Herunterladen  Diese Seite drucken

Samsung DV90F5-Serie Benutzerhandbuch

Dv9-serie; dv8-serie; dv7-serie
Vorschau ausblenden

Werbung

Warmtepompdroger
DV90F5E6HGW-03297B-10_NL.indd 1
DV90F5E6HGW-03297B-10_NL.indd 1
gebruikershandleiding
imagine
the possibilities
Bedankt voor het aanschaff en van dit Samsung-product.
DV9-serie
DV8-serie
DV7-serie
2016-05-30
2016-05-30
6:24:11
6:24:11

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Samsung DV90F5-Serie

 • Seite 1 DV9-serie DV8-serie DV7-serie Warmtepompdroger gebruikershandleiding imagine the possibilities Bedankt voor het aanschaff en van dit Samsung-product. DV90F5E6HGW-03297B-10_NL.indd 1 DV90F5E6HGW-03297B-10_NL.indd 1 2016-05-30 2016-05-30 6:24:11 6:24:11...
 • Seite 2: Inhaltsverzeichnis

  inhoud VEILIGHEIDSINFORMATIE Wat u moet weten over de veiligheidsvoorschriften Belangrij ke veiligheidssymbolen en voorzorgsmaatregelen Instructies in verband met het AEEA-label UW DROGER INSTALLEREN Uw droger uitpakken en installeren Zie buitenkant wasdroger Voordat u het product installeert Voordat u het apparaat in gebruik neemt Belangrij...
 • Seite 3: Veiligheidsinformatie

  Gefeliciteerd met uw nieuwe Samsung-wasdroger. Deze handleiding bevat belangrij ke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud van uw wasdroger. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door om optimaal gebruik te maken van de vele voordelen en functies die deze wasdroger u biedt.
 • Seite 4 veiligheidsinformatie Om de kans op brand, elektrische schokken of persoonlij k letsel bij het gebruik van uw apparaat te verminderen, dient u deze algemene veiligheidsvoorschriften te volgen: WAARSCHUWING 1. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met een verminderd fysiek, zintuiglij k of mentaal vermogen, of met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij...
 • Seite 5 11. Zorg ervoor dat er zich geen pluis ophoopt rond de droogtrommel. (Dit geldt niet voor apparaten die naar buiten toe ventileren.) 12. Er dient te worden gezorgd voor voldoende ventilatie om te voorkomen dat er gassen terugstromen in de kamer van andere apparaten die brandstoff en verbranden, waaronder open vuur.
 • Seite 6 veiligheidsinformatie WAARSCHUWING: Zorg dat de ventilatieopeningen in de behuizing of de inbouwstructuur van het apparaat niet worden geblokkeerd. WAARSCHUWING: Beschadig het koelcircuit niet. BELANGRIJ KE WAARSCHUWINGSSYMBOLEN VOOR DE INSTALLATIE WAARSCHUWING De installatie van dit apparaat moeten worden uitgevoerd door een gekwalifi ceerd installateur of servicebedrij f. - Wanneer u dit niet doet, kan dit resulteren in elektrische schokken, brand, een explosie, problemen met het product of letsel.
 • Seite 7 Het gebruik voor zakelij ke doeleinden is een vorm van misbruik van het product. In dat geval komt de standaardgarantie van Samsung te vervallen en kan Samsung niet verantwoordelij k worden gesteld voor storingen of schade als gevolg van het verkeerd gebruik.
 • Seite 8: Instructies In Verband Met Het Aeea-Label

  Dit product en zij n elektronische accessoires mogen niet met ander bedrij fsafval voor verwij dering worden gemengd. Ga voor informatie over de milieuverbintenissen en product specifi eke wettelij ke verplichtingen van Samsung naar: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html Nederlands - 8 DV90F5E6HGW-03297B-10_NL.indd Sec1:8...
 • Seite 9: Uw Droger Uitpakken En Installeren

  uw droger installeren UW DROGER UITPAKKEN EN INSTALLEREN Huur een professional in om deze droger goed te installeren. Als er servicemonteur wordt gebeld als gevolg van een foutieve installatie, aanpassing of aansluiting, ligt de verantwoordelij kheid hiervoor bij de installateur. Het wordt aanbevolen de hulp van een professional in te roepen bij...
 • Seite 10: Voordat U Het Product Installeert

  Controleer het product op beschadigingen voordat u het installeert. • In geval er onderdelen lij ken te zij n beschadigd, neemt u contact op met de dichtstbij zij nde klantenservice van Samsung. • Wanneer het product moet worden verplaatst, moet u dit niet alleen doen.
 • Seite 11: Installatie In Een Nis Of Kast

  INSTALLATIE IN EEN NIS OF KAST Voor veilig en correct gebruik heeft de droger minimaal de volgende ruimte nodig: Zij kanten: 25 mm Achterkant: 51 mm Bovenkant: 25 mm Voorkant: 470 mm Wanneer de wasmachine samen met een droger wordt geïnstalleerd, is aan de voorkant een ruimte nodig van minimaal 465 mm voor ventilatie.
 • Seite 12: Installatie Naast Elkaar

  uw droger installeren INSTALLATIE NAAST ELKAAR Voor een goede installatie raden we u aan gebruik te maken van een professionele installateur. Installeren: Waterpas 1. Plaats uw droger op een geschikte locatie voor installatie. U kunt de droger en de wasmachine desgewenst naast elkaar installeren. Leg twee kartonnen beschermplaten op de vloer.
 • Seite 13: Water Afvoeren Zonder Gebruik Van De Watertank

  WATER AFVOEREN ZONDER GEBRUIK VAN DE WATERTANK U kunt de droger ook gebruiken zonder watertank. Hiervoor volgt u de onderstaande procedure. Installeer de afvoerslang zodat het water goed kan worden afgevoerd. Als u dit niet doet, kan het water overstromen en schade aanbrengen aan de functies. DE AFVOERSLANG AANSLUITEN De droger kan het gecondenseerde water rechtstreeks via de afvoerslang afpompen.
 • Seite 14 uw droger installeren De afvoerslang aansluiten Verleng de afvoerslang niet. - Omdat er water uit het aangesloten gedeelte kan lekken, moet u zorgen dat u één lange LET OP afvoerslang hebt in plaats van korte slangen op elkaar aan te sluiten. Als u toch meer dan één slang moet aansluiten, moet u zorgen dat u de op elkaar aangesloten gedeelten afdicht met siliconenkit.
 • Seite 15: Op Elkaar Plaatsen

  OP ELKAAR PLAATSEN Als u de extra stapelset wilt aanschaff en, neemt u contact op met het Samsung-servicecentrum of met een plaatselij ke distributeur. [Onderdeelnummer SK-DH / SK-DA / SKK-DF] De stapelset verschilt per model. Gebruik het product pas een uur na de installatie van de stapelset door het product te kantelen, zodat het product kan worden gebruikt als de olie in de compressor stabiel is.
 • Seite 16: Draairichting Van De Deur Wij Zigen

  uw droger installeren DRAAIRICHTING VAN DE DEUR WIJ ZIGEN Afhankelij k van uw vereisten (installatielocatie, ruimtebeperkingen) kunt u de draairichting van de deur wij zigen. Dit gebeurt naar wenst van de klant. Dit kan worden gedaan door een gekwalifi ceerde installateur of de klant zelf.
 • Seite 17 9. Draai de schroef in het onderste gat vast. 10. Verwij der de twee schroeven waarmee het frontframe links is bevestigd. 11. Verwij der de twee schroeven waarmee de hendelhouder links is bevestigd. Hendelhouder 12. Verplaats nu de rechterzij de van het product en bevestig de twee schroeven van het frontframe en de twee schroeven voor de hendelhouder.
 • Seite 18: Overzicht Van Het Bedieningspaneel

  gebruiksinstructies, tips om de kans op brand, elektrische schokken of persoonlij k letsel bij het gebruik van het apparaat te verminderen, dient u de BELANGRIJ KE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN te volgen. WAARSCHUWING Als de optie Kreukvrij niet is geselecteerd, verwij dert u de was meteen nadat deze is gewassenen gedroogd.
 • Seite 19 Wanneer u uw droger inschakelt, is standaard het programma [Katoen] Kastdroog geselecteerd. Draai de Programmakeuzeknop naar het gewenste programma. Katoen - Voor normaal of licht bevuilde katoenen kleding, beddengoed, tafellinnen, ondergoed, handdoeken, overhemden, enz. • Extra droog - Voor witte was en stoff en die zeer goed moeten worden gedroogd. •...
 • Seite 20 gebruiksinstructies, tips Bij Kreukvrij wordt de was aan het eind van het programma met tussenpozen ongeveer 120 minuten in onverwarmde lucht rondgedraaid om kreuken te beperken. Druk op de knop Kreukvrij om deze functie te activeren. Knop Kreukvrij Het indicatielampje boven de knop brandt als Kreukvrij is geselecteerd. Om te voorkomen dat de gedroogde was gaat kreuken, draait de trommel met tussenpozen na voltooiing van het droogprogramma.
 • Seite 21: Kinderslot

  KINDERSLOT Een functie die voorkomt dat kinderen met uw droger kunnen spelen. In- en uitschakelen Wanneer u het Kinderslot wilt in- of uitschakelen, drukt [DV9, DV8-serie] u tegelij kertij d minimaal 3 seconden op de knoppen Droogniveau en Tij d. De indicator "Kinderslot "...
 • Seite 22: Smart Check

  Galaxy- en iPhone-telefoons (sommige modellen worden niet ondersteund) De Samsung Smart Washer-app downloaden Download de app Samsung Smart Washer vanaf de Android market of Apple App store op uw mobiele telefoon en installeer deze. U kunt deze gemakkelij k vinden door te zoeken op "Samsung Smart Washer".
 • Seite 23: Rekdrogen (Uitsluitend Dv9-Serie)

  REKDROGEN (UITSLUITEND DV9-SERIE) Het droogrek installeren 1. Open de deur. 2. Plaats het droogrek in de trommel, plaats de lip aan voorkant van het droogrek op de behuizing van het pluizenfi lter. 3. Plaats de achterpoten in de twee uitsparingen aan de achterzij de van de droger en druk het middelste gedeelte van het droogrek omlaag om het rek te bevestigen.
 • Seite 24: De Droger Goed Laden

  gebruiksinstructies, tips DE DROGER GOED LADEN • Plaats niet meer dan één lading tegelij kertij d. • Als een gemengde was droogt, zullen de zware en lichtgewicht stoff en een verschillende droogtij d hebben. Dit kan ertoe leiden dat de lichtgewicht stoff en reeds droog zij n terwij l de zware stoff en nog vochtig zij...
 • Seite 25: De Warmtewisselaar Reinigen

  reiniging en behandeling Reinig de droger niet door er rechtstreeks water op te spuiten. Gebruik geen wasbenzine, thinner, alcohol of aceton om de droger te reinigen. WAARSCHUWING - Dit kan anders leiden tot verkleuring, vervorming, schade, elektrische schokken of brand. Haal voordat u het vuilfi...
 • Seite 26: Gecondenseerd Water Lozen

  reiniging en behandeling GECONDENSEERD WATER LOZEN ( 1. Trek de watertank naar u toe om deze te verwij deren. Watertank Wanneer u de watertank verwij dert, kunt u deze gezien het gewicht het beste met beide handen vasthouden. Zorg LET OP ervoor dat u geen water uit de tank morst.
 • Seite 27: Het Warmtewisselaarfi Lter Reinigen ( )

