Herunterladen Diese Seite drucken

Apparaatspecifieke Veiligheidsinstructies - Parkside PET 23 VARIO Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Type nieten /
spijkers
11,4 mm
12
L
14
18
10 mm
Type 53
6 mm
12
14
L
16
18
4 mm
19
Type 55
L
23
Type 47
Veiligheid
L
Apparaatspecifieke
veiligheidsinstructies
J
Waarborg dat uitsluitend personen boven 18
jaar het apparaat conform de handleiding in
gebruik nemen!
J
Houd kinderen verwijderd van het
apparaat. Bewaar het apparaat bui-
ten het bereik van kinderen in een
droge, gesloten ruimte.
Voorkom levensgevaar
door elektrische schokken:
J
Controleer regelmatig de toestand
van het apparaat, de netkabel en
de netsteker.
Gebruik een beschadigd apparaat niet meer.
Open het apparaat nooit. Laat reparaties of ver
vangingen alléén uitvoeren door het servicepunt
Aanbevolen slagkrachtinstelling voor:
hard hout
(bijv. eiken of beuken)
5 - 6
6
6 - 7
5 - 6
5 - 6
6 - 7
7
7
7
zacht hout
Spaanplaat/
MDF-plaat
(bijv. vuren- of grenenhout)
1 - 4
4 - 6
2 - 5
5 - 6
4 - 6
6 - 7
3 - 5
2 - 5
3 - 5
3 - 5
5
4 - 5
5
4 - 6
6
5 - 7
6
6 - 7
of een elektromonteur. Bij beschadigde appara-
ten, netleiding- of -steker bestaat levensgevaar
door elektrische schokken.
J
Waarborg voor de aansluiting van het apparaat
op het netstroom dat de netvoeding volgens de
voorschriften met 230 V ~ 50 Hz en max. met
een 16 Ampère-zekering is uitgerust! In het an-
dere geval dreigt levensgevaar door elektrische
schokken!
J
Onderbreek de verbinding tussen nettoevoerlei-
ding O en stopcontact in geval van storing, het
verhelpen van storingen, onderhoud en reiniging!
J
Neem het apparaat uitsluitend in gebruik wanneer
de nettoevoerleiding O onbeschadigd is! Bij
beschadigde kabels dreigt levensgevaar door
elektrische schokken! Laat reparaties aan de
nettoevoerleiding O uitsluitend uitvoeren door
een vakman of de voor u verantwoordelijke
servicedienst.
J
Leid de nettoevoerleiding O altijd naar achteren
van de handgreep Q weg!
J
Gebruik het apparaat niet voor het bevestigen
van elektrische leidingen.
Inleiding / Veiligheid
Mulitplexplaat
(bijv. meubelplaat)
5 - 6
6
6 - 7
2 - 5
3 - 5
4 - 5
4 - 6
5 - 7
6 - 7
NL/BE
19

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading