Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Lenovo HT10 Bedienungsanleitung

Drahtlose bluetooth mini-kopfhörer
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für HT10:

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 21
HT10
KASUTUSJUHEND
JUHTMEVABADE KÕRVAKLAPPIDE
1

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Lenovo HT10

 • Seite 1 HT10 KASUTUSJUHEND JUHTMEVABADE KÕRVAKLAPPIDE...
 • Seite 2 BG Изтеглете тук ръководството CS Stáhněte si zde manuál DA Download her manual DE Laden Sie hier das Handbuch herunter EL Κατεβάστε εδώ το εγχειρίδιο EN Download here manual ES Descargue aquí el manual ET Laadige alla siit kasutusjuhend FI Lataa tästä käyttöohje FR Téléchargez ici le manuel HR Preuzmite ovdje priručnik HU Töltse le a kézikönyvet IT scarica qui il manuale LT Atsisiųskite čia vadovą...
 • Seite 3 PAKEND SISALDAB • Juhtmevabad kõrvaklapid • Magnetiline laadimiskarp • USB laadimiskaabel • Kõrvaotsikud *3 paari • Kasutusjuhend • Kinkekarp...
 • Seite 4: Olulised Märkused

  OLULISED MÄRKUSED • Enne HT10 juhtmevabade kõrvaklappide kasutamist laadige aku nii laadimiskarbil kui kõrvaklappidel; • Kui proovite ühendada kõrvaklappe uue seadmega, veenduge, et kõrvaklapid pole ühendatud ühegi teise seadmega; • Pakis on 3 paari kõrvaotsikuid (üks paar on juba kõr- vaklappidele paigaldatud), palun valige erinevateks puh- kudeks sobiv;...
 • Seite 5 “DU”. Kui kaks kõrvaklappi on ühendatud, lülitub parem kõr- vaklapp (põhiseade) AUTOMAATSELT sidumisrežiimi ja kostab heli “PAIRING”; põhiseade Samm 3: Ühendatud Otsige ja valige oma nutitelefonis “HT10-R”, et lõpetada seadistamine, kuulete vasakust kõrvaklapist heli “CON- NECTED”.
 • Seite 6 põhiseade Samm 4: Toite väljalülitamine Pange mõlemad tagasi laadimiskarpi või vajutage ühe klapi toitenuppu kuni 4 sekundit, et kõrvaklapid välja lül- itada. MONOREŽIIMI SEADISTUS Monorežiim (Üksikrežiim: Vasak või parem kõrvaklapp eraldiseisva seadmena) Järgige juhiseid, et ühendada ainult VASAK kõrvaklapp MÄRKUS: Veenduge, et parem kõrvaklapp on kogu prot- sessi vältel välja lülitatud.
 • Seite 7 Samm 2: Sidumine Kui kõrvaklapp on sisse lülitatud, lülitub see AUTOMAAT- SELT sidumisrežiimi ja 20 sekundi jooksul kostab vasak- ust kõrvaklapist heli “PAIRING”. Samm 3: Ühendatud Otsige ja valige oma nutitelefonis “HT10-L”, et lõpetada seadistus, kuulete vasakust kõrvaklapist heli “CON_ x001f_NECTED”. põhiseade...
 • Seite 8 TÄHELEPANU: Kui soovite lülituda stereorežiimile on abi allpool olevatest võimalustest: (1) Kustutage oma nutitelefoni Bluetoothi loendist “HT10”; Lülitage esmalt sisse PAREM kõrvaklapp ja seejärel VASAK kõrvaklapp. MÄRKUS. Arvutiga ühendamiseks võib teie arvuti Blue- tooth-seadme jaoks vaja minna õiget Bluetoothi draiverit.
 • Seite 9 JUHTSEADMED HELI ESITAMINE Vajutage Mängi/Peata Vajutage hoidke Järgmine lugu PAREMA kõrvaklapi toi- tenuppu kuni 1 sekund Vajutage ja hoidke VASA- Eelmine lugu KU kõrvaklapi toitenuppu kuni 1 sekund Tehke topeltvajutus pare- Helitugevus+ mal kõrvaklapil Tehke topeltvajutus Helitugevus- vasakkul kõrvaklapil Vajutage kolm korda Lisabass...
 • Seite 10 HELI ESITAMINE Lühike vajutus Võtke vastu/ Lõpetage kõne Tehke topeltvaju- Keelduge kõnest tus toitenupul HÄÄLASSISTENT Klõpsake kolm Aktiveerige Siri/ korda kummagi kõr- mõni muu hääljuh- vaklapi toitenuppu timise tarkvara Märkus: veenduge, et Teie mobiilseade toetab seda funktsiooni. LAADIMINE (1) Kõrvaklappide laadimine: Kõrvaklapid laevad end automaatselt, kui panete need tagasi laadimiskarpi;...