  HET WARMTEWISSELAARFILTER REINIGEN ( 1. Gebruik een sleutel of munt om de klep te openen. 2. Ontgrendel de afsluiting. Afsluiting 3. Verwij der het warmtewisselaarfi lter. 4. Als het fi lter van de warmtewisselaar niet regelmatig wordt schoongemaakt, gaat er ter herinnering een indicatielampje op het display branden of knipperen.
 • Seite 28: Speciale Wastips

  speciale wastips SPECIALE WASTIPS Volg de instructies op het waslabel of van de fabrikant voor het drogen van speciale items. Als er geen waslabel beschikbaar is, gebruikt u de volgende informatie als richtlij n. Spreien en dekbedden • Volg de instructies op het waslabel of gebruik het programma Katoen (Kastdroog ) en een hoge temperatuur.
 • Seite 29: Controleer Deze Punten Bij Problemen Met Uw Droger

  problemen oplossen CONTROLEER DEZE PUNTEN BIJ PROBLEMEN MET UW DROGER... PROBLEEM OPLOSSING Werkt niet. • Controleer of de deur goed is vergrendeld. • Zorg ervoor dat de voedingskabel is aangesloten op een stopcontact waar stroom op staat. • Controleer de stroomonderbrekers en zekeringen in het huis. •...
 • Seite 30 problemen oplossen PROBLEEM OPLOSSING Heeft een geurtje. • Het is mogelij k dat huishoudgeuren van verf, vernis, sterke reinigingsmiddelen, enz. de droger binnendringen via de lucht in de ruimte. Dit is normaal omdat de droger de lucht uit de ruimte aanzuigt, deze verwarmt, door de droogtrommel blaast en weer uitblaast.
 • Seite 31: Informatiecodes

  Als het probleem zich blij ft voordoen, belt u een onderhoudsmonteur. Bel het servicecentrum van Samsung of de plaatselij ke Samsung-leverancier wanneer een code wordt weergegeven die hier niet wordt vermeld of wanneer de voorgestelde oplossing niet werkt. Laat het product niet demonteren of repareren door een niet-erkende monteur.
 • Seite 32: Wasvoorschriften

  bij lage WASVOORSCHRIFTEN De volgende symbolen worden gebruikt in wasvoorschriften. De labels met wasvoorschriften bevatten labels en symbolen voor drogen, bleken, drogen en strij ken, en indien nodig voor stomen. Deze symbolen zorgen voor overeenstemming tussen kledingfabrikanten voor binnenlandse en geïmporteerde kleding. Volg de aanwij...
 • Seite 33: Zorg Voor Het Milieu

  ZORG VOOR HET MILIEU Dit apparaat is gemaakt van recyclebare materialen. Houd u bij het afdanken van dit apparaat aan de plaatselij ke wet- en regelgeving met betrekking tot afvalverwerking. Snij d de voedingskabel door zodat het apparaat niet meer kan worden aangesloten op een stroombron. Verwij der de deur zodat dieren en kleine kinderen zich niet in het apparaat kunnen opsluiten.
 • Seite 34: Programmaoverzicht

  bij lage PROGRAMMAOVERZICHT gebruikersoptie)  Max. lading (kg) Zoemer gemengde Binnenlamp Uitgesteld (droog wasgoed) Programma Droogniveau Kreukvrij was (uitsluitend (uitsluitend DV9, Geluid aan/uit einde DV9, DV8) DV8)       Extra droog      ...
 • Seite 35: Overzicht Van Droogtrommels Voor Huishoudelij K Gebruik

  Ingebouwd Naam van bedrij f Samsung Electronics Co., Ltd. 1) Het jaarlij kse energieverbruik wordt gemeten als 9 kg 258 kWh (8 kg 235 kWh, 7 kg 211 kWh), gebaseerd op 160 droogbeurten met het standaard katoenprogramma bij volle en gedeeltelij ke belading, en het verbruik van de standen voor laag vermogen.
 • Seite 36 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) GERMANY www.samsung.com/de/support [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) FRANCE 01 48 63 00 00 www.samsung.com/fr/support...
 • Seite 37 Série DV9 Série DV8 Série DV7 Séche-linge avec pompe à chaleur manuel d'utilisation Un monde de possibilités Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Samsung. DV90F5E6HGW-03297B-10_FR.indd 1 DV90F5E6HGW-03297B-10_FR.indd 1 2016-05-30 2016-05-30 6:23:30 6:23:30...
 • Seite 38 table des matières CONSIGNES DE SÉCURITÉ Remarques importantes sur les consignes de sécurité Symboles et mesures de sécurité importants Instructions concernant la marque DEEE INSTALLATION DU SÈCHE-LINGE Déballage de votre sèche-linge et guide d'installation Extérieur du sèche-linge À vérifi er avant l'installation Avant d'utiliser l'appareil : Remarque importante pour l’installateur Choix de l'emplacement d'installation...
 • Seite 39: Consignes De Sécurité

  Félicitations pour l’achat de votre nouveau sèche-linge Samsung. Ce manuel contient de précieuses informations concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de le lire pour tirer pleinement profi t de tous les avantages et de toutes les fonctionnalités de votre sèche-linge.
 • Seite 40 consignes de sécurité 1. Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si elles sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d’utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité.
 • Seite 41 11. Nettoyez régulièrement les peluches accumulées autour du sèche-linge (ne s’applique pas aux appareils prévus avec une évacuation vers l’extérieur du bâtiment). 12. Une ventilation appropriée doit être présente pour éviter le retour des gaz provenant d’appareils brûlant d’autres combustibles, comme ceux faisant appel à...
 • Seite 42 consignes de sécurité AVERTISSEMENT : Dans le boîtier de l’appareil ou dans la structure intégrée, assurez-vous que les orifi ces de ventilation soient toujours dégagés. AVERTISSEMENT : N’endommagez pas le circuit de fl uide frigorigène. SYMBOLES D’AVERTISSEMENT À RESPECTER ABSOLUMENT POUR L’INSTALLATION AVERTISSEMENT L’installation de cet appareil doit être eff ectuée par un technicien ou un centre de réparation qualifi...
 • Seite 43 Dans ce cas, le produit ne sera pas couvert par la garantie standard prévue par Samsung et Samsung ne saura en aucun cas être tenu pour responsable en cas de dysfonctionnements ou dommages résultant d’une utilisation non conforme.
 • Seite 44: Instructions Concernant La Marque Deee

  Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets. Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifi ques à l’appareil (par ex. la réglementation REACH), rendez-vous sur : samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html...
 • Seite 45: Déballage De Votre Sèche-Linge Et Guide D'installation

  installation du sèche-linge DÉBALLAGE DE VOTRE SÈCHE-LINGE ET GUIDE D'INSTALLATION Laissez un professionnel installer correctement votre sèche-linge. Si vous contactez le service après-vente suite à une installation, des réglages ou un branchement mal exécutés, la responsabilité relève de l'installateur. Il est recommandé...
 • Seite 46: Avant D'utiliser L'appareil

  Avant de commencer son installation, procédez à un contrôle visuel de l'appareil afi n de vérifi er son état. • Si certaines pièces paraissent endommagées, contactez le service clientèle Samsung le plus proche. • Ne déplacez pas l'appareil sans l'aide d'une autre personne.
 • Seite 47: Encastrement Dans Une Niche Ou Installation Dans Un Placard

  ENCASTREMENT DANS UNE NICHE OU INSTALLATION DANS UN PLACARD Pour garantir un fonctionnement correct et sûr de votre nouveau sèche-linge, il convient de respecter les exigences suivantes en termes de dégagement : Sur les côtés – 25 mm À l'arrière – 51 mm En haut –...
 • Seite 48: Installation Côte À Côte

  installation du sèche-linge INSTALLATION CÔTE À CÔTE Pour une installation optimale, nous vous recommandons de faire appel à un professionnel. Installation : À niveau 1. Installez votre sèche-linge à l’emplacement approprié. Vous pouvez par exemple installer le sèche-linge et le lave-linge côte à côte. Posez deux des plateaux en carton sur le sol.
 • Seite 49: Vidange De L'eau Sans Utilisation Du Réservoir D'eau

  VIDANGE DE L'EAU SANS UTILISATION DU RÉSERVOIR D'EAU Il est possible d'utiliser le sèche-linge sans avoir recours au réservoir d'eau en suivant la procédure ci-dessous. Installez le tuyau de vidange afi n de permettre à l'eau de s'évacuer correctement. Dans le cas contraire, l'eau peut déborder et provoquer des dommages matériels. RACCORDER LE TUYAU DE VIDANGE Le sèche-linge peut pomper l'eau de condensation vers l'extérieur directement par le biais du tuyau de vidange fourni.
 • Seite 50 installation du sèche-linge Raccorder le tuyau de vidange Ne prolongez pas le tuyau de vidange. - L'eau pouvant fuire au niveau des raccords, utilisez un long tuyau de vidange plutôt que ATTENTION plusieurs tuyaux courts raccordés. Si vous êtes obligé de raccorder plusieurs tuyaux, veillez à...
 • Seite 51: Installation En Superposition

  INSTALLATION EN SUPERPOSITION Si vous souhaitez vous procurer le kit de superposition en option, contactez notre service clientèle Samsung ou un distributeur proche de chez vous. [Réf. SK-DH/SK-DA/SKK-DF] Le kit de superposition varie en fonction des modèles. N'utilisez l'appareil qu'une heure après l'installation du kit de superposition ; l'appareil devant être penché lors de l'installation de ce kit, il ne doit être utilisé...
 • Seite 52: Inversion Du Hublot

  installation du sèche-linge INVERSION DU HUBLOT Selon vos exigences en termes d'emplacement, d'espace disponible etc., vous pouvez inverser le sens d'ouverture de la porte. Cette opération est eff ectuée en fonction des besoins du client. Le technicien agréé ou le client lui- même peut eff ectuer cette opération.
 • Seite 53 9. Serrez la vis du trou inférieur. 10. Retirez les deux vis maintenant le châssis avant sur la gauche. 11. Retirez les deux vis maintenant la poignée sur la gauche. Poignée 12. Placez-vous du côté droit de l'appareil et serrez les deux vis maintenant le châssis avant et les deux vis maintenant la poignée.
 • Seite 54: Présentation Du Panneau De Commandes

  instructions et conseils d’utilisation afi n de limiter les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures, consultez la section CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ avant d'utiliser cet appareil. AVERTISSEMENT Si l’option Anti-froiss. n’est pas sélectionnée, retirez le linge juste après l’avoir lavé et séché. Si vous laissez le linge à...
 • Seite 55 Lorsque vous allumez votre sèche-linge, le cycle [Coton] Prêt à ranger est sélectionné par défaut. Tournez le Sélecteur de cycle pour sélectionner le cycle que vous souhaitez. Coton - Pour les cotons, draps, linge de table, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc. peu ou moyennement sales.
 • Seite 56 instructions et conseils d’utilisation Cette fonction assure 120 minutes de rotation à froid par intermittence à la fi n du programme pour éviter de froisser le linge. Appuyez sur le bouton Anti-froiss. pour activer cette fonction. Bouton Anti-froiss. Le voyant situé au-dessus du bouton s’allume lorsque la fonction Anti-froiss. est sélectionnée.
 • Seite 57: Sécurité Enfant

  SÉCURITÉ ENFANT Cette fonction empêche les enfants de jouer avec le sèche-linge. Activation/Désactivation Si vous souhaitez activer ou désactiver la fonction [Série DV9, DV8] Sécurité enfant, appuyez simultanément sur les boutons Degré Séch. et Durée pendant 3 secondes. Le voyant « Sécurité enfant  »...
 • Seite 58: Smart Check

