Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Technische Gegevens - Conrad 883551 Bedienungsanleitung

Spardose "tresor" mit digitalem münzzähler
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Instelling van de digitale code
Af fabriek is de code 000000 ingevoerd.
Voor het instellen van uw eigen code gaat u als volgt te werk:
• Druk op de *-toets en voer de oude code (in dit geval 000000) in.
• Bevestigen met de #-toets.
• Nu middels de toetsen 0-9 een 3- tot 6-cijferige nieuwe code invoeren.
• Bevestigen met de #-toets.
• Voer de nieuwe 3- tot 6-cijferige code nogmaals in.
• Bevestigen met de #-toets.
De nieuwe code is nu opgeslagen.
Openen van de „Tresor"-deur
• Voer de vooraf ingestelde, of de door u gekozen, code in via de toetsen 0-9.
• Bevestigen met de #-toets.
• Er is een langere pieptoon hoorbaar en u voelt een klik.
• Draai het „Tresor"-wiel lichtjes naar rechts en open de deur.
• Er is tweemaal een pieptoon hoorbaar.
• Indien u de deur na ca. 3 seconden niet hebt geopend, sluit deze automatisch af en moet de
code opnieuw worden ingevoerd.
Verklaring van het toetsenbord
* = met deze toets kiest of beweegt u
# = met deze toets bevestigt u
0 – 9 = toetsenbord voor het invoeren
Op de binnenkant van de deur bevindt zich een „RESET"-knop.
Met deze „RESET"-knop stelt u alle instellingen, inclusief die van de code, terug op 0 of naar de
oorspronkelijke toestand. Op deze manier heeft de code de fabrieksinstelling 000000.
De toetsen zijn gedurende gebruik rood verlicht.
Gebruik
1. Werp altijd maar één munt tegelijk door de dekselopening.
2. De LC-display toont de waarde van de munten alsook de opgebouwde totale waarde van
de munten.
Verwijdering
Apparaat
Producten en apparaten, die gekenmerkt zijn door het hiernaast staande symbool,
mogen niet via het huisvuil worden afgevoerd.U bent verplicht, deze apart af te voe-
ren.Informeer bij uw gemeente welke mogelijkheden er zijn voor geregelde afvoer.
Batterijen en accu´s
U bent als eindverbruiker volgens de KCA-voorschriften wettelijk verplicht alle lege batterijen
en accu's in te leveren. U mag ze niet via het gewone huisvuil verwijderen!
Batterijen/accu's die schadelijke stoffen bevatten zijn gekenmerkt met de hiernaast
weergegeven symbool. Uw gebruikte batterijen/accu's kunt u gratis inleveren bij
gemeentelijke inzamelpunten, bij onze filialen of bij andere verkooppunten van bat-
terijen/accu's!

Technische gegevens

Geschikt voor ........................ Euromunten 0,01 €, 0,02 €, 0,05 €, 0,10 €, 0,20 €, 0,50 €, 1,00 €,
2,00 €
Bedrijfsspanning ................... 3 x 1,5 V AA batterijen (niet inbegrepen)
Afmetingen (LxBxH) ............. ca. 141x138x192 mm
Gewicht ................................. ca. 596 g
Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau
(www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld
fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen
de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie
voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.
© Copyright 2014 by Conrad Electronic SE.
V3_1014_01/AB

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis