Samsung WF0714W7 Benutzerhandbuch

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
WF0704Y7-02875K-01_NL.indd 1
Wasmachine
Gebruiksaanwijzing
ongekende
Dank u voor het aanschaffen van dit Samsung-
product.
Registreer uw product voor meer volledige service op
www.samsung.com/register
mogelijkheden
WF0714W7(E/N/S/V/W)
WF0712W7(E/N/S/V/W)
WF0704W7(E/N/S/V/W)
WF0702W7(E/N/S/V/W)
WF0714Y7(E/N/S/V/W)
WF0712Y7(E/N/S/V/W)
WF0704Y7(E/N/S/V/W)
WF0702Y7(E/N/S/V/W)
2010-10-05
3:58:08

Werbung

Kapitel

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Samsung WF0714W7

 • Seite 1 WF0714W7(E/N/S/V/W) WF0712W7(E/N/S/V/W) WF0704W7(E/N/S/V/W) WF0702W7(E/N/S/V/W) WF0714Y7(E/N/S/V/W) WF0712Y7(E/N/S/V/W) WF0704Y7(E/N/S/V/W) WF0702Y7(E/N/S/V/W) Wasmachine Gebruiksaanwijzing ongekende mogelijkheden Dank u voor het aanschaffen van dit Samsung- product. Registreer uw product voor meer volledige service op www.samsung.com/register WF0704Y7-02875K-01_NL.indd 1 2010-10-05 3:58:08...
 • Seite 2 (tot 2 kg) slechts 15 minuten in beslag! • Quiet Drive-motor De unieke Quiet Drive-motor van Samsung werkt zonder snaren of koolborstels, wat resulteert in minder trillingen en waardoor het apparaat aanzienlijk stiller is en langer meegaat.
 • Seite 3 Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud van uw nieuwe wasmachine van Samsung. Gebruik de gebruiksaanwijzing voor beschrijvingen van het bedieningspaneel, instructies voor het gebruik van de wasmachine en voor tips over hoe u het beste gebruikmaakt van de geavanceerde mogelijkheden en functies.
 • Seite 4 Als u vragen of opmerkingen hebt, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde servicecenter of gaat u naar www.samsung.com voor ondersteuning en informatie.
 • Seite 5 Lees alle instructies voordat u het apparaat in gebruik neemt. Zoals bij alle elektrische apparatuur met bewegende delen bestaat er mogelijk gevaar. Om dit apparaat veilig te kunnen gebruiken, dient u te weten hoe u het moet bedienen en moet u voorzichtig zijn bij het gebruik.
 • Seite 6 veiligheidsvoorschriften BElanGrijKE WaarScHuWinGSSymBolEn voor DE inSTallaTiE WaarScHuWinG De installatie van dit apparaat moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerd installateur of servicebedrijf. - Wanneer u dit niet doet, kan dit resulteren in elektrische schokken, brand, een explosie, problemen met het product of letsel. Het apparaat is zwaar, houd hier rekening mee wanneer u het apparaat optilt Sluit de stroomkabel aan op een stopcontact van minimaal AC 220-240V / 50Hz en gebruik dit stopcontact alleen voor dit apparaat.
 • Seite 7 Buig de voedingskabel niet te veel en trek er niet aan. Voorkom kinken en knopen in de voedingskabel. Haak de voedingskabel niet achter een metalen plaat, plaats geen zware objecten op de voedingskabel, plaats de voedingkabel niet tussen twee objecten en druk de voedingskabel niet in de ruimte achter de wasmachine.
 • Seite 8 veiligheidsvoorschriften Was geen items die zijn verontreinigd met benzine, kerosine, wasbenzine, verf, thinner, alcohol of andere ontvlambare of explosieve stoffen. - Dit kan leiden tot elektrische schokken, brand of een explosie. Open de wasmachine nooit door de deur te forceren als het apparaat in bedrijf is (wassen op hoge temperatuur/drogen/centrifugeren).
 • Seite 9 WaarScHuWinGSSymBolEn voor GEBruiK voorzicHTiG Wanneer de wasmachine is verontreinigd met vreemde stoffen, bijvoorbeeld een reinigingsmiddel, stof, voedselresten, enz., trekt u de stekker uit het stopcontact en reinigt u de wasmachine met een vochtige, zachte doek. - Als u dit niet doet, kan dit leiden tot verkleuring, vervorming, schade of roestvorming. Het glas aan de voorkant kan bij harde klappen breken.
 • Seite 10 veiligheidsvoorschriften Het water dat tijdens een wasprogramma met een hoge temperatuur of droogprogramma wordt afgevoerd, is heet. Raak het water niet aan. - Als u dit wel doet, loopt u het risico op brandwonden of letsel. Was, centrifugeer of droog geen waterdichte zittingen, matten of kleding(*), tenzij uw wasmachine over een speciaal wasprogramma voor dergelijke items beschikt.
 • Seite 11 Gebruik geen natuurlijke handzeep in de wasmachine. - Als de zeep hard wordt en zich ophoopt in de wasmachine, kan dit leiden tot problemen met het product, verkleuring, roest of nare geuren. Was geen grote items, zoals beddengoed, in de waszak. - Stop sokken en bustehouders in de waszak en was ze mee met het andere wasgoed.
 • Seite 12: Inhaltsverzeichnis

  inhoud INSTAllATIE VAN UW WASmACHINE De onderdelen controleren Installatievereisten Elektrische toevoer en aarding Watertoevoer Afvoer Ondergrond Omgevingstemperatuur Installatie in een nis of kast Uw wasmachine installeren dE WAS dOEN Voor het eerst wassen Basisaanwijzingen Het bedieningspaneel gebruiken Kinderslot Geluid uit Eindtijd Mijn programma Eco Bubble...
 • Seite 13: Installatie Van Uw Wasmachine

  DE onDErDElEn conTrolErEn Pak uw wasmachine zorgvuldig uit en kijk goed of u alle onderstaande onderdelen hebt ontvangen. Neem contact op met het servicecenter van Samsung of de leverancier wanneer uw wasmachine is beschadigd tijdens het vervoer of wanneer er onderdelen ontbreken.
 • Seite 14: Installatievereisten

  installatie van uw wasmachine inSTallaTiEvErEiSTEn Elektrische toevoer en aarding Gebruik nooit een verlengsnoer. Gebruik alleen het snoer dat bij uw wasmachine geleverd werd. WaarScHuWinG Zorg er bij de installatie voor dat de stroomtoevoer aan de volgende punten voldoet: • AC 220-240V / 50Hz, zekering of installatieautomaat • Een eigen groep voor alleen uw wasmachine Uw wasmachine moet correct geaard zijn.
 • Seite 15: Afvoer

