Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Veiligheidsvoorschriften; Belangrijke Aanwijzing; Functies - Märklin Köf II Handbuch

Diesellokomotive
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für Köf II:

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Veiligheidsvoorschriften

• De loc mag alleen met een daarvoor bestemd bedrijfssy-
steem (Märklin AC, Märklin Delta, Märklin digitaal, DCC of
Märklin Systems) gebruikt worden.
• Alleen net-adapters en transformatoren gebruiken
waarvan de aangegeven netspanning overeenkomt met
de netspanning ter plaatse.
• De loc mag niet vanuit meer dan een stroomvoorziening
gelijktijdig gevoed worden.
• Lees ook aandachtig de veiligheidsvoorschriften in de
gebruiksaanwijzing van uw bedrijfssysteem.
• Voor het conventionele bedrijf met de loc dient de
aansluitrail te worden ontstoort. Hiervoor dient men de
ontstoor-set 74046 te gebruiken. Voor het digitale bedrijf is
deze ontstoor-set niet geschikt.
• Stel het model niet bloot aan in directe zonnestraling,
sterke temperatuurwisselingen of hoge luchtvochtigheid.
• LET OP! Dit product bevat magneten. Het inslikken van meer
dan één magneet kan onder bepaalde omstandigheden de
dood tot gevolg hebben. Waarschuw direct een arts.
• OPGEPAST! Functionele scherpe kanten en punten.
• Ingebouwde LED's komen overeen met de laserklasse 1
volgens de norm EN 60825-1.
10

Belangrijke aanwijzing

• De gebruiksaanwijzing en de verpakking zijn een bestand-
deel van het product en dienen derhalve bewaard en
meegeleverd te worden bij het doorgeven van het product.
• Het openen van de loc voor onderhoudswerk- zaamhe-
den is niet noodzakelijk. Het demonteren van de locleidt
daarmee direct tot het verlies van aanspraak op fabrieks-
garantie! Voor reparatie of onderdelen kunt u zich tot uw
Märklin handelaar wenden.
• Vrijwaring en garantie overeenkomstig het bijgevoegde
garantiebewijs.
• Afdanken: www.maerklin.com/en/imprint.html

Functies

• Herkenning van het bedrijfssysteem: automatisch.
• Mfx-technologie voor het Mobile Station/Central Station.
Naam af de fabriek: Köf II Nr13 DSB
• Vanaf de fabriek ingesteld: MM 23 / DCC 03
• Instellen van de locomotiefparameters (adres, optrek-/
afremvertraging (ABV), maximumsnelheid):
d.m.v. Control Unit, Mobile Station of Central Station.
• Rijrichtingafhankelijke frontseinen.
• Telexkoppeling
(op afstand bestuurbare ontkoppeleenheid).
• Diverse schakelbare functies.
• Speelmodus machinist
• Verdere aanwijzingen voor deze speelmodus vindt u in de
bijgevoegde uitgebreide gebruiksaanwijzing.
• In analoogbedrijf zijn alleen de rij- en lichtwissel-functies
beschikbaar.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

26617

Inhaltsverzeichnis