Herunterladen Diese Seite drucken

Canon AS-888 II Bedienungsanleitung Seite 2

Werbung

GÜÇ TEDARİKİ
Bu hesap makinesinin iki güç kaynağı vardır. Alkalik pilin dayanma süresi, tamamen kişisel kullanım
koşullarına bağlıdır.
(NOT: Pili kendiniz değiştirmeye kalkışmayınız. Pili değiştirmek için bir Canon Servis Merkezine
başvurunuz.)
Elektro manyetik ışınlar veya elektro statik boşalmalar göstergenin arızalanmasına veya bellek
içeriğinin kaybına ya da tahrif olmasına neden olabilir. Böyle bir durumda
düğmesine basıp
hesaplama işleminize baştan başlayınız.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Güç kaynağı: Güneş pili ve alkalik pil (LR44 x 1)
Otomatіk Kapama Fonksіyonu : Yak. 7 dakika
İşletme sıcaklığı: 0°C - 40°C
Ebatları: 200 mm (E) x 142 mm (B) x 34mm (Y)
Ağırlığı: 191 gr
(Veriler bildirmeksizin değişikliğe tabidir)
ҚУАТ КӨЗІ
Бұл калькулятордың қос қуат көзі бар. Сілтілі батареяның қызмет көрсету ұзақтығы толығымен жеке
пайдалануға байланысты.
(ЕСКЕРІМ: батареяны өз бетіңізше ауыстыруға тырыспаңыз. Батареяны ауыстыруды Canon
сервистік орталығына жүктеңіз.)
Электромагниттік кедергілер немесе статикалық электр разряды дисплейдің дұрыс жұмыс
істемеуіне я болмаса жад мазмұнының жоғалуына немесе өзгеруіне əкелуі мүмкін. Бұл орын
алса,
пернесін басып, есептеуді басынан бастаңыз.
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР
Қуат көзі: күн батареясы жəне сілтілі батарея (LR44 x 1)
Автоматты Қуатты Өшру: 7 минуттан
Пайдалану температурасы: 0ºC - 40ºC
Өлшемдер: 200 мм (Ұ) x 142 мм (Е) x 34 мм (Б)
Салмағы: 191 г
Ескертусіз өзгертілуі мүмкін
ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱ
Այս հաշվիչը գալիս է երկակի էներգիայի աղբյուրի հետ: Ալկալային մարտկոցի տեւողությունը
ամբողջությամբ կախված է անհատական օգտագործման:
(Նշում. Մի փորձեք փոխել մարտկոցը ինքներդ: Canon- ի սպասարկման կենտրոնը փոխեց
մարտկոցը ձեզ համար:)
Էլեկտրամագնիսական միջամտությունը կամ էլեկտրաստատիկ լիցքավորումը կարող է առաջացնել
ցուցադրման անսարքություն կամ հիշողության կորստի կամ փոփոխման բովանդակությունը:
Եթե դա տեղի ունենա, սեղմեք
ստեղնը եւ վերսկսեք ձեր հաշվարկը սկզբից:
ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ
Սնուցման աղբյուր: Արեւային բջիջ եւ ալկալային մարտկոց (LR44 x 1)
Ավտոմատ անջատում. Մոտավոր: 7 րոպե
Օպերացիոն ջերմաստիճանը `0ºC- ից մինչեւ 40ºC
Չափը `200 մմ (L) x 142 մմ (W) x 34 մմ (H)
Քաշը `191 գ
Բոլոր բնութագրերը ենթակա են փոփոխման առանց ծանուցման
ЭЛЕКТР КАМСЫЗДОО
Бул эсептегич кош бийлик булагы менен коштолот. калийдүү батареянын узактыгы жеке колдонуу
толугу менен көз каранды.
(ЭСКЕРТҮҮ: Сен аркылуу батарейканы өзгөртүү үчүн сиз үчүн Canon тейлөө борбору батареяны
өзгөрдү аракет жок.)
Электромагниттик тоскоолдук же электростатикалык сокку иштебегени же дисплей эс мазмуну жоголгон
же өзгөртүлүшү мүмкүн. Мунун, баскычын
басып, башынан өз эсептерин кайра баштоо керек.
