A 5V 3A / 9V~15V 2A / 20V 1.5A (máx.) Entrada 5V 3A 9V 3A Salida Tipo C (admite 15V 3A Power Delivery 3.0)
 • Seite 54: Cargar El Cargador

  Cargar el cargador móvil Utilizar el cargador móvil Avisos de seguridad 1. Cargue su cargador móvil completamente antes de utilizarlo por primera vez. 2. Utilice el cable integrado cuando cargue su cargador móvil o cuando utilice el producto para cargar el dispositivo. 3. Desconecte el dispositivo de su cargador móvil cuando esté completamente cargado. 4. Nunca desarme y reensamble su cargador móvil. 5. No utilice su cargador móvil en un entorno donde la temperatura sea superior 60ºC (140ºF), ni lo someta a agua o fuego, ni intente romper la carcasa. Q14102_ABTU016_Power_Bank_UM_V2.indb 54 5/11/2018 5:09:51 PM...
 • Seite 55: Vlastnosti Výrobku

  Vlastnosti výrobku • Rýchle nabíjanie: Dvojcestný kompatibilný s Power Delivery 3.0. • Štíhly rozmer: 110mm x 78.4mm x 22mm. • Umelecké dielo: Dodáva sa v rôznych farebných variantoch, vyrobené z hliníka. • Bezpečnosť: Dodáva sa s aplikáciou ASUS PowerSafe na zaistenie osobnej bezpečnosti počas nabíjania. • Dlhá životnosť: Nabíjací prúd automaticky nastavuje podľa teploty okolia, aby sa predĺžila prevádzková životnosť externej batérii s nabíjačkou Power Bank. • Vysoká odolnosť: Prešla skúškou životnosti na 5000-násobok podľa prísnej normy pre konektor USB. • Konštrukcia s dvojitým portom: Podporuje súčasné nabíjanie mobilných zariadení. Oboznámenie sa s externou batériou s nabíjačkou Power Bank Farebný svetelný...
 • Seite 56 Svetelné indikátory LED Nabíjanie externej batérie Nabíjanie zariadení pomocou s nabíjačkou Power Bank externej batérie s nabíjačkou Power Bank Stav nabitia LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 Stav vybitia LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 0 - 25% 86% - 100% 26% - 50% 56% - 85% 51% - 75% 26% - 55% 6% - 25% 76% - 99% < 6% Dokončené Zistila sa c hyba** Zistila sa chyba**...
 • Seite 57: Technické Parametre

  Technické parametre Dobíjateľná lítiovo-iónový článok Typ článku Jedn. prúd 14.4 V/13600 mAh Kapacita článku Typu C: 5V/8200 mAh, 9V/4700mAh, Stav nabitia 15V/2600mAh, 20V/1900 mAh Typu A: 5V/7900mAh 0 ºC až 35 ºC Teplota pri nabíjaní 110 x 78.4 x 22 mm. Veľkosť 315 ±5 g Hmotnosť < 4.5 hodín so štandardným káblom pre jedn. prúd DC 20 V 1.5 A Doba nabíjania < 6 hodín so štandardným káblom pre jedn. prúd DC 9 V 2 A < 8 hodín so štandardným káblom pre jedn. prúd DC 5 V 2 A 5V 3A / 9V~15V 2A / 20V 1.5A (max) Vstup 5V 3A Výstup typu C 9V 3A (podporuje rozhranie 15V 3A...
 • Seite 58: Bezpečnostné Pokyny