  Samsung adviseert een standpijphoogte van 65 cm. De afvoerslang moet in de slanggeleider op de standpijp worden aangesloten. De standpijp moet breed genoeg zijn, zodat de afvoerslang er goed in past. De afvoerslang is in de fabriek bevestigd. ondergrond Voor het beste resultaat moet de wasmachine op een stevig geconstrueerde vloer geplaatst worden.
 • Seite 16 installatie van uw wasmachine STAp 2 De transportbouten verwijderen Voordat u de wasmachine installeert, moet u alle transportschroeven uit de achterzijde van de eenheid verwijderen. 1. Draai alle bouten los met de bijgeleverde steeksleutel. optie 2. Houd de bout met de sleutel vast en trek deze uit het gat. Doe dit met elke bout.
 • Seite 17 STAp 3 De stelpoten aanpassen Zorg bij het plaatsen van uw wasmachine dat de stekker en de watertoevoer en -afvoer makkelijk te bereiken zijn. 1. Schuif de wasmachine op zijn plek. 2. Zet de wasmachine waterpas door de poten handmatig naar binnen of naar buiten te draaien.
 • Seite 18 installatie van uw wasmachine De watertoevoerslang aansluiten 1. Sluit het andere uiteinde van de watertoevoerslang aan op de toevoer aan de achterzijde van de wasmachine. Schroef de slang met de klok mee helemaal naar binnen. 2. Sluit de watertoevoerslang aan op de kraan. optie Gebruik een standaard type kraan voor de watertoevoer.
 • Seite 19 De afvoerslang aansluiten Het uiteinde van de afvoerslang kan op drie manieren worden geplaatst: 1. Over de rand van de gootsteen: de afvoerslang moet op een hoogte van 60 tot 90 cm worden geplaatst. Gebruik de meegeleverde plastic slanggeleider om het uiteinde gebogen te houden.
 • Seite 20: Voor Het Eerst Wassen

  Het moeilijkste van de was doen met uw nieuwe wasmachine van Samsung is bepalen welke was u het eerste wilt doen. voor HET EErST WaSSEn Laat voordat u kleding gaat wassen de wasmachine eenmaal een volledig programma draaien zonder inhoud (dus zonder wasgoed).
 • Seite 21: Basisaanwijzingen

  BaSiSaanWijzinGEn 1. Stop de was in de wasmachine. Stop niet te veel in de wasmachine. Bepaal de laadcapaciteit voor elk type wasgoed aan de hand van het schema op pagina 30. WaarScHuWinG • Zorg dat er geen was tussen de deur komt, hierdoor kan water gaan lekken. • Er kan na het wassen wasmiddel achterblijven in het voorste rubber van de wasmachine. Verwijder eventuele restanten omdat deze kunnen leiden tot lekkage. • Raak het deurglas niet aan terwijl uw wasmachine draait. Dit kan namelijk heet zijn.
 • Seite 22: Het Bedieningspaneel Gebruiken

  de was doen HET BEDiEninGSpanEEl GEBruiKEn dIGITAAl GRAfISCH Weergave van de resterende tijd voor het wasprogramma, alle dISplAY wasinformatie en foutmeldingen. Kies het draaipatroon en de centrifugesnelheid voor het programma. Kijk voor meer informatie in het gedeelte "Kleding wassen met behulp van de knop voor programmakeuze". (zie pagina 28) Katoen - voor normaal of licht bevuilde katoenen kleding, beddengoed, tafellinnen, ondergoed, handdoeken, overhemden, enz.
 • Seite 23 • Er wordt geadviseerd gebruik te maken van een neutraal wasmiddel tijdens het wolprogramma, voor betere wasresultaten en betere bescherming van de wolvezels. Het wolwasprogramma van deze machine is gecertificeerd met het Woolmark voor het wassen van in de machine wasbare Woolmark-producten. Voorwaarde is dat de producten gewassen worden volgens de instructies op het waslabel en van de fabrikant van deze wasmachine, M1001 (certificaatnummer toegekend door...
 • Seite 24 de was doen Voor het snel wassen van licht bevuilde weefsels en minder dan 2 kg wasgoed. Dit programma neemt minimaal ongeveer 15 minuten in beslag, maar kan variëren afhankelijk van waterdruk, hardheid van het water, temperatuur van toegevoerd water, kamertemperatuur, type en hoeveelheid wasgoed en ernst van de vervuiling, gebruikt wasmiddel, onevenwichtige lading, schommelingen in de elektriciteitsvoorziening en SElECTIEKNOp...
 • Seite 25: Kinderslot

  Kinderslot Met het kinderslot kunt u de knoppen vergrendelen zodat het gekozen wasprogramma niet kan worden gewijzigd. In- en uitschakelen Wanneer u het kinderslot wilt in- of uitschakelen, drukt u tegelijkertijd gedurende tenminste 3 seconden op de knoppen Temp. en Spoelen. Het indicatielampje "Kinderslot "...
 • Seite 26: Eindtijd

  de was doen Eindtijd U kunt de wasmachine zo instellen dat de was automatisch op een later tijdstip klaar is. De startvertraging is per heel uur instelbaar van 3 tot 19 uur. Het display geeft aan over hoeveel uur het programma klaar is. 1.
 • Seite 27: Eco Bubble

  Eco Bubble Met Eco Bubble wordt het wasmiddel gelijkmatig verdeeld en dringt het sneller en dieper in het weefsel door. De bellenfunctie is beschikbaar in elk programma behalve het programma Trommel reinigen. De beschikbaarheid van de functie is als volgt. de bellenfunctie wordt gean- programma bellenfunctie nuleerd...
 • Seite 28: Kleding Wassen Met Behulp Van De Programmakeuzeknop

  Kleding wassen met behulp van de programmakeuzeknop Met het automatische controlesysteem "Fuzzy Control" van Samsung maakt uw nieuwe wasmachine wassen heel eenvoudig. Wanneer u een wasprogramma selecteert, stelt de machine automatisch de juiste temperatuur, wastijd en snelheid in. 1. Draai de kraan open.
 • Seite 29: Kleding Handmatig Wassen

  Kleding handmatig wassen U kunt kleding handmatig wassen zonder een programma te kiezen. 1. Schakel de watertoevoer in. 2. Druk op de Aan/Uit-knop van de wasmachine. 3. Open de deur. 4. Plaats de te wassen voorwerpen één voor één losjes in de trommel. Doe de trommel niet te vol.
 • Seite 30: Informatie Over Wasmiddelen En Toevoegingen

  de was doen De laadcapaciteit bepalen Als u de wasmachine te vol stopt, wordt de was mogelijk niet goed schoon. Aan de hand van het schema hieronder kunt u de laadcapaciteit bepalen voor het type wasgoed dat u wilt wassen. materiaal laadcapaciteit model WF0704 / WF0702 Katoen...
 • Seite 31: Wasmiddellade

  Wasmiddellade De wasmachine heeft verschillende vakjes voor wasmiddel en wasverzachters. Stop alle middelen in het juiste vakje voor u de wasmachine start. Maak de wasmiddellade niet open terwijl uw wasmachine draait. Anders kunt u heet water of stoom over u heen krijgen. 1.
 • Seite 32: Trommel Reinigen

  reiniging en onderhoud van uw wasmachine Door de wasmachine schoon te houden levert deze betere prestaties, voorkomt u onnodige reparaties en wordt de levensduur verlengd. TrommEl rEiniGEn Dit is een automatisch reinigingsprogramma waarmee de schimmelvorming die mogelijk in de wasmachine is ontstaan, wordt verwijderd. 1.
 • Seite 33: De Wasmachine Laten Leeglopen In Een Noodgeval

