Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PNKP 105 B1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
HOT GLUE GUN PNKP 105 B1
KUUMALIIMAPISTOOLI
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
KARŠTŲ KLIJŲ PISTOLETAS
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas
HEISSKLEBEPISTOLE
Originalbetriebsanleitung
IAN 346064_2004
LIMPISTOL
Översättning av bruksanvisning i original
KARSTĀS LĪMES PISTOLE
Oriģinālās lietošanas pamācības tulkojums

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PNKP 105 B1

 • Seite 1 HOT GLUE GUN PNKP 105 B1 KUUMALIIMAPISTOOLI LIMPISTOL Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Översättning av bruksanvisning i original KARŠTŲ KLIJŲ PISTOLETAS KARSTĀS LĪMES PISTOLE Naudojimo instrukcijos originalo vertimas Oriģinālās lietošanas pamācības tulkojums HEISSKLEBEPISTOLE Originalbetriebsanleitung IAN 346064_2004...
 • Seite 2 Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Prieš skaitydami atsiverskite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Maahantuoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Alkuperäinen vaatimusten mukaisuusvakuutus . . . .13   │  1 ■ PNKP 105 B1...
 • Seite 5: Johdanto

  KUUMALIIMAPISTOOLI PNKP 105 B1 Johdanto Onnittelut uuden laitteen hankinnasta . Olet valinnut laadukkaan tuotteen . Käyttöohje on osa tätä tuotetta . Se sisältää turvallisuutta, käyttöä ja hävittämistä koskevia tärkeitä ohjeita . Tutustu ennen tuot- teen käyttöä kaikkiin käyttö- ja turvallisuusohjeisiin . Käytä tuotetta vain kuvatulla tavalla ja vain mainittuihin käyttötarkoituksiin .
 • Seite 6: Laitteen Osat

  230 V ∼, 50 Hz (vaihtovirta) Nimellisottoteho 5 W (käytössä 20 W) Käyttölämpötila 105–140 °C Kuumennusaika n . 5 min Suojausluokka II / (kaksoiseristys) Liimapuikoille Ø 7 mm esim . PARKSIDE PNKPZ 3 B2   │  3 ■ PNKP 105 B1...
 • Seite 7: Yleiset Turvallisuusohjeet Kotikäyttöön

  . Lapset eivät saa suorit- taa puhdistusta ja käyttäjähuoltoa ilman valvon- taa . Jos tämän laitteen virtajohto vahingoittuu, johdon ■ saa vaarojen välttämiseksi vaihtaa vain laitteen valmistaja, valmistajan asiakashuolto tai vastaa- vasti pätevä henkilö . ■ 4  │   PNKP 105 B1...
 • Seite 8: Kuumaliimapistoolia Koskevat Täydentävät Turvallisuusohjeet

  . Jos kuumaa liimaa joutuu iholle tai kuuma suutin koskettaa ihoa, huuhtele ihoa juoksevan kylmän veden alla muutamia minuutteja . Älä yritä poistaa liimaa iholta . ■ Ohjaa virtajohto aina laitteesta taakse- ja poispäin .   │  5 ■ PNKP 105 B1...
 • Seite 9: Alkuperäistarvikkeet/-Lisälaitteet

  1 . Avaa seisontatuki 4 eteen . Aseta laite pöydälle sen varaan . 2 . Työnnä yksi liimapuikko 7 syöttökanavaan 1 . 3 . Anna laitteen kuumentua n . 5 minuuttia . Laite on nyt käyttövalmis . ■ 6  │   PNKP 105 B1...
 • Seite 10: Huolto Ja Puhdistus

  Alhaisen lämpötilan liimapistooli ei kaipaa huoltoa . ■ Pidä laite aina puhtaana ja kuivana . ■ Laitteen sisään ei saa joutua mitään nesteitä . Puhdista kotelo liinalla . Älä koskaan käytä bensiiniä, liuotinaineita tai muovia vahingoittavia puhdistusaineita .   │  7 ■ PNKP 105 B1...
 • Seite 11: Hävittäminen

  (a) ja numeroilla (b), joiden merkitys on seuraava: 1–7: muovit, 20–22: paperi ja pahvi, 80–98: komposiittimateriaalit . Elinkaarensa loppuun tulleen tuotteen kierrätyksestä ja hävittämisestä saat tietoja kunnan jätehuollosta vastaa- valta viranomaiselta . ■ 8  │   PNKP 105 B1...
 • Seite 12: Kompernass Handels Gmbh:n Takuu

