Herunterladen Diese Seite drucken

Canon EF50mm f/2.5 Compact macro Bedienungsanleitung Seite 2

Makro-objektive

Werbung

Macro-objectieven
EF50mm f/2,5 Compact macro
EF100mm f/2,8 Macro
Handleiding
Benaming van de onderdelen
Vergrotingsschaal (normale bediening)
Afstandsschaal
Scherptediepteschaal
Vergrotingsschaal met levensgrootconverter EF
aangebracht (alleen voor EF50mm f/2,5)
Afstandsmarkering
Scherpstelring
Scherpstelmodusschakelaar
Lensbevestigingsmarkering
Contactpunten
Keuzeschakelaar voor scherpstelbereik
(Alleen voor EF100mm f/2,8 Macro)
Hartelijk dank voor de aanschaf van een Canon-
objectief.
Het EF50mm f/2,5 Compact macro-objectief is een macro-
objectief dat kan worden gebruikt voor standaardfotografie en
voor close-upfotografie tot 1/2× (0,5×). Dit is een standaardmacro-
objectief voor EOS-camera's. Vergroting tot levensgroot formaat
(1×) is ook mogelijk door de los verkrijgbare levensgrootconverter
EF aan te brengen.
Het Canon EF100mm f/2,8 Macro-objectief is een medium
telemacro-objectief met mogelijkheden voor levensgrote close-
upfotografie.
Veiligheidsmaatregelen
1. Kijk niet door de lens of de camera naar de zon of een
andere heldere lichtbron. Dit beschadigt uw ogen. Het is
vooral gevaarlijk wanneer u rechtstreeks door de lens naar
de zon kijkt.
2. Laat het objectief niet zonder lensdop in de zon liggen,
ongeacht of het objectief wel of niet op de camera is
bevestigd. Dit om te voorkomen dat de lens de zonnestralen
samenbundelt, hetgeen zou kunnen resulteren in brand.
Voorzorgsmaatregelen betreffende de
behandeling
Als het objectief van een koude omgeving naar een warme
ruimte wordt gebracht, kan er condens op de lens en de
interne onderdelen ontstaan. Om condens te voorkomen,
raden wij u aan het objectief in een luchtdichte plastic zak te
doen voordat u dit van een koude omgeving naar een warme
ruimte brengt. Neem het objectief uit de zak nadat dit geleidelijk
is opgewarmd. Ga op dezelfde wijze te werk wanneer u het
objectief van een warme ruimte naar de kou meeneemt.
1. Het objectief bevestigen en verwijderen
Raadpleeg de handleiding van de camera voor informatie
betreffende het bevestigen en verwijderen van het objectief.
• Nadat u het objectief hebt verwijderd, plaatst u het met de
achterkant naar boven om krassen op het lensoppervlak en de
contactpunten te voorkomen.
• Als de contactpunten vuil of bekrast zijn of als er vieze vingers
op zitten, kan dit resulteren in corrosie of een gebrekkige
elektrische verbinding. Dit kan een foutieve werking van de
camera en het objectief tot gevolg hebben.
• Als de contactpunten vuil zijn of als er vieze vingers op zitten,
kunt u ze met een zacht doekje schoonmaken.
• Zet de stofkap op het objectief wanneer u dit verwijdert. Om de
stofkap juist te bevestigen, lijnt u de
lensbevestigingsmarkering uit met de
markering op
de stopkap en draait u de stofkap naar rechts. Volg de
aanwijzingen in de omgekeerde volgorde om de stofkap te
verwijderen.
2. De scherpstelmodus instellen
Zet de scherpstelmodusschakelaar op AF voor gebruik van
autofocus
.
Voor gebruik van handmatig scherpstellen zet u de
scherpstelmodusschakelaar op MF (M). Gebruik vervolgens de
scherpstelring om scherp te stellen.
• Raak de scherpstelring op het objectief niet aan tijdens de
automatische scherpstelling.
3. Instellen van het scherpstelbereik (alleen voor
EF100mm f/2,8)
FULL (VOLLEDIG): voor een scherpstelbereik van 0,31 m
(kortste scherpstelafstand) tot
voor
standaardfotografie
.
LIMIT (BEGRENSD): voor een scherpstelbereik van 0,31 m
(levensgroot) tot 0,57 m (0,25×) voor
close-upfotografie.
4. Close-upfotografie
U kunt close-upfoto's maken tot 0,5× maximale vergroting
met het objectief EF50mm f/2,5 Compact macro en 1×
vergroting (levensgroot) met het objectief EF100mm f/2,8. De
scherpstelafstand is de afstand van het onderwerp tot het filmvlak.
Bij het scherpstellen kunt u prioriteit geven aan het uitkaderen of
aan de vergroting.
[Uitkaderen heeft prioriteit]
Terwijl u door de zoeker kijkt en het onderwerp uitkadert, stelt u
scherp in de AF-of MF (M)-modus.
[Vergroting heeft prioriteit]
(1) Zet de scherpstelmodusschakelaar op MF (M).
(2) Stel de vergroting in.
Terwijl u naar de vergrotingsschaal op de afstandsmarkering
kijkt, draait u aan de scherpstelring om de gewenste vergroting
te verkrijgen.
• Om cameratrillingen te voorkomen, raden wij u aan een
afstandsbediening en een statief te gebruiken (beide los
verkrijgbaar).
• Om de scherptediepte te controleren, kunt u de
scherptediepte-previewknop van de camera indrukken.
(3) Voer de scherpstelling uit.
Terwijl u door de zoeker kijkt, beweegt u de camera naar voren
of achteren totdat het onderwerp scherp in beeld is.
(4) Verfijn de scherpstelling.
Draai aan de scherpstelring totdat de scherpstelling optimaal
is.