СПЕЦИФИКАЦИЯЛАР
Энергия булагы: Күн клетка жана Батарейка (LR44 х 1)
Автоматтык кубаттуулукту өчүрүү: болжолу 7 мүнөт
Иштөө температура: 0ºC тан 40ºC чейин
Өлчөмдөр: 200 мм (У) x 142 мм (Т) x 34 мм (Б)
Салмагы: 191 га
(Эскертүүсүз өзгөрүлүшү мүмкүн)
ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ
У цьому калькуляторі передбачено два джерела живлення. Час роботи від лужної
батарейки цілком залежить від індивідуальних особливостей використання.
(ПРИМІТКА. Не намагайтеся замінити батарейку самостійно. Для заміни зверніться до
сервісного центру Canon.)
Електромагнітні перешкоди або електростатичні розряди можуть спричинити збій у
роботі дисплея, а також втрату або зміну вмісту пам'яті. У такому разі натисніть
клавішу
і почніть обчислення з початку.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Джерело живлення: фотоелемент і лужна батарейка (LR44 x 1)
Автоматичне вимкнення: прибл. 7 хвилин
Робоча температура: від 0°C до 40°C
Розміри: 200 мм (Ш) x 142 мм (Д) x 34 мм (В)
Вага: 191 г
(підлягає зміні без попередження)
Recycling of product
EN
This product should be disposed of appropriately, according to your national and local legislation.
Утилизация продукции
RU
Данную продукцию следует утилизировать должным образом, в соответствии с действующим
национальным и местным законодательством.
Өнімді кəдеге жарату
KK
Бұл өнім Сіздің ұлттық жəне жергілікті заңнамаларыңызға сəйкес кəдеге жаратылуы тиіс.
Ապրանքի ոչնչացում
HY
Այս ապրանքը պետք է ոչնչացվի պատշաճ ձևով՝ համաձայն Ձեր ազգային և տեղական
օրենսդրության:
Таштандыны иштетүү
KY
Бул өнүм сиздин улуттук жана жергиликтүү мыйзамдарына ылайык тиешелүү түрдө кылуу керек.
Made in China / Hergestellt in China / Fabriqué en Chine / Hecho en China / Prodotto in Cina / Geproduceerd in China /
Fremstillet i Kina / Valmistettu Kiinassa / Tillverkad i Kina / Fabricado na China / Κατασκευάζεται στην Κίνα /
Изготовлено в Китае / Származási hely: Kína / Wyprodukowano w Chinach / Fabricat în China / Vyrobeno v Číně /
Произведено в Китай / Izdelano na Kitajskem / Proizvedeno u Kini / Vyrobené v Číne / Üretim yeri: Çin /
Қытайда жасалған / Արտադրված է Չինաստանում / Кытайда жасалган /
Зроблено в Китаї
TURKISH
EN
Only for European Union and EEA (Norway, Iceland and Liechtenstein)
These symbols indicate that this product is not to be disposed of with your household waste, according to the WEEE
Directive (2012/19/EU), the Battery Directive (2006/66/EC) and/or national legislation implementing those Directives.
This product should be handed over to a designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new
similar product or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE) and batteries and
accumulators. Improper handling of this type of waste could have a possible impact on the environment and human health due to
potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. Your cooperation in the correct disposal of this product
will contribute to the effective usage of natural resources. For more information about the recycling of this product, please contact
your local city office, waste authority, approved scheme or your household waste disposal service or visit
www.canon-europe.com/sustainability/approach/.
Nur für Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und Liechtenstein)
DE
Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte
(2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür
vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch
Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen. Der
unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die generell mit Elektro- und Elektronik-Alt-
geräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch die
umweltgerechte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei.
Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger,
einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen.
Weitere Informationen zur Rückgabe und Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten finden Sie unter
www.canon-europe.com/sustainability/approach/.
Zusatzinformationen für Deutschland:
Dieses Produkt kann durch Rückgabe an den Händler unter den in der Verordnung des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes
beschriebenen Bedingungen abgegeben werden.
KAZAKHSTAN
Als Endbenutzer und Besitzer von Elektro- oder Elektronikgeräten sind Sie verpflichtet:
- diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen,
- Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht von Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die
zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät
zerstörungsfrei zu trennen,
- personenbezogener Daten auf den Altgeräten vor der Entsorgung zu löschen.
Die Bedeutung von dem Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern finden Sie oben in dieser Beschreibung.
Die Vertreiber von Elektro- oder Elektronikgeräten haben die Pflicht zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten. Die Vertreiber
haben die Endnutzer über die von ihnen geschaffenen Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten zu informieren.