 • Seite 11 (2) Laadimiskarbi laadimine “Kasutage ümbrise laadimiseks 5 V adapterit (ei ole kaasas). Valged LED indikaatorid vilguvad laadimise ajal. Täielikult laetuna põlevad need kõik.” Märkus: Laadige laadimiskarp täis enne kõrvaklappide esmakordset kasutamist. Enne laadimise alustamist asetage kõrvaklapid laadimiskarpi. Halva ühenduse väl- timiseks puhastage laadimisklemme regulaarselt (3) Aku LED indikaator Käivitage see funktsioon ühega järgmistest toimingutest:...
 • Seite 12 Lähtestage oma kõrvaklapid, kui te ei saa tagasi stereor- ežiimi või kui kuulete heli ainult ühel pool. Samm 1: kustutage oma mobiiltelefoni Bluetoothi loendist “HT10-L” ja “HT10-R”; Samm 2: Lülitage oma mobiiltelefonis Bluetooth välja Samm 3: asetage kõrvaklapid laadimiseks tagasi laadim- iskarpi.
 • Seite 13 V: Kasuks tuleb kumbki allolevatest viisidest: 1. Kustutage oma nutitelefoni Bluetoothi loendist “HT10”; 2. Lülitage esmalt sisse PAREM kõrvaklapp ja seejärel VASAK kõrvaklapp. Stereorežiimi naasmiseks ärge valige oma nutitelefonis kunagi valikut “HT10-L”.Kui Te ikka ei saa stereorežiimi naasta, proovige kõrvaklapid lähtestada.
 • Seite 14 K: Kas sülearvutist või mobiiltelefonist video vaatamisel võib esineda viivitusi? V: Tavaliselt on ülalmainitud olukorras palju kaableid, mis võivad tõenäoliselt tekitada elektromagnetilisi häireid ning seeläbi põhjustada signaalitõrkeid. Kui kõrvaklapid lülituvad rutiinsel kasutamisel sageli sisse ja välja, on need tõenäoliselt defektsed. Võtke me- iega julgelt ühendust.
 • Seite 15 ÜLDINE JÄÄTMEKÄITLUS TEAVE Lenovo julgustab infotehnoloogia (IT) seadmete omanikke oma seadmeid vastutustundlikult uti- liseerima, kui neid enam ei vajata. Lenovo pa- kub mitmesuguseid programme ja teenuseid, et aidata seadmete omanikel oma IT tooteid taaskasutusse võtta. Lenovo toodete taas- kasutamise kohta teabe saamiseks külastage:...
 • Seite 16 Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid (WEEE) käideldakse eraldi, kasutades klientidele kättesaadavat võimalust elektroonikaseadmete gastamiseks, taaskasutamiseks ja töötlemiseks. Rii- gipõhine teave on saadaval aadressil: http://www.lenovo. com/recycling Taaskasutus info India jaoks Taaskasutus ja jäätmekäitlus info India jaoks on saadaval: http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/ sus- tainability/ptb_india.html Aku jäätmekäitlus Aku jäätmekäitlus Euroopa Liidus...
 • Seite 17 Handling) reeglitele, 2011 Vietnam Lenovo tooted, mida müüakse Vietnamis 23. septembril 2011 või hiljem, vastavad Vietnami 30/201 1/TT-BCT („Vi- etnam RoHS”) nõuetele. Euroopa Liit Lenovo tooted, mida müüakse Euroopa Liidus 3. jaanu- aril 2013 või hiljem, vastavad direktiivi 2011/65/EU, mis...
 • Seite 18 (“RoHS recast” või “RoHS 2”) nõuetele. Lisateavet Lenovo RoHS-i järgimise kohta leiate aadressilt:http://www.lenovo.com/social_responsibility/ us/en/ RoHS_Communication.pdf FCC teave Seda seadet on testitud ja leitud, et see vastab FCC ree- glite osas 15 B-klassi digitaalseadmetele kehtestatud piir- angutele.
 • Seite 19 õiguse seadet kasutada. Toodetud, turustatud või müüdud Beijing Kangshuo In- formation Technology Co.,Ltd ametliku edasimüüja poolt. LENOVO ja LENOVO logo Lenovo (Beijing) Ltd. kau- bamärgid või registreeritud kaubamärgid. Kõik teised kaubamärgid kuuluvad vastavalt nende omanikele.
 • Seite 20: Packungsinhalt

