Herunterladen Diese Seite drucken

Blaupunkt FMS501 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Owner's manual
Bedienungsanleitung
Instrukcja obsługi
Návod k použití
Návod na použitie
Használati utasítás
Navodila
Upute za uporabu
εγχειρίδιο οδηγιών
инструкциязаупотреба
Manual de instructiuni
Instrukcijų vadovas
Kasutusjuhendit
Elektrický krájač
Meat slicer
Allesschneider
Krajalnica
Kráječ
Szeletelőgép
Rezalnik
FMS501
Rezač
Διάταξη κοπής
Електрически нож
Mașină de feliat
Pjaustyklė
Toidulõikur

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Blaupunkt FMS501

Keine ergänzenden Anleitungen

  Inhaltszusammenfassung für Blaupunkt FMS501

 • Seite 1 FMS501 Owner’s manual Upute za uporabu Bedienungsanleitung εγχειρίδιο οδηγιών Instrukcja obsługi инструкциязаупотреба Návod k použití Manual de instructiuni Návod na použitie Instrukcijų vadovas Használati utasítás Kasutusjuhendit Navodila Meat slicer Rezač Allesschneider Διάταξη κοπής Krajalnica Електрически нож Kráječ Mașină de feliat Elektrický...
 • Seite 2 FMS501...
 • Seite 3: Important Notes

  FMS501 IMPORTANT NOTES Before using this device read the instruction manual and follow the instructions inside. The manufacturer is not liable for any damages caused by the misuse of this device due to inappropriate handling. Please keep this manual for future reference.
 • Seite 4 FMS501 without supervision. Never put the power cable, the plug or the whole device into the water or any other liquids. The device should be cleaned regularly complying with the recommendations described in the section on cleaning and maintenance. Do not place the device near sources of heat, flame, an electric heating element or a hot oven.
 • Seite 5 FMS501 yourself as it can lead to electric shock. Always return the damaged device to a professional service in order to repair it. All the repairs should only be performed by authorized service professionals. Any attempted unauthorised repairs performed can be a hazard to the user.
 • Seite 6 FMS501 Device is compliant with EU directives: - Low voltage directive (LVD) - Electromagnetic compatibility (EMC) Device marked CE mark on rating label When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the product is covered by the European Directive 2012/19/EU. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products.
 • Seite 7 FMS501 1. Blade 8. Sliding board 2. Switch (II, 0, I) 9. Tray 3. Blade lock 10. Sliding-board handle 4. Body 11. Thickness-adjustment knob (0-20mm) 5. Power-cord plug 12. Size-control board 6. Non-slip feet 13. Pusher 7. Sliding-board guide BEFORE FIRST USE 1.
 • Seite 8 FMS501...
 • Seite 9 FMS501 Wichtige informationen Um die größte Zufriedenheit zu erreichen, sich an der Effektivität des Produktes zu erfreuen und alle seine Eigenschaften und Funktionen kennenzulernen, bitten wir Sie, sich mit dieser Anleitung vertraut zu machen, bevor Sie mit der Verwendung dieses Produktes beginnen.
 • Seite 10 FMS501 Das Gerät ist nicht für eine Steuerung mit einem externen Zeitschalter, einer getrennten Fernbedienung oder einer anderen Einrichtung, die das Gerät automatisch einschalten können, bestimmt. Vor Wartungsarbeiten muss das Gerät unbedingt vom Netz getrennt werden. Bei der Trennung des Versorgungskabels muss man es immer am Stecker aus der Steckdose ziehen.
 • Seite 11 FMS501 Haustieren benutzt wird. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Besondere Vorsicht sollte gewaltet werden, wenn sich in der Nähe Kinder oder Haustiere aufhalten. Man darf Kinder nicht mit dem Gerät spielen lassen. Das Gerät nicht in der Nähe von leicht brennbaren Stoffen benutzen.
 • Seite 12 FMS501 Der Allesschneider sollte nicht länger als 7 Minuten kontinuierlich in Betrieb sein. Zwischen den Serien sollten Pausenintervalle von mindestens 30 Minuten eingehalten werden. Überlasten Sie das Gerät nicht mit übermäßiger Krafteinwirkung auf das Produkt oder seine Menge. Achten Sie beim Umgang mit dem Allesschneider auf die Schneidklinge.
 • Seite 13: Technische Daten