FR
Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.
Ces symboles indiquent que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères, comme le spécifient la
Directive européenne DEEE (2012/19/UE), la Directive européenne relative à l'élimination des piles et des accumulateurs usagés
(2006/66/CE) et les lois en vigueur dans votre pays appliquant ces directives.
Ce produit doit être confié au distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en
place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). Le
traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la
présence de substances potentiellement dangereuses généralement associées aux équipements électriques et électroniques.
Votre entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure utilisation des
ressources naturelles.
Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez vos services municipaux, votre éco-organisme ou les autorités
locales compétentes, ou consultez le site www.canon-europe.com/sustainability/approach/.
ES
Sólo para la Unión Europea y el Área Económica Europea (Noruega, Islandia y Liechtenstein)
Estos iconos indican que este producto no debe desecharse con los residuos domésticos de acuerdo con la Directiva sobre
RAEE (2012/19/UE) y la Directiva sobre Pilas y Acumuladores (2006/66/CE) y/o la legislación nacional.
Este producto deberá entregarse en un punto de recogida designado, por ejemplo, entregándolo en el lugar de venta al adquirir un
producto nuevo similar o en un centro autorizado para la recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE),
ARMENIAN
baterías y acumuladores. La gestión incorrecta de este tipo de residuos puede afectar al medio ambiente y a la salud humana
debido a las sustancias potencialmente nocivas que suelen contener estos aparatos.
Su cooperación en la correcta eliminación de este producto contribuirá al correcto aprovechamiento de los recursos naturales.
Los usuarios tienen derecho a devolver pilas, acumuladores o baterías usados sin coste alguno. El precio de venta de pilas,
acumuladores y baterías incluye el coste de la gestión medioambiental de su desecho, y no es necesario mostrar la cuantía de
dicho coste en la información y la factura suministradas a los usuarios finales.
Si desea más información sobre el reciclado de este producto, póngase en contacto con su municipio, el servicio o el organismo
encargado de la gestión de residuos domésticos o visite www.canon-europe.com/sustainability/approach/.
IT
Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)
Questi simboli indicano che il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti domestici, ai sensi della Direttiva RAEE
(2012/19/UE), della Direttiva sulle Batterie (2006/66/CE) e/o delle leggi nazionali che attuano tali Direttive.
Il prodotto deve essere conferito a un punto di raccolta designato, ad esempio il rivenditore in caso di acquisto di un nuovo prodotto
simile oppure un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nonché
di batterie e accumulatori. Un trattamento improprio di questo tipo di rifiuti può avere conseguenze negative sull'ambiente e sulla
salute umana a causa delle sostanze potenzialmente nocive solitamente contenute in tali rifiuti.
La collaborazione dell'utente per il corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà a un utilizzo efficace delle risorse naturali ed
eviterà di incorrere in sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 255 e successivi del Decreto Legislativo n. 152/06.
Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare le autorità locali, l'ente responsabile della raccolta dei rifiuti, un
rivenditore autorizzato o il servizio di raccolta dei rifiuti domestici, oppure visitare il sito
www.canon-europe.com/sustainability/approach/.
Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)
NL
Met deze symbolen wordt aangegeven dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU), de richtlijn
2006/66/EG betreffende batterijen en accu's en/of de plaatselijk geldende wetgeving waarin deze richtlijnen zijn geïmplementeerd,
niet bij het normale huisvuil mag worden weggegooid.
Dit product dient te worden ingeleverd bij een hiervoor aangewezen inzamelpunt, bijv. door dit in te leveren bij een hiertoe erkend
verkooppunt bij aankoop van een gelijksoortig product, of bij een officiële inzameldienst voor de recycling van elektrische en
elektronische apparatuur (EEA) en batterijen en accu's. Door de potentieel gevaarlijke stoffen die gewoonlijk gepaard gaan met
KYRGYZ
EEA, kan onjuiste verwerking van dit type afval mogelijk nadelige gevolgen hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid.
Uw medewerking bij het op juiste wijze weggooien van dit product draagt bij tot effectief gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente, afvaldienst, officiële
dienst voor klein chemisch afval of afvalstortplaats, of kunt u terecht op www.canon-europe.com/sustainability/approach/.
Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)
DA
Disse symboler betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation i henhold til WEEE-direktivet
(2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EF) og/eller den lokale lovgivning, som disse direktiver er gennemført i.
Produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted, f.eks. i overensstemmelse med en godkendt én-til-én-procedure, når du
indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller på et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald samt for batterier og akkumulatorer.
Forkert håndtering af denne type affald kan medføre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de
potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan forefindes i elektrisk og elektronisk udstyr.
Når du foretager korrekt bortskaffelse af produktet, bidrager du til effektiv brug af naturressourcerne. Kontakt din kommune, den
lokale affaldsmyndighed, det lokale affaldsanlæg, eller besøg www.canon-europe.com/sustainability/approach/ for at få flere
oplysninger om genbrug af dette produkt.
Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle.
FI
Nämä tunnukset osoittavat, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU), paristoista
ja akuista annettu direktiivi (2006/66/EY) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana.
Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai
viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tai paristojen ja akkujen keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle
haitallisia aineita. Tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää myös luonnonvaroja.
Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteys kunnan jätehuoltoviranomaisiin tai käyttämääsi jätehuoltoyhtiöön tai
käy osoitteessa www.canon-europe.com/sustainability/approach/.
Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och Liechtenstein)
SV
UKRAINIAN
De här symbolerna visar att produkten inte får sorteras och slängas som hushållsavfall enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU),
batteridirektivet (2006/66/EG) och/eller nationell lagstiftning som implementerar dessa direktiv.
Produkten ska lämnas in på en avsedd insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och
elektronisk utrustning (EE-utrustning) samt batterier och ackumulatorer eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då
nya, motsvarande köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha negativ inverkan på miljön och
människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk utrustning.
Din medverkan till en korrekt avfallshantering av produkten bidrar till effektiv användning av naturresurserna.
Om du vill ha mer information om var du kan lämna in den här produkten, kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet eller
företag för avfallshantering eller se www.canon-europe.com/sustainability/approach/.
Apenas para a União Europeia e AEE (Noruega, Islândia e Liechtenstein)
PT
Estes símbolos indicam que este produto não deve ser eliminado juntamente com o seu lixo doméstico, segundo a Diretiva
REEE de 2012/19/UE, a Diretiva de Baterias (2006/66/CE) e/ou a sua legislação nacional que transponha estas Diretivas.
Este produto deve ser entregue num ponto de recolha designado, por exemplo num local autorizado de troca quando compra um
equipamento novo idêntico, ou num local de recolha autorizado para reciclar equipamento elétrico e eletrónico (EEE) em fim de
vida, bem como pilhas e baterias. O tratamento inadequado deste tipo de resíduos pode ter um impacto negativo no ambiente e na
saúde humana, devido a substâncias potencialmente perigosas que estão associadas com equipamentos do tipo EEE.
A sua cooperação no tratamento correto deste produto irá contribuir para a utilização mais eficaz dos recursos naturais.
Para obter mais informações acerca de como reciclar este produto, por favor contacte as suas autoridades locais responsáveis pela
matéria, serviço de recolha aprovado para pilhas e baterias ou serviço de recolha de resíduos sólidos domésticos da sua
municipalidade, ou visite www.canon-europe.com/sustainability/approach/.
Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν)
EL
Αυτά τα σύμβολα υποδεικνύουν ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα
με την Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (2012/19/ΕΕ), την Οδηγία για τις Ηλεκτρικές
Στήλες (2006/66/ΕΚ) ή/και την εθνική νομοθεσία που εφαρμόζει τις Οδηγίες εκείνες.
Αυτό το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε καθορισμένο σημείο συλλογής, π.χ. σε μια εξουσιοδοτημένη βάση ανταλλαγής όταν
αγοράζετε ένα νέο παρόμοιο προϊόν ή σε μια εξουσιοδοτημένη θέση συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗE) και των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Ο ακατάλληλος χειρισμός αυτού του τύπου
αποβλήτων μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, λόγω δυνητικά επικίνδυνων ουσιών
που γενικά συνδέονται με τον ΗΗΕ.
Η συνεργασία σας για τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας,
την υπηρεσία απορριμμάτων, το εγκεκριμένο σχήμα ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.canon-europe.com/sustainability/approach/.
Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein) országaiban
HU
Ezek a szimbólumok azt jelzik, hogy a termék hulladékkezelése a háztartási hulladéktól különválasztva, az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló (2012/19/EU) irányelvnek és az elemekről és akkumulátorokról, valamint a
hulladék elemekről és akkumulátorokról szóló (2006/66/EK) irányelvnek megfelelően és/vagy ezen irányelveknek megfelelő helyi
előírások szerint történik.
E terméket az arra kijelölt gyűjtőhelyre kell juttatni – pl. hasonló termék vásárlásakor a régi becserélésére vonatkozó hivatalos
program keretében, vagy az elektromos és elektronikus berendezések (EEE) hulladékainak gyűjtésére, valamint a hulladék elemek
és hulladék akkumulátorok gyűjtésére kijelölt hivatalos gyűjtőhelyre. Az ilyen jellegű hulladékok nem előírásszerű kezelése az
elektromos és elektronikus berendezésekhez (EEE) általánosan kapcsolható potenciálisan veszélyes anyagok révén hatással lehet
a környezetre és az egészségre.
E termék megfelelő leselejtezésével Ön is hozzájárul a természeti források hatékony használatához.
A termék újrahasznosítását illetően informálódjon a helyi polgármesteri hivatalnál, a helyi közterület-fenntartó vállalatnál, a hivatalos
hulladéklerakó telephelyen vagy a háztartási hulladék begyűjtését végző szolgáltatónál, illetve látogasson el a
www.canon-europe.com/sustainability/approach/ internetes oldalra.
Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)
PL
Te symbole oznaczają, że produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego, zgodnie z dyrektywą
WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE) lub dyrektywą w sprawie baterii (2006/66/WE)
bądź przepisami krajowymi wdrażającymi te dyrektywy.
Użytkownicy baterii i akumulatorów mają obowiązek korzystać z dostępnego programu zwrotu, recyklingu i utylizacji baterii oraz
akumulatorów.
Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może mieć wpływ na środowisko i zdrowie ludzi ze względu na substancje
potencjalnie niebezpieczne, związane ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Państwa współpraca w zakresie właściwej utylizacji tego produktu przyczyni się do efektywnego wykorzystania zasobów
naturalnych.
W celu uzyskania informacji o sposobie recyklingu tego produktu prosimy o kontakt z właściwym urzędem miejskim lub zakładem
gospodarki komunalnej bądź zapraszamy na stronę www.canon-europe.com/sustainability/approach/.
WEEE DIRECTIVE 2012/19/EU & BATTERY DIRECTIVE 2006/66/EC
RO
Doar pentru Uniunea Europeană şi EEA (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein)
Aceste simboluri indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deşeurile menajere, în conformitate cu
Directiva DEEE (2012/19/UE), Directiva referitoare la baterii (2006/66/CE) şi/sau legile dvs. naţionale ce implementează aceste
Directive.
Acest produs trebuie înmânat punctului de colectare adecvat, ex: printr-un schimb autorizat unu la unu atunci când cumpăraţi un
produs nou similar sau la un loc de colectare autorizat pentru reciclarea reziduurilor de echipament electric şi electronic (EEE) şi
baterii şi acumulatori. Administrarea neadecvată a acestui tip de deşeuri, ar putea avea un impact asupra mediului şi asupra
sănătăţii umane datorită substanţelor cu potenţial de risc care sunt în general asociate cu EEE.
Cooperarea dvs. în direcţia reciclării corecte a acestui produs va contribui la o utilizare eficientă a resurselor naturale.
Pentru mai multe informaţii despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi biroul dvs. local, autorităţile responsabile cu
deşeurile, schema aprobată sau serviciul dvs. responsabil cu deşeurile menajere sau vizitaţi-ne la
www.canon-europe.com/sustainability/approach/.
BG
Само за Европейския съюз и ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) Тези символи показват, че този продукт не
трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци съгласно Директивата за ИУЕЕО (2012/19/ЕC), Директивата за
батерии (2006/66/ЕО) и/или Вашето национално законодателство, прилагащо тези Директиви.
Този продукт трябва да бъде предаден в предназначен за целта пункт за събиране, например на база размяна, когато
купувате нов подобен продукт, или в одобрен събирателен пункт за рециклиране на излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване (ИУЕЕО), батерии и акумулатори. Неправилното третиране на този тип отпадъци може да доведе
до евентуални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества,
които обикновено са свързани с ЕЕО.
