Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

HANSGROHE Axor Starck 40874000 Gebrauchsanleitung, Montageanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für Axor Starck 40874000:

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 1
DE
FR
EN
IT
ES
NL
DK
PT
PL
CS
SK
ZH
用户手册 / 组装说明
RU
HU
FI
SV
LT
HR
TR
RO
EL
SL
ET
LV
SR
NO
BG
SQ
AR
‫دﻟﻴﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام / ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ‬
2
4
5
6
8
9
11
12
14
15
17
18
20
21
23
24
26
27
29
30
32
33
35
36
38
39
41
42
45
Starck

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für HANSGROHE Axor Starck 40874000

 • Seite 1 用户手册 / 组装说明 Starck ‫دﻟﻴﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام / ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ‬...
 • Seite 2: Elektroinstallation

  Deutsch Produktbeschreibung Elektroinstallation Elektroinstallateur Symbolerklärung Montageanleitung lesen Elektroanschluss Warnung vor gefährlicher, elektri- scher Spannung Wichtiger Hinweis Maße Serviceteile Empfehlung Montage Reparatur Sicherheitshinweise Bestimmungsgemäße Verwendung Fehlerstrom-Schutzeinrichtung Achtung!
 • Seite 3 Français Montagehinweise Description du produit Description du symbole Lire les instructions de montage Beschaffenheit der Einbaufläche Tension électrique dangereuse ! Recommandation importante Dimensions Normen und Richtlinien Pièces détachées Montage Technische Daten Réparation Consignes de sécurité Ω Utilisation conforme Reinigung / Reparatur Reparatur Attention!
 • Seite 4: Installation Électrique

  Installation électrique Instructions pour le montage Électricien installateur Nature du plan à monter Raccord électrique Normes et réglementations Recommandation Informations techniques Ω Dispositif de protection à courant de défaut Nettoyage / Réparation Réparation...
 • Seite 5 English Product description Electrical installation Electrician Symbol description Read the installation instructions Electrical connection Beware of dangerous electrical current Important notice Dimensions Recommendation Spare parts Assembly Repair Residual current protection system Safety Notes Intended Use Important!
 • Seite 6 Italiano Installation Instructions Descrizione prodotto Descrizione simbolo Consistency of installation surface Leggere le istruzioni per l’installazione Attenzione alle tensioni elettriche pericolose Avvertenza importante Standards and guidelines Ingombri Parti di ricambio Technical Data Montaggio Riparazione Ω Indicazioni sulla sicurezza Impiego conforme all’uso previsto Cleaning / Repair Repair Attenzione!
 • Seite 7: Installazione Elettrica

  Installazione elettrica Istruzioni per il montaggio Installatore elettricista Caratteristica della superficie di montaggio Allacciamento elettrico Norme e direttive Suggerimento Dati tecnici Ω circuito di sicurezza per correnti di guasto Pulitura / Riparazione Riparazione...
 • Seite 8 Español Descripción del producto Instalación eléctrica Instalador eléctrico Descripción de símbolos Leer instrucciones de montaje Conexión eléctrica Aviso de tensión eléctrica, peligro- Importante indicación Dimensiones Repuestos Recomendación Montaje Reparación Indicaciones de seguridad Dispositivo diferencial residual Uso proyectado ¡Atención!
 • Seite 9: Productbeschrijving

  Nederlands Indicaciones para el montaje Productbeschrijving Symboolbeschrijving Montagehandleiding lezen Consistencia de la superficie de montaje. Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning Belangrijke aanwijzing Maten Normas y disposiciones legales Service onderdelen Montage Datos técnicos Herstelling Veiligheidsinstructies Ω Toepassing Limpiar / Reparación Reparación Attentie!
 • Seite 10: Montage-Instructies

  Elektrische installatie Montage-instructies Electro-installateur Toestand van het montagevlak Elektrische aansluiting Normen en richtlijnen Aanbeveling Technische gegevens Ω Aardlekschakelaar Reinigen / Herstelling Herstelling...
 • Seite 11 Dansk Produktbeskrivelse El-installation El-installatør Symbolbeskrivelse Læs monteringsvejledningen El-tilslutning Advarsel mod farlig, elektrisk spænding Vigtig henvisning Målene Anbefaling Reservedele Montering Reparation Fjelstrømsbeskyttelses Sikkerhedsanvisninger Bestemmelsesmæssig anvendelse Advarsel!
 • Seite 12 Português Monteringsanvisninger Descrição do produto Descrição do símbolo Monteringsfladens beskaffenhed Ler as instruções de montagem Advertência para tensão eléctrica perigosa Aviso importante Standarder og retningslinjer Medidas Peças de substituição Tekniske data Montagem Reparação Ω Avisos de segurança Utilização adequada Rengøring / Reparation Reparation Atenção!
 • Seite 13: Instalação Eléctrica