  De automatische alarmfunctie voor Trommel reinigen • Wanneer het indicatielampje 'Trommel reinigen' en het lampje op de programmakeuzeknop na een wasprogramma branden, duidt dit erop dat de trommel moet worden gereinigd. In dat geval haalt u het wasgoed uit de machine, schakelt u het apparaat in en reinigt u de trommel door het programma Trommel reinigen uit te voeren.
 • Seite 34: Het Vuilfilter Reinigen

  reiniging en onderhoud van uw wasmachine HET vuilfilTEr rEiniGEn We raden aan om het vuilfilter 5 of 6 keer per jaar te reinigen, of wanneer de foutmelding "5E" wordt weergegeven. (Raadpleeg "De wasmachine laten leeglopen in een noodgeval" in de voorgaande sectie.) Als zich vreemde voorwerpen ophopen in het vuilfilter, gaat de bellenfunctie minder goed werken.
 • Seite 35: De Wasmiddellade En De Uitsparing Reinigen

  DE WaSmiDDEllaDE En DE uiTSparinG rEiniGEn 1. Druk de vergrendeling binnen in de vergrendeling wasmiddellade in en trek deze naar buiten. vakje voor vloeibaar wasmiddel 2. Haal de verdeler voor wasverzachter en het (optie) vakje voor vloeibaar wasmiddel (optioneel) uit de wasmiddellade. verdeler voor wasverzachter 3. Was alle onderdelen onder warm stromend water. 4.
 • Seite 36: Een Bevroren Wasmachine Repareren

  reiniging en onderhoud van uw wasmachine EEn BEvrorEn WaSmacHinE rEparErEn Als de temperatuur zakt tot onder het vriespunt en uw wasmachine bevriest, doet u het volgende: 1. Haal de stekker van de wasmachine uit het stopcontact. 2. Giet warm water over de kraan om de toevoerslang los te maken. 3.
 • Seite 37: Controleer Deze Punten Bij Problemen Met Uw Wasmachine

  • U kunt de deur pas 3 minuten nadat de machine gestopt of De deur zit dicht en kan niet geopend worden. uitgeschakeld is openen. Neem contact op met de klantenservice van Samsung wanneer het probleem zich blijft voordoen. problemen oplossen en informatiecodes _37 WF0704Y7-02875K-01_NL.indd 37 2010-10-05...
 • Seite 38 "UE" wordt dan in het display weergegeven. • Bel het servicecenter. cE/3E/Uc Bel het servicecenter van Samsung of uw plaatselijke Samsung-dealer wanneer er een code verschijnt die hier niet vermeld is, of wanneer de voorgestelde oplossing niet werkt. 38_ problemen oplossen en informatiecodes WF0704Y7-02875K-01_NL.indd 38...
 • Seite 39: Programmaoverzicht

  programmaoverzicht proGrammaovErzicHT gebruikersoptie)  Centrifugesnelheid (max.) WASmIddEl toeren/min max. lading max. temp. pROGRAmmA (kg) (˚C) Wasverzach- Voorwas Hoofdwas Wf0704 Wf0702 Katoen 1400 1200   1200 1200 Synthetisch   Jeans   Beddengoed   Donkere kleding 1200 1200  ...
 • Seite 40: Wasvoorschriften