• Aangezien macrofoto's een zeer geringe scherptediepte
hebben, moet u zorgvuldig scherpstellen om het gewenste
resultaat te verkrijgen.
5. De belichting instellen
Wanneer u foto's maakt met de TTL-lichtmeetmethode is er geen
belichtingscompensatie vereist om het licht te meten dat door de
lens komt.
Bij de TTL-lichtmeetmethode is AE (automatische belichting) bij
alle scherpstelafstanden mogelijk. U hoeft alleen de gewenste
fotografeermodus in te stellen en dan de sluitertijd en het
❻ -
diafragma te controleren voordat u de foto maakt.
Wanneer u een handbelichtingsmeter gebruikt om de belichting in
te stellen, dient u rekening te houden met de belichtingsfactor die
in de volgende tabel is vermeld.
Alleen voor EF50mm f/2,5 Compact macro
Vergroting
1:10 1:8 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2,5 1:2
Effectief f-getal
1,21 1,27 1,36 1,44 1,56 1,78 1,96 2,25
in ½ stops
0
+1,0
Belichtingsfactor
(stops)
in ¹ä ³ stops
0
+²ä ³
+1,0
+1¹ä ³
EF50mm f/2,5 met levensgrootconverter EF
Vergroting
1:4 1:2 1:1,5 1:1,2 1:1
Effectief f-getal
1,64 1,87 2,16 2,49 2,86
in ½ stops +½
+1,0
+1½
Belichtingsfactor
(stops)
in ¹ä ³ stops +²ä ³
+1,0
+1¹ä ³ +1²ä ³
EF100mm f/2,8 Macro
❻ -
Vergroting
1:4 1:3 1:2,5 1:2 1:1,5 1:1
Effectief f-getal
1,44 1,61 1,76 1,99 2,41 3,38
in ½ stops
+1,0
+1½ +2,0
Belichtingsfactor
(stops)
in ¹ä ³ stops +¹ä ³ +²ä ³
+1,0
+1¹ä ³ +1²ä ³
• De juiste belichting voor een close-upfoto hangt in belangrijke
mate van het onderwerp af. Wij raden u daarom aan enkele
foto's van hetzelfde onderwerp met verschillende belichtingen
te maken.
• Wanneer u close-upfoto's maakt, verdient het aanbeveling de
fotografeermodus diafragmaprioriteit AE (Av) of handmatig (M)
te gebruiken, want de scherptediepte en de belichting kunnen
in die modi gemakkelijk worden ingesteld.
6. Scherptediepte
De scherptediepte is de afstand vóór en achter het scherpstelvlak
van het onderwerp dat nog steeds scherp in beeld is. De
scherptediepte wordt aangegeven door het gebied tussen de
lijnen van de scherptediepteschaal onder de afstandsschaal.
De getallen in de schaal zijn F-waarden, dus als bijvoorbeeld de
afstand tot het onderwerp 1,5 m is en het diafragma is f/16, loopt
de scherptediepte van ongeveer 1,2 m tot 2 m (met het EF50mm
❻ -
f/2,5 Compact macro-objectief
).
• De scherpdiepteschaal geeft de afstanden bij benadering.
7. Infraroodmarkering
De infraroodmarkering corrigeert de scherpstelling wanneer een
zwart-wit infraroodfilm wordt gebruikt. Stel handmatig scherp
op het onderwerp en corrigeer dan de afstandsinstelling door
de scherpstelring naar het bijbehorende infraroodmarkering te
draaien
-
,
,
,
.
• Sommige EOS-camera's zijn niet geschikt voor infraroodfilm.
Raadpleeg de handleiding van uw EOS-camera.
8. Filters (los verkrijgbaar)
U kunt een filter aanbrengen op de filterschroefdraad aan de
voorkant van de lens
.
• U kunt één filter aanbrengen.
• Als u een polarisatiefilter nodig hebt, gebruik dan het Canon
PL-C 52-mm polarisatiefilter.
• Wanneer het PL-C 52-mm polarisatiefilter is aangebracht, kan
de lensdop niet aangebracht worden.
9. Technische gegevens
❻ -
EF50mm f/2,5
EF100mm f/2,8
Brandpuntsafstand/
50mm, f/2,5
100mm, f/2,8
diafragma
8 groepen, 9
9 groepen, 10
Objectiefconstructie
elementen
elementen
Diagonaal–46°
Diagonaal–24°
Beeldhoek
Verticaal–27°
Verticaal–14°
Horizontaal–40°
Horizontaal–20°
0,31 tot
m volledig
Instelbaar bereik van
0,23 tot
m
0,31 tot 0,57 m begrensd
scherpstelafstand
0,57 tot
m begrensd
0,5×/1× (met
Maximale
levensgrootconverter
vergrotingsfactor
EF aangebracht)
Filterdiameter
52 mm
Maximale diameter en
67,6 × 63 mm
75 × 105,3 mm
lengte
Gewicht
280 g
650 g
De lengte van het objectief is de afstand vanaf het
bevestigingsvlak tot aan de voorkant van de lens. Tel hier 21,5
mm bij op voor de lensdop en de stofkap.
De opgegeven grootte en het gewicht zijn enkel voor het
objectief, tenzij anders vermeld.
Wijzigingen in de technische gegevens en het ontwerp van het
product voorbehouden, zonder voorafgaande kennisgeving.
Makroobjektiv
EF50mm f/2,5 Compact macro
EF100mm f/2,8 Macro
Bruksanvisning
Terminologi
EF100mm f/2.8
Förstoringsskala (normal användning)
Avståndsskala
Skärpedjupsskala
Förstoringsskala med Life Size
EF-konverterare (endast EF50mm f/2,5)
Avståndsindikator
Fokuseringsring
Fokuseringsomkopplare
Objektivmonteringsmärke
Kontakter
Omkopplare för fokuseringsområde
(endast EF100mm f/2,8 Macro)
Tack för att du köpt ett Canon objektiv.