  DRAHTLOSE BLUETOOTH MINI-KOPFHÖRER PACKUNGSINHALT • Drahtlose bluetooth mini-Kopfhörer * 2 • Aufladungsfall * 1 • Kabel nachfüllen * 1 • Gummispitzen * 3 Paaren • Bedienungsanleitung * 1 • Geschenkbox * 1...
 • Seite 21: Wichtige Mitteilung

  WICHTIGE MITTEILUNG Laden Sie vor der Verwendung des Geräts sowohl die Aufladungsfall als auch die Kopfhörer auf. Stellen Sie beim Verbinden der Ohrhörer mit einem Gerät sicher, dass sie noch nicht mit einem anderen Gerät ver- bunden sind. Sie können je nach Bedarf eines der drei Paar Gummis- pitzen auswählen, die im Lieferumfang enthalten sind (ein Paar wird an den Kopfhörern angebracht).
 • Seite 22: Einschalten

  Synchronisation, indem er die Aktion mit einem bestimmten akustischen Signal signalisiert; (Master-Gerät) 3. Verbindung Suchen Sie auf dem Smartphon das Gerät mit der Ab- kürzung HT10-R und wählen Sie es aus. Wenn Sie die Verbindung hergestellt haben, hören Sie ein charakteristi- sches akustisches Signal. (Master-Gerät)
 • Seite 23: Stilllegung

  4. Stilllegung Setzen Sie die Kopfhörer in die Aufladungsfall ein oder drücken Sie die Ein- / Aus-Tasten an jedem Kopfhörer, während Sie sie 4 Sekunden lang gedrückt halten. Stillegung EINSTELLUNGEN FÜR DEN MONO Verwendung eines einzelnen Kopfhörer (rechts oder links) Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass der rechte Kopf- hörer in der Zwischenzeit ausgeschaltet ist.
 • Seite 24 Ton für “SYNCHRONISATION” aus dem linken Kopfhörer ausgeben. Synchronisation 3. Verbindung Suchen Sie auf Ihrem Smartphone das Gerät mit dem Code HT10-L und wählen Sie es aus. Sie werden ei- nen “VERBUNDENEN” Vorschlag vom linken Kopfhörer erfahren. (Master-Gerät) 4. Stilllegung Setzen Sie den linken Kopfhörer wieder in die Aufla-...
 • Seite 25: Beachtung

  Hinweis: Das gleiche Verfahren gilt für den rechten Kop- förer. BEACHTUNG: Um den STEREO-regime einzuschalten, benötigen Sie: 1) Löschen Sie das HT10-Gerät aus der Bluetooth-Liste auf dem Smartphone. 2) Schalten Sie zuerst das RECHTE und dann das linke Kopfhörer. Hinweis: Um der Kopfhörer an den PC anzuschließen, installieren Sie die kompatible Bluotuth-Treiberversion auf Ihrem PC.
 • Seite 26: Handhabung

  HANDHABUNG AUDIOWIEDERGABE Drücken Play / Pause Halten Sie die Netztaste Next Track des RECHTEN Headsets 1 Sekunde lang gedrückt Halten Sie die Ein-/Aus- Previous Track Taste am LINKEN Headset 1 Sekunde lang gedrückt Drücken Sie die RE- Volume + CHTE Headset-Taste zweimal Drücken Sie die LINKE...
 • Seite 27: Aufladung