  appendix WaSvoorScHrifTEn De volgende symbolen worden gebruikt in wasvoorschriften. Op waslabels staan vier symbolen in deze volgorde: wassen, bleken, drogen en strijken (indien nodig staat er ook informatie over stomen). Deze symbolen zorgen voor overeenstemming voor kleding van verschillende fabrikanten. Volg de aanwijzingen op het waslabel op zodat de kleding zo lang mogelijk meegaat en om problemen bij het wassen te voorkomen.
 • Seite 41 SpEcificaTiES TYpE WASmACHINE – VOORlAdER WF0704 / WF0702 afmETinGEn 598 x 600 x 844 mm (B x D x H) WaTErDruK 50 kPa-800 kPa HoEvEElHEiD WaTEr ℓ WF0704 / WF0702 nETTo GEWicHT 67 kg WaS- En cEnTrifuGEcapaciTEiT 7,0 kg MODEL WF0704 / WF0702 220 V 150 W WASSEN 240 V...
 • Seite 42 memo WF0704Y7-02875K-01_NL.indd 42 2010-10-05 3:58:33...
 • Seite 43 memo WF0704Y7-02875K-01_NL.indd 43 2010-10-05 3:58:33...
 • Seite 44 VRAGEN OF OPMERKINGEN? land Of bEZOEK ONZE WEbSITE NETHERLANDS 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) www.samsung.com FRANCE 01 48 63 00 00 www.samsung.com GERMANY 01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min) www.samsung.com www.samsung.com/be (Dutch) BELGIUM 02-201-24-18 www.samsung.com/be_fr (French) LUXEMBURG 261 03 710 www.samsung.com Codenr. DC68-02875K-01 _NL WF0704Y7-02875K-01_NL.indd 44...
 • Seite 45 WF0714W7(E/N/S/V/W) WF0712W7(E/N/S/V/W) WF0704W7(E/N/S/V/W) WF0702W7(E/N/S/V/W) WF0714Y7(E/N/S/V/W) WF0712Y7(E/N/S/V/W) WF0704Y7(E/N/S/V/W) WF0702Y7(E/N/S/V/W) Lave-linge Manuel d'utilisation Un monde de possibilités Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Samsung. Afin de bénéficier d'un service plus complet, veuillez enregistrer votre produit à l’adresse www.samsung.com/register WF0704Y7-02875K-01_FR.indd 1 2010-10-05...
 • Seite 46 A. • Lavage avec Eco Bubble Le système Eco Bubble de Samsung permet d’améliorer le niveau de propreté tout en prenant un grand soin des tissus. Eco Bubble permet de distribuer de façon équitable la lessive et de pénétrer les tissus en profondeur et plus rapidement.
 • Seite 47 Ce manuel contient de précieuses informations relatives à l’installation, à l’utilisation et à l’entretien de votre nouveau lave-linge Samsung. Reportez-vous aux descriptions du panneau de commande, aux consignes d’utilisation du lave-linge, ainsi qu’aux conseils pratiques pour profiter pleinement des caractéristiques et fonctions de pointe de votre machine. La section «...
 • Seite 48 Félicitations pour l'achat de votre nouveau lave-linge Samsung. Ce manuel contient de précieuses informations concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de le lire afin de tirer pleinement profit de toutes les fonctionnalités qu'offre votre lave-linge.
 • Seite 49 Lisez attentivement toutes les consignes avant d’utiliser l’appareil. Comme avec tout équipement électrique ou comportant des parties mobiles, il existe un certain nombre de dangers potentiels. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et restez prudent lorsque vous l’employez. Ne laissez pas les enfants (ou les animaux domestiques) jouer sur ou dans le lave-linge.
 • Seite 50 consignes de sécurité SyMBoLES D'AVERtiSSEMENt A RESpECtER ABSoLuMENt pouR L'iNStALLAtioN AVERtiSSEMENt L'installation de cet appareil doit être effectuée par un technicien ou un centre de réparation qualifié. - Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques, des incendies, une explosion, des problèmes avec le produit ou des blessures. Cet appareil étant très lourd, prenez toutes les précautions nécessaires pour le soulever.
 • Seite 51 N'utilisez pas de transformateur électrique. - Il pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique. N'utilisez pas de prise ou de cordon d'alimentation endommagé(e) ou de prise murale mal fixée. - Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie. Ne tirez pas et ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation.
 • Seite 52 consignes de sécurité Ne lavez jamais de linge ayant été en contact avec de l'essence, du kérosène, du benzène, des diluants de peinture ou toute autre substance inflammable ou explosive. - Cela pourrait entraîner un choc électrique, un incendie ou une explosion. Ne forcez pas l'ouverture du hublot pendant le fonctionnement de l'appareil (lavage à...
 • Seite 53 Débranchez la prise d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées ou lors d'orages violents. - Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies. SiGNES DE pRÉCAutioN LoRS DE L'utiLiSAtioN AttENtioN Si le lave-linge est souillé par des corps étrangers tels que détergent, saletés, déchets alimentaires etc., débranchez la prise d'alimentation et nettoyez le lave-linge à...
 • Seite 54 consignes de sécurité Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (tels que linge, bougies allumées, cigarettes allumées, vaisselle, produits chimiques, objets métalliques, etc.) sur l'appareil. - Cela pourrait causer des chocs électriques, des incendies, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.
 • Seite 55 N'utilisez pas directement de solvants de nettoyage à sec et ne lavez, ne rincez et n'essorez pas de linge entré en contact avec des solvants de nettoyage à sec. - Ceci pourrait entraîner une combustion ou une inflammation spontanée résultant de la chaleur dégagée par l'oxydation de l'huile.
 • Seite 56 contenu INSTAllER lE lAVE-lINgE Vérification des pièces Respect des conditions d'installation Alimentation électrique et mise à la terre Arrivée d'eau Vidange Température ambiante Encastrement dans une niche ou installation dans un placard Installation de votre lave-linge EffEcTUER UN lAVAgE Premier lavage Consignes élémentaires Panneau de commande Sécurité...
 • Seite 57 Déballez soigneusement votre lave-linge et vérifiez que vous avez bien reçu toutes les pièces illustrées ci- dessous. Si vous constatez que le lave-linge a été endommagé pendant le transport ou qu'il manque des pièces, contactez le service clientèle de Samsung ou votre revendeur Samsung. plan de travail Manette d'ouverture tiroir à lessive...
 • Seite 58 installer le lave-linge RESpECt DES CoNDitioNS D'iNStALLAtioN Alimentation électrique et mise à la terre N'utilisez jamais de rallonge. Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec votre lave-linge. AVERtiSSEMENt En préparation de l'installation, assurez-vous que l'alimentation électrique réunit les conditions suivantes : • Fusible ou coupe-circuit AC 220-240V / 50Hz • Circuit de dérivation distinct, réservé...
 • Seite 59 Vidange Samsung recommande de placer le tuyau d'évacuation mural à une hauteur de 65 cm. Fixez le tuyau de vidange à la pince prévue à cet effet, puis introduisez-le dans le tuyau d'évacuation mural. Le tuyau d'évacuation doit être suffisamment large pour accueillir le tuyau de vidange du lave-linge.
 • Seite 60 installer le lave-linge éTApE 2 Enlever les vis de transport Avant d'installer le lave-linge, vous devez enlever les quatre ou cinq vis de transport situées à l'arrière de l'appareil. 1. Desserrez toutes les vis à l'aide de la clé fournie. option 2. Maintenez la vis avec la clé et faites-la glisser vers l'extérieur le long de la partie large du trou.