  FMS501 Das Gerät entspricht den EU-Richtlinien: - Niederspannungsgeräte - Low voltage directive (LVD) - Elektromagnetische Kompatibilität - Electromagnetic compatibility (EMC) Das Gerät besitzt das CE - Kennzeichen auf dem Typenschild Wenn sich auf dem Gerät ein Piktogramm mit einer durchgestrichenen Mülltonne befindet, bedeutet das, dass dieses Produkt den Beschlüssen der EU-Richtlinie 2012/19/EU entspricht.
 • Seite 14: Benutzung Des Allesschneiders

  FMS501 1. Messer 8. Schneidgutschlitten 2. Ein-/Ausschalter (II ,0, I) 9. Auffangschale 3. Messerverschluss 10. Halterung des Schneidgutschlittens 4. Gehäuse 11. Drehknopf zur Schnittstärkeneinstellung (0-20mm)ers 5. Stecker des Netzkabels 12. Anschlagplatte 6. Rutschfeste Füße 13. Restehalter 7. Schlittenführung VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH 1.
 • Seite 15 FMS501 Schieben Sie die Verriegelung des Schneidgutschlittens zu sich nach oben und nehmen Sie dann den Schneidgutschlitten aus den Führungen heraus. Reinigen Sie den Schneidgutschlitten und den Restehalter mit Wasser und Geschirrspülmittel.
 • Seite 16 FMS501...
 • Seite 17: Ważne Informacje

  FMS501 WAŻNE INFORMACJE Aby osiągnąć najwyższą satysfakcje, cieszyć się wydajnością produktu i poznać jego wszystkie cechy i funkcje, prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji przed przystąpieniem do korzystania z tego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytać instrukcję obsługi i postępować według wskazówek w niej zawartych.
 • Seite 18 FMS501 innego sprzętu, który może włączać urządzenie automatycznie. Przed pracami konserwacyjnymi należy zawsze bezwzględnie odłączyć urządzenie od zasilania. Odłączając kabel zasilający należy zawsze wyciągać go z gniazdka trzymając za wtyczkę. Nigdy nie należy wyciągać przewodu zasilającego ciągnąc za kabel, ponieważ...
 • Seite 19 FMS501 urządzeniem. Nie korzystać z urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie wystawiaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszczu, słońca, etc.) ani nie używaj w warunkach podwyższonej wilgotności (łazienki, wilgotne domki kempingowe). Okresowo sprawdzaj stan przewodu zasilającego. Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być...
 • Seite 20 FMS501 produktu, jego ilością lub dociskaniem. Należy zachować szczególną ostrożność na ostrze krajalnicy. Nie zbliżać palców, włosów, ubrania oraz narzędzi do ostrza. Może to grozić zranieniem lub uszkodzeniem urządzenia. Nie należy sięgać po resztki jedzenia w okolicy noża podczas pracy urządzenia.
 • Seite 21 Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać bezpośrednio od sprzedawcy lub w firmie Blaupunkt Competence Center, 2N-Everpol Sp. z o.o., ul. Puławska 403A, 02-801 Warszawa, tel. +48 22 331 9959, email: info@blaupunkt-audio.pl Informacje o ochronie środowiska naturalnego Opakowanie zawiera tylko niezbędne elementy.
 • Seite 22: Przed Pierwszym Użyciem

  FMS501 1. Nóż 8. Wózek 2. Włącznik (II ,0, I) 9. Taca 3. Zamek noża 10. Uchwyt wózka 4. Korpus 11. Pokrętło regulacji grubości (0-20mm) 5. Wtyczka przewodu zasilającego 12. Nastawiak 6. Antypoślizgowe stopki 13. Popychacz 7. Prowadnica wózka PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM 1.
 • Seite 23 FMS501 Před prvním použitím zařízení si přečtěte návod k obsluze a dodržujte všechny v něm uvedené pokyny. Výrobce nezodpovídá za škody způsobené používáním zařízení v rozporu s jeho určením nebo nesprávnou obsluhou. Návod k použití uschovejte, abyste se k němu mohli vrátit i později během používání...
 • Seite 24 FMS501 elektrickým proudem. Neponechávejte zařízení zapojené do zásuvky bez dozoru. Je zakázáno ponořovat zařízení do vody nebo do jiné tekutiny. Zařízení je nutné pravidelně čistit podle doporučení uvedených v oddíle o Čištění a údržbě zařízení. Zařízení neumísťujte v blízkosti zdrojů tepla, ohně, elektrického topného přístroje nebo na horké...
 • Seite 25 FMS501 poškozeno či nefunguje správně. Nikdy neprovádějte opravy přístroje, hrozí nebezpečí úrazu. Poškozené zařízení odevzdejte do příslušeného servisu, který provede kontrolu či opravu. Jakékoliv opravy mohou provádět pouze autorizované servisní podniky. Nesprávně provedená oprava může vést k vážnému ohrožení uživatele.
 • Seite 26: Technické Parametry