В същото време Вашето съдействие за правилното изхвърляне на този продукт ще допринесе за ефективното използване
на природните ресурси.
За повече информация относно това къде можете да предадете за рециклиране на този продукт, моля свържете се с
Вашите местни власти, с органа, отговорен за отпадъците, с одобрената система за ИУЕЕО или с Вашата местна служба
за битови отпадъци, или посетете www.canon-europe.com/sustainability/approach/.
Samo za Evropsko unijo in EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn)
SL
Ti simboli pomenijo, da tega izdelka skladno z Direktivo OEEO (2012/19/EU), Direktivo 2006/66/ES in/ali nacionalno
zakonodajo, ki uvaja ti direktivi, ne smete odlagati z nesortiranimi gospodinjskimi odpadki.
Ta izdelek je potrebno odnesti na izbrano zbirno mesto, t. j. pooblaščeno trgovino, kjer ob nakupu novega (podobnega) izdelka
vrnete starega, ali na pooblaščeno zbirno mesto za ponovno uporabo odpadne električne in elektronske opreme (EEO) ter baterij in
akumulatorjev. Neustrezno ravnanje s to vrsto odpadkov lahko negativno vpliva na okolje in človeško zdravje zaradi potencialno
nevarnih snovi, ki so pogosto povezane z EEO.
Vaše sodelovanje pri pravilnem odlaganju tega izdelka predstavlja pomemben prispevek k smotrni izrabi naravnih virov.
Za več informacij o ponovni uporabi tega izdelka se obrnite na lokalen mestni urad, pristojno službo za odpadke, predstavnika
pooblaščenega programa za obdelavo odpadkov ali na lokalno komunalo. Lahko pa tudi obiščete našo spletno stran
www.canon-europe.com/sustainability/approach/.
Samo za Europsku uniju i EEA (Norveška, Island i Lihtenštajn)
HR
Oznaka pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s komunalnim i ostalim vrstama otpada, u skladu s direktivom
WEEE (2012/19/EC), Direktivom o baterijama (2006/66/EC) i Pravilnikom o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima te
Pravilnikom o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom.
Ovaj bi proizvod trebalo predati ovlašenom skupljaču EE otpada ili prodavatelju koji je dužan preuzeti otpadni proizvod po sistemu
jedan za jedan, ukoliko isti odgovara vrsti te je obavljao primarne funkcije kao i isporučena EE oprema. Otpadne baterije i
akumulatori predaju se ovlaštenom skupljaču otpadnih baterija ili akumulatora ili prodavatelju bez naknade i obveze kupnje za
krajnjeg korisnika. Neodgovarajuće rukovanje ovom vrstom otpada može utjecati na okoliš i ljudsko zdravlje zbog potencijalno
opasnih supstanci koje se najčešće nalaze na takvim mjestima.
Vaša suradnja u pravilnom zbrinjavanju ovog proizvoda pridonijet će djelotvornom iskorištavanju prirodnih resursa. Dodatne
informacije o recikliranju ovog proizvoda zatražite od svog lokalnog gradskog ureda, službe za zbrinjavanje otpada, odobrenog
programa ili komunalne službe za uklanjanje otpada ili pak na stranicama www.canon-europe.com/sustainability/approach/.
Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)
SK
Tieto symboly označujú, že podľa Smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 2012/19/EÚ,
Smernice o batériách (2006/66/ES) a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu s
komunálnym odpadom.
Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny za kúpu nového podobného produktu, alebo na
autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z elektrických a elektronických zariadení (EEZ), batérií a akumulátorov.
Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože
elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné látky.
Spoluprácou na správnej likvidácii tohto produktu prispejete k účinnému využívaniu prírodných zdrojov.
Ďalšie informácie o recyklácii tohto produktu získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ
alebo od spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke:
www.canon-europe.com/sustainability/approach/.
Sadece Avrupa Birliği (ve EEA): Norveç, İzlanda ve Liechtenstein
TR
Ekranda bu sembollerin görünmesi ürünün WEEE Direktifi (2012/19/UE)), Pil Direktifi (2006/66/EC) ve/veya ulusal yasalar
gereğince ev atıklarıyla birlikte elden çıkarılmaya uygun olmadığını gösterir.