 • Seite 61 éTApE 3 Ajuster les pieds réglables Lorsque vous installez le lave-linge, assurez-vous que la prise de courant, l'arrivée d'eau et le système d'évacuation sont facilement accessibles. 1. Faites glisser le lave-linge jusqu'à son emplacement d'installation. 2. Mettez votre lave-linge de niveau en faisant tourner manuellement les pieds vers la gauche ou vers la droite.
 • Seite 62 installer le lave-linge Raccorder le tuyau d’arrivée d’eau 1. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau à la vanne d'alimentation en eau située à l'arrière du lave-linge. Serrez fermement le tuyau dans le sens des aiguilles d'une montre. 2. Raccordez le tuyau d’arrivée d’eau au robinet comme indiqué...
 • Seite 63 Raccordement du tuyau de vidange L'extrémité du tuyau de vidange peut être positionnée de trois façons différentes : 1. Sur le bord d'un lavabo : le tuyau de vidange doit être positionné à une hauteur comprise entre 60 et 90 cm. Pour que le bout du tuyau reste coudé, utilisez le guide-tuyau en plastique fourni.
 • Seite 64 Avec le nouveau lave-linge Samsung, le plus difficile consiste à décider quelle catégorie de linge laver en premier. pREMiER LAVAGE Avant de laver du linge pour la première fois, vous devez effectuer un cycle complet à vide (c'est- à-dire sans charger de linge dans le tambour).
 • Seite 65 CoNSiGNES ÉLÉMENtAiRES 1. Chargez votre linge dans le tambour. Ne surchargez pas le lave-linge. Pour déterminer la capacité correspondant à chaque type de linge, reportez-vous au tableau de la page 30. AVERtiSSEMENt • Assurez-vous que le linge n'est pas pris dans la porte, car cela risquerait de provoquer une fuite d'eau. • Après un cycle de lavage, il se peut que de la lessive subsiste dans la partie avant en caoutchouc du lave-linge. Si tel est le cas, retirez ces résidus afin d'éviter toute fuite d'eau.
 • Seite 66 effectuer un lavage pANNEAu DE CoMMANDE AffIcHAgE Affiche le temps restant du cycle de lavage, toutes les informations NUMéRIQUE relatives au programme et les messages d'erreur. Sélectionnez le schéma de rotation et la vitesse d'essorage du programme. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Laver du linge à...
 • Seite 67 Laine - Lainages lavables en machine. La charge doit être inférieure à 2 kg. • Le programme Laine permet de laver votre linge tout en douceur en faisant effectuer au tambour de très légers mouvements de bercements. Ces légers mouvements de va-et-vient et le trempage se font en continu afin d’éviter que les fibres de laine ne se froissent ou ne se déforment.
 • Seite 68 effectuer un lavage Pour le linge peu sale (2 kg maximum) dont vous avez besoin rapidement. Ce programme dure environ 15 minutes, mais peut différer des valeurs indiquées en fonction de la pression, de la dureté et de la température de l'eau, de la température ambiante, du type et de la quantité...
 • Seite 69 Sécurité enfant La fonction Sécurité enfant vous permet de verrouiller les boutons, de telle sorte que le cycle de lavage que vous avez choisi ne puisse pas être modifié. Activation/Désactivation Pour activer/désactiver la fonction Sécurité enfant, appuyez simultanément sur les boutons Température et Rinçage pendant 3 secondes.
 • Seite 70 effectuer un lavage Arrêt différé Vous pouvez programmer votre lave-linge pour que le cycle de lavage se termine automatiquement plus tard, en choisissant un Arrêt différé de 3 à 19 heures (par tranches d'une heure). L'heure affichée correspond à celle à laquelle le cycle de lavage se terminera. 1.
 • Seite 71 Eco Bubble Eco Bubble permet de distribuer de façon équitable la lessive et de pénétrer les tissus en profondeur et plus rapidement. La fonction « Eco Bubble » est disponible pour tous les programmes, sauf le programme « Nettoyage tambour ». Voici un tableau récapitulatif de la disponibilité de la fonction : Annulation de la fonction programme fonction «...
 • Seite 72 Laver du linge à l'aide du sélecteur de programme Votre nouveau lave-linge vous simplifie la tâche grâce au système de contrôle automatique "Fuzzy Control" de Samsung. Lorsque vous choisissez un programme, le lave-linge définit les options appropriées en matière de température, de temps et de vitesse de lavage.
 • Seite 73 Laver du linge en fonction manuelle Vous pouvez laver des vêtements en fonction manuelle, sans utiliser le sélecteur de programme. 1. Ouvrez l'arrivée d'eau. 2. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du lave-linge. 3. Ouvrez le hublot. 4. Chargez les articles un par un dans le tambour, sans les tasser ni surcharger le lave-linge. 5.
 • Seite 74 effectuer un lavage prélaver du coton Lorsqu'il est associé aux lessives modernes, votre nouveau lave-linge donne de parfaits résultats tout en permettant d'économiser de l'énergie, du temps, de l'eau et de la lessive. Toutefois, si vos cotons sont particulièrement sales, utilisez un programme de prélavage avec une lessive protéinique.
 • Seite 75 tiroir à lessive Votre lave-linge dispose de bacs séparés (pour la lessive et pour l'adoucissant). Répartissez tous les additifs de lavage dans leurs bacs respectifs avant de démarrer votre lave-linge. N'ouvrez pas le tiroir à lessive pendant que votre lave-linge effectue un cycle : de l'eau ou de la vapeur brûlante risque de s'en dégager.
 • Seite 76 nettoyage et entretien de votre lave-linge Il est essentiel de bien entretenir votre lave-linge pour en améliorer ses performances, éviter les réparations inutiles et allonger sa durée de vie. NEttoyAGE tAMBouR Ce programme de nettoyage automatique permet d'éliminer les moisissures pouvant se former à l'intérieur du lave-linge.
 • Seite 77 Message d'avertissement automatique de nettoyage du tambour • Si le message « ECO Drum Clean » (Nettoyage tambour) s'affiche à l'écran et que le voyant du sélecteur de programme s'allume après un lavage, cela signifie que le nettoyage de la cuve (du tambour) est nécessaire. Dans ce cas, retirez le linge de la machine, allumez la machine puis nettoyez le tambour en lançant le programme Nettoyage tambour.
 • Seite 78 nettoyage et entretien de votre lave-linge NEttoyER LE fiLtRE À iMpuREtÉS Il est conseillé de nettoyer le filtre à impuretés 5 à 6 fois par an ou lorsque le message d'erreur « 5E » s'affiche (Reportez-vous à la section « Vidanger le lave-linge en urgence » dans la section précédente.). Si des substances étrangères s'accumulent dans le filtre à...
 • Seite 79 NEttoyAGE Du tiRoiR À LESSiVE Et Du LoGEMENt Du tiRoiR 1. Appuyez sur la manette d’ouverture située Manette d'ouverture à l’intérieur du tiroir à lessive et retirez ce Compartiment à lessive liquide dernier. (en option) 2. Retirez le séparateur d’adoucissant et le compartiment à lessive liquide (en option) du tiroir à lessive. Séparateur d’adoucissant 3. Lavez tous les éléments à l’eau claire. 4.
 • Seite 80 nettoyage et entretien de votre lave-linge RÉpARER uN LAVE-LiNGE Qui A GELÉ Si la température descend en dessous de 0 °C et que votre lave-linge est gelé : 1. Débranchez le lave-linge. 2. Versez de l'eau chaude sur le robinet pour assouplir le tuyau d'arrivée d'eau. 3. Retirez le tuyau d’arrivée d’eau et trempez-le dans l’eau chaude. 4. Versez de l’eau chaude dans le tambour du lave-linge et laissez-la agir pendant 10 minutes. 5.