  Instalação eléctrica Avisos de montagem Electricista de construção civil Características da superfície de montagem Ligação eléctrica Normas e directivas Recomendação Dados Técnicos Ω Dispositivo de protecção para corrente de fuga Limpeza / Reparação Reparação...
 • Seite 14 Polski Opis produktu Instalacja elektryczna Elektryk instalator Opis symbolu Czytać instrukcję montażu Przyłącze elektryczne Ostrzeżenie przed niebezpiecz- nym napięciem elektrycznym Ważna wskazówka Wymiary Zalecenie Części serwisowe Montaż Naprawa Wskazówki bezpieczeństwa Urządzenie ochronne prądowe Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Uwaga!
 • Seite 15 Česky Wskazówki montażowe Popis výrobku Popis symbolů Pročtěte si návod k montáži Rodzaj powierzchni montażowej Varování před nebezpečným elek- trickým napětím Důležité upozornění Rozmìry Normy i wytyczne Servisní díly Montáž Dane techniczne Oprava Bezpečnostní pokyny Ω Použití v souladu s určením Czyszczenie / Naprawa Naprawa Pozor!
 • Seite 16 Elektroinstalace Pokyny k montáži Elektroinstalatér Charakter montážních ploch Elektrické připojení Normy a směrnice Doporučení Technické údaje Ω Ochranné zařízení chybového proudu Čištění / Oprava Oprava...
 • Seite 17 Slovensky Popis výrobku Elektroinštalácia Elektroinštalatér Popis symbolov Prečítajte si návod na montáž Elektrické pripojenie Výstraha pred nebezpečným, elektrickým napätím Dôležité upozornenie Rozmery Odporúčanie Servisné diely Montáž Oprava Ochranné zariadenie chybného prúdu Bezpečnostné pokyny Použitie v súlade s určením Pozor!
 • Seite 18 中文 Pokyny pre montáž 产品介绍 40874000 型雅生斯达克自由方扬声器用于浴室和 淋浴室内的音响。 符号说明 阅读安装说明书 Charakter montážnych plôch 危险电压警告 重要提示 不得使用含醋酸硅胶。 大小 (参见第 46 页) Normy a smernice 备用零件 (参见第 46 页) 安装 (参见第 47 页) Technické údaje 维修 (参见第 48 页) 安全技巧 Ω 符合规定的使用 40874000 型雅生斯达克自由方扬声器只适合用在...
 • Seite 19 电气安装 安装提示 电气安装人员 所有的工作只能在没有电压的状况下进行。 其中 通过总开关或电源插头可靠断开供电。 由获得许可的电气专业人员按照 DIN VDE 0100 第701部分 / IEC 60364-7-701 规定,实施安装和 安装表面的情况 检查工作。 应注意固定面保持平整。 如果此处存在凹陷接缝 电气连接 或铺设瓷砖,则有必要使用硅胶将不平整之处封 闭填平,以便达到 IP X5 的保护等级。 只允许通过原配接插件将扬声器连接到一根最低 安装时只允许使用符合标准要求的材料。 横截面积为 2.5 mm 的扬声器两芯导线上。 该导 线必须与 230V 电线分隔开来铺设。 所有组件必须保持可供使用。 在 VDE 0100 第701部分规定的1类区域内,扬 周围环境温度不得高于...
 • Seite 20 Русский Описание продукции Электроустановка Электромонтер Описание символов См. инструкцию по монтажу Электроподключение Предупреждение об опасном электрическом напряжении Важное замечание Размеры Κомплеκт Рекомендация Монтаж Ремонт Указания по технике безопасности Неисправность электрооборудования и Использование по назначению защитных приспособлений ВНИМАНИЕ!
 • Seite 21 Magyar Указания по монтажу Termékleírás Szimbólumok leírása Olvassa el a felszerelési útmutatót Качество монтажной поверхности Figyelmeztetés veszélyes elektro- mos feszültségre Fontos figyelmeztetés Méretet Нормы и директивы Tartozékok Szerelés Javítás Технические данные Biztonsági utasítások Rendeltetésszerű használat Ω Очистка / Ремонт Ремонт Figyelem!
 • Seite 22 Elektromos szerelés Szerelési utasítások Elektromos szakember A beépítési felület minősége Elektromos csatlakozás Szabványok és irányelvek Ajánlás Műszaki adatok Ω Hibaáram-védőberendezés Tisztítás / Javítás Javítás...
 • Seite 23 Suomi Tuotekuvaus Sähköasennus Sähköasentaja Merkin kuvaus Lue asennusohje Sähköliitäntä Varoitus vaarallisesta sähköjän- nitteestä Tärkeä huomautus Mitat Suositus Varaosat Asennus Korjaus Vikavirtasuojakytkin Turvallisuusohjeet Tarkoituksenmukainen käyttö Huomio!
 • Seite 24 Svenska Asennusohjeet Produktbeskrivning Simbolio aprašymas Asennuspinnan ominaisuudet Läs monteringsanvisningen Varning för farlig elektrisk spän- ning Viktig information Standardit ja direktiivit Måtten Reservdelar Tekniset tiedot Montering Reparation Ω Säkerhetsanvisningar Avsedd användning Puhdistus / Korjaus Korjaus OBS!