  [Série DV7] 3 s 3. Exécutez l'application Samsung Smart Washer sur votre smartphone et appuyez sur le bouton Smart Check. 'Smart Check' peut devenir 'Smart Care' selon la sélection de la langue. 4. Réglez la caméra de votre smartphone sur le code Smart Check affi ché sur le panneau d'affi chage du sèche-linge.
 • Seite 59: Séchage Sur Grille (Série Dv9 Uniquement)

  SÉCHAGE SUR GRILLE (SÉRIE DV9 UNIQUEMENT) Installation du support de séchage 1. Ouvrez le hublot du sèche-linge. 2. Placez la grille de séchage dans le tambour en positionnant le bord avant de celle-ci sur le dessus du fi ltre à peluches. 3.
 • Seite 60: Chargement Du Sèche-Linge

  instructions et conseils d’utilisation CHARGEMENT DU SÈCHE-LINGE • N'introduisez qu'une seule charge de linge lavé à la fois dans votre sèche-linge. • Un mélange de textiles épais et légers séchera diff éremment ; ainsi, à la fi n du programme de séchage, les textiles légers risquent d'être secs alors que les textiles épais seront encore humides.
 • Seite 61: Nettoyage De L'échangeur De Chaleur

  entretien et nettoyage Ne nettoyez pas le sèche-linge en pulvérisant directement de l’eau dessus. Ne le nettoyez pas en utilisant du benzène, du diluant, de l’alcool ou de l’acétone. AVERTISSEMENT - Le non-respect de cette instruction pourrait entraîner des décolorations, des déformations, des dommages, des chocs électriques ou un incendie.
 • Seite 62: Élimination De L'eau De Condensation

  entretien et nettoyage ÉLIMINATION DE L'EAU DE CONDENSATION ( 1. Tirez le réservoir d'eau vers vous pour l'extraire du sèche- Réservoir d'eau linge. Lorsque vous retirez le réservoir d'eau de l'appareil, tenez- le à deux mains car il est lourd et veillez à ne pas renverser ATTENTION l'eau contenue à...
 • Seite 63: Nettoyage Du Fi Ltre De L'échangeur De Chaleur ( )

  NETTOYAGE DU FILTRE DE L'ÉCHANGEUR DE CHALEUR ( 1. Utilisez une clé ou une pièce de monnaie pour ouvrir le capot. 2. Déverrouillez la fi xation. Fixation 3. Retirez le fi ltre de l'échangeur de chaleur. 4. Si le fi ltre de l’échangeur de chaleur n’est pas nettoyé régulièrement, un voyant sur l’affi chage s’allume ou clignote en signe de rappel.
 • Seite 64: Conseils D'entretien Du Linge

  conseils d'entretien du linge CONSEILS D'ENTRETIEN DU LINGE Respectez les symboles textiles ou les consignes du fabricant concernant le séchage des articles spéciaux. Si aucun symbole textile n'est fourni, observez les consignes suivantes. Couvre-lits et couettes • Reportez-vous aux symboles fi gurant sur l'étiquette ou séchez sur le Coton ...
 • Seite 65: Vérifi Ez Les Points Suivants Si Votre Sèche-Linge

  dépannage VÉRIFIEZ LES POINTS SUIVANTS SI VOTRE SÈCHE-LINGE... PROBLÈME SOLUTION Ne se met pas en route. • Assurez-vous que le hublot est bien fermé. • Vérifi ez que le cordon d'alimentation est branché sur une prise électrique opérationnelle. • Vérifi ez le disjoncteur et les fusibles de votre domicile. •...
 • Seite 66 dépannage PROBLÈME SOLUTION Dégage une odeur. • Les odeurs ménagères (peinture, vernis, détachant, etc.) peuvent entrer dans le sèche-linge via l'air ambiant. Cette situation est normale puisque le sèche-linge aspire l'air de la pièce, le chauff e, l'introduit dans le tambour, puis l'éjecte à l’extérieur. •...
 • Seite 67: Codes D'erreur

  Si un code non répertorié dans ce tableau s'affi che ou si la solution suggérée ne résout pas le problème, contactez le service clientèle de Samsung ou votre revendeur Samsung. Ne laissez pas un ingénieur non autorisé démonter ou réparer l'appareil.
 • Seite 68: Tableau Des Symboles Textiles

  annexe TABLEAU DES SYMBOLES TEXTILES Les symboles suivants fournissent des conseils d'entretien des vêtements. Les étiquettes d'entretien des vêtements incluent des symboles relatifs au séchage, au blanchiment, au repassage et au nettoyage à sec, le cas échéant. L'utilisation de ces symboles garantit la cohérence des informations entre les fabricants de vêtements (articles domestiques ou importés).
 • Seite 69: Protection De L'environnement

  PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de le jeter, veuillez respecter les normes locales en matière d’évacuation des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse pas être raccordé à une source électrique. Enlevez le hublot pour que des animaux et des jeunes enfants ne se retrouvent pas piégés à...
 • Seite 70: Tableau Des Cycles

  annexe TABLEAU DES CYCLES au choix)  Charge maxi. (kg) Sonnerie charge mixte Éclairage tambour Niveau de Son activé/ (Linge sec) Cycle Anti-froiss. (Séries DV9 et DV8 (Séries DV9 et DV8 Arrêt diff éré séchage désactivé uniquement) uniquement)   ...
 • Seite 71: Fiche Technique Des Sèche-Linge Domestiques