 • Seite 81 • Le hublot ne s’ouvre que 3 minutes après l’arrêt ou la désactivation le hublot est verrouillé ou ne s'ouvre pas. du lave-linge. Si le problème persiste, contactez le service clientèle de Samsung le plus proche. codes d'erreur et de dépannage _37 WF0704Y7-02875K-01_FR.indd 37 2010-10-05 3:59:59...
 • Seite 82 • Contactez le service après-vente. cE/3E/Uc Si un code non répertorié dans ce tableau s'affiche ou si la solution suggérée ne résout pas le problème, contactez le service clientèle de Samsung ou votre revendeur Samsung. 38_ codes d'erreur et de dépannage WF0704Y7-02875K-01_FR.indd 38...
 • Seite 83 tableau des programmes tABLEAu DES pRoGRAMMES au choix)  Vitesse d'essorage maxi. Température lESSIVE charge maxi. (tr/min) pROgRAMME maxi. (kg) (˚c) prélavage lavage Adouci. Wf0704 Wf0702 Coton 1400 1200   Synthétiques 1200 1200   Jeans   Délicat   Couleurs 1200 1200...
 • Seite 84 annexe tABLEAu DES SyMBoLES tEXtiLES Les symboles suivants offrent des conseils sur l'entretien des vêtements. Les symboles textile sont au nombre de quatre ; ils sont généralement énumérés dans l'ordre suivant : lavage, blanchiment, séchage et repassage (et, au besoin, nettoyage à sec). L'utilisation de ces symboles garantit la cohérence des informations entre les fabricants de vêtements (articles domestiques ou importés).
 • Seite 85 CARACtÉRiStiQuES tECHNiQuES TypE lAVE-lINgE À cHARgEMENT fRONTAl WF0704 / WF0702 DiMENSioNS L 59,8 cm x P 60 cm x H 84,4 cm pRESSioN DE L'EAu 50 kPa ~ 800 kPa VoLuME D’EAu ℓ WF0704 / WF0702 CoNSoMMAtioN D’EAu 67 kg CApACitÉ DE LAVAGE Et D'ESSoRAGE 7,0 kg MODÈLE WF0704 / WF0702 220 V 150 W LAVAGE...
 • Seite 86 AppElEZ lE OU RENdEZ-VOUS SUR lE SITE 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/ NETHERLANDS www.samsung.com Min) FRANCE 01 48 63 00 00 www.samsung.com GERMANY 01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min) www.samsung.com www.samsung.com/be (Dutch) BELGIUM 02-201-24-18 www.samsung.com/be_fr (French) LUXEMBURG 261 03 710 www.samsung.com N° code DC68-02875K-01_FR WF0704Y7-02875K-01_FR.indd 42...
 • Seite 87 WF0714W7(E/N/S/V/W) WF0712W7(E/N/S/V/W) WF0704W7(E/N/S/V/W) WF0702W7(E/N/S/V/W) WF0714Y7(E/N/S/V/W) WF0712Y7(E/N/S/V/W) WF0704Y7(E/N/S/V/W) WF0702Y7(E/N/S/V/W) Waschmaschine Benutzerhandbuch imagine the possibilities Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät von Samsung entschieden haben. Wenn Sie umfassenderen Service wünschen, registrieren Sie Ihr Gerät unter www.samsung.com/register WF0704Y7-02875K-01_DE.indd 1 2010-10-05 4:00:28...
 • Seite 88 Mit diesen neuen Maschine macht Wäsche waschen richtig Spaß. Abgesehen von der speziellen Sprudlerfunkrion und der hohen Energieeffizienz verfügt Ihre neue Samsung-Waschmaschine über alle Vorteile, die das Waschen der Wäsche so einfach und angenehm wir nur möglich machen. • Energiesparmodus Mit dem Sprudler und dem Invertermotor mit Flüsterantrieb ermöglicht dieses Modell eine...
 • Seite 89 Bettwäsche, Handtücher usw. Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der Verwendung und der Pflege Ihrer neuen Samsung-Waschmaschine. Lesen Sie die darin enthaltenen Beschreibungen der Bedieneinheit, die Anweisungen zur Bedienung der Waschmaschine und die Tipps, wie Sie das Meiste aus ihren modernen Features und Funktionen herausholen. Im Abschnitt „Fehlerbehebung und Informationscodes“...
 • Seite 90 Sicherheitsinformationen Wir freuen uns, dass Sie sich für eine neue Waschmaschine von Samsung entschieden haben. Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der Verwendung und der Pflege Ihres neuen Geräts. Lassen Sie sich bitte etwas Zeit, um dieses Handbuch zu lesen, denn nur so können Sie die vielen Vorteile und Funktionen Ihrer Waschmaschine voll nutzen.
 • Seite 91 Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig, bevor Sie dieses Gerät verwenden Wie in allen mit Strom betriebenen Geräten mit beweglichen Bauteilen besteht ein potenzielles Risiko. Um dieses Gerät sicher einsetzen zu können, müssen Sie sich mit den Bedienungsabläufen vertraut machen und bei der Verwendung Vorsicht walten lassen. Erlauben Sie nicht, dass Kinder (oder Haustiere) auf oder in der Waschmaschine spielen.
 • Seite 92 Sicherheitsinformationen WicHTiGE WarnHinWEiSE Für DiE inSTallaTion WarnunG Die Installation dieses Geräts darf nur von entsprechend geschultem Fachpersonal vorgenommen werden. - Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Brand, Explosion oder Störungen des Geräts. Das Gerät ist schwer, gehen Sie beim Heben also vorsichtig vor Verbinden Sie das Netzkabel nur mit einer Wandsteckdose mit 220-240V / 50Hz und verwenden Sie den Stecker nur für dieses Gerät.
 • Seite 93 Verwenden Sie keinen Stromtrafo. - Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand. Verwenden Sie niemals Netzstecker oder Netzkabel, die beschädigt sind, oder eine lose Wandsteckdose. - Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand. Ziehen Sie nicht am Netzkabel oder knicken Sie es nicht zu stark. Verknoten und Befestigen Sie das Netzkabel nicht.
 • Seite 94 Sicherheitsinformationen Waschen Sie keine mit Benzin, Kerosin, Waschbenzin, Verdünner, Alkohol oder anderen leicht entzündlichen oder explosiven Substanzen verunreinigten Kleidungsstücke. - Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Brand oder Explosion. Öffnen Sie die Tür der Waschmaschine nicht mit Gewalt und im Betrieb (Waschen bei hoher Temperatur/Trocknen/Schleudern).
 • Seite 95 VorSicHTSHinWEiSE Für DEn BETriEB VorSicHT Wenn die Waschmaschine durch Fremdstoffe wie Reinigungsmittel, Schmutz, Lebensmittelabfälle usw. verunreinigt wird, ziehen Sie den Netzstecker aus der Dose und reinigen Sie die Waschmaschine mit einem feuchten und weichen Tuch. - Andernfalls besteht die Gefahr von Verfärbung, Verformung, Beschädigung oder Rost. Die Frontscheibe kann durch starke Schläge beschädigt werden.
 • Seite 96 Sicherheitsinformationen Da das bei einem Heißwaschgang oder beim Trocknen abfließende Wasser heiß ist, dürfen Sie dieses Wasser nicht berühren. - Andernfalls besteht Verbrennungs- oder Verletzungsgefahr. Sie dürfen wasserdichte Sitze, Matten oder Kleidungsstücke (*) nur dann in Ihrer Waschmaschine waschen, wenn Ihr Gerät über ein spezielles Programm dafür verfügt. - Waschen Sie keine dicken, schweren Matten, auch wenn das Waschen auf dem Pflegehinweis erlaubt wird.
 • Seite 97 Verwenden Sie keine natürliche Handwaschseife für die Waschmaschine. - Wenn sie hart wird und sich in der Waschmaschine ansammelt, kann es zu Problemen mit dem Gerät, Verfärbungen, Rost oder schlechten Gerüchen kommen. Waschen Sie keine großen Wäschestücke wie z. B. Bettwäsche im Waschnetz. - Geben Sie Strümpfe und Büstenhalter ins Waschnetz und waschen Sie sie zusammen mit der anderen Wäsche.
 • Seite 98 Inhalt ANSCHLIESSEN dER Überprüfen der Teile WASCHmASCHINE Anschlussvoraussetzungen Stromnetz und Erdung Wasserzufuhr Abpumpen Aufstellung Umgebungstemperatur Anschluss in einer Nische oder einem Wandschrank Aufstellen der Waschmaschine WASCHbETRIEb Vor dem ersten Waschgang Grundlegende Erklärungen Verwenden der Bedieneinheit Kindersicherung Signalton aus Programmendevorwahl Individualprogramm Eco Bubble Waschen mit dem Programmwahlschalter Mit manuellen Einstellungen waschen...
 • Seite 99: Anschliessen Der Waschmaschine