  AUDIOWIEDERGABE Schnell drücken Anruf annehmen/ auflegen Drücken Sie den Anruf ablehnen Netzschalter zweimal SPRACHASSISTENT Drücken Sie Activieren Siri dreimal die LINKE /andere Sprachbe- Kopfhörer -Taste fehlssoftware Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät über diese Funktion verfügt. AUFLADUNG 1. Um die Kopfhörer aufzuladen, legen Sie sie ein- fach in die Aufladungsfall;...
 • Seite 28 2. Verwenden Sie zum Aufladen des Aufladungs- fall den 5-V-Adapter (nicht im Packung enthalten). Die weißen LED-Anzeigen blinken während des Ladevor- gangs. Die LED hört auf zu blinken, wenn der Aufladungs- fall voll aufgeladen ist. Hinweis: Laden Sie das Gerät auf, bevor Sie der Kop- fhörer zum ersten Mal verwenden.
 • Seite 29 Richten Sie der Kopfhörer ein, falls Sie nicht in den Ste- reo regime zurückkehren können oder nur ein Kopfhörer funktioniert: 1. Löschen Sie “HT10-L” und “HT10-R “aus der Blue- tooth-Liste des Telefons. 2. Deaktivieren Sie Bluetooth im Telefon; 3. Halten Sie die Ein / Aus-Taste 5 Sekunden lang ge- drückt, bis beide Headsets abwechselnd weiß...
 • Seite 30 Um der Kopfhörer auszuschalten, legen Sie ihn im Aufla- dungsfall oder drücken Sie die Ein- / Aus-Taste, während Sie sie 4 Sekunden lang gedrückt halten. 4. Schalten Sie beide Kopfhörer ein und halten Sie da- bei etwas Abstand zueinander. Diese Phase ist für den gesamten Vorgang der Wiederherstellung des Stereom- odus am wichtigsten;...
 • Seite 31 F: Wie kehre ich nach einem fehlgeschlagenen Test zur Stereo regime zurück? A: Es gibt zwei Möglichkeiten: ® Löschen Sie die Abkürzung “HT10-L” aus der Blue- tooth-Liste des Smartphones. ® Schalten Sie zuerst den rechten und dann den linken Kopfhörer ein. Stellen Sie sicher, dass “HT10-L * nicht aktiviert ist.
 • Seite 32: Pflege Und Gebrauch Des Geräts

  • Wenn Sie das Gefühl haben, dass das Produkt über- hitzt, stellen Sie die Verwendung ein. Informationen zu Recycling und Abfallverwertung. Die Erklärung zum Recycling der Elektronik- schrott Lenovo fordert die Besitzer von Geräten auf, diese ver- antwortungsbewusst zu recyceln, wenn sie sie nicht mehr...
 • Seite 33: Elektro- Und Elektronikgerätegesetz (Elektrog)

  Lenovo bietet eine Vielzahl von Methoden und Diensten für das Recycling der E-Schrott an. Weitere In- formationen finden Sie unter http: // www. http: // www. Ienovo.com/riciclaggio. Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) Elektrische und elektronische Geräte mit dem X-Symbol (Kreuz) auf dem Hintergrund eines Korbs mit Rädern dürfen nicht als unsortierter...
 • Seite 34 EU-RICHTLINIE RESTRICTION OF HAZAR- DOUS SUBSTANCES (RoHS) Türkei Das Gut Lenovo erfüllt die Anforderungen der Richtlinie der Republik Türkei zur Beschränkung der Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten, die einige gefährliche Stoffe enthalten (WEEE). Turkiye AEEE Yonetmeligine Uygunluk Beyani Bu Lenovo urunii, T.C.
 • Seite 35 Elektroschrott (Entsorgung und Behandlung) von 2011 im Bereich Elektroschrott. Vietnam Lenovo Güter, die am 23. September 2011 oder später in Vietnam verkauft wurden, erfüllen die Anforderungen des Rundschreibens 30/201 1 / TT-BCT (“Vietnam RoHS”). Die Güter Lenovo, die am 3. Januar 2013 oder später in der Eropea Union verkauft wurden, erfüllen die Anfor-...
 • Seite 36 Geräts durch den Endbenutzer ein. Produziert, vertrieben oder verkauft von Beijing Khangs- huo Information Technology Co., Ltd., offiziell lizenziert für dieses Produkt. Lenovo und sein stilisiertes “Lenovo” -Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Len- ovo (Beijing) Ltd. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen In- haber.
 • Seite 37: Contenido Del Estuche