  N° Nom de la société Samsung Electronics Co., Ltd. 1) La consommation d'énergie annuelle est mesurée avec 9 kg 258 kWh (8 kg 235 kWh, 7 kg 211 kWh) utilisés par an, sur la base de 160 cycles de séchage du programme de coton standard en charge pleine et en demi-charge et la consommation des modes de faible puissance.
 • Seite 72 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) GERMANY www.samsung.com/de/support [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) FRANCE 01 48 63 00 00 www.samsung.com/fr/support...
 • Seite 73 Serie DV9 Serie DV8 Serie DV7 Wärmepumpentrockner Benutzerhandbuch imagine the possibilities Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät von Samsung entschieden haben. DV90F5E6HGW-03297B-10_DE.indd 1 DV90F5E6HGW-03297B-10_DE.indd 1 2016-05-30 2016-05-30 6:22:39 6:22:39...
 • Seite 74 Inhalt SICHERHEITSINFORMATIONEN Wichtige Informationen zu den Sicherheitshinweisen Wichtige Symbole für Sicherheits- und Gefahrenhinweise Hinweise zum WEEE-Zeichen AUFSTELLEN DES GERÄTS Auspacken und Installieren des Geräts Siehe Trocknergehäuse Stellen Sie vor der Installation Folgendes sicher: Vor der Inbetriebnahme des Geräts Wichtiger Hinweis für den Installateur Erwägungen zum Aufstellort Aufstellung in einer Nische oder einem Wandschrank Anforderungen an die Stromversorgung...
 • Seite 75: Wichtige Informationen Zu Den Sicherheitshinweisen

  Sicherheitsinformationen Wir freuen uns, dass Sie sich für einen neuen Wäschetrockner von Samsung entschieden haben. Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der Verwendung und der Pfl ege Ihres neuen Geräts. Lassen Sie sich bitte etwas Zeit, um dieses Handbuch zu lesen, denn nur so können Sie die vielen Vorteile und Funktionen Ihres Wäschetrockners voll nutzen.
 • Seite 76 Sicherheitsinformationen 1. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit verringerten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortliche Person im Umgang mit dem Gerät unterwiesen wurden und von dieser beaufsichtigt werden.
 • Seite 77 11. Achten Sie darauf, dass sich um das Gerät kein Faserstaub ansammelt. (Gilt nicht für Geräte, deren Abluft aus dem Gebäude abgeleitet wird.) 12. Es muss für eine angemessene Belüftung gesorgt werden, um ein Zurückströmen von Gasen aus Haushaltsgeräten mit Verbrennung (einschließlich off ener Feuer) in den Raum zu verhindern.
 • Seite 78 Sicherheitsinformationen WARNUNG: Halten Sie die Lüftungsöff nungen im Gehäuse des Geräts insbesondere bei Einbau ungehindert off en. WARNUNG: Beschädigen Sie nicht das Kältemittelsystem. WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DIE INSTALLATION WARNUNG Die Installation dieses Geräts muss von einem qualifi zierten Techniker oder einem dazu befugten Dienstleister durchgeführt werden.
 • Seite 79 Das von Ihnen erworbene Gerät ist nur zum Gebrauch im Haushalt bestimmt. Die Verwendung zu kommerziellen Zwecken stellt eine missbräuchliche Nutzung des Geräts dar. In diesem Fall fällt das Gerät nicht unter die Standardgarantie von Samsung, und Samsung kann nicht für Fehlfunktionen oder Schäden aufgrund dieser missbräuchlichen Verwendung verantwortlich gemacht werden.
 • Seite 80: Hinweise Zum Weee-Zeichen

  Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden. Weitere Informationen zum Engagement von Samsung für die Umwelt und zu produkspezifi schen Aufl agen wie z. B. REACH fi nden Sie unter samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html Deutsch - 8 DV90F5E6HGW-03297B-10_DE.indd Sec1:8...
 • Seite 81: Auspacken Und Installieren Des Geräts

  Aufstellen des Geräts AUSPACKEN UND INSTALLIEREN DES GERÄTS Lassen Sie den Trockner von einer Fachkraft installieren. Wenn das Gerät mangelhaft aufgestellt, eingestellt oder angeschlossen wird, haftet der Installateur für die daraus resultierenden Kundendienstanfragen. Es wird empfohlen, die Installation von einer qualifi zierten Fachkraft durchführen zu lassen, insbesondere, wenn Arbeiten am Hauptwasserhahn oder eine Aufstellung als Stapelbausatz erforderlich sind.
 • Seite 82: Stellen Sie Vor Der Installation Folgendes Sicher

  Verbinden Sie das Netzkabel des Gerät erst nach Abschluss der Trocknerinstallation mit der Steckdose. • Kontrollieren Sie das Gerät vor der Installation auf sichtbare Beschädigungen. • Wenn Teile beschädigt aussehen, wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung- Kundendienstzentrum. • Transportieren Sie das Gerät nicht allein.
 • Seite 83: Aufstellung In Einer Nische Oder Einem Wandschrank

  AUFSTELLUNG IN EINER NISCHE ODER EINEM WANDSCHRANK Für sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb benötigt Ihr Trockner die folgenden Mindestabstände: Seitlich – 25 mm Rückseite – 51 mm Oben – 25 mm Front – 470 mm Wenn das Gerät zusammen mit einem Trockner aufgestellt wird, muss in der Nische oder dem Wandschrank vorn eine Luftöff nung von mindestens 465 mm frei bleiben.
 • Seite 84: Installation Nebeneinander

  Aufstellen des Geräts INSTALLATION NEBENEINANDER Für ordnungsgemäße Installation empfehlen wir, einen Fachbetrieb zu beauftragen. Vorgehensweise: 1. Bewegen Sie den Trockner zu einem geeigneten Aufstellort. Überlegen Wasserwaage Sie sich, den Trockner und die Waschmaschine nebeneinander zu installieren. Legen Sie zwei der Polster aus dem Karton auf den Boden.
 • Seite 85: Wasser Ablaufen Lassen, Ohne Den Wasserbehälter Zu Verwenden