EF50mm f/2,5 Compact macro är ett makroobjektiv som går att
använda för såväl vanlig fotografering som för närbilder med upp
till 1/2× (0,5×) förstoring. Det är ett standard makroobjektiv avsett
för EOS-kamerorna. Man kan även fotografera i naturlig storlek
(dvs. 1× förstoring) genom att montera Life Size EF-konverterare,
som säljs separat.
Canon EF100mm f/2,8 Macro är ett mellanteleobjektiv som ger
möjlighet till makrofotografering i naturlig storlek.
Säkerhetsföreskrifter
1. Titta aldrig mot solen eller andra starka ljuskällor genom
objektivet eller kameran. Det kan leda till synskador. Att titta
direkt på solen genom objektivet är speciellt farligt.
2. Låt aldrig objektivet ligga i solen utan linsskyddet påsatt,
oavsett om objektivet är monterat på kameran eller ej.
Detta är viktigt för att förhindra att objektivet koncentrerar
solstrålarna, vilket kan leda till brand.
Försiktighetsåtgärder vid hantering
Om objektivet flyttas från ett kallt ställe till ett varmt kan
det bildas kondens (imma) på linsytan eller inuti objektivet.
För att undvika kondensbildning under sådana förhållanden kan
du stoppa objektivet i en lufttät plastpåse innan du flyttar det
från den kalla till den varma miljön. Vänta sedan tills objektivet
gradvis värmts upp innan du tar ut det ur plastpåsen. Gör på
samma sätt när du flyttar objektivet från ett varmt ställe till ett
kallt.
1. Montering och avtagning av objektivet
Se kamerans bruksanvisning för närmare anvisningar om hur
man sätter på och tar av objektivet.
• Ställ objektivet med den bakre änden upp när du tagit av det, för
att undvika repor på linsytan och på de kontakterna.
• Om kontakterna blir smutsiga eller repade, eller om det
kommer fingeravtryck på dem kan det leda till rostbildning
eller dålig kontakt. Det kan i sin tur medföra att kameran och
objektivet inte fungerar som de ska.
• Om kontakterna blir smutsiga eller om det kommer
fingeravtryck på dem så torka rent dem med en mjuk duk.
• Sätt på dammskyddet när du tar av objektivet. Sätt på det på
rätt sätt genom att passa ihop objektivmonteringsmärket med
märket på dammskyddet och vrid medurs. Utför samma procedur
i omvänd ordning för att ta av dammskyddet.
2. Val av fokuseringsläge
Ställ fokuseringsomkopplaren på AF för att ta bilder med
automatisk fokusering
.
Ställ fokuseringsomkopplaren på MF (M) för att fokusera manuellt
med hjälp av fokuseringsringen.
• Rör inte fokuseringsringen på objektivet under automatisk
fokusering.
3. Inställning av fokuseringsområdet (endast
EF100mm f/2,8)
FULL: Ger ett fokuseringsområde från 0,31 m (Näravstånd) till
för vanlig fotografering
.
LIMIT: Ger ett fokuseringsområde från 0,31 m (naturligt storlek) till
0,57 m (0,25×) för makrofotografering.
4. Närbildstagning
Med EF50mm f/2,5 Compact macro kan man makrofotografera
med en förstoringsgrad på upp till 0,5×, medan förstoringsgraden
med EF100mm f/2,8 är upp till 1× (naturlig storlek).
Fokuseringsavståndet är avståndet från motivet till filmplanet.
När man ställer in skärpan går det att prioritera kompositionen
eller förstoringen.
[Kompositionsprioritet]
Titta i sökaren och rama in motivet, och ställ in skärpan i AF- eller
MF (M)-läget.
[Förstoringsprioritet]
(1) Ställ in objektivets fokuseringsomkopplare på MF (M).
(2) Ställ in förstoringen.
Håll ett öga på förstoringsskalan på avståndsskalan och vrid
fokuseringsringen till önskad förstoringsgrad.
• För att undvika rörelseoskärpa rekommenderar vi att du
använder en fjärrutlösare och ett stativ (båda säljs separat).
• För att kontrollera skärpedjupet trycker du på kamerans
skärpedjupskontrollknapp.
(3) Ställ in skärpan för motivet.
Titta i sökaren och flytta kameran framåt eller bakåt så att
motivet blir skarpt.
(4) Fininställ skärpan.
Vrid på fokuseringsringen för att fininställa skärpan.
• Eftersom skärpedjupet för makrobilder är mycket grunt är
det viktigt att ställa in skärpan noggrant för att motivet ska
bli skarpt.
5. Inställning av exponeringen
När man tar bilder med hjälp av TTL-mätning behövs ingen
exponeringskompensation för att mäta ljuset via objektivet.
Med TTL-mätning går det att använda AE (autoexponering) för
alla skärpeavstånd. Ställ bara helt enkelt in önskat tagningsläge
och kontrollera sedan slutartiden och bländaren innan du tar
bilden.
Om du använder en handhållen exponeringsmätare för att ställa
in exponeringen måste du ta med exponeringsfaktorn i följande
tabell i beräkningen.
3
5
10
f t
1
1.5 3
m
0.8
Endast EF50mm f/2,5 Compact macro
32 16
16
32
Förstoring
1:10 1:8 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2,5 1:2
Effektivt bländarvärde
1,21 1,27 1,36 1,44 1,56 1,78 1,96 2,25
i ½ steg
0
Exponeringsfaktor
(steg)
i ¹ä ³ steg
EF50mm f/2,5 med Life Size EF-konverterare
Förstoring
1:4 1:2 1:1,5 1:1,2 1:1
Effektivt bländarvärde
1,64 1,87 2,16 2,49 2,86
i ½ steg
Exponeringsfaktor
(steg)
i ¹ä ³ steg
+²ä ³
EF100mm f/2,8 Macro
f t
3
5
10
Förstoring
1:4 1:3 1:2,5 1:2 1:1,5 1:1
0.8
1
1.5 3
m
Effektivt bländarvärde
1,44 1,61 1,76 1,99 2,41 3,38
32 16
16
32
i ½ steg
Exponeringsfaktor
(steg)
i ¹ä ³ steg
+¹ä ³ +²ä ³
• Rätt exponering för närbilder beror i hög grad på motivet.