  Nabíjanie externej batérie s nabíjačkou Power Bank Používanie externej batérie s nabíjačkou Power Bank Bezpečnostné pokyny 1. Externá batéria s nabíjačkou Power Bank musí byť pred prvým použitím úplne nabitá. 2. Na nabíjanie externej batérie s nabíjačkou Power Bank alebo na nabíjanie svojho zariadenia pomocou nej použite dodaný kábel. 3. Keď je zariadenie úplne nabité, odpojte ho od externej batérie s nabíjačkou Power Bank. 4. Externú batériu s nabíjačkou Power Bank sa nikdy nepokúšajte rozobrať a znovu zmontovať. 5. Externú batériu s nabíjačkou Power Bank nepoužívajte pri teplote okolia 60 ºC (140 ºF) ani ju nevystavujte vode alebo ohňu a ani sa nepokúšajte otvoriť kryt. Q14102_ABTU016_Power_Bank_UM_V2.indb 58 5/11/2018 5:09:53 PM...
 • Seite 59 • รู ป แบบสวยงาม: มี ห ลายสี ใ ห้ เ ลื อ ก ทำ า จากอลู ม ิ เ นี ย ม • ความปลอดภั ย : มี ค ุ ณ สมบั ต ิ ASUS PowerSafe เพื ่ อ ให้ ม ั ่ น ใจถึ ง ความ...
 • Seite 60 ไฟแสดงสถานะ LED การชาร์ จ เพาเวอร์ แ บงค์ การชาร์ จ อุ ป กรณ์ โ ดย ใช้ เ พาเวอร์ แ บงค์ สถานะ สถานะ LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 การคายประจุ การชาร์ จ 0 - 25% 86% - 100% 25% - 50%...
 • Seite 61 ข้ อ มู ล จำ า เพาะ เซลล์ ล ิ เ ธี ย ม-อิ อ อนที ่ ช าร์ จ ใหม่ ไ ด้ ชนิ ด เซลล์ DC 14.4V / 13600 mAh ความจุ เ ซลล์ Type C: 5V/8200 mAh, 9V/4700mAh, อั ต ราที ่ ก ำ า หนด 15V/2600mAh, 20V/1900 mAh Type A: 5V/7900mAh C - 35...
 • Seite 62 การชาร์ จ เพา เวอร์ แ บงค์ การใช้ เ พา เวอร์ แ บงค์ ประกาศเกี ่ ย วกั บ ความปลอดภั ย 1. ชาร์ จ เพาเวอร์ แ บงค์ ใ ห้ เ ต็ ม ที ่ ก ่ อ นที ่ จ ะใช้ เ ป็ น ครั ้ ง แรก 2. ใช้...
 • Seite 63 Функція виробу • Швидке зарядження: Двобічна сумісність із Power Delivery 3.0. • Тонкий: 110мм x 78,4мм x 22 мм (розмір кредитної картки). • Естетика: багато кольорів на вибір. Зроблений з алюмінію. • Безпека: оснащений ASUS PowerSafe для безпеки осіб під час зарядження. • Довго служитиме: автоматично реуглює струм зарядження згідно температури оточення, щоб подовжити строк роботи зовнішнього акумулятора. • Дуже витривалий: 5000 разів витримав перевірку витривалості стандартного USB-сполучувача. • Дизайн з подвійний портами: Одночасно підтримує розрядження мобільних пристроїв. Знайомство з зовнішнім акумулятором Кнопка живлення LED-індикатори Колір-статус LED Робочий Порт USB Типу A Мерехтить (вихід) Швидко...
 • Seite 64 Значення LED Зарядження пристроїв за Зарядження зовнішнього допомогою зовнішнього акумулятора акумулятора Розрядження Зарядження LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 статус статус 86% - 100% 0 - 25% 56% - 85% 26% - 50% 26% - 55% 51% - 75% 6% - 25% 76% - 99% < 6% Закінчено Помилка Помилка визначено** визначено** Коли зовнішній акумулятор заряджено, світлодіодні індикатори мерехтітимуть. ** Щоб зовнішній акумулятор перестав мерехтіти після визначення помилки, вийміть і знову підключіть кабель зовнішнього акумулятора.
 • Seite 65: Технічні Характеристики