  Packen Sie Ihre Waschmaschine vorsichtig aus und vergewissern Sie sich, dass alle nachfolgend gezeigten Teile mitgeliefert wurden. Falls ein Transportschaden vorliegt oder Teile fehlen, setzen Sie sich bitte umgehend mit dem Samsung Kundendienst oder Ihrem Fachhändler in Verbindung. arbeitsfläche Entriegelungshebel Waschmittelbehälter...
 • Seite 100: Anschlussvoraussetzungen

  Anschließen der Waschmaschine anScHluSSVorauSSETZunGEn Stromnetz und Erdung Verwenden Sie für dieses Gerät niemals ein Verlängerungskabel. Verwenden Sie nur das Netzkabel der Waschmaschine. WarnunG Sorgen Sie beim Vorbereiten des Anschlusses dafür, dass die Stromversorgung folgende Bedingungen erfüllt: • AC 220-240V / 50Hz abgesichert (Schmelzsicherung oder Sicherungsautomat) • Gesonderter Netzabschnitt ausschließlich für Ihre Waschmaschine.
 • Seite 101: Aufstellung

  Samsung empfiehlt eine Standrohrhöhe von 65 cm. Der Abwasserschlauch muss durch die Abwasserschlauchhalterung zum Abwasserrohr geführt werden. Das Abwasserrohr muss ausreichend groß für den Außendurchmesser des Abwasserschlauchs sein. Der Abwasserschlauch wird bereits im Werk am Gerät befestigt. aufstellung Beste Leistung erzielen Sie nur, wenn Sie Ihre Waschmaschine auf einem soliden Untergrund aufstellen.
 • Seite 102 Anschließen der Waschmaschine SCHRITT 2 Transportsicherungen entfernen Bevor Sie Ihre Waschmaschine aufstellen, müssen Sie alle Transportsicherungsbolzen auf der Rückseite des Geräts entfernen. 1. Lockern Sie alle Bolzen mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel. option 2. Halten Sie den Bolzen mit dem Schraubenschlüssel, und ziehen Sie ihn durch die breite Aussparung an der option Öffnung.
 • Seite 103 SCHRITT 3 Stellfüße ausrichten Wenn Sie die Waschmaschine anschließen, müssen Sie sicherstellen, dass Netzstecker, Wasseranschluss und Abfluss leicht erreichbar sind. 1. Schieben Sie die Waschmaschine an die gewünschte Stelle. 2. Nivellieren Sie die Waschmaschine durch Heraus- bzw. Hereindrehen der Stellfüße mit der Hand. 3.
 • Seite 104 Anschließen der Waschmaschine Bei bestimmten Modellen mit zusätzlichem Heißwasseranschluss: 1. Schließen Sie das rote L-förmige Ende des Warmwasser-Frischwasserschlauch an den Warmwasserzulauf an der Rückseite der Waschmaschine an. Drehen Sie die Schraubverbindung von Hand fest. 2. Schließen Sie das andere Ende des Warmwasser-Frischwasserschlauch an den entsprechenden Anschluss am Warmwasserhahn an. Schrauben Sie den Anschluss von Hand fest.
 • Seite 105 AquaSchlauch (bestimmte Modelle) anschließen Der AquaSchlauch wurde erfunden, um Ihnen perfekten Schutz vor Überschwemmungen zu bieten. Das System gehört zum Frischwasserzubehörschlauch und es unterbindet die Wasserversorgung automatisch, sobald der Schlauch beschädigt wird. Es zeigt auch eine Warnmeldung an. • Schließen Sie den Frischwasserschlauch an den Wasseranschluss an.
 • Seite 106 Anschließen der Waschmaschine Abwasserschlauch anschließen Sie können das lose Ende des Abwasserschlauchs auf drei unterschiedliche Arten anordnen: 1. Schlauch in ein Spülbecken hängen: Hängen Sie den Abwasserschlauch in einer Höhe von 60 bis 90 cm über den Rand eines Spülbeckens. Damit das Schlauchende gekrümmt bleibt, setzen Sie das Schlauchende in die mitgelieferte Kunststoff-Schlauchführung ein.
 • Seite 107: Waschbetrieb

  Waschbetrieb Mit Ihrer neuen Waschmaschine von Samsung ist die schwerste Sache am Waschen die Entscheidung, wann es endlich losgehen soll. Vor DEM ErSTEn WaScHGanG Bevor Sie das erste Mal Wäsche waschen, muss die Waschmaschine zunächst einmal ein komplettes Leerprogramm (d.h. ohne Wäsche) durchlaufen.
 • Seite 108: Verwenden Der Bedieneinheit

  Waschbetrieb VErWEnDEn DEr BEDiEnEinHEiT GRAfISCHE dIGI- Zeigt die Restzeit für den laufenden Waschvorgang, alle TALANZEIGE Waschinformationen sowie Fehlermeldungen an. Wählen Sie das geeignete Waschprogramm und die Schleuderdrehzahl für das Programm. Einzelheiten entnehmen Sie dem Abschnitt „Waschen mit dem Programmwahlschalter“. (siehe Seite 28) <Katoen+coton> (Baumwolle) - Für durchschnittlich oder leicht verschmutzte Baumwollsachen, Bettwäsche, Tischtücher, Unterwäsche, Handtücher, Hemden usw.
 • Seite 109 <Babykleding+Bébé coton> (Babywäsche) - Die hohe Waschtemperatur und ein zusätzlicher Spülgang stellen sicher, dass kein Waschmittel in den Kleidungsstücken zurückbleibt. <Wol+laine> (Wolle) - Nur für maschinengeeignete Wollprodukte. Hierbei mit maximal 2,0 kg beladen. • Im Wollprogramm wird die Wäsche mit sanften wiegenden Bewegungen gewaschen. Beim Waschen werden dieses sanfte Hin- und Herwiegen und das Einweichen eingesetzt, um die Wollfasern vor Einlaufen/Verfilzen zu schützen und die Wollsachen supersanft zu waschen.
 • Seite 110 Waschbetrieb Drücken Sie die Taste so oft, bis die gewünschte Option angezeigt wird: Leichtbügeln  Einweichen  Intensiv  Leichtbügeln + Einweichen  Leichtbügeln + Intensiv  Einweichen + Intensiv  Leichtbügeln + Intensiv + Einweichen  Aus “Leichtbügeln”: Mit dieser Option bereiten Sie Ihre Wäsche vor, damit sie leichter gebügelt werden kann.
 • Seite 111: Signalton Aus

  Waschbetrieb Kindersicherung Mit der Kindersicherung können Sie die Tasten verriegeln, so dass das von Ihnen eingestellte Waschprogramm nicht verändert werden kann. Aktivieren/Deaktivieren Um die Kindersicherung zu aktivieren/deaktivieren, drücken Sie die Tasten <Temp.+Température> Temperatur und <Spoelen+Rinçage> Spülen gleichzeitig drei Sekunden lang. “Kindersicherung ”...
 • Seite 112: Programmendevorwahl

  Waschbetrieb Programmendevorwahl Sie können eine Zeit innerhalb von 3 bis 19 Stunden (in Schritten von 1 Stunde) einstellen, mit deren Erreichen das Waschprogramm beendet sein soll. Die angezeigte Stunde gibt an, wann das Waschprogramm endet. 1. Stellen Sie das Waschprogramm für Ihre Wäsche manuell oder mit dem Programmwahlschalter ein.
 • Seite 113: Eco Bubble

  Eco Bubble Durch den Sprudler wird das Waschmittel gleichmäßig auf dem Gewebe verteilt und kann schneller und tiefer darin eindringen. Die Sprudlerfunktion steht in allen Programmen, außer der Trommelreinigung zur Verfügung, in folgender Weise zur Verfügung: Programm Sprudlerfunktion beenden der Sprudlerfunktion Baumwolle, Pflegeleichtes, Jeans, Bettwäsche, Dunkle Wäsche, Verfügbar...
 • Seite 114: Waschen Mit Dem Programmwahlschalter

  Waschbetrieb Waschen mit dem Programmwahlschalter Das automatische Fuzzy-Control-Steuerungssystem Ihrer neuen Samsung-Waschmaschine vereinfacht das Waschen erheblich. Wenn Sie ein Waschprogramm auswählen, stellt die Maschine selbsttätig die richtige Waschtemperatur, -zeit und -geschwindigkeit ein. 1. Drehen Sie den Wasserhahn für den Wasserzulauf der Waschmaschine auf. 2. Drücken Sie die <Aan+Uit/marche/Arrêt> Ein/Aus-Taste.
 • Seite 115: Mit Manuellen Einstellungen Waschen

  Mit manuellen Einstellungen waschen Sie können die Einstellungen für den Waschvorgang auch manuell wählen, ohne den Programmwahlschalter zu verwenden. 1. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf auf. 2. Drücken Sie die <Aan+Uit/marche/Arrêt> Ein/Aus-Taste der Waschmaschine. 3. Öffnen Sie die Gerätetür. 4. Legen Sie die Wäschestücke nacheinander in die Trommel, ohne diese zu überladen. 5.
 • Seite 116: Waschmittel Und Zusätze