  Takuukorjaus ei pidennä takuuaikaa . Tämä koskee myös vaihdettuja ja korjattuja osia . Mahdollisesti jo oston yhteydessä havaittavista vauri- oista ja puutteista on ilmoitettava heti, kun tuote on purettu pakkauk- sesta . Takuuajan päättymisen jälkeen suoritettavat korjaukset ovat maksullisia .   │  9 ■ PNKP 105 B1...
 • Seite 13 Takuuaika ei päde, jos takuuvaateen syynä on ■ akkukapasiteetin normaali kuluminen ■ tuotteen käyttö ammattitarkoituksiin ■ asiakkaan aiheuttama tuotevaurio tai muutokset tuotteeseen ■ turvallisuus- ja huoltomääräysten noudattamatta jättäminen, käyttövirheet ■ luonnonilmiöistä aiheutuneet vauriot ■ 10  │   PNKP 105 B1...
 • Seite 14 Osoitteessa www .lidl-service .com voit ladata tämän ja monia muita käsikirjoja, tuotevideoita ja asennusohjel- mia . Tämän QR-koodin avulla pääset suoraan Lidl-huoltosi- vustolle (www .lidl-service .com) ja voit avata käyttöohjeesi syöttämäl- lä tuotenumero (IAN) 346064_2004 .   │  11 ■ PNKP 105 B1...
 • Seite 15: Huolto

  Tel .: 09 4245 3024 E-Mail: kompernass@lidl .fi IAN 346064_2004 Maahantuoja Huomaa, että seuraava osoite ei ole huolto-osoite . Ota ensin yhteyttä mainittuun huoltopisteeseen . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM SAKSA www .kompernass .com ■ 12  │   PNKP 105 B1...
 • Seite 16: Alkuperäinen Vaatimusten Mukaisuusvakuutus

  8 . kesäkuuta 2011 antaman direktiivin 2011/65/EU määräykset tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa . Sovelletut yhdenmukaistetut standardit EN 60335-2-45:2002/A2:2012 EN 60335-1:2012/A13:2017 EN 62233:2008 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012   │  13 ■ PNKP 105 B1...
 • Seite 17 Koneen tyyppimerkintä: Kuumaliimapistooli PNKP 105 B1 Valmistusvuosi: 09–2020 Sarjanumero: IAN 346064_2004 Bochum, 14 .08 .2020 Semi Uguzlu - Laatujohtaja - Pidätämme oikeuden laitekehityksestä aiheutuviin teknisiin muutoksiin . ■ 14  │   PNKP 105 B1...
 • Seite 18 Översättning av originalversionen av  försäkran om överensstämmelse . . . . . . . . . . . . .27   │  15 ■ PNKP 105 B1...
 • Seite 19: Inledning

  LIMPISTOL PNKP 105 B1 Inledning Grattis till din nyinköpta produkt . Du har valt en produkt med hög kvalitet . Bruksanvisningen ingår som en del av leveransen . Den inne- håller viktig information om säkerhet, användning och återvinning . Läs noga igenom alla användar- och säkerhetsanvisningar innan du börjar använda produkten .
 • Seite 20: Utrustning

  Nominell strömförbrukning 5 W (20 W när produkten tas i bruk) Drifttemperatur 105–140 °C Uppvärmningstid ca 5 min . Skyddsklass (dubbel isolering) För limstift Ø 7 mm t ex PARKSIDE PNKPZ 3 B2   │  17 ■ PNKP 105 B1...
 • Seite 21: Allmänna Säkerhetsanvisningar För Elektriska Apparater Som Används I Hemmet

  . Om nätanslutningsledningen skadas på den ■ här produkten måste den bytas ut av tillverkaren, tillverkarens kundtjänst eller någon annan person med liknande kvalifikationer för att undvika olyckor . ■ 18  │   PNKP 105 B1...
 • Seite 22: Ytterligare Säkerhetsanvisningar För Varmlimpistoler

  . Vid hudkontakt ska du hålla det utsatta stället under kallt rinnande vatten i några minuter . Försök inte ta bort limmet från huden . ■ Dra alltid strömkabeln bakåt, i riktning från produkten .   │  19 ■ PNKP 105 B1...
 • Seite 23: Originaltillbehör/Extrautrustning

  1 . Fäll stället 4 framåt . Sätt ner produkten . 2 . Stoppa in ett limstift 7 i utmatningskanalen 1 . 3 . Låt produkten värmas upp i ca 5 minuter . Produkten är nu klar att användas . ■ 20  │   PNKP 105 B1...
 • Seite 24: Underhåll Och Rengöring

  Håll alltid produkten ren och torr . ■ Det får inte komma in vätska i produkten . Torka av produkten utvändigt med en trasa . Använd inte bensin, lösningsmedel eller rengöringsmedel som angriper plastytorna .   │  21 ■ PNKP 105 B1...
 • Seite 25: Kassering

  (a) och siffror (b) som har följande betydelse: 1–7: Plast, 20–22: Papper och kartong, 80–98: Komposit . Fråga hos din kommun eller stadsdelsförvaltning om möjligheten att lämna in den uttjänta produkten för åter- vinning . ■ 22  │   PNKP 105 B1...
 • Seite 26: Garanti Från Kompernass Handels Gmbh