Därför rekommenderar vi att du tar flera bilder på samma motiv
med olika exponeringar.
• För närbilder rekommenderar vi att du använder AE-läget med
bländarprioritet (Av) eller det manuella läget (M), eftersom det
går lätt att justera skärpedjupet och exponeringen i de lägena.
6. Skärpedjup
Skärpedjupet är det avstånd framför och bakom motivet i fokus
som blir skarpt. Skärpedjupet markeras med området mellan
linjerna på skärpedjupsskalan under avståndsskalan. Siffrorna
på skalan är bländartal; om t.ex. tagningsavståndet är 1,5 m och
bländaren är f/16, sträcker sig det skarpa området från ungefär 1,2
m till 2 m (med EF50mm f/2,5 Compact macro
• Skärpedjupsskalan är bara ett riktmärke.
7. Infrarött index
3
3
5
5
10
10
f t
f t
Det infraröda indexet används för att korrigera skärpeinställningen
m
m
0.8
0.8
1
1
1.5 3
1.5 3
för svartvit infraröd film. Ställ in skärpan för hand, och justera
32 16
32 16
16
16
32
32
sedan avståndsinställningen genom att vrida fokuseringsringen till
motsvarande infraröda indexmärke
• Infraröd film går inte att använda i somliga EOS-kameror. Se
bruksanvisningen till din EOS-kamera.
8. Filter (säljs separat)
Det går att montera filter på filtergängan framtill på objektivet
• Ett filter kan monteras.
• Om du behöver ett polariseringsfilter så använd Canons
polariseringsfilter PL-C 52mm.
• När polariseringsfiltret PL-C 52mm är monterat går det inte att
sätta på linsskyddet.
9. Tekniska data
EF50mm f/2,5
Brännvidd/bländare
50mm, f/2,5
Objektivkonstruktion
8 grupper, 9 element
Diagonalt–46°
Synvinkel
Vertikalt–27°
Horisontellt–40°
2.6
3
4
6
f t
0.8
1
1.3
2
m
Fokuseringsområden
0,23 till
m
32 16
16
32
0,5×/1× (med
Max. förstoring
monterad Life Size
EF-konverterare)
Filterdiameter
Max. diameter och
67,6 × 63 mm
längd
Vikt
280 g
Objektivets längd är uppmätt från monteringsytan till objektivets
framkant. Lägg till 21,5 mm om linsskyddet och dammskyddet
ska räknas med.
Storleken och vikten gäller enbart själva objektivet, om inget
annat anges.
Rätt till ändringar i produktens specifikationer och utseende
förbehålles.
2.6
3
4
6 f t
0.8
1
1.3
2
m
32 16
16
32
キヤノン株式会社 http://canon.jp
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
〒 108-8011 東京都港区港南 2-16-6
canon.jp/ef
CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
U.S.A.
CANON U.S.A. INC.
One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042-1198, U.S.A.
For all inquires concerning this product, call toll free in the U.S.
1-800-OK-CANON
CANADA
CANON CANADA INC. HEADQUARTERS
6390 Dixie Road, Mississauga, Ontario L5T 1P7, Canada
CANON CANADA INC. MONTREAL BRANCH
5990, Côte-de-Liesse, Montréal Québec H4T 1V7, Canada
CANON CANADA INC. CALGARY OFFICE
2828, 16
th
Street, N.E. Calgary, Alberta T2E 7K7, Canada
For all inquiries concerning this product, call toll free in Canada
1-800-OK-CANON
EUROPE, AFRICA & MIDDLE EAST
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59-61, P.O. Box 2262, 1180 EG Amstelveen,
The Netherlands
CANON COMMUNICATION & IMAGE FRANCE S.A.S.
12 Rue de l'Industrie 92414 Courbevoie Cedex, France
Makro-objektiver
EF50mm f/2,5 Compact macro
EF100mm f/2,8 Macro
Brugsvejledning
Oversigt
Forstørrelsesskala (normal betjening)
Afstandsskala
Skala for dybdeskarphed
Forstørrelsesskala med Life Size Converter
EF påsat (kun EF50mm f/2,5)
Afstandsindeks
Fokusring
Kontakt for fokus-indstilling
Indeks på objektivfatning
Kontakter
Vælgerknap for fokusrækkevidde
(kun EF100mm f/2,8 Macro)
Tak fordi du har købt et Canon objektiv.
EF50mm f/2,5 Compact macro er et makroobjektiv, som kan
benyttes til standardfotografering og nærbilledefotografering op til
1/2× (0,5×). Dette er et standard makroobjektiv for EOS kameraer.
"Life-size" forstørrelse (1×) er også mulig ved at påsætte en Life
Size Converter EF (sælges separat).
Canon EF100mm f/2,8 Macro er et medium telefoto-makro-
objektiv, som tilbyder "life-size" nærbilledekapacitet.
Sikkerhedsregler
1. Afstå fra at kigge på solen eller en stærk lyskilde
igennem objektivet eller kameraet. Dette kan medføre et
tab af synsevnen. Det er især skadeligt at kigge på solen
direkte igennem objektivet.
2. Uanset om objektivet er monteret på kameraet eller
ej, bør du ikke efterlade objektivet i solen uden at
objektivdækslet er sat på. Dette er for at forhindre at
objektivet koncentrerer solens stråler, hvilket eventuelt kan
forårsage at der opstår en ildebrand.