  WASSER ABLAUFEN LASSEN, OHNE DEN WASSERBEHÄLTER ZU VERWENDEN Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Trockner ohne den Wasserbehälter zu verwenden: Installieren Sie den Abwasserschlauch so, dass das Wasser gut abfl ießen kann. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Wasser überläuft und Sachschäden verursacht. ANSCHLIESSEN DES ABWASSERSCHLAUCHS Der Trockner kann das Kondenswasser direkt über den Abwasserschlauch aus dem Gerät herauspumpen.
 • Seite 86 Aufstellen des Geräts Anschließen des Abwasserschlauchs Verwenden Sie für den Abwasserschlauch keine Verlängerung. - Verwenden Sie einen langen Schlauch, anstatt kürzere Schlauchstücke miteinander zu VORSICHT verbinden, da an Verbindungsstellen Wasser austreten kann. Wenn es sich nicht vermeiden lässt, den Schlauch zu verlängern, dichten Sie die Verbindungsstellen mit Silikon ab. (Verwenden Sie kein Isolierband zum Abdichten.) Sie können mit dem losen Ende des Abwasserschlauchs auf drei unterschiedliche Arten verfahren:...
 • Seite 87: Installation Übereinander

  INSTALLATION ÜBEREINANDER Wenden Sie sich beim Kauf des zusätzlichen Stapelbausatzes an unser Samsung-Kundendienstzentrum oder Ihren örtlichen Händler. [Teilenummer SK-DH / SK-DA / SKK-DF] Der Stapelbausatz ist modellabhängig. Verwenden Sie das Gerät frühestens nach 1 Stunde, wenn Sie es bei der Installation des Stapelbausatzes kippen, damit sich das Öl im Kompressor stabilisieren kann.
 • Seite 88: Ändern Der Anschlagseite Für Die Gerätetür

  Aufstellen des Geräts ÄNDERN DER ANSCHLAGSEITE FÜR DIE GERÄTETÜR Sie können Sie Anschlagseite der Gerätetür ändern, wenn die Situation am Aufstellort (Räumlichkeiten, wenig Platz) dies erforderlich macht. Ob dies erforderlich ist, entscheidet der Kunde. Die dazu erforderlichen Arbeiten können von einem qualifi...
 • Seite 89 9. Ziehen Sie die Schraube in der unteren Bohrung fest. 10. Entfernen Sie die zwei Schrauben, mit denen die Frontblende links gehalten wird. 11. Entfernen Sie die zwei Schrauben, mit denen die Befestigungsplatte links gehalten wird. Befestigungsplatte 12. Ziehen Sie nun rechts am Gerät die zwei Schrauben fest, mit denen die Frontblende befestigt ist, sowie die zwei Schrauben, die die Befestigungsplatte fi...
 • Seite 90: Übersicht Über Das Bedienfeld

  Betriebsanleitung, Tipps Um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verhindern, lesen Sie vor der Verwendung dieses Geräts die WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISE. WARNUNG Wenn Sie nicht die Option Kreukvrij (Knitterschutz) ausgewählt haben, sollten Sie die Wäsche unmittelbar nach Ende des Wasch- und Trockenvorgangs aus dem Gerät nehmen. Wenn Sie die Wäsche nicht sofort aus der Waschtrommel entnehmen, kann es zu Knitter- und Faltenbildung kommen.
 • Seite 91 Beim Einschalten des Trockners ist als Standardprogramm [Katoen (Baumwolle)] Kastdroog (Schranktrocken) eingestellt. Wählen Sie mit dem Programmwahlschalter das gewünschte Programm aus. Katoen (Baumwolle) - Für durchschnittlich oder leicht verschmutzte Baumwollsachen, Bettwäsche, Tischtücher, Unterwäsche, Handtücher, Hemden usw. Programmwahlschalter • Extra droog (Extratrocken) - Für unempfi ndliche Gewebearten und Kleidung, die sehr trocken werden soll.
 • Seite 92 Betriebsanleitung, Tipps Mit Hilfe der Taste Tijd (Dauer) können Sie für die Programme Timer (Zeitl. Trocknen), Warme Lucht (Lüften warm) und Koude Lucht (Lüften kalt) die Programmdauer einstellen. 30 min.  60 min.  90 min.  120 min.  150 min. (Die Optionen 120 min und 150 min für die Dauer des Trockenvorgangs stehen in den Programmen Warme Lucht (Lüften warm) und Tijd (Dauer) -Taste Koude Lucht (Lüften kalt) nicht zur Verfügung.)
 • Seite 93: Kindersicherung

  KINDERSICHERUNG Mit dieser Funktion können Sie verhindern, dass Kinder mit dem Trockner spielen. Aktivieren/Deaktivieren Um die Funktion Kindersicherung zu aktivieren/deaktivieren, [Serie DV9, DV8] halten Sie die Tasten Droogniveau (Trockengrad) und Tijd (Dauer) gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt. Wenn die Funktion aktiviert ist, leuchtet im Display „Kindersicherung “.
 • Seite 94: Smart Check

  Mobilgeräte der Galaxy- und iPhone-Serien (von einigen Modellen nicht unterstützt) Herunterladen der Samsung Smart Washer-App Laden Sie die App Samsung Smart Washer im Android Market oder Apple App Store auf Ihr Smartphone herunter, und installieren Sie sie. Sie fi nden die App ganz einfach, indem Sie nach „Samsung Smart Washer“...
 • Seite 95: Fachtrocknung (Nur Serie Dv9)

  FACHTROCKNUNG (NUR SERIE DV9) Einsetzen des Trocknerfachs 1. Öff nen Sie die Gerätetür des Trockners 2. Legen Sie das Trocknerfach so in die Trommel, dass die Frontlippe des Trocknerfachs über dem Filtereinsatz liegt. 3. Setzen Sie die hinteren Füße in die zwei Vertiefungen an der Rückwand des Trockners, und drücken Sie dann mittig auf das Trocknerfach, um es zu fi...
 • Seite 96: Beladen Sie Den Trockner Ordnungsgemäß