  AURICULARES INALÁMBRICOS BLUETOOTH CONTENIDO DEL ESTUCHE • 2 auriculares inalámbricos • 1 estuche de carga magnetica • 1 cable USB • 3 pares de tapones • 1 manual del usuario • 1 caja regalo...
 • Seite 38 AVISO IMPORTANTE • Antes de utilizar el producto, cargue tanto la caja mag- netica como los auriculares; • Al conectar los auriculares con un nuevo dispositivo, asegurese que los mismos no esten ya conectados a ningun otro aparato; • La confeccion contiene 3 pares de tapones (incluido el par colocado en los auriculares).
 • Seite 39 Una vez conectados, el auricular derecho (que es el dispositivo principal) entrarà en modo sincronizacion de forma automatica con la señal acustica “sincronizacion”. (Device Master) 3. Conexion Para completar la configuracion, seleccione “HT10-R” en su telefono inteligente. Escucharà la señal acustica “CO- NECTADO” en el auricular izquierdo.
 • Seite 40 4. Apagado Coloque nuovamente los auriculares en el estuche o presione el boton de encendido/apagado en uno de los auriculares por 4 segundos. Cierre CONFIGURACION DEL MODO MONO Modo mono (el auricular derecho o izquierdo funcionan separadamente) Siga las siguientes instrucciones para conectar solo el auricular IZQUIERDO: Nota: asegurese que el auricular derecho permanezca apagado durante todo el proceso.
 • Seite 41 Cuando esta encendido, el auricular entrara en modo sin- cronizacion automaticamente y emitirà la señal acustica “sincronizacion” dentro de 20 segundos. Sincronización 3 Conexión Para completar la configuracion, seleccione “HT10-R” en su telefono inteligente. Escucharà la señal acustica “CO- NECTADO” en el auricular izquierdo. (Master-Gerät) 4. Apagado Coloque nuovamente los auriculares en el estuche o pre- sione el boton de encendido/apagado por 4 segundos.
 • Seite 42 ADVERTENCIA: Si se desea cambiar al modo estèreo, es util seguir los siguientes consejos: 1) Elimine “HT10” de la lista de dispositivos bluetooth en su telefono inteligente 2) Encienda primero el auricular derecho y luego el iz- quierdo. Nota: para conectar los auriculares a la computadora, podria ser necesario un controlador Bluetooth.
 • Seite 43 FUNCIONES REPRODUCCIÓN DEL SONIDO Presionar una vez el Play / Pause auricular derecho izquierdo Pista siguiente Mantener pulsado el boton de en- cendido/ apagado en el auricular DERECHO por 1 segundo. Pista anterior Mantener pulsado el boton de en- cendido/ apagado en el auricular IZQUIERDO por 1 segundo Volumen + Presione 2 veces el auricular...
 • Seite 44: Asistente De Voz

  ASISTENTE DE VOZ Presionar breve- Responder/Terminar mente el auricular una llamada derecho o izquierdo Presionar dos veces Rechazar una llam- el boton de encendi- do/apagado ASISTENTE DE VOZ Presionar 3 veces Activar Siri u otro el auricular IZQUI- software de control ERDO vocal Nota: Asegúrese que su dispositivo soporte esta función.
 • Seite 45 1. Recarga de los auriculares Los auriculares se recargan automaticamente cuando son colocados en el estuche; 2. Recarga del estuche Utilizar un adaptador de 5V (no incluido) para recargar el estuche. Los indicadores LED de luz blanca parpadean durante la recarga y permanecen iluminados fijamente cuando la carga se ha completado.
 • Seite 46 Si no puede reactivar el modo estéreo o si escucha a tra- vès de un solo auricular, siga los siguientes pasos: 1. Elimine «HT10-L» y «HT10-R» de la lista de dispositi- vos Bluetooth en su teléfono. 2. Apague el Bluetooth de su teléfono.
 • Seite 47 Para apagar los auriculares, coloquelos nuevamente en el estuche o presione el boton de encendido/apagado en uno de los dispositivos por 4 segundos. 4. Encienda los dos auriculares y mantèngalos a una distancia de 5 cm entre sí durante todo el proceso, que es el paso màs importante para la reactivaciòn del modo estéreo.
 • Seite 48: Preguntas Frecuentes

  PREGUNTAS FRECUENTES P: Cómo reactivar al modo estéreo despues de un error? R: Siga los siguientes pasos: 1. Elimine la opcion «HT10-L» de la lista de dispositivos Bluetooth en su telefono; 2. Encienda primero el auricular derecho y luego el iz- quierdo.
 • Seite 49 • En caso de recalentamiento, interrumpa inmediatamen- te el uso del producto. Información sobre el reciclaje y desechos DECLARACION GENERAL SOBRE EL RECICLA- Lenovo invita a los propietarios de equipos a reciclarlos de manera responsable cuando ya no los necesiten. Le-...
 • Seite 50 Informacion especifica en esta materia para cada país puede consultarse en: http://www.lenovo.com/recycling INFORMACIÓN SOBRE RECICLAJE EN LA INDIA Para obtener información sobre el reciclado y desechos en la India puede consultar el siguiente enlace : http:// www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainabiIi-...
 • Seite 51 SUSTANCIAS PELIGROSAS EN APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (ROHS) Turquía El producto Lenovo cumple con los requisitos de la Di- rectiva de la República de Turquía que limita el uso de aparatos eléctricos y electrónicos que contienen determi- nadas sustancias peligrosas (RAEE).
 • Seite 52: Declaración De La Comisión Federal De Comunicaciones (Fcc)

