Fontos Biztonsági Előírások; Biztonsági Berendezések - Honeywell CZ-2104E Gebrauchsanweisung

Heizlüfter
Vorschau ausblenden

Werbung

FONTOS BIZTONSÁGI
ELŐÍRÁSOK
1. A készülék működtetése előtt figyelmesen olvassa
el a használati útmutatót.
2. A készüléket az adattáblán feltüntetett egyfázisú
váltakozó áramú hálózatra csatlakoztassa.
3. A készülék megfelel az EMC 89/336/EEC előírásnak.
4. Gyúlékony anyagokat (bútordarab, párna, papír,
ruhanemű és függöny) ne helyezzen el a fűtőtest 90
cm-es körzetében.
5. Gyermekek jelenlétében a fűtőtestet különös
gondossággal működtesse.
6. Használaton kívül a készülék csatlakozóját mindig
húzza ki a konnektorból. Soha ne a kábelnél fogva
húzza ki a dugót.
7. Ne takarja le a készüléket, ellenkező esetben fennáll
a tűz keletkezésének veszélye.
8. A fűtőtestet ne használja fürdő, zuhanyzó vagy
úszómedence közvetlen közelében.
9. A fűtőtestet nem kell közvetlenül a dugaszolóaljzat
alatt elhelyezni.
10. Amennyiben a fűtőtest vezetéke sérült, azt a gyártó
által megjelölt szervizzel kell kicseréltetni, mivel
ehhez speciális szerszámra van szükség.
11. A készüléket tartsa mindig tisztán. Ügyeljen arra,
hogy a készülék ki- és bemeneti nyílásaiba SEMMI-
LYEN anyag ne juthasson be, mert ez rövidzár-
lathoz, tűzveszélyhez vagy a készülék
károsodásához vezethet.
HASZNÁLAT
A VENTILÁTOR MŰKÖDTETÉSE:
• A készüléket a falaktól és egyéb tárgyaktól (bútorok,
függöny, növények) legalább 90 cm távolságra,
szilárd, vízszintes felületen helyezze el. Ne használja
a készüléket instabil felületen (ágy, vastag szőnyeg,
stb.)
• A fokozatkapcsoló OFF (
lakoztassa a készüléket.
• Forgassa el a termosztát szabályzóját az óramutató
járásával megegyező irányban a legmagasabb
fokozat eléréséig (
).
• A kapcsoló működtetéséhez
nyomja be a gombot és forgassa
az óramutató járásával
megegyező irányban a kívánt
pozícióig (1. ábra). A kontrol-
MAGYAR
• Amint a helyiség hőmérséklete elérte a kívánt
• Használat után nyomja be és forgassa el a
A VENTILÁTOR MŰKÖDTETÉSE
• Állítsa a főkapcsolót a FAN (
MEGJEGYZÉS: A NYÁRI IDŐSZAKBAN A VENTILÁTOR
HOSSZÚ IDEIG TARTÓ, FOLYAMATOS MŰKÖDTETÉSE
NEM JAVASOLT.
BIZTONSÁGI
BERENDEZÉSEK
• A készülék rendelkezik egy jelzőlámpával, amely a
BIZTONSÁGI KAPCSOLÓGOMB
• A készülék rendelkezik egy automatikus biztonsági
HA A FŰTŐKÉSZÜLÉK nem működik:
) helyzetében csat-
• Ellenőrizze, hogy a készülék nem tömődött-e el
• Ellenőrizze a termosztát beállítását (nem túl alac-
Fig. 1
lámpa felgyullad. Ez biztosítja, hogy a készüléket ne
lehessen véletlenül bekapcsolni.
értéket, lassan fordítsa el a termosztát gombját az
óramutató járásával ellenkező irányban addig, amíg
a készülék ki nem kapcsol. Ez az a beállítási érték
ahol a termosztát állása megfelel a
helyiséghőmérsékletnek. Ennél a beállításnál a
termosztát automatikusan be- és kikapcsolja a
készüléket és tartja a kívánt hőmérsékletet.
főkapcsolót az OFF (
) állásba majd húzza ki a
hálózati csatlakozót.
sa el a termosztát gombját a legmagasabb
fokozatig. A készülék ebben az esetben a levegőt
keringteti fűtés nélkül.
készülék részeinek túlhevülését jelzi. Ebben az eset-
ben NE működtesse a készüléket. Amennyiben a
jelzőlámpa elalszik, azonnal kapcsolja ki a
készüléket és győződjön meg arról, hogy idegen
tárgyak ne érintkezzenek a készülékkel. Az
esetleges eltömődéseket távolítsa el. Az újraindítás
előtt legalább 10 percet várjon, míg a készülék
lehűl. Amennyiben a jelzőlámpa ezt követően is
tovább világít, kövesse a garancialevél útmutatását.
kapcsolóval, amely megakadályozza a készülék
működését, ha az véletlenül feldőlt.
valahol; ha a készülék eldőlt, állítsa fel. Győződjön
meg arról, hogy a készülék csatlakoztatása
megfelelő, illetve az elektromos hálózat működik.
sony-e). Állítsa a fokozatkapcsolót a fűtési fokoza-
tra, majd fordítsa el a termosztátot az óramutató
járásával megegyező irányba, míg a készülék újból
be nem kapcsol.
) állásba és forgas-

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Honeywell CZ-2104E

Inhaltsverzeichnis