  FMS501 Zařízení splňuje požadavky směrnic Evropské unie: - Elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí - Low voltage directive (LVD) - O elektromagnetické kompatibilitě - Electromagnetic compatibility (EMC) Výrobek je opatřen označením CE na popisném štítku Je-li produkt označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, podléhá produkt evropské...
 • Seite 27 FMS501 1. Nůž8. Vozík 8. Vozík 2. Spínač (II ,0, I) 9. Miska 3. Zámek nože 10. Držák vozíku 4. Korpus 11. Ovládací kolečko nastavení tloušťky (0-20mm) 5. Zástrčka napájecího kabelu 12. Nástavec 6. Protiskluzové patky 13. Posouvací díl 7. Vodicí lišta vozíku PŘED PRVNÍM POUŽITÍM...
 • Seite 28 FMS501...
 • Seite 29 FMS501 Dôležité informácie Pred zahájením používania zariadenia si prečítajte návod na obsluhu a postupujte podľa v ňom obsiahnutých pokynov. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené používaním zariadenia v rozpore s jeho určením alebo jeho nesprávnou obsluhou. Návod na obsluhu uschovajte, aby ho bolo možné...
 • Seite 30 FMS501 poškodiť zástrčka alebo kábel a v extrémnom prípade môže dokonca dôjsť k smrteľnému úrazu prúdom. Je zakázané ponechávať zariadenie zapnuté a zapojené do zásuvky bez dozoru. Zariadenie neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny. Zariadenie musí byť pravidelne čistené podľa pokynov popísaných v časti o čistení...
 • Seite 31 FMS501 Nepoužívajte zariadenie s poškodeným napájacím káblom, zástrčkou alebo pokiaľ Vám spadlo alebo bolo poškodené akýmkoľvek iným spôsobom, prípadne pokiaľ nepracuje správne. Zariadenie sami neopravujte, inak hrozí úraz. Poškodené zariadenie odovzdajte do príslušného servisu kvôli kontrole alebo vykonaniu opravy. Všetky opravy môžu robiť...
 • Seite 32 FMS501 plastovej fólii. Elektrický krájač je určený iba na domáce používanie. Zariadenie zodpovedá nárokom smerníc Európskej únie: - Smernica pre nízke napätie - Low voltage directive (LVD) - Elektromagnetická kompatibilita - Electromagnetic compatibility (EMC) Výrobok je na typovom štítku označený CE Pokiaľ...
 • Seite 33 FMS501 1. Nôž 8. Podvozok 2. Zapínač (II ,0, I) 9. Tácka 3. Zámka noža 10. Držiak vozíka 4. Korpus 11. Regulačné koliesko hrúbky (0 – 20 mm) 5. Zástrčka napájacieho vodiča 12. Nastavovacia doska 6. Protišmykové pätky 13. Prítlačná doska 7.
 • Seite 34 FMS501...
 • Seite 35 FMS501 A készülék használatának megkezdése előtt kérjük, olvassa el a használati utasítást és kövesse a benne foglalt utasításokat. A készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy nem megfelelő kezeléséből eredő károkért a gyártó felelősséget nem vállal. A használati utasítást őrizze meg, hogy a termék jövőbeni használata során is használni tudja.
 • Seite 36 FMS501 okozhat. Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amíg csatlakoztatva van az aljzathoz. A készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba ne merítse. A készüléket a Tisztítás és karbantartás részben foglaltak szerint, rendszeresen tisztítsa. A készüléket hőforrás, láng, elektromos fűtőelem közelében vagy forró...
 • Seite 37 FMS501 készülék leesett, más módon megsérült vagy nem megfelelő módon üzemel, a készüléket sosem vegye használatba. A készüléket önállóan ne javítsa, áramütést okozhat. A hibás készüléket ellenőrzés vagy javítás céljával megfelelő szakszervizben adja le. A készüléket kizárólag erre jogosult szervizek javíthatják. A nem megfelelőképpen végzett javítás a felhasználó...
 • Seite 38 FMS501 A berendezés az Európai Unió irányelvei követelményeinek megfelel: - Kisfeszültségi elektromos berendezés - Low voltage directive (LVD) - Elektromágneses összeférhetőség - Electromagnetic compatibility (EMC) A berendezés az adattáblán CE jelöléssel ellátott. Amennyiben a berendezésen áthúzott szemeteskosár jelölés található, a termék a 2012/19/EU irányelv rendelkezései hatálya alá...