Forholdsregler ved håndtering
Hvis objektivet bringes fra et koldt miljø til et varmt miljø, kan
der dannes kondens på objektivets overflade eller indre dele.
For i et sådant tilfælde at forhindre dannelsen af kondens skal du
først putte objektivet ind i en lufttæt plasticpose, inden du bringer
det fra et koldt til et varmt miljø. Du kan derefter tage objektivet
ud af posen, når det efterhånden er varmet op. Du skal gøre det
samme, når du bringer objektivet fra et varmt miljø til et koldt miljø.
1. Montering og afmontering af objektivet
Se i brugsanvisningen til dit kamera for nærmere detaljer om
hvordan du monterer og afmonterer objektivet.
• Efter afmontering af objektivet bør dette placeres med den
bageste del op for at forhindre ridser på objektivets overflade
og kontakterne.
• Hvis kontakterne bliver snavsede, ridsede eller der er kommet
fingeraftryk på dem, kan det resultere i, at de korroderer eller
forbindelsen bliver mangelfuld. Kameraet og objektivet vil
eventuelt ikke kunne fungere optimalt.
• Hvis kontakterne bliver snavsede, eller der kommer fingeraftryk på
dem, kan du tørre dem af med et blødt stykke stof.
• Hvis du afmonterer objektivet, skal du beskytte det med en
støvhætte. For at sætte denne korrekt på skal du placere
objektivets indeks og støvhættens
indeks ud for hinanden og
dreje med uret. Du skal dreje den modsatte vej for at tage den af.
2. Angivelse af fokus-indstilling
For at fotografere i autofokus-indstilling skal du sætte kontakten
for fokus-indstilling på AF
❸ .
Hvis du kun anvender manuel fokusering, skal du sætte kontakten
for fokus-indstilling på MF (M) og derefter fokusere ved at dreje
på fokusringen.
• Rør ikke ved fokusringen på objektivet under autofokusering.
3. Indstilling af fokusrækkevidde (kun EF100mm f/2,8)
FULL (FULD): Tillader en fokusrækkevidde på 0,31m (mindste
fokusafstand) til
for standardfotografering
LIMIT (GRÆNSE): Tillader en fokusrækkevidde på 0,31m (life-size)
til 0,57 m (0,25×) for nærbilledefotografering.
4. Nærbilleder
Nærbilledefotografering er mulig op til 0,5× maksimum forstørrelse
med EF50mm f/2,5 Compact macro og op til 1× (life-size)
forstørrelse med EF100mm f/2,8. Fokusafstanden er afstanden
fra motivet til filmens overflade.
Når du fotograferer, kan du vælge at prioritere enten indramning
eller forstørrelse.
[Indramningsprioritet]
Imens du kigger igennem søgeren og rammer motivet ind, kan du
anvende fokus under AF-indstillingen eller MF (M)-indstillingen.
[Forstørrelsesprioritet]
(1) Sæt objektivets kontakt for fokus-indstilling på MF (M).
(2) Indstil forstørrelsen.
Imens du kigger på forstørrelsesskalaen på afstandsindekset,
skal du dreje fokusringen hen på den ønskede forstørrelse.
• For at undgå at kameraet rystes, anbefales det, at du
anvender en fjernbetjening og et kamerastativ (begge dele
sælges separat).
• For at kontrollere dybdeskarpheden kan du trykke på
kameraets knap til visning af dybdeskarphed.
(3) Fokuser på motivet.
Imens du kigger igennem søgeren, skal du bevæge kameraet
frem eller tilbage for at finde det sted, hvor motivet er i fokus.
(4) Finjuster fokus
Drej på fokusringen for at finjustere fokus.
• På grund af at makrobilleder har en meget lille
dybdeskarphed, skal du være omhyggelig med fokuseringen
for at få billedet ordentligt skarpt.
5. Indstilling af eksponeringen
Når du tager billeder ved hjælp af TTL-måling, er
eksponeringskompensation ikke nødvendig for at måle hvor
meget lys, der kommer ind gennem objektivet.
Når du anvender TTL-måling, er AE (autoeksponering) mulig på alle
fokusafstande. Du skal blot vælge den indstilling, du ønsker at tage
et billede i, og så kontrollere lukkertid og blænde før du tager billedet.
Hvis du anvender en håndholdt eksponeringsmåler til at
indstille eksponeringen efter, er du nødt til at medregne den
eksponeringsfaktor, der vises i den følgende tabel.
Kun EF50mm f/2,5 Compact macro
Forstørrelse
1:10 1:8 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2,5 1:2
Effektivt f/tal
1,21 1,27 1,36 1,44 1,56 1,78 1,96 2,25
+1,0
I ½ stop
0
Eksponeringsfaktor
0
+²ä ³
+1,0
+1¹ä ³
(stop)
I ¹ä ³ stop
0
EF50mm f/2,5 med Life Size Converter EF
Forstørrelse
1:4 1:2 1:1,5 1:1,2 1:1
Effektivt f/tal
1,64 1,87 2,16 2,49 2,86
+1,0
+1½
I ½ stop +½
+1,0
Eksponeringsfaktor
+1,0
+1¹ä ³ +1²ä ³
(stop)
I ¹ä ³ stop +²ä ³
+1,0
+1¹ä ³ +1²ä ³
EF100mm f/2,8 Macro
Forstørrelse
1:4 1:3 1:2,5 1:2 1:1,5 1:1
Effektivt f/tal
1,44 1,61 1,76 1,99 2,41 3,38
+1,0
+1½ +2,0
I ½ stop
+1,0
+1,0
+1¹ä ³ +1²ä ³
Eksponeringsfaktor
(stop)
I ¹ä ³ stop +¹ä ³ +²ä ³
+1,0
• Den korrekte eksponering for et nærbillede afhænger i høj grad
af motivet. Det anbefales derfor, at du tager flere billeder af det
samme motiv, hvor du anvender forskellige eksponeringer.