Benzeri yeni bir ürün satın alındığında bu ürün, elektrikli ve elektronik ekipman (EEE), piller ve akümülatör atıklarının geri dönüşümü
için belirlenen yetkili toplama noktasına teslim edilerek elde çıkarılmalıdır. Atıkların keyfi değerlendirilmesi sonucunda EEE ile ilişkili
zararlı maddelerin çevreye ve insan sağlığına negatif etkileri oluşur. Zararlı atıkların bilinçli yok edilmesi doğal kaynakların dengeli
kullanılmasına yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak için yerel bayiinizle, atık
depolama yetkilisiyle, ülkenizdeki atık toplama noktalarıyla veya değerlendirme merkezleriyle iletişime geçin veya
www.canon-europe.com/sustainability/approach/ adresini ziyaret edin.
NR
Gjelder kun den europeiske union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)
Disse symbolene indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, i henhold til
WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EF) og/eller nasjonal lov som har implementert disse direktivene.
Produktet må leveres til et dertil egnet innsamlingspunkt, det vil si på en autorisert en-til-en-basis når en kjøper et nytt lignende
produkt, eller til et autorisert innsamlingssted for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-utstyr) og batterier og
akkumulatorer. Feil håndtering av denne typen avfall kan være miljø- og helseskadelig på grunn av potensielt skadelige stoffer som
ofte brukes i EE-utstyr.
Din innsats for korrekt avhending av produktet vil bidra til effektiv bruk av naturressurser.
Du kan få mer informasjon om resirkulering av dette produktet ved å kontakte lokale myndigheter, avfallsadministrasjonen, et
godkjent program eller husholdningens renovasjonsselskap, eller gå til www.canon-europe.com/sustainability/approach/.
Ovaj simbol označava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa ostalim kućnim otpadom, u skladu sa WEEE Direktivom
SR
(2012/19/EU), Direktivom o baterijama (2006/66/EC) i nacionalnim zakonima.
Ovaj proizvod treba predati određenom centru za prikupljanje, npr. po principu „jedan-za-jedan" kada kupujete sličan novi proizvod,
ili ovlašćenom centru za prikupljanje za reciklažu istrošene električne i elektronske opreme (EEE), baterija i akumulatora. Nepravilno
rukovanje ovom vrstom otpada može imati negativne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled potencijalno opasnih
materijala koji se uglavnom vezuju za EEE.
Vaša saradnja na ispravnom odlaganju ovog proizvoda će doprineti efikasnom korišćenju prirodnih resursa.
Više informacija o tome kako možete da reciklirate ovaj proizvod potražite od lokalnih gradskih vlasti, komunalne službe, odobrenog
plana reciklaže ili servisa za odlaganje kućnog otpada, ili posetite stranicu www.canon-europe.com/sustainability/approach/.
Només per a la Unió Europea i a l'Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein)
CT
Aquests símbols indican que aquest producte no s'ha de llençar amb les escombraries de la llar, d'acord amb la RAEE
(2012/19/UE), la Directiva relativa a piles i acumuladors (2006/66/CE) i la legislació nacional que implementi aquestes directives.
Aquest producte s'hauria de lliurar en un dels punts de recollida designats, com per exemple, intercanviant un per un en comprar un
producte similar o lliurant-lo en un lloc de recollida autoritzat per al reciclatge de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) i
piles i acumuladors. La manipulació inadequada d'aquest tipus de residus podria tenir un impacte negatiu en l'entorn i en la salut
humana, a causa de les substàncies potencialment perilloses que normalment estan associades a l'RAEE.
La vostra cooperació a l'hora de rebutjar correctament aquest producte contribuirà a la utilització efectiva dels recursos naturals.
Els usuaris tenen dret a retornar les bateries o els acumuladors usats sense cap càrrec. El preu de venda de les bateries i els
acumuladors inclou el cost de la gestió ambiental dels residus i no es necessari mostrar l'import d'aquest cost en aquest fullet o en
la factura que es lliuri a l'usuari final.
Per a més informació sobre el reciclatge d'aquest producte, contacteu amb l'oficina municipal, les autoritats encarregades dels
residus, el pla de residus homologat o el servei de recollida d'escombraries domèstiques de la vostra localitat o visiteu
www.canon-europe.com/sustainability/approach/.
ET
Üksnes Euroopa Liit ja EMP (Norra, Island ja Liechtenstein)
Antud sümbolid viitavad sellele, et vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale direktiivile (2012/19/EL),
patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid käsitlevale direktiivile (2006/66/EÜ) ja/või nimetatud direktiive rakendavatele
riiklikele õigusaktidele ei või seda toodet koos olmejäätmetega ära visata.
