Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Gebruikershandleiding - Velleman CAMCOLD17 Bedienungsanleitung

Dome-farbkamera - schwenk-/neigebewegung - aluminiumgehäuse
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

1. Inleiding
Aan alle ingezetenen van de Europese Unie
Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product
Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn levenscyclus wordt
weggeworpen, dit toestel schade kan toebrengen aan het milieu. Gooi dit toestel (en eventuele
batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij een gespecialiseerd bedrijf
terechtkomen voor recyclage. U moet dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal
recyclagepunt brengen. Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.
Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten betreffende de verwijdering.
Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Werd het
toestel beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer.
2. Veiligheidsinstructies
Houd buiten het bereik van kinderen en onbevoegden.
Elektrocutiegevaar bij het openen van de behuizing.
De gebruiker mag geen onderdelen vervangen. Bestel eventuele reserveonderdelen bij uw
dealer.
3. Algemene richtlijnen
Raadpleeg de Velleman
• Bescherm dit toestel tegen schokken. Vermijd brute kracht tijdens de bediening.
• Bescherm tegen extreme temperaturen en stof.
• Leer eerst de functies van het toestel kennen voor u het gaat gebruiken.
• Om veiligheidsredenen mag u geen wijzigingen aanbrengen.
• Gebruik het toestel enkel waarvoor het gemaakt is. Andere toepassingen kunnen leiden tot
kortsluitingen, brandwonden, elektrische schokken, enz. Bij onoordeelkundig gebruik vervalt de
garantie.
• De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in deze handleiding en
uw dealer zal de verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of problemen die hier rechtstreeks
verband mee houden.
• Laat dit toestel installeren en onderhouden door een geschoolde technicus.
• Schade door wijzigingen die de gebruiker heeft aangebracht valt niet onder de garantie.
4. Eigenschappen
• elegant design en afmetingen geschikt voor de meeste toepassingen
• aluminium behuizing
• pan/tilt camera voor muurmontage
• afstandsbediening via RS-485 Pelco-P en Pelco-D
• bediening tot 9 toestellen via een draadloos besturingkit (niet meegeleverd)
• automatische scanfunctie
• waterbestendig
• behuizing bestand tegen vandalisme
5. Configuratie
Raadpleeg de figuren op pagina 2 van deze handleiding.
• Stel de camera in via de DIP-schakelaars binnenin het toestel alvorens de camera te installeren. Draai
de koepel tegen de wijzers van de klok in en open de behuizing [1].
• Duw de lipjes voorzichtig in en verwijder het plastic deksel [2].
15/05/2009

Gebruikershandleiding

®
service- en kwaliteitsgarantie achteraan de handleiding.
CAMCOLD17
6
©2008 Velleman
Components nv
®

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis