Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Electrolux McCulloch FOLIAGE 5-50 Betriebsanweisung Seite 3

Inhaltsverzeichnis

Werbung

La casa produttrice si riserva la possibilità di variare caratteristiche e dati del presente manuale in qualunque
momento e senza preavviso.
Le fabricant se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les caractéristiques et les
informations de ce manuel.
Der Hersteller behält sich die Möglichkeit zur Änderung der Eigenschaften und Daten des vorliegenden
Handbuchs jederzeit und ohne Vorankündigung vor.
The manufacturers reserve the right to modify characteristics and data in this manual at any moment and
without prior notice.
La casa constructora, se reserva la posibilidad de variar algunas características y datos del presente manual
en cualquier momento y sin preaviso.
A firma construtora reserva-se a possibilidade de alterar as características e os dados do presente manual
em qualquer momento e sem aviso prévio.
De fabrikant behoudt zich het recht voor op ieder gewenst moment en zonder waarschuwing kenmerken en
gegevens van deze handleiding te wijzigen.
Ç êáôáóêåõáóôéêÞ åôáéñåßá åðéöõëÜóóåé ôï äéêáßùìá íá ìðïñåß íá áëëÜîåé ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ êáé ôá
óôïé÷åßá ôïõ ðáñüíôïò åã÷åéñéäßïõ, ïðïéáäÞðïôå óôéãìÞ, êáé ÷ùñßò êáìßá ðñïåéäïðïßçóç.
Tillverkarfi rman reserverar sig rätten att när som helst och utan förvarning kunna ändra egenskaper och
uppgifter i denna manual.
Valmistaja pidättää oikeuden tässä ohjekirjassa annettujen ominaisuuksien ja tietojen muuttamiseen milloin
tahansa ilmoittamatta siitä etukäteen.
Produsenten forbeholder seg retten til endre særdrag og data som fremkommer i denne bruksanvisningen
i når som helst og uten forvarsel.
Fabrikanten forbeholder sig retten til at ændre nærværende vejlednings egenskaber og data uden varsel og
på hvilket som helst tidspunkt.
A gyártó cég fenntartja annak a lehetoségét, hogy bármikor és elozetes értesítés nélkül megváltoztassa a
jelen kézikönyvnek a jellemzoit és adatait.
Producent zastrzega sobie mozliwosc zmiany, w kazdej chwili i bez uprzedzenia, cech charakterystycznych
oraz danych zawartych w niniejszym podreczniku.
63

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Mcculloch foliage 6-70Mcculloch foliage 5-60Mcculloch foliage 6-60

Inhaltsverzeichnis