  Betriebsanleitung, Tipps BELADEN SIE DEN TROCKNER ORDNUNGSGEMÄSS • Trocknen Sie nur eine Wäscheladung gleichzeitig. • Mischladungen mit schweren und leichten Gewebearten trocknen unterschiedlich. Dies kann dazu führen, dass die leichten Kleidungsstücke bereits trocken sind, während die schweren am Ende des Trockenprogramms noch feucht sind.
 • Seite 97: Reinigen Des Wärmetauschers

  Reinigung und Pfl ege Sprühen Sie zum Reinigen kein Wasser direkt auf das Gerät. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts nicht Benzol, Verdünner, Alkohol oder Aceton. WARNUNG - Andernfalls kann es zu Verfärbungen, Verformungen, Schäden, einem Stromschlag oder Brand kommen. Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen des Geräts, dass der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist.
 • Seite 98: Entfernen Des Kondenswassers

  Reinigung und Pfl ege ENTFERNEN DES KONDENSWASSERS ( 1. Ziehen Sie den Wasserbehälter nach vorne heraus. Wasserbehälter Achten Sie darauf, das Wasser aus dem Behälter nicht zu verschütten. Der Wasserbehälter ist schwer. VORSICHT Halten Sie ihn deshalb mit beiden Händen fest, wenn Sie ihn aus dem Gerät entfernen.
 • Seite 99: Reinigen Des Wärmetauscherfi Lters ( )

  REINIGEN DES WÄRMETAUSCHERFILTERS ( 1. Öff nen Sie die Abdeckung mit Hilfe eines Schlüssels oder einer Münze. 2. Öff nen Sie die Befestigungshebel. Befestigungshebel 3. Entnehmen Sie den Filter des Wärmetauschers. 4. Wenn Sie vergessen, den Wärmetauscherfi lter in regelmäßigen Abständen zu reinigen, werden Sie zu gegebener Zeit durch eine leuchtende oder blinkende Anzeige am Display daran erinnert.
 • Seite 100: Pfl Egehinweise

  Pfl egehinweise PFLEGEHINWEISE Beachten Sie beim Trocknen spezieller Kleidungsstücke die Pfl egehinweise auf dem Etikett oder die Anweisungen des Herstellers. Wenn kein Pfl egeetikett vorhanden ist, nehmen Sie die folgenden Informationen als Richtschnur. Bettlaken und Bettdecken • Befolgen Sie die Pfl egeanweisungen auf den Etiketten, oder trocknen Sie die Wäschestücke bei hoher Temperatur und dem Programm Katoen (Baumwolle) (Kastdroog (Schranktrocken) •...
 • Seite 101: Überprüfen Sie Folgendes, Wenn Ihr Trockner Die Nachstehend Beschriebenen Symptome Zeigt

  Fehlerbehebung ÜBERPRÜFEN SIE FOLGENDES, WENN IHR TROCKNER DIE NACHSTEHEND BESCHRIEBENEN SYMPTOME ZEIGT: PROBLEM LÖSUNG Das Gerät funktioniert nicht. • Prüfen Sie, ob die Gerätetür fest geschlossen ist. • Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel mit einer Strom führenden Steckdose verbunden ist. •...
 • Seite 102 Fehlersuche PROBLEM LÖSUNG Die Wäsche wird • Nähte, Taschen und andere, ähnlich schwere Teile werden ungleichmäßig getrocknet. möglicherweise nicht ganz trocken, wenn der Rest der Wäsche bereits den gewählten Trockengrad erreicht hat. Dies ist normal. Wählen Sie bei Bedarf die Einstellung Extra droog (Extratrocken). •...
 • Seite 103: Fehlercodes

  Sie sich an den Kundendienst. Bei Codes, die oben nicht aufgeführt sind, oder wenn die empfohlene Lösung nicht weiterhilft, setzen Sie sich bitte mit dem Samsung-Kundendienst oder Ihrem Fachhändler in Verbindung. Lassen Sie das Gerät nicht von unautorisierten Technikern reparieren oder demontieren.
 • Seite 104: Bedeutung Der Pfl Egesymbole

  Anhang BEDEUTUNG DER PFLEGESYMBOLE Die folgenden Symbole sind Pfl egehinweise für Bekleidung. Die Pfl egehinweise für Wäsche umfassen Symbole für das Waschen, Bleichen, Trocknen und Bügeln sowie ggf. Reinigungshinweise. Die Verwendung dieser Symbole gewährleistet, dass die Angaben von inländischen Kleidungsherstellern und Importeuren einheitlich sind.
 • Seite 105: Umweltschutzhinweise

  UMWELTSCHUTZHINWEISE Dieses Gerät ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Beachten Sie bei der Entsorgung von Altgeräten die geltenden Normen und Gesetze. Schneiden Sie das Netzkabel durch, damit das Gerät nicht mehr an eine Stromquelle angeschlossen werden kann. Entfernen Sie die Gerätetür, um zu verhindern, dass spielende Kinder sich versehentlich in der Trommel einschließen.
 • Seite 106: Übersicht Über Die Waschprogramme

  Anhang ÜBERSICHT ÜBER DIE WASCHPROGRAMME bei Bedarf)  Max. Wäschemenge (in kg) Signal Innenbeleuchtung (Trockengewicht der Wäsche) Mischbeladung Programm- Programm Trockengrad Knitterschutz (nur Serie DV9 und (nur Serie DV9 und Ende DV8) DV8)       Extra droog (Extratrocken) Katoen ...
 • Seite 107: Datenblatt Für Haushaltswäschetrockner

  Nein Name des Herstellers Samsung Electronics Co., Ltd. Der jährliche Energieverbrauch wurde bei einem Fassungsvermögen von 9 kg mit 258 kWh berechnet (8 kg 235 kWh, 7 kg 211 kWh) und basiert auf 160 Trockengängen im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger und teilweiser Befüllung sowie dem Stromverbrauch der Stromsparmodi.
 • Seite 108 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) GERMANY www.samsung.com/de/support [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) FRANCE 01 48 63 00 00 www.samsung.com/fr/support...