 • Seite 39 FMS501 1. Kés 8. Kocsi 2. Kapcsológomb (II ,0, I) 9. Tálca 3. Készár 10. Kocsi fogantyúja 4. Ház 11. Vastagság szabályozó forgatógomb (0-20mm) 5. Tápkábel dugója 12. Beállító 6. Csúszásgátló lábak 13. Nyomólap 7. Kocsi vezetősín ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT 1.Csomagolja ki a készüléket és távolítsa el a védőfóliát és a csomagolópapírt.
 • Seite 40 FMS501...
 • Seite 41 FMS501 Pred začetkom uporabe naprave je treba prebrati navodila za uporabo ter ukrepati skladni z njihovimi določili Proizvajalec ne odgovarja za škode, nastale kot posledica neustrezne uporabe oz. neustreznega ravnanja z napravo. Ta navodila za uporabo je treba shraniti, da bi jih lahko uporabljali tudi v prihodnosti.
 • Seite 42 FMS501 Naprave na dati v vodo ali kakšno drugo tekočino. Napravo je treba redno čistiti, skladno s priporočili, ki jih določa poglavje o Čiščenju in vzdrževanju. Naprave na nameščati v bližini virov toplote, plamena, električnega grelca oz. na vroči pečici. Naprava se ne sme nahajati na kakšni drugi napravi.
 • Seite 43 FMS501 Kakršnakoli popravila naj opravljajo samo pooblaščena servisna podjetja. Neustrezno popravilo predstavlja veliko nevarnost za uporabnika. Uporabljajte samo originalne oz. s strani proizvajalca priporočene dodatke in pripomočke. Uporaba neustreznih dodatkov lahko privede do poškodbe naprave ter nevarnosti za človekovo zdravje.
 • Seite 44 FMS501 Naprava je skladna z zahtevami smernic Evropske unije: - Nizkonapetostne električne instalacije - Low voltage directvie (LVD) - Elektromagnetna združljivost - Electromagnetic compatibility (EMC) Izdelek označen s CE na podatkovni ploščici. Če se na napravi nahaja oznaka - prekrižan zabojnik za odpadke, to pomeni, da za izdelek veljajo določila evropske smernice 2012/19/EU.
 • Seite 45 FMS501 1. Rezilo 8. Voziček 2. Stikalo (II, 0, I) 9. Pladenj 3. Blokada rezila 10. Ročaj vozička 4. Nosilni del 11. Gumb za nastavitev debeline (0–20 mm) 5. Vtič za napajalni kabel 12. Nastavljalo 6. Nedrseče tačke 13. Potiskač...
 • Seite 46 FMS501...
 • Seite 47 FMS501 Prije uporabe stroja pročitajte upute za rukovanje i slijedite upute sadržane u njima. Proizvođač ne odgovara za štete uzrokovane uporabom uređaja suprotno njezinoj namjeni ili neodgovarajućim rukovanjem. Molimo sačuvajte ovaj priručnik, tako da možete ga koristiti također tijekom kasnijeg korištenja proizvoda.
 • Seite 48 FMS501 Ne ostavljajte opremu uključenu u utičnicu bez nadzora. Ne uranjajte uređaj u vodu ili neku drugu tekućinu. Uređaj treba redovito čistiti u skladu s preporukama opisanima u odjeljku o čišćenju i održavanju. Ne postavljajte uređaja blizu izvora topline, plamena, električnog grijaćeg elementa ili na vrućoj peći.
 • Seite 49 FMS501 Potrebni popravci mogu se izvršavati samo od strane ovlaštenih servisa. Nepravilan popravak može dovesti do ozbiljnih opasnosti za korisnika. Koristite samo originalni pribor za uređaj ili preporučen od strane proizvođača. Koristanje pribora koji nisu preporučeni od strane proizvođača može dovesti do oštećenja uređaja i ugroziti sigurnost korištenja.
 • Seite 50 FMS501 Uređaj je kompatibilan sa zahtjevima direktiva EU: - Niskonaponski električni uređaj - Low voltage directive (LVD) - Elektromagnetska podudarnost - Electromagnetic compatibility (EMC) Proizvod označen CE na natpisnoj pločici Ako uređaj ima znak prekriženog kontejnera za smeće, to znači da je proizvod pokriven odredbama Europske direktive 2012/19/EU.
