Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

K8091
LED KLOK MET LANGZAAM AAN DIMMER .................................. 3
HORLOGE LED À ALLUMAGE PROGRESSIF................................ 7
LED-UHR MIT "SLOW ON"-DIMMER............................................. 11
RELOJ LED CON DIMMER "SLOW ON"........................................ 15
H8091B-ED1

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Velleman К8091

 • Seite 1 K8091 LED KLOK MET LANGZAAM AAN DIMMER ........3 HORLOGE LED À ALLUMAGE PROGRESSIF........ 7 LED-UHR MIT "SLOW ON"-DIMMER..........11 RELOJ LED CON DIMMER "SLOW ON"........15 H8091B-ED1...
 • Seite 3: Technische Eigenschappen

  LED KLOK MET LANGZAAM AAN DIMMER De K8091 is een aantrekkelijk ledklokje en heeft als speciaal kenmerk dat je er een bestaand nachtlampje kan op aansluiten. Vanaf een kwartier voor de ingestelde tijd zal de lichtintensiteit van de aangesloten lamp steeds verhogen tot ze haar maximum bereikt op de ingestelde tijd en er ook een auditief signaal weerklinkt.
 • Seite 4 BOUW Voor uw gemak en om fouten te vermijden werden de meeste axiale componenten machinaal in de correcte volgorde op een band geplaatst. Verwijder de componenten één voor één van de band. Tip: U kunt de foto's op de verpakking gebruiken als leidraad tijdens de montage. Door eventuele verbeteringen is het mogelijk dat de foto's niet 100% nauwkeurig zijn.
 • Seite 5: Eerste Keer Inschakelen

  • Monteer ten slotte het achterste deel van de behuizing en bevestig met de vier schroeven. • Kleef de sticker achteraan de behuizing. Zie figuur. Product omschrijving Op de voorzijde van het klokje kan men volgende indicaties terugvinden: 1. huidige instelmodus: a.
 • Seite 6 Instellen van het alarm: Opmerking: Indien u na de tijdsinstelling niet naar deze modus gaat, druk dan tweemaal op de ‘select’-toets om de alarmmodus weer te geven. De aanduiding voor de alarminstelling knippert om te bevestigen dat u zich in de alarmmodus bevindt. Druk op de middelste knop om de minuten in te stellen, druk op de rechterknop om de uren in te stellen.
 • Seite 7: Specifications

  HORLOGE LED À ALLUMAGE PROGRESSIF La K8091 est une jolie horloge LED avec une connexion pour veilleuse. Quinze minutes avant l'horaire instauré, l'intensité de l'ampoule connectée augmentera progressivement et l'horloge émettra des tonalités. La longueur des tonalités s'accroît progressivement afin de ne pas vous effrayer par une alarme soudaine.
 • Seite 8: Montage

  MONTAGE La plupart des composants ont été placés mécaniquement dans l'ordre correct sur une bande pour votre facilité et pour éviter des erreurs. Retirez les composants un par un de la bande. Truc: Les photos sur l'emballage peuvent vous servir de guide lors de l'assemblage. Toutefois, il se peut que les photos ne correspondent pas à...
 • Seite 9: Premier Allumage

  Description La face avant de l’horloge affiche les indications suivantes : 1. le menu de configuration : a. configuration de l’heure b. configuration l’alarme c. mode lumière/ronfleur 2. activation de l’alarme/la lumière La face arrière offre les commandes suivantes : 1.
 • Seite 10 Alarme : Remarque: Si vous n’entrez pas dans ce mode après le réglage de l’heure, enfoncez deux fois le bouton de sélection pour afficher le mode de configuration de l’alarme. L’indication de configuration de l’alarme clignote. Enfoncez le bouton du milieu pour régler les minutes et le bouton droit pour régler les heures.
 • Seite 11: Technische Spezifikationen

  LED-UHR MIT "SLOW ON"-DIMMER Die K8091 ist eine anziehende LED-Uhr und kann mit einer bestehenden Nachtlampe verbunden werden. Ab einer Viertelstunde vor der eingestellten Zeit erhöht die Lichtintensität der angeschlossenen Lampe immer bis diese zur eingestellten Zeit das Maximum erreicht und ebenfalls ein akustisches Signal ertönt. Auch die Länge der Signale wird erhöht systematisch damit Sie nicht aus dem Schlaf aufschrecken.
 • Seite 12: Montage Der Komponentenseite

  MONTAGE Die meisten Axialbauteile werden maschinell in der richtigen Reihenfolge auf ein Band befestigt. So haben Sie es leichter und werden Fehler vermieden. Entfernen Sie die Bauteile nacheinander vom Band. Tip: Die Fotos auf der Verpackung können als Hilfe bei der Montage verwendet werden.
 • Seite 13: Erste Einschaltung

  2. MONTAGE • Montieren Sie das rote Displayfenster ehe Sie die Leiterplatte installieren. • Befestigen Sie das rote Displayfenster und danach die Leiterplatte in das Gehäuse. Installieren Sie die Leiterplatte so, dass die Digits in Richtung des Displayfensters gerichtet sind. Befestigen Sie mit 4 Schrauben. •...
 • Seite 14: Wie Funktioniert Den Alarm

  • Drücken Sie die mittlere Taste, um die Minuten einzustellen. Drücken Sie die rechte Taste, um die Stunden einzustellen. • Befestigen Sie mit SELECT. Sie befinden sich nun im Alarmmodus. Den Alarm einstellen: Bemerkung: Wenn Sie nach der Zeiteinstellung nicht in diesen Modus eintreten, drücken Sie dann zwei Mal auf SELECT, um den Alarmmodus anzuzeigen.
 • Seite 15: Especificaciones

  RELOJ LED CON DIMMER "SLOW ON" El K8091 es un hermoso reloj con LEDs y una conexión para lamparilla. A partir de 15 minutos antes de la hora programada, la intensidad luminosa de la bombilla conectada se aumentará gradualmente al máximo y el reloj emitirá una señal sonora. La longitud de las señales sonoras se aumenta gradualmente para que no se despierte de un sobresalto.
 • Seite 16: El Cable De Alimentación

  MONTAJE La mayoría de los componentes han sido colocados mecánicamente por orden correcto en una banda para su facilidad y para evitar errores. Quite los componentes uno tras uno de la banda. Consejos: Puede usar las fotos del embalaje como directrices durante el montaje. Sin embargo, es posible que las fotos no correspondan completamente a la realidad debido a cambios posteriores.
 • Seite 17 • Luego, monte la parte trasera de la caja y fije con 4 tornillos. Fije la pegatina a la parte trasera de la caja (véase fig.). • Descripción La parte trasera del reloj visualiza las indicaciones siguientes: 1. el menú de configuración: a.
 • Seite 18 Alarma: Nota: Si no entra en este modo después de haber ajustado la hora, pulse dos veces le botón de selección para visualizar el modo de configuración de la alarma. La indicación de configuración de la alarma parpadea. Pulse el botón del medio para ajustar los minutos y el botón derecho para ajustar las horas.
 • Seite 20 Modifications and typographical errors reserved © Velleman Components nv. H8091B - 2009 - ED1 5 4 1 0 3 2 9 4 0 9 2 2 7...

Inhaltsverzeichnis