• Når du tager nærbilleder, anbefales det, at du anvender
indstillingerne blændeprioritet AE (Av) eller manuel (M) til at
tage billederne med, idet dybdeskarphed og eksponering er
nemme at justere i disse indstillinger.
6. Dybdeskarphed
Dybdeskarpheden er området foran og bagved, det motiv der
er fokuseret på, som fremtræder skarpt. Dybdeskarpheden
indikeres ved hjælp af området mellem linjerne på skalaen for
).
dybdeskarphed under afstandsskalaen. Tallene på skalaen er
opgivet i F-værdier, og hvis du eksempelvis fotograferer på en
afstand af 1,5 m og med en blændeåbning på f/16, vil det område
der fremstår skarpt strække sig fra 1,2 m til 2 m (med EF50mm
f/2,5 Compact macro
).
• Skalaen for dybdeskarphed er en tilnærmelsesvis indikator.
7. Infrarødindeks
-
,
,
,
.
Infrarødindekset korrigerer indstillingen af fokus, når du anvender
monokrom infrarød film. Fokuser manuelt på motivet og juster
derefter afstandsindstillingen ved at flytte fokusringen hen på det
tilsvarende mærke på infrarødindekset
-
.
• Visse EOS kameraer kan ikke anvende infrarød film. Se i
brugsanvisningen til dit EOS kamera.
8. Filtre (sælges separat)
Du kan montere filtre på filtergevindet på objektivets front
• Et filter kan påsættes.
• Hvis du behøver at anvende et polarisationsfilter, kan du
anvende Canons PL-C 52mm polarisationsfilter.
• Når PL-C 52mm polarisationsfilteret er sat på, kan
EF100mm f/2,8
objektivdækslet ikke sættes på.
100mm, f/2,8
9. Specifikationer
9 grupper, 10 element
Diagonalt–24°
EF50mm f/2,5
Vertikalt–14°
Brændvidde/
50mm, f/2,5
Horisontellt–20°
blændeåbning
0,31 till
m full storlek
8 grupper, 9 elementer 9 grupper, 10
0,31 till 0,57 m med
Objektivopbygning
begränsning
Diagonal–46°
0,57 till
m med
Billedvinkel
Lodret–27°
begränsning
Vandret–40°
Fokusafstandsrækkevidder 0,23 til
m
52 mm
0,5×/1× (med Life Size
Største forstørrelse
Converter EF påsat)
75 × 105,3 mm
Filterdiameter
52 mm
650 g
Største diameter og
67,6 × 63 mm
længde
Vægt
280 g
Objektivets længde måles fra det sted, hvorpå det monteres
til fronten på objektivet. Du skal lægge 21,5 mm til, hvis du
inkluderer objektivdækslet og støvhætten.
Den størrelse og vægt, der er angivet her, gælder kun for selve
objektivet, med mindre andet er indikeret.
Produktspecifikationer og udseende kan uden forudgående
underretning ændres.
CANON UK LTD.
Woodhatch Reigate Surrey RH2 8BF, United Kingdom
CANON DEUTSCHLAND GmbH
Europark Fichtenhain A10, 47807 Krefeld, Germany
CANON ITALIA S.p.A.
Via Milano 8 I-20097 San Donato Milanese, Milano, Italy
CANON Schweiz AG
Geschäftsbereich Wiederverkauf, Industriestrasse 12,
CH-8305 Dietlikon, Switzerland
Canon GMBH
Zetschegasse 11, A-1230 Wien, Austria
CANON España, S.A.
C/Joaquín Costa, 41, 28002 Madrid, Spain
SEQUE Soc. Nac. de Equip., Lda.,
Praça da Alegria, 58, 2°, 1269-149 Lisboa, Portugal
CANON Belgium N.V./S.A.
Bessenveldstraat 7, B-1831 Diegem, Belgium
CANON Netherland NV
Neptunusstraat 1, 2132 JA Hoofddorp, The Netherlands
CANON LUXEMBOURG S.A.
Rue des Joncs 21, L-1818 Howald, Luxembourg
CANON DANMARK A/S
Knud Hoejgaards Vej 1 DK-2860 Soeborg, Danmark
CANON OY
Huopalahdentie 24 PL 1 00351 Helsinki, Finland
CANON SVENSKA AB
Gustav III:s Boulevard 26 169 88 Solna, Sweden
Makro-objektiivit
EF50mm f/2,5 Compact macro
EF100mm f/2,8 Macro
Käyttöohjeet
Osien nimet
Suurennosasteikko (normaali käyttö)
Etäisyysasteikko
Kenttäsyvyysasteikko
Suurennosasteikko, kun Life Size Converter
EF -muunnin on asennettu (vain EF50mm f/2,5)
Etäisyysmerkki
Tarkennusrengas
Tarkennustilan kytkin
Objektiivin asennusmerkki
Liitinpinnat
Tarkennusalueen valintakytkin
(vain EF100mm f/2,8 Macro)
Kiitämme Canon-objektiivin hankinnasta.
EF50mm f/2,5 Compact macro on makro-objektiivi, jota voidaan
käyttää sekä tavallisessa kuvauksessa että lähikuvauksessa
jopa suurennoksella 1/2× (0,5×). Tämä on vakiomallinen EOS-
kameroiden makro-objektiivi. Todellisen kokoinen suurennos (1
×) voidaan saada aikaan myös erikseen myytävällä Life Size
Converter EF -muuntimella.
Canon EF100mm f/2,8 Macro on keskikokoinen makro-objektiivi,
jolla voidaan ottaa todellisen kokoisia lähikuvia.