 • Seite 51 FMS501 1. Nož 8. Klizna kolica 2. Prekidač (II ,0, I) 9. Pladanj 3. Kočnica noža 10. Ručica kliznih kolica 4. Kućište 11. Gumb za regulaciju debljine (0-20 mm) 5. Utikač kabla za napajanje 12. Element za podešavanje 6. Protuklizne nožice 13.
 • Seite 52 FMS501...
 • Seite 53 FMS501 Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται εκεί. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τις ζημιές που θα προκληθούν από χρήση της συσκευής με τρόπο ακατάλληλο από τον προορισμό της ή από...
 • Seite 54 FMS501 πάντα και πλήρως τη συσκευή από την ηλεκτρική ενέργεια. Αποσυνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας πάντα πρέπει να το τραβάτε κρατώντας το φις. Ποτέ μη βγάλετε το καλώδιο τροφοδοσίας τραβώντας μόνο το καλώδιο γιατί έτσι μπορείτε να χαλάσετε το φις ή το καλώδιο, και σε ακραίες περιπτώσεις, μπορείτε...
 • Seite 55 FMS501 (βροχή, ήλιος κλπ.) και μην τη χρησιμοποιήσετε σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας (μπάνια, μουσκεμένα κάμπινγκ κλπ.). Περιοδικά ελέγχετε την κατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας. Αν το μη αφαιρούμενο καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί φθορές πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή από τον...
 • Seite 56 FMS501 τραύμα ή βλάβη της συσκευής. Μη πιάνετε τα υπολείμματα φαγητού που βρίσκονται δίπλα στη λεπίδα όταν η συσκευή λειτουργεί. Πριν από τον καθαρισμό της διάταξης περιμένετε να σταματήσει η λεπίδα εντελώς και αποσυνδέετε τη συσκευή από την πηγή της ενέργειας.
 • Seite 57 FMS501 Η συσκευής είναι συμβατή με τις απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: - Συσκευή χαμηλής τάσης - Low voltage directive (LVD) - Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα - Electromagnetic compatibility (EMC) Προϊόν επισημασμένο με το σύμβολο CE στην ονομαστική πινακίδα Αν πάνω στη συσκευή βρίσκεται το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου αυτό σημαίνει ότι το...
 • Seite 58 FMS501 1. Λεπίδα 8. Καροτσάκι 2. Διακόπτης (II ,0, I) 9. Δίσκος 3. Κλειδαριά λεπίδας 10. Λαβή καροτσακιού 4. Κορμός 11. Περιστρεφόμενο διακόπτης (0-20mm) 5. Φις του καλωδίου τροφοδοσίας 12. Ρυθμιστής 6. Αντιολισθητικά ποδαράκια 13. Ωθητής 7. Οδηγός καροτσιού ΠΡΙΝ ΑΠΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ...
 • Seite 59 FMS501 Важни информации Преди да започнете употреба на уреда, моля, прочетете инструкцията за експлоатация и се придържайте към указанията, посочени в нея. Производителят не отговаря за щети, причинени от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение или неправилното му обслужване. Запазете инструкцията за...
 • Seite 60 FMS501 Преди извършването на дейностите по поддръжка трябва задължително да изключите уреда от захранването. Винаги трябва да изключвате захранващия кабел като издърпате щепсела. Никога не бива да изключвате захранващия кабел дърпайки за кабела, тъй като това може да повреди щепсела или кабела, а в краен случай да...
 • Seite 61 FMS501 помещения с повишена влажност (баня, влажни бунгала). Периодично проверявайте състоянието на захранващия кабел. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от представител на производителя или на специализиран ремонтен сервиз или от квалифицирано лице, за да се избегне опасност. Не използвайте уред с повреден захранващ кабел, щепсел...
 • Seite 62 FMS501 нарязаната храна в зоната на ножа. Преди почистване на електрическия нож трябва да изчакате, докато острието спре да се движи и да разедините уреда от източника на захранване. Никога не използвайте уреда с неправилно монтиран нож или водач. Електрическият нож да се използва само за рязане на...
 • Seite 63: Технически Данни