Antud tootest tekkinud jäätmed tuleb anda vastavasse kogumispunkti, nt müügipunkti, mis on volitatud üks ühe vastu vahetama, kui
ostate uue sarnase toote, või vastavasse elektri- ja lektroonikaseadmete jäätmete ning patareide ja akude ümbertöötlemiseks
mõeldud kogumispunkti. Antud liiki jäätmete vale käitlemine võib kahjustada keskkonda ja inimeste tervist elektri- ja
elektroonikajäätmetes tavaliselt
leiduvate potentsiaalselt ohtlike ainete tõttu. Antud tootest tekkinud jäätmete nõuetekohase kõrvaldamisega aitate kasutada
loodusvarasid efektiivselt. Täiendava teabe saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete ning patarei- ja
akujäätmete tagastamise ja ümbertöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsusega, asjakohase
valitsusasutusega, asjakohase tootjavastutusorganisatsiooniga või olmejäätmete käitlejaga. Lisateavet leitate ka Interneti-leheküljelt
www.canon-europe.com/sustainability/approach/.
LV
Tikai Eiropas Savienībai un EEZ (Norvēģijai, Islandei un Lihtenšteinai)
Šie simboli norāda, ka atbilstoši ES Direktīvai (2012/19/ES) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA),
Direktīvai (2006/66/EK) par baterijām un akumulatoriem, un akumulatoru atkritumiem, ar ko atceļ Direktīvu 91/157/EEK, un vietējiem
tiesību aktiem šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
Šis izstrādājums ir jānodod piemērotā savākšanas vietā, piemēram, apstiprinātā veikalā, kur iegādājaties līdzīgu jaunu produktu un
atstājat veco, vai apstiprinātā vietā izlietotu elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju un akumulatoru pārstrādei. Nepareiza šāda
veida atkritumu apsaimniekošana var apdraudēt vidi un cilvēka veselību tādu iespējami bīstamu vielu dēļ, kas parasti ir elektriskajās
un elektroniskajās iekārtās.
Jūsu atbalsts pareizā šāda veida atkritumu apsaimniekošanā sekmēs efektīvu dabas resursu izmantošanu.
Lai saņemtu pilnīgāku informāciju par šāda veida izstrādājumu nodošanu otrreizējai pārstrādei,
sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu savākšanas atbildīgo dienestu, pilnvaroto organizāciju vai
iestādi, kas veic sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, vai apmeklējiet tīmekļa vietni
www.canon-europe.com/sustainability/approach/.
UK Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations &
UK Batteries and Accumulators Regulations
Only for the United Kingdom
These symbols indicate that this product is not to be disposed of with your household waste, according to the UK
Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations and the UK Batteries and Accumulators Regulations.
This product should be handed over to a designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis
when you buy a new similar product or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic
equipment (EEE) and batteries and accumulators. Improper handling of this type of waste could have a possible
impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally
associated with EEE. Your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage
of natural resources.
For more information about the recycling of this product, please contact your local city office, waste authority,
approved scheme or your household waste disposal service or visit
www.canon-europe.com/sustainability/approach/.
Manufacturer:
CANON ELECTRONIC BUSINESS MACHINES (H.K.) CO., LTD.
17/F, Tower One, Ever Gain Plaza, 82-100 Container Port Road,
Kwai Chung, New Territories, Hong Kong
Importer: CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON (UK) LTD
4 Roundwood Avenue, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1AF, U.K
Импортер: ООО «Канон Ру»
Россия, 109028, Москва, Серебряническая набережная, д. 29
Қазақстан Республикасы (импортшы)
Байланыс ақпараты орам қорабында берілген, Оны қауіпсіз орында сақтаңыз
Հայաստանի Հանրապետությունը (ներմուծող)
Կոնտակտային տեղեկատվություն նշված է փաթեթավորման վանդակում.
Խնդրում ենք պահել այն մի ապահով տեղ.
Республика Кыргыз (импорттоочу)
Контакттык маалымат көрсөтүлсө укладочном ящикте.
© CANON ELECTRONIC BUSINESS MACHINES (H.K.) CO., LTD. 2022
https://ebmhk.canon
E-IM-3310

Werbung

loading