Huomautuksia turvallisuutta varten
1. Älä katso aurinkoon tai muuhun kirkkaaseen esineeseen
objektiivin tai kameran kautta. Tämä saattaa aiheuttaa
näön menetyksen. Varsinkin katsominen aurinkoon suoraan
objektiivin kautta on erittäin vaarallista.
2. Olipa objektiivin kiinnitetty kameraan tai ei, älä jätä sitä
aurinkoon kiinnittämättä objektiivin suojusta. Tällöin
objektiivi ei kokoa auringonsäteitä, mikä saattaisi aiheuttao
tulipalon.
Huomautuksia käsittelystä
Jos objektiivi viedään kylmästä paikasta lämpimään,
kosteutta saattaa tiivistyä objektiivin ja sisäisten osien
pinnalle. Jotta kosteuden tiivistyminen saadaan estettyä, pane
objektiivi ilmatiiviiseen pussiin ennen kuin viet sen kylmästä
paikasta lämpimään. Ota objektiivin pois pussista, kun se
on lämmennyt. Tee samoin, kun viet objektiivin lämpimästä
paikasta kylmään paikkaan.
1. Objektiivin asennus ja poisto
Katso kameran käyttöohjeista tarkemmat tiedot objektiivin
asentamisesta ja poistamisesta.
• Kun objektiivi on irroitettu kamerasta, aseta se pystyyn
niin, että sen takaosa on ylöspäin, jotta takalinssin pinta ja
liitinpinnat eivät naarmutu.
• Jos liitinpinnat likaantuvat, naarmuttuvat tai jos niihin tulee
sormenjälkiä, seurauksena saattaa olla hapettuminen ja huono
liitäntä. Kamera ja objektiivi eivät kenties silloin toimi oikein.
• Jos liitinpinnoissa on likaa tai sormenjälkiä, puhdista ne
pehmeällä kankaalla.
• Jos irrotat objektiivin, peitä sen takaosa pölysuojalla.
Kiinnitä se kunnolla asettamalla objektiivin asennusmerkki ja
pölysuojan
-merkki kuvassa näkyvällä tavalla ja kääntämällä
myötäpäivään. Poisto tapahtuu suorittamalla toimenpiteet
päinvastaisessa järjestyksessä.
2. Tarkennustilan asetus
Kun haluat kuvata automaattitarkennuksella, aseta tarkennustilan
kytkin asentoon AF
.
Kun haluat käyttää käsintarkennusta, aseta tarkennustilan kytkin
asentoon MF (M) ja tarkenna kääntämällä tarkennusrenkaaseen.
• Älä koske objektiivin tarkennusrenkaaseen
automaattitarkennuksen aikana.
3. Tarkennusalueen säätö (vain EF100mm f/2,8)
FULL (täysi): Tavallisessa kuvauksessa käytettävä 0,31 m (lähin
tarkennusetäisyys) -
tarkennusalue
.
LIMIT (rajoitettu): Lähikuvauksessa käytettävä 0,31 m (todellinen
koko) - 0,57 m (0,25×) tarkennusalue.
4. Lähikuvaus
Lähikuvaus on mahdollista jopa 0,5× maksimisuurennoksella,
kun käytetään objektiivia EF50mm f/2,5 Compact macro, ja jopa
1× (todellinen koko) maksimisuurennoksella, kun käytetään
objektiivia EF100mm f/2,8. Tarkennusetäisyys on etäisyys
kohteesta filmitasoon. Tarkennettaessa voidaan antaa etusija
rajaamiselle tai suurennokselle.
[Rajaamisen esivalinta]
Kun katsot tähtäimestä ja rajaat kohteen, tarkenna AF tai MF (M)-
muodolla.
[Suurennoksen esivalinta]
(1) Säädä objektiivin tarkennustilan kytkin asentoon MF (M).
(2) Säädä suurennos.
Katso etäisyysmerkin suurennosasteikkoa ja käännä
tarkennusrengas halutulle suurennokselle.
• Jotta kamera ei pääse tärisemään, kaukokytkimen ja
kolmijalan käyttö on suositeltavaa (kumpikin myydään
erikseen).
• Kenttäsyvyys voidaan tarkistaa painamalla kameran
kenttäsyvyyden painiketta.
(3) Tarkenna kohde.
Katso tähtäimestä ja etsi kameraa eteen tai taakse siirtämällä
tarkennuspiste.
(4) Viimeistele tarkennus.
Hienosäädä tarkennus kääntämällä tarkennusrengasta.
• Koska makrokuvissa on erittäin matala kenttäsyvyys,
tarkenna huolellisesti, jotta saadaan hyvä terävyys.
5. Valotuksen säätö
Kun otetaan kuvia käyttämällä TTL-mittausta, valotuksen
kompensointi objektiivin läpi tulevan valon mittausta varten ei ole
tarpeen.
TTL-mittauksessa AE (automaattinen valotus) on mahdollinen
kaikilla tarkennusetäisyyksillä. Säädä haluttu kuvaustila ja tarkista
sulkimen nopeus ja aukko ennen kuvan ottamista.
Kun käytetään kädessä pidettävää valotusmittaria valotuksen
säätöön, on otettava huomioon seuraavassa taulukossa näkyvä
valotustekijä.
Vain EF50mm f/2,5 Compact macro
Suurennos
1:10 1:8 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2,5 1:2
Tehokas f/nro.
1,21 1,27 1,36 1,44 1,56 1,78 1,96 2,25
½ pysäytyksillä
0
Valotustekijä
(pysäytykset)
+1,0
¹ä ³ pysäytyksillä
0
+²ä ³
+²ä ³
+1,0
+1¹ä ³
EF50mm f/2,5 ja Life Size Converter EF
Suurennos
1:4 1:2 1:1,5 1:1,2 1:1
Tehokas f/nro.