 • Seite 25 Elinstallation Monteringsanvisningar Elinstallatör Montavimo vietos charakteristika Elektrisk anslutning Normer och riktlinjer Rekommendation Tekniska data Ω Felströms-skyddsanordning Rengöring / Reparation Reparation...
 • Seite 26 Lietuviškai Produkto aprašymas Elektros įrengimas Elektromontuotojas Simbolio aprašymas Skaitykite montavimo instrukciją Elektros prijungimas Dėmesio! Pavojinga elektros įtampa Svarbus nurodymas Išmatavimai Rekomenduojama Atsarginės dalys Montavimas Remontas Apsaugos nuo gedimo prietaisas Saugumo technikos nurodymai Naudojimas pagal paskirtį Dėmesio!
 • Seite 27 Hrvatski Montavimo instrukcija Opis proizvoda Opis simbola Montavimo vietos charakteristika Pročitati upute za montažu Upozorenje na opasnost od električnog napona Važna uputa Normos ir direktyvos Mjere Rezervni djelovi Techniniai duomenys Sastavljanje Popravci Ω Sigurnosne upute Namjenska upotreba Valymas / Remontas Remontas Pažnja!
 • Seite 28 Električna instalacija Upute za montažu elektroinstalater Karakteristike površine za ugradnju Električni priključak Norme i direktive Preporuka Tehnički podatci Nadstrujna zaštitna sklopka Ω Čišćenje / Popravci Popravci...
 • Seite 29 Türkçe Ürün tanımı Elektrik tesisatı Elektronik montajcısı Simge açıklaması Montaj talimatını okuyun Elektrik bağlantısı Tehlikeli elektrik gerilimine karşı uyarı Önemli açıklama! Ölçüleri Tavsiye Yedek Parçalar Montajı Onarım Hatalı akım koruma donanımı Güvenlik uyarıları Amacına uygun kullanım Önemli!
 • Seite 30 Română Montaj açıklamaları Descrierea produsului Descrierea simbolurilor Montaj yüzeyinin özelliği Citiţi instrucţiunile de montare Atenţie! Tensiune electrică, periculoasă Indicaţie importantă Normlar ve yönergeler Dimensiuni Piese de schimb Teknik bilgiler Montare Reparaţii Ω Instrucţiuni de siguranţă Utilizare conform destinaţiei Temizleme / Onarım Onarım Atenţie!
 • Seite 31 Instalarea electrică Instrucţiuni de montare Electrician Starea suprafeţei de montare Conexiune electrică Norme şi directive Recomandare Date tehnice Dispozitiv de protecţie împotriva curentului rezidual Ω Curăţare / Reparaţii Reparaţii...
 • Seite 32 Ελληνικά Περιγραφή προϊόντος Ηλεκτρική εγκατάσταση Ηλεκτρολόγος εγκατάστασης Περιγραφή συμβόλων Οδηγίες συναρμολόγησης Ηλεκτρική παροχή Προειδοποίηση για επικίνδυνη ηλεκτρική τάση Σημαντική υπόδειξη Διαστάσεις Ανταλλακτικά Σύσταση Συναρμολόγηση Επισκευή Υποδείξεις ασφαλείας Προβλεπόμενη χρήση Ρελέ προστασίας ρεύματος διαρροής Προσοχή!
 • Seite 33 Slovenski Οδηγίες συναρμολόγησης Opis proizvoda Opis simbola Preberite Navodilo za montažo Κατάσταση της επιφάνειας τοποθέτησης Tension électrique dangereuse ! Pomembno opozorilo Mere Rezervni deli Πρότυπα και οδηγίες Montaža Popravilo Varnostna opozorila Τεχνικά Χαρακτηριστικά Namenska uporaba Ω Καθαρισμός / Επισκευή Επισκευή Pozor!
 • Seite 34 Električna instalacija Navodila za montažo Elektroinštalater Struktura vgradne površine Električni priključek Standardi in direktive Priporočilo Tehnični podatki Zaščita pred okvarnim tokom Ω Čiščenje / Popravilo Popravilo...
 • Seite 35 Estonia Toote kirjeldus Elektrisüsteemi paigaldamine Elektrimontöör Sümbolite kirjeldus Lugege paigaldusjuhend läbi Elektriühendus Hoiatus, elektrivool on ohtlik! Oluline info Mõõtude Soovitus Varuosad Paigaldamine Parandamine Rikkevoolu kaitseseadis Ohutusjuhised Otstarbekohane kasutamine Tähelepanu!
 • Seite 36 Latvian Paigaldamisjuhised Produkta apraksts Simbolu nozīme Paigaldamispinna omadused Lasīt montāžas instrukciju Brīdinājums par bīstamu elektri- sko spriegumu Svarīga norāde Normid ja direktiivid Izmērus Rezerves daļas Tehnilised andmed Montāža Remonts Ω Drošības norādes Pareiza lietošana Puhastamine / Parandamine Parandamine Uzmanību!
 • Seite 37 Elektroinstalācija Norādījumi montāžai Elektromontieris Iebūvēšanas virsmas īpašības Elektroapgādes pieslēgvieta Standarti un direktīvas Ieteikums Tehniskie dati Drošinātājs Ω Tīrīšana / Remonts Remonts...
 • Seite 38: Opis Proizvoda