  FMS501 Изделието изпълнява изискванията на директивите на Европейския Съюз: - Директива за съоръжения, работещи с ниско напрежение - Low voltage directive (LVD) - Директива за електромагнитна съвместимост - Electromagnetic compatibility (EMC) Изделието е маркирано със знак СЕ върху информационната таблица.
 • Seite 64: Преди Първото Използване

  FMS501 1. Нож 8. Шейна 2. Бутон (II ,0, I) 9. Поднос 3. Винт за фиксиране на ножа 10. Ръкохватка на шейната 4. Корпус 11. Въртящ бутон за регулиране на дебелината 5. Щепсел на захранващия кабел (0-20mm) 6. Противоплъзгащи крачета...
 • Seite 65 FMS501 Înainte de a utilizarea aparatului citiți manualul de utilizare și urmați instrucțiunile cuprinse în acesta. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea aparatului contrar destinaţiei sau utilizării incorecte a acestuia. Vă rugăm să păstrați acest manual, pentru al putea folosi, de asemenea, în timpul utilizării ulterioare a produsului.
 • Seite 66 FMS501 cablul de alimentare din priză trăgând de cablu, deoarece priza sau cablul poate să se deterioreze sau în cazuri extreme se poate ajunge la o electrocutare soldată cu moartea. Nu lăsați echipamentul conectat la priză fără supraveghere. Nu scufundați aparatul în apă sau orice alt lichid.
 • Seite 67 FMS501 evita pericolul. Nu utilizați aparatul cu un cablu de alimentare, un ștecher deteriorat sau dacă a fost scăpat pe jos sau deteriorat în vreun alt mod sau funcționează defectuos. Nu reparați singuri aparatul, deoarece acest lucru poate provoca șoc electric.
 • Seite 68 FMS501 incorect. Mașina de feliat trebuie utilizată numai pentru tăierea produselor alimentare, cu excepţia: pâinii uscate, cărnii cu oase, produselor congelate, fructelor cu sâmburi și produselor în folie de aluminiu sau plastic. Mașina de feliat este destinată numai pentru uz casnic.
 • Seite 69 FMS501 1. Cuțit 8. Cărucior 2. Comutator (II ,0, I) 9. Tavă 3. Lacătul lamei de tăiere 10. Mânerul căruciorului 4. Corp 11. Buton rotativ de reglare a grosimii (0-20mm) 5. Ștecherul cablului de alimentare 12.Regulator 6. Picioare antiderapante 13.Dispozitiv de împingere 7.
 • Seite 70 FMS501...
 • Seite 71 FMS501 Svarbi informacija Prieš pradedant vartoti prietaisą perskaitykite vartojimo instrukciją ir veikti pagal joje esančias nuorodas. Gamintojas neatsako už žalas kilusias dėl neteisingo prietaiso vartojimo. Vartojimo instrukcija reikia pasilikti, kad galima būrų ja naudotis pagal poreiki ir vėliau. Prietaisas namų vartojimui. Nenaudoti ne pagal paskirtį.
 • Seite 72 FMS501 aprašytas dalyje: Prietaiso valymas ir priežiūra. Nedėkite prietaiso arti šilumos šaltinių, liepsnos, elektrinio šildomojo elemento ar ant karštos orkaitės. Nedėkite ant jokio kito prietaiso. Įrenginys negali būti naudojamas vaikų. Įrenginį ir laidą laikyti atokiau nuo vaikų Įrenginiu gali naudotis fiziškai ir protiškai riboti asmenys bei asmenys neturintys patirties ir...