  23 de septiembre de 2011 cumplen con los requisitos de la Circular 30/201 1/TT-BCT («Vietnam RoHS»). Unión Europea Los productos Lenovo vendidos en la Unión a partir del 3 de enero de 2013 cumplen con los requisitos de la Direc- tiva 2011/65/UE que limita el uso de determinadas sus- tancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos...
 • Seite 53 Producido, distribuido o vendido por Beijing Kangshuo Information Technology Co. Ltd., titular de una licencia relativa al producto. Lenovo y su logotipo estilizado son marcas registradas propriedad de Lenovo Ltd. (Pekin) Todas las demás marcas pertenecen a sus proprios pro- pietarios.
 • Seite 54 MINI ÉCOUTEURS BLUETOOTH RECHARGE SANS FIL CONTENU DU DOSSIER • Mini Écouteurs Bluetooth recharge sans fil * 2 • Cas recharger magnétique * 1 • Tarification * de la charge * 1 • Buses en caoutchouc * 3 paires • Manuel d’utilisation * 1 •...
 • Seite 55: Remarque Importante

  REMARQUE IMPORTANTE Avant d’utiliser l’appareil, rechargez le cas recharger et les écouteurs; Lorsque vous êtes sur le point de connecter les écouteurs à un appareil, assurez-vous d’abord qu’ils ne sont pas déjà connectés à un autre appareil; Vous pouvez sélectionner l’une des trois paires de buses en caoutchouc inclus dans l’emballage (une paire est ap- pliquée aux écouteurs) selon les besoins;...
 • Seite 56 L’écouteur droit (appareil maître) active automatiquement la synchronisation en signalant l’action avec un signal acoustique spécifique; (Appareil maître) 3. Connexion Sur le smartphon trouver et sélectionnez l’appareil avec l’abréviation HT10-R. Une fois la connexion terminée, vous entendrez un signal acoustique caractéristique.
 • Seite 57 (Appareil maître) 4. Arrêt Insérez les écouteurs dans le cas recharger ou appuyez sur les boutons Marche / Arrêt de chaque écouteur tout en les maintenant enfoncés pendant 4 secondes. Arrêt PARAMÈTRES POUR LA RÉGIME MONO Modalité Mono: Comment utiliser un seul casque (droit ou gauche) Remarque: assurez-vous que l’écouteur droit est éteint entre-temps.
 • Seite 58 QUEMENT la synchronisation en émettant un son pour «SYNCHRONISATION» à partir de l’écouteur gauche après environ 20 secondes. Synchronisation 3. Connexion Sur votre smartphone, recherchez et sélectionnez l’ap- pareil avec le code HT10-L. Vous verrez une suggestion «CONNECTED» de l’écouteur gauche. (Appareil maître)
 • Seite 59 Remarque: la même procédure est applicable pour l’écouteur droit. ATTENTION: Pour activer le regime STEREO, vous avez besoin de: (1) Supprimez le périphérique HT10 de la liste Bluetooth du smartphone; (2) Allumez d’abord le écouteur DROIT puis celui de gauche.
 • Seite 60: Lecture Audio

  LA GESTION LECTURE AUDIO Appuyez Play / Pause Appuyez et maintenez enfoncé le Next Track bouton d’alimentation de l’écou- teur DROIT pendant 1 seconde Appuyez et maintenez enfoncé le Previous bouton d’alimentation du casque Track GAUCHE pendant 1 seconde Appuyez deux fois sur le bou- Volume + ton DROIT du écouteur Appuyez deux fois sur le bou-...
 • Seite 61: Assistant Vocal