  Waschbetrieb Bestimmen der Füllmenge Überladen Sie die Waschmaschine nicht, da die Wäsche ansonsten nicht richtig sauber ist. Die folgende Tabelle enthält Angaben zur Füllmenge für verschiedene Gewebearten. Gewebeart füllmenge Modell WF0704 / WF0702 Baumwolle – leicht bis durchschnittlich verschmutzt 7,0 kg - stark verschmutzt Pflegeleichtes 3,0 kg Jeans 3,0 kg Bettwäsche 1,8 kg...
 • Seite 117: Waschmittelbehälter

  Waschmittelbehälter Ihre Waschmaschine verfügt über getrennte Kammern für Waschmittel und Weichspüler. Geben Sie die Waschzusätze in die richtigen Kammern, ehe Sie Ihre Waschmaschine starten. Öffnen Sie den Waschmittelbehälter nicht, solange die Waschmaschine läuft, denn es besteht Gefahr durch heißes Wasser oder heißen Dampf. 1.
 • Seite 118: Reinigung Und Pflege Ihrer Waschmaschine

  Reinigung und Pflege Ihrer Waschmaschine Durch gute Pflege Ihrer Waschmaschine verbessern Sie Ihre Leistung, vermeiden unnötige Reparaturen und verlängern ihre Lebensdauer. TroMMElrEiniGunG Dieses Programm führt eine Selbstreinigung durch, bei der Rückstände im Innern der Waschmaschine entfernt werden. 1. Drücken Sie die <Aan+Uit/marche/Arrêt> Ein/Aus-Taste. 2.
 • Seite 119: Notfall-Abpumpen

  Die alarmfunktion für die Trommelreinigung • Wenn nach einer Wäsche im Display die Anzeige „Trommelreinigung“ und zugleich die Lampe am Programmwahlschalter leuchtet, bedeutet dies, dass eine Trommelreinigung erforderlich ist. Nehmen Sie in diesem Fall die Wäsche aus der Waschmaschine, schalten Sie die Stromversorgung ein und reinigen Sie die Trommel mit dem Trommelreinigungsprogramm.
 • Seite 120: Reinigen Der Fremdkörperfalle

  Reinigung und Pflege Ihrer Waschmaschine rEiniGEn DEr FrEMDKÖrPErFallE Wir empfehlen, die Fremdkörperfalle fünf oder sechs Mal pro Jahr zu reinigen bzw. wenn die Fehlermeldung „5E“ im Display angezeigt wird: (Siehe „Notfall-Abpumpen“ im vorigen Abschnitt.) Wenn sich Fremdstoffe in der Fremdkörperfalle ansammeln, geht die Leistung der Sprudlerfunktion zurück. Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen der Fremdkörperfalle, das Netzkabel aus der Dose gezogen ist.
 • Seite 121: Waschmittelbehälter Und Einschub Reinigen

  WaScHMiTTElBEHälTEr unD EinScHuB rEiniGEn 1. Drücken Sie den Entriegelungshebel im Entriegelungshebel Inneren des Waschmittelbehälters, und ziehen Flüssigwaschmittelfach Sie den Waschmittelbehälter heraus. (Zubehör) 2. Nehmen Sie die Trennwand für das Weichspülerfach und das Flüssigwaschmittelfach aus dem Waschmittelbehälter. Trennwand des Weichspülerfachs 3. Waschen Sie alle Teile unter fließendem Wasser. 4.
 • Seite 122: Wenn Die Waschmaschine Eingefroren Ist

  Reinigung und Pflege Ihrer Waschmaschine WEnn DiE WaScHMaScHinE EinGEFrorEn iST Falls die Temperatur am Aufstellort der Waschmaschine so weit gefallen ist, dass Restwasser in der Maschine gefroren ist, gehen Sie wie folgt vor. 1. Ziehen Sie den Netzstecker der Waschmaschine aus der Steckdose. 2. Gießen Sie warmes Wasser auf den Anschluss am Wasserzulauf, um den Frischwasserschlauch lösen zu können.
 • Seite 123: Kontrollieren Sie Diese Punkte, Wenn Ihre Waschmaschine

  • Die Tür kann erst drei Minuten nach dem Abschalten der Die Tür ist verriegelt und Waschmaschine oder der Stromversorgung geöffnet werden. lässt sich nicht öffnen. Wenn das Problem fortbesteht, wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum. Codes für Fehlerbehebung und Sicherheit _37 WF0704Y7-02875K-01_DE.indd 37 2010-10-05 4:00:47...
 • Seite 124: Informationscodes

  • Setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung. cE/3E/Uc Bei Codes, die nicht oben aufgeführt sind, oder wenn die empfohlene Lösung nicht weiterhilft, setzen Sie sich bitte mit dem Samsung Kundendienst oder Ihrem Fachhändler in Verbindung. 38_ Codes für Fehlerbehebung und Sicherheit WF0704Y7-02875K-01_DE.indd 38...
 • Seite 125: Übersicht Über Die Waschprogramme

  Übersicht über die Waschprogramme üBErSicHT üBEr DiE WaScHProGraMME bei Bedarf)  max. Schleudergeschwindig- WASCHmITTEL max. Wä- max Tempe- keit (in U/min) PROGRAmm schemenge ratur Hauptwasch- (in kg) (˚ C) Vorwäsche Weichspüler Wf0704 Wf0702 mittel 1400 1200 Baumwolle   Pflegeleichtes 1200 1200  ...
 • Seite 126: Erklärung Der Pflegesymbole

  Anhang ErKlärunG DEr PFlEGESyMBolE Die folgenden Symbole sind Pflegehinweise für Bekleidung. Es gibt die folgenden vier Symbole (gleiche Reihenfolge): Waschen, Bleichen, Trocknen und Bügen (und ggf. Reinigungshinweise). Die Verwendung dieser Symbole gewährleistet die Einheitlichkeit zwischen den verschiedenen Bekleidungsherstellern von inländischer und importierter Bekleidung. Befolgen Sie die Pflegehinweise des Etiketts, um die Lebensdauer Ihrer Bekleidung zu maximieren und Probleme beim Waschen zu vermindern.
 • Seite 127: Technische Daten

  TEcHniScHE DaTEn fRONTLAdER WF0704 / WF0702 aBMESSunGEn 598 mm (B) × 600 mm (T) × 844 mm (H) WaSSErDrucK 50 kPa – 800 kPa WaSSErVErBraucH ℓ WF0704 / WF0702 nETToGEWicHT 67 kg WaScH- und ScHlEuDErKaPaZiTäT 7,0 kg MODELL WF0704 / WF0702 220 V 150 W WASCHEN 240 V...
 • Seite 128 RUfEN SIE UNS AN OdER bESUCHEN SIE UNS UNTER 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/ NETHERLANDS www.samsung.com Min) FRANCE 01 48 63 00 00 www.samsung.com GERMANY 01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min) www.samsung.com www.samsung.com/be (Dutch) BELGIUM 02-201-24-18 www.samsung.com/be_fr (French) LUXEMBURG 261 03 710 www.samsung.com Code-Nr. DC68-02875K-01_DE WF0704Y7-02875K-01_DE.indd 42...

Inhaltsverzeichnis