  Технічні характеристики Перезаряджувана літій-іонна батарея Тип батареї Постійний струм 14,4 В / 13600 мА/год Обсяг батареї Типу C: 5 В / 8200 мА/год, 9В / 4700 мА/год, 15 В / 2600 мА/год, 20 В / 1900 мА/год Рейтинг ємності Типу A: 5 В / 7900 мА/год Температура заря- C - 35 º º дження 110 мм x 78,4 мм х 22 мм Розмір 315 ± 5 г Маса < 4.5 годин зі стандартним кабелем 20 В 1.5 A постійного струму < 6 годин зі стандартним кабелем 9 В 2 Час зарядження A постійного струму < 8 годин зі стандартним кабелем 5 В 2A постійного струму 5В 3A / 9В~15В 2A / 20В 1.5A (макс.) Вхід 5 В 3 A Вихід Типу C (підтри- 9 В 3 A 15 В 3 A мує...
 • Seite 66: Заходи Безпеки

  Зарядження зовнішнього акумулятора Користування зовнішнім акумулятором Заходи безпеки 1. Повністю зарядіть зовнішній акумулятор перед першим користуванням. 2. Користуйтеся кабелем з комплекту для зарядження зовнішнього акумулятора або зарядження вашого пристрою акумулятором. 3. Коли пристрій повністю зарядився, відключіть його від зовнішнього акумулятора. 4. Ніколи не намагайтеся розібрати і зібрати зовнішній акумулятор. 5. Не користуйтеся зовнішнім акумуляторам там, де температура перевищила 60ºC (140ºF). Бережіть від води і вогню. Не намагайтеся розламати корпус. Q14102_ABTU016_Power_Bank_UM_V2.indb 66 5/11/2018 5:09:57 PM...
 • Seite 67 Tính năng sản phẩm • Sạc nhanh: Tương thích hai chiều với chuẩn Power Delivery 3,0. • Kích thước nhỏ gọn: 110mm x 78,4mm x 22mm. • Thiết kế: có nhiều lựa chọn màu sắc khác nhau và được làm bằng nhôm. • An toàn: tích hợp công nghệ an toàn nguồn ASUS PowerSafe giúp đảm bảo an toàn cá nhân khi sạc pin. • Bền lâu: tự động điều chỉnh dòng điện sạc dựa vào nhiệt độ xung quanh nhằm giúp kéo dài tuổi thọ Pin Sạc Dự Phòng. • Siêu bền: đã vượt qua thử nghiệm độ bền cao cho đầu cắm USB chuẩn với 5000 lần. • Thiết kế cổng kép: Hỗ trợ sạc pin đồng thời cho các thiết bị di động. Tìm hiểu Bộ Sạc Dự Phòng của bạn Nút nguồn...
 • Seite 68 Chỉ báo đèn LED Sạc pin cho Bộ Sạc Dự Sạc pin cho các thiết bị Phòng bằng Bộ Sạc Dự Phòng Tình trạng Tình trạng LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 sạc tháo xả 0 - 25% 86% - 100% 26% - 50% 56% - 85% 26% - 55% 51% - 75% 6% - 25% 76% - 99% < 6%...
 • Seite 69: Thông Số Kỹ Thuật