1,64 1,87 2,16 2,49 2,86
½ pysäytyksillä +½
+1,0
+1½
Valotustekijä
(pysäytykset)
+1½
¹ä ³ pysäytyksillä +²ä ³
+1,0
+1¹ä ³ +1²ä ³
EF100mm f/2,8 Macro
Suurennos
1:4 1:3 1:2,5 1:2 1:1,5 1:1
Tehokas f/nro.
1,44 1,61 1,76 1,99 2,41 3,38
½ pysäytyksillä
+1,0
+1½ +2,0
Valotustekijä
(pysäytykset)
+1½ +2,0
¹ä ³ pysäytyksillä +¹ä ³ +²ä ³
+1,0
+1¹ä ³ +1²ä ³
+1¹ä ³ +1²ä ³
• Lähikuvan oikea valotus määräytyy pääasiassa kohteen
mukaan. Siksi suositellaan useamman kuvan ottamista
samasta kohteesta eri valotuksella.
• Kun otetaan lähikuvia, suositellaan käytettäväksi aukon
esivalintaa AE (Av) tai manuaalista (M) kuvaustilaa, koska
näillä tiloilla kenttäsyvyyden ja valotuksen säätö käy helposti.
6. Kenttäsyvyys
Kenttäsyvyys on tarkkana näkyvä etäisyys kohteen
tarkennustason edessä ja takana. Kenttäsyvyyttä osoittaa
etäisyysasteikon alla oleva alue, joka on kenttäsyvyysasteikon
rivien välissä. Asteikon numerot ovat F-arvoja ja esimerkiksi jos
kuvausetäisyys on 1,5 m ja aukko on f/16, terävä alue on alalla
noin 1,2 m – 2 m (ja EF50mm f/2,5 Compact macro
• Kenttäsyvyysasteikko on likimääräinen osoitin.
7. Infrapunaindeksi
Infrapunaindeksi korjaa tarkennussäädön käytettäessä
mustavalkoista infrapunafilmiä. Tarkenna kohteeseen
manuaalisesti ja säädä etäisyyssäätöä sitten siirtämällä
tarkennusrengas vastaavalle infrapunaindeksin merkille
,
.
• Joissakin EOS-kameroissa ei voi käyttää infrapunafilmiä. Katso
EOS-kamerasi käyttöohjeita.
8. Suodattimet (myydään erikseen)
,
,
,
.
Suodattimia voidaan kiinnittää objektiivin edessä olevaan
suodattimen asennuskierteeseen
❼ .
• Voit kiinnittää yhden suodattimen.
• Jos tarvitset polarisaatiosuodatinta, käytä Canonin PL-C 52
❼ .
mm:n suodatinta.
• Kun PL-C 52 mm:n polarisointisuodatin on kiinnitetty,
objektiivin suojusta ei voi kiinnittää paikalleen.
9. Tekniset tiedot
EF50mm f/2,5
EF100mm f/2,8
Polttoväli/aukko
50mm, f/2,5
100mm, f/2,8
EF100mm f/2,8
9 ryhmää, 10
Objektiivin rakenne
8 ryhmää, 9 elementtiä
elementtiä
100mm, f/2,8
Vino–46°
Vino–24°
Kuvakulma
Pysty–27°
Pysty–14°
Vaaka–40°
Vaaka–20°
elementer
Diagonal–24°
0,31 -
Tarkennusetäisyyden
Lodret–14°
0,23 -
m
0,31 - 0,57 m rajoitettu
rajat
0,57 -
Vandret–20°
0,31 til
m fuld
0,5×/1× (kun Life Size
Maks.
Converter EF -muunnin
0,31 til 0,57 m med grænse
suurennoskerroin
on asennettu)
0,57 til
m med grænse
Suodattimen halkaisija
52 mm
Suurin halkaisija ja
67,6 × 63 mm
75 × 105,3 mm
pituus
Paino
280 g
650 g
75 × 105,3 mm
Objektiivin pituus mitataan asennuspinnalta objektiivin
650 g
etureunaan. Lisää 21,5 mm, kun mukaan luetaan objektiivin
suojus ja pölysuojus.
Ilmoitettu koko ja pituus ovat vain objektiiville paitsi jos on
merkitty muuten.
Pidätämme oikeudet muuttaa tuotteen teknisiä ominaisuuksia
ja ulkoasua ilman erillistä ilmoitusta.
CANON NORGE as
Hallagerbakken 110, Postboks 33, Holmlia, 1201 Oslo, Norway
CENTRAL & SOUTH AMERICA
CANON LATIN AMERICA, INC.
703 Waterford Way, Ste. 400 Miami, FL 33126, U.S.A.
ASIA
CANON (China) Co., Ltd.
15F Jinbao Building No.89 Jinbao Street, Dongcheng District,
Beijing 100005, China
CANON HONGKONG CO., LTD.
19/F., The Metropolis Tower, 10 Metropolis Drive, Hunghom, Kowloon,
Hong Kong
CANON SINGAPORE PTE. LTD.
1 HarbourFront Avenue, #04-01 Keppel Bay Tower, Singapore 098632
CANON KOREA CONSUMER IMAGING INC.
Startower Bldg.17F, 737, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, Seoul,
135-984, Korea
OCEANIA
CANON AUSTRALIA PTY.LTD.
1 Thomas Holt Drive, North Ryde, N.S.W. 2113, Australia
CANON NEW ZEALAND LTD.
Akoranga Business Park, Akoranga Drive, Northcote, Auckland,
New Zealand
JAPAN
CANON MARKETING JAPAN INC.
16-6, Kohnan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8011, Japan
.
+1,0
+1,0
+1¹ä ³
).
-
,
,
m täysi
m rajoitettu

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

Ef100mm f/2.8 macro