  LECTURE AUDIO Appuyez rapide- Répondre à l’appel / ment raccrocher Appuyez deux Rejeter l’appel fois sur le bouton d’alimentation ASSISTANT VOCAL Appuyez 3 fois sur Activez Siri le bouton du écou- /autre logiciel de teur GAUCHE commande vocale Remarque: assurez-vous que votre appareil dispose de cette fonction.
 • Seite 62 1. Pour recharger les écouteurs, placez-les sim- plement dans cas recharger; 2 Pour recharger le cas recharger, utilisez l’adap- tateur 5 V (non inclus). Les voyants LED blancs clignotent pendant la charge. La LED cesse de clignoter lorsque le cas recharger est complètement chargé. Remarque: rechargez l’appareil avant d’utiliser les écou- teurs pour la première fois.
 • Seite 63 Réinitialisez les écouteurs au cas où vous ne pourriez pas revenir en mode stéréo ou si un seul écouteur fonc- tionne: 1. Supprimez «HT10-L” et «HT10-R» de la liste Bluetooth du téléphone; 2. Désactivez Bluetooth dans le téléphone; 3. Appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenez-le enfoncé...
 • Seite 64 Pour éteindre les écouteurs, placez-les dans le cas de recharge ou appuyez sur le bouton Allumé/éteint et main- tenez-le enfoncé pendant 4 secondes. 4. Allumez les deux écouteurs en gardant une petite dis- tance l’un de l’autre. Cette phase est la plus importante dans toute la procédure de restauration du mode stéréo;...
 • Seite 65 D: Comment revenir en regime stéréo après un échec de test? R: Il y a deux façons: ® Supprimer l’abréviation «HT10-L» de la liste Bluetooth du smartphone; ® Allumez d’abord l’écouteur droit, puis l’écouteur gauche. Assurez-vous que «HT10-L» n’est pas coché.
 • Seite 66 Déclarations générales sur le recyclage Lenovo encourage les propriétaires d’équipements à les recycler de manière responsable lorsqu’ils n’en ont plus besoin. Lenovo propose une variété de méthodes et de services pour recycler les appareils électroniques. Pour plus d’informations, voir http: // www. Ienovo.com/...
 • Seite 67 Informations sur le recyclage en Inde Des informations sur le recyclage et l’élimination des dé- chets sont disponibles à l’adresse suivante: http://www. lenovo.com/social_responsibility/us/en/ sustai n abi I ity/ ptbj ndia.html Étiquette de recyclage des batteries Informations sur le recyclage des piles dans leU- nion européenne.
 • Seite 68 Directive sur la restriction des substances dangereuses (RoHS) Turc La marchandise Lenovo est conforme aux exigences de la directive de la République de Turquie sur la restriction de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les déchets d’équipements électriques et électro- niques (DEEE).
 • Seite 69 30/201 1 / TT-BCT («Vietnam RoHS»). Union européenne Les articles Lenovo vendus dans l’Union Eropea le 3 jan- vier 2013 ou après cette date satisfont aux exigences de la directive 2011/65 / UE sur la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses contenues dans les équipements électriques et électroniques («RoHS réuti-...
 • Seite 70 Produit, distribué ou vendu par Beijing Khangshuo Infor- mation Technology Co., Ltd. sous licence officielle pour ce produit. Lenovo et son logo «Lenovo» stylisé sont des marques ou des marques déposées de Lenovo (Beijing) Ltd.
 • Seite 71: Contenuto Della Confezione

  MINI AURICOLARI BLUETOOTH RICARICA WIRELESS CONTENUTO DELLA CONFEZIONE • Mini Auricolari ricarica senza fili * 2 • Custodia di carica *1 • Cavo della ricarica * 1 • Gommini * 3 paia • Manuale operativo *1 • Scatola regalo * 1...
 • Seite 72 AVVISO IMPORTANTE Prima dell’utilizzo del dispositivo effettuare la ricarica sia di custodia di ricarica che di auricolari; Quando state per connettere gli auricolari con un dispo- sitivo assicuratevi prima che non sono già connesse con un’altro dispositivo; Potete selezionare uno dei tre paia di gommini inclusi nella confezione (un paio è...
 • Seite 73 L’auricolare destro (dispositivo dominante) attiva la sin- cronizzazione automaticamente segnalando l’azione con apposito segnale acustico; (Dispositivo principale) 3. Connessione Sul smartphon cercate e selezionate il dispositivo con la sigla HT10-R. Completando la connessione sentirete un caratteristico segnale acustico.
 • Seite 74 (Dispositivo principale) 4. Spegnimento Inserire gli auricolari nella custodia di ricarica o premere i pulsanti di Accensione/Spegnimento su ciascun auricola- re tenendoli premuti per 4 secondi. Chiusura IMPOSTAZIONI PER IL REGIME MONO Modalità dell’uso di singolo auricolare (destro o sinistro) Nota: Assicurasi che l’auricolare destro sia spento nel frattempo.
 • Seite 75 Una volta acceso, gli auricolari iniziano la sincronizzazio- ne in automatico emettendo un suono per “SINCRONZ- ZAZIONE” dall’auricolare sinistro dopo c.ca Sincronizzazione 3. Connessione Sul smartphone cercate e selezionate il dispositivo con il codice HT10-L. Avvertirete un suggerimento “CONNES- SO” dall’auricolare sinistro. (Appareil maître)
 • Seite 76 Nota: Lo stesso procedimento è applicabile per l’au- ricolare destro. ATTENZIONE Per accendere la modalità STEREO occorre: (1) Cancellare il dispositivo HT10 dalla lista Bluetooth nello smartphone; (2) Accendere prima l’auricolare DESTRO e poi quello sinistro. Nota: Per connettere gli auricolari al PC installare sul vostro PC la versione del driver di bluotuth compatibile.
 • Seite 77: Riproduzione Audio