 • Seite 73 FMS501 naudojimas gali sukelti žalas bei pavojų. Pjaustyklė neturėtų dirbti nepertraukiamai ilgiau nei 7 minučių. Reikia daryti ne trumpesnę kaip 30 minučių pertrauką tarp serijų. Neperkrauti įrenginio pernelyg didele apkrova, jos kiekiu ar slėgiu. Būkite ypač atsargūs su pjaustyklės peiliu. Nepriartinkite pirštų, plaukų, drabužių...
 • Seite 74 FMS501 Prietaisas atitinka Europos Sąjungos direktyvų reikalavimams: - Žemos įtampos elektros įrenginys - Low voltage directive (LVD) - Elektromagnetinis suderinamumas - Electromagnetic compatibility (EMC) Gaminys su CE žymėjimu specifikacijos lentelėje Jei prietaise yra perbrauktos šiukšliadėžės ženklas, reiškia tai, kad produktas apimtas 2012/19/EU direktyva.
 • Seite 75 FMS501 1. Peilis 8. Vežimėlis 2. Jungiklis (II ,0, I) 9. Padėklas 3. Peilio fiksatorius 10. Vežimėlio laikiklis 4. Korpusas 11. Storio reguliavimo rankenėlė (0-20mm) 5. Maitinimo laido kištukas 12. Kreipimo įrenginys 6. Neslystančios kojelės 13. Stumtuvas 7. Vežimėlio kreiptuvas PRIEŠ...
 • Seite 76 FMS501...
 • Seite 77 FMS501 Oluline info Enne seadme kasutamist lugege läbi kasutusjuhend ja järgige selles sisalduvaid juhiseid. Tootja ei vastuta seadme mitteotstarbekohase või ebaõige kasutamise tõttu tekkinud kahjude eest. Hoidke kasutusjuhend alles, et seda oleks võimalik kasutada ka toote hilisema kasutamise käigus. Seade on ette nähtud üksnes kodumajapidamises kasutamiseks.
 • Seite 78 FMS501 lõppevat elektrilööki. Ärge jätke toitepesasse sisselülitatud seadet järelevalveta. Ärge pange seadet vette ega muude vedelikku. Seadet tuleb regulaarselt puhastada vastavalt punktis „Seadme puhastamine ja hooldus” kirjeldatud juhistele. Ärge pange seadet soojusallikate, leekide, elektriliste kütteelementide või kuuma ahju lähedale. Ärge pange seda mistahes muu seadme peale.
 • Seite 79 FMS501 seadet omavoliliselt, kuna see võib põhjustada elektrilöögi ohtu. Kahjustatud seade tuleb viia vastavasse teeninduspunkti selle kontrollimise või remondi otstarbel. Mistahes parandustöid on lubatud teostada üksnes volitatud teeninduspunktides. Ebakorrektselt tehtud parandus võib kujutada endast kasutajale tõsist ohtu. Kasutage ainult seadme originaaltarvikuid või tootja poolt soovitatud tarvikuid.
 • Seite 80: Tehnilised Andmed

  FMS501 Seade on kooskõlas järgmiste Euroopa Liidu direktiividega: - Madalpinge direktiiv - Low voltage directive (LVD) - Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv - Electromagnetic compatibility (EMC) Toode on varustatud CE-märgistusega andmesildil. Juhul, kui seadmel on läbikriipsutatud prügikasti sümbol, tähendab see, et toode on kooskõlas Euroopa direktiivi 2012/19/EU sätetega.
 • Seite 81 FMS501 1. Lõiketera 8. Kelk 2. Lüliti (II ,0, I) 9. Kandik 3. Tera lukk 10. Kelgu käepide 4. Korpus 11. Paksuse reguleerimise pöördnupp (0-20mm) 5. Toitejuhtme pistik 12. Paksuse määraja 6. Libisemisvastased jalad 13. Tõukur 7. Kelgu juhik ENNE ESIMEST KASUTUST 1.
 • Seite 82 FMS501...

Diese Anleitung auch für:

Fms601