  Thông số kỹ thuật Pin sạc lithi-ion Loại pin DC 14,4V / 13600 mAh Dung lượng pin Đầu ra loại C: 5V/8200 mAh, 9V/4700mAh, Công suất định mức 15V/2600mAh, 20V/1900 mAh Đầu ra loại A: 5V/7900mAh C - 35 Nhiệt độ sạc º º 110mm x 78,4mm x 22mm Kích thước 315 ± 5g Trọng lượng Dưới < 4,5 tiếng bằng cáp chuẩn 20V 1,5A Thời gian sạc Dưới < 6 tiếng bằng cáp chuẩn DC 9V 2A Dưới < 8 tiếng bằng cáp chuẩn DC 5V 2A 5V 3A / 9V~15V 2A / 20V 1,5A (Tối Đầu vào đa) 5V 3A...
 • Seite 70 Sạc pin cho Bộ Sạc Dự Phòng Sử dụng Bộ Sạc Dự Phòng Lưu ý an toàn 1. Hãy sạc đầy Bộ Sạc Dự Phòng trước khi sử dụng lần đầu. 2. Sử dụng cáp kèm theo khi sạc Bộ Sạc Dự Phòng hoặc khi dùng sản phẩm để sạc pin cho thiết bị của bạn. 3. Ngắt thiết bị của bạn khỏi Bộ Sạc Dự Phòng khi đã được sạc đầy. 4. Đừng cố tháo rời hoặc lắp ráp lại Bộ Sạc Dự Phòng. 5. Không được sử dụng Bộ Sạc Dự Phòng trong môi trường có nhiệt độ quá 60ºC (140ºF) và cũng không được đặt sản phẩm vào nước hay lửa hoặc dùng mọi nỗ lực để cạy tung vỏ ngoài. Q14102_ABTU016_Power_Bank_UM_V2.indb 70 5/11/2018 5:09:58 PM...
 • Seite 71 製品の特徴 • 急速充電 : USB Power Delivery 3.0* をサポートしています。 • スリムサイズ : 100mm × 78.4mm × 22mm • 美しい外観 : アルミニウムを使用しています。 • 安全性 : 搭載の ASUS PowerSafe で負荷のかかりやすい充電時に 製品を安全に保護します。 • 長寿命 : 周囲の温度に応じて電圧、 電流をを調整し、 製品の劣化 を防ぎます。 • 優れた耐久性 : 5,000 回もの接続テストをクリアした、 耐久性に優 れた USB コネクターを搭載しています。 • デュアルポート設計 : 同時に 2 台のモバイルデバイスに給電する ことができます。 接続端末や環境などにより、 こちらの急速充電に対応していない、 また充電速度が 異なる場合があります。 製品の概要 電源ボタン...
 • Seite 72 LED の表示内容 Power Bank から他のデバイ Power Bank を充電する スを充電する 充電状態 LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 放電状態 LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 0 - 25% 86% - 100% 26% - 50% 56% - 85% 26% - 55% 51% - 75% 76% - 99% 6% - 25% 充電完了 < 6% エラー 検出 ** エラー 検出 ** 充電中は LED インジケーターが点滅します。 ** エラー検出時の Power Bank の点滅を停止するには、 ケーブルを一度外し、 再接続 してください。...
 • Seite 73 仕様一覧 充電式リチウムイオン電池 セルタイプ 13600 mAh(48.96Wh) セル容量 Type C: 5V/8200 mAh、9V/4700mAh、 15V/2600mAh、20V/1900 mAh 定格容量 Type A: 5V/7900mAh 0 ~ 35℃ 充電温度 110mm × 78.4mm × 22mm サイズ 315 ± 5g 質量 4.5 時間未満 : DC 20V 1.5A 標準ケー ブル 充電時間 (充電環境に 6 時間未満 : DC 9V 2A 標準ケーブル よって、 充電時間は異な る場合があります) 8 時間未満 : DC 5V 2A 標準ケーブル 5V 3A / 9V~15V 2A / 20V 1.5A ( 最大 ) 入力...
 • Seite 74 Power Bank を 充電する Power Bank を 使用する 注意 : • P ower Bank の USB ポート (Type-C) から他のデバイスに充電する際はケーブ ルを接続直後に、 Power Bank の電源ボタンを押してください。 電源ボタンを押すと、 充電を Power Bank からの出力に切り替えます。 電源ボタンを押さないと、 Power Bank の充電が入力状態のままとなりますのでご 注意ください。 Power Bank の USB ポート (Type-A) から他のデバイスに充電する際はこちらの作 業は必要ありません。 安全性に関する注意事項 1. Power Bank を初めて使用する際は、 完全に充電してからご使用ください。 2. Power Bank の充電時と他のデバイスへの給電時は、 付属のケーブルをご使用く ださい。 3. Power Bank でお使いのデバイスが完全に充電されたら、 Power Bank から取り外 してください。...

Diese Anleitung auch für:

Abtu016

Inhaltsverzeichnis