  Srpski Opis proizvoda Električna instalacija elektroinstalater Opis simbola Pročitati uputstvo za montažu Električni priključak Upozorenje na opasnost od električnog napona Važna napomena Mere Preporuka Rezervni delovi Montaža Popravke Nadstrujna zaštitna sklopka Sigurnosne napomene Namenska upotreba Pažnja!
 • Seite 39 Norsk Instrukcije za montažu Produktbeskrivelse Symbolbeskrivelse Les montasjeanvisningen Karakteristike površine za montažu Det advares mot farlig, elektrisk spenning Viktig henvisning Norme i direktive Mål Servicedeler Montasje Tehnički podaci Reparasjon Sikkerhetshenvisninger Ω Hensiktsmessig bruk Čišćenje / Popravke Popravke Obs!
 • Seite 40 El-installasjon Montagehenvisninger El-installatør Egenskaper til monteringsoverflaten El-tilkoblinger Standarder og direktiver Anbefaling Tekniske data Lekkstrøm verne-innretning Rengjøring / Reparasjon Reparasjon...
 • Seite 41: Описание На Продукта

  БЪЛГАРСКИ Описание на продукта Електрическа инсталация Електромонтьор Описание на символите Прочетете ръководството за монтаж Свързване към електричеството Предупреждение за опасно, електрическо напрежение Важно указание Размери Сервизни части Препоръка Монтаж Ремонт Указания за безопасност Използване по предназначение Предпазен шалтер за остатъчен ток Внимание!
 • Seite 42 Shqip Указания за монтаж Përshkrimi i produktit Përshkrimi i simbolit Lexoni udhëzimet e montimit Структура на монтажната повърхност Paralajmërim për tension elektrik të rrezikshëm Udhëzim i rëndësishëm Përmasat Норми и директиви Pjesët e servisit Montimi Технически данни Riparimi Udhëzime sigurie Ω...
 • Seite 43: Instalimi Elektrik

  Instalimi elektrik Udhëzime për montimin Elektricisti Gjendja e sipërfaqes së montimit Lidhja me rrjetin elektrik Standardet dhe direktivat Këshillë Të dhëna teknike Pajisja mbrojtëse kundër rrjedhjes së Ω rrymës Pastrimi / Riparimi Riparimi...
 • Seite 44 8 Ω ‫المقاومة‬ 1468 g ‫الوزن‬ ‫أعمال اإلصالح‬ ‫التنظيف‬ ‫ئح الخاصة بالتنظيف انظر‬ ‫لالطالع على النصا‬ .‫الكتيب المرفق‬ ‫أعمال اإلصالح‬ ‫ال ت ُ جرى سوى لدى عمال متخصصين من قبل‬ ‫أو أشخاص أو شركات‬ Hansgrohe ‫شركة‬ Hansgrohe ‫معروفة لدى شركة‬...
 • Seite 45 ‫يمكن توصيل مكبر الصوت بجھاز‬ ‫توصية‬ ‫أعمال اإلصالح‬ ‫)راجع صفحة‬ ‫توصية‬ ‫توصية‬ ‫أعمال اإلصالح‬ ‫)راجع صفحة‬ ‫أعمال اإلصالح‬ ‫)راجع صفحة‬ ‫بتركيب وحدة فعالة‬ Hansgrohe ‫تنصح شركة‬ ‫بتركيب وحدة فعالة‬ Hansgrohe ‫تنصح شركة‬ ‫بتركيب وحدة فعالة‬ Hansgrohe ‫تنصح شركة‬ ‫بين‬ DeToma ‫( من‬...
 • Seite 48 2,5 Nm...

Inhaltsverzeichnis