  LA GESTIONE RIPRODUZIONE AUDIO Premere Play / Pause Premere e tenere premuto per 1 Next Track secondo il pulsante di accensione dell’auricolare DESTRO Premere e tenere premuto per Previous 1 secondo il pulsante di accen- Track sione dell’auricolare SINISTRO Premete 2 volte il pulsante Volume + dell’auricolare DESTRO Premere 2 volte il pulsante...
 • Seite 78: Assistente Vocale

  RIPRODUZIONE AUDIO Premere veloce- Rispondere mente alla telefonata / Agganciare Premete 2 volte Rifiutare la chiamata il pulsante di accensione ASSISTENTE VOCALE Premete 3 volte il Attivare Siri/altro pulsante dell’aurico- software dei coman- lare SINISTRO di vocali Nota: Assicurarsi che il Suo dispositivo ha questa fun- zione.
 • Seite 79 2. Per ricaricare la custodia di carica utilizzare l’adattatore 5V (non incluso). Gli indicatori LED di colore bianco lampeggeranno mentre si ricarica. Il LED smette di lampeggiare quando la custodia sarà ricaricata com- pletamente. Nota : Effettuare la ricarica prima di utilizzare gli auricolari per la prima volta.
 • Seite 80 Risettare gli auricolari nel caso in cui non si riesce tornare alla modalità stereo o se funzioni solo un auricolare: 1. Cancellare “HT10-L” e “HT10-R” dall’elenco Bluetooth del telefono; 2. Disattivare il Bluetooth nel telefono; 3. Premere e tenere premuto il tasto di accensione per 5 secondi fino a quando entrambi auricolari lampeggiano alternando colore bianco con quello blu.
 • Seite 81: Faq Domande Frequenti

  FAQ DOMANDE FREQUENTI D: Come tornare alla modalità stereo dopo una prova fallita? R: Ci sono due modi: ® Cancellare la sigla “HT10-L” della lista Bluetooth dello smartphone; ® Accendere prima l’auricolare destro, poi successivamente l’auricolare sinistro. Assicurati che “HT10-L* non sia selezio- nato.
 • Seite 82: Specifiche Tecnche

  D: E’ possibile che ci sia il ritardo di trasmissione segnale audio durante la visione di un video sul notebook o telefono? R: Gran numero di cavi elettrici producono un significativo campo elettromagnetiche il quale può causare l’interruzione del segnale. Se gli auricolari si spengono e si accendono più...
 • Seite 83 Dichiarazioni generali sul riciclo Lenovo incoraggia i proprietari di apparecchiature a riciclarle in modo responsabile quando non ne hanno più il bisogno. Lenovo offre una varietà di metodi e vari servizi per il riciclo dei dispositivi elettronici. Per informazioni consultare http:// www.lenovo.com/recycllng...
 • Seite 84 Informazioni utili per la corretta raccolta e trattamento: http://www.lenovo.com/recycling. Normativa comunitaria RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) Turchia Il prodotto Lenovo soddisfa i requisiti della direttiva della Repubblica di Turchia sulla limitazione dello smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti alcune sostanze pericolose (RAEE).
 • Seite 85 Сonforme ai obblighi di legge RoHS per E-Waste (gestione e trattamento) del 2011 nella materia di rifiuti elettronici. Vietnam I prodotti Lenovo venduti in Vietnam il 23 Sttembre 2011 o successivamente a tale data soddisfano i requisiti di cui nella Circolare 30/201 1/TT-BCT (“Vietnam RoHS”).
 • Seite 86 Prodotto, distribuito o venduto da Beijing Khangshuo Information Technology Co., Ltd. titolare di licenza ufficiale per tale prodotto. La Lenovo e il rispettivo logo stilizzato “Le- novo” sono marchi commerciali o marchi registrati di Lenovo (Pechino) Ltd. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei ri- spettivi proprietari.

Inhaltsverzeichnis