  även för utbytta och reparerade delar . Eventuella skador och brister som existerar redan vid köpet måste rapporteras så snart produkten packats upp . När garantitiden är slut måste man själv betala för eventuella reparationer .   │  23 ■ PNKP 105 B1...
 • Seite 27 ■ yrkesmässig användning av produkten ■ skador eller förändringar på produkten, som orsakas av kunden själv ■ medvetet bortseende från säkerhets- och underhållsföreskrifter, felaktig användning ■ skador på grund av elementarhändelser ■ 24  │   PNKP 105 B1...
 • Seite 28 .lidl-service .com . Med den här QR-koden kommer du direkt till Lidls servicesida (www .lidl-service .com) där du kan öppna bruksanvis- ningen genom att skriva in artikelnumret (IAN) 346064_2004 .   │  25 ■ PNKP 105 B1...
 • Seite 29: Service

  E-Mail: kompernass@lidl .fi IAN 346064_2004 Importör Observera att följande adress inte är någon serviceadress . Kontakta först det serviceställe som anges . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM TYSKLAND www .kompernass .com ■ 26  │   PNKP 105 B1...
 • Seite 30: Översättning Av Originalversionen

  Europarådet från den 8 juni 2011 angående begränsad användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning . Tillämpade harmoniserande standarder EN 60335-2-45:2002/A2:2012 EN 60335-1:2012/A13:2017 EN 62233:2008 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012   │  27 ■ PNKP 105 B1...
 • Seite 31 Typbeteckning: Limpistol PNKP 105 B1 Tillverkningsår: 09–2020 Serienummer: IAN 346064_2004 Bochum, 14 .08 .2020 Semi Uguzlu - Kvalitetsansvarig - Med reservation för ändringar på grund av den tekniska utvecklingen . ■ 28  │   PNKP 105 B1...
 • Seite 32 Importuotojas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Atitikties deklaracijos originalo vertimas . . . . . . . . .41   │  29 ■ PNKP 105 B1...
 • Seite 33: Įžanga

  KARŠTŲ KLIJŲ PISTOLETAS PNKP 105 B1 Įžanga Sveikiname įsigijus naują įrankį . Jūs pasirinkote kokybišką gaminį . Naudojimo instrukcija yra šio gaminio dalis . Joje pateikta svarbių saugos, naudojimo ir utilizavimo nurodymų . Prieš pradėdami naudoti gaminį, susipažinkite su visais naudojimo ir saugos nurodymais .
 • Seite 34: Dalys

  Vardinė galia 5 W (įjungus 20 W) Darbinė temperatūra 105–140 °C Įkaitimo laikas apie 5 min . Apsaugos klasė II / (dviguba izoliacija) Klijų lazdelės Ø 7 mm, pvz ., PARKSIDE PNKPZ 3 B2   │  31 ■ PNKP 105 B1...
 • Seite 35: Bendrieji Saugos Nurodymai Dirbant

  . Kad išvengtumėte pavojaus, kai pažeistas įrankio ■ maitinimo laidas, jį turi pakeisti gamintojas ar jo klientų aptarnavimo tarnyba arba panašią kvalifi- kaciją turintis asmuo . ■ 32  │   PNKP 105 B1...
 • Seite 36: Papildomi Saugos Nurodymai Dirbant Su Karštų Klijų Pistoletais

  žmonių ar gyvūnų . Patekus ant odos, tą vietą nedelsdami keletą minučių palaikykite po šalto vandens srove . Nebandykite pašalinti klijų nuo odos . ■ Maitinimo laidą visada tieskite nuo įrankio galo tolyn .   │  33 ■ PNKP 105 B1...
 • Seite 37: Originalūs Priedai Ir Papildoma Įranga

  1 . Atlenkite stovelį 4 . Pastatykite įrankį . 2 . Klijų lazdelę 7 įkiškite į tiekimo kanalą 1 . 3 . Palaukite apie 5 minutes, kol įrankis įkais . Dabar įrankis paruoštas naudoti . ■ 34  │   PNKP 105 B1...
 • Seite 38: Techninė Priežiūra Ir Valymas

  Žemosios temperatūros klijų pistoletui techninės priežiūros nereikia . ■ Įrankis visada turi būti švarus ir sausas . ■ Į įrankio vidų neturi patekti skysčių . Korpusą valykite šluoste . Niekada nenaudokite benzino, tirpiklių ar plastikus veikiančių valiklių .   │  35 ■ PNKP 105 B1...
 • Seite 39: Utilizavimas

  . Pakuotės medžiagos ženklinamos šiais trumpiniais (a) ir skaičiais (b): 1–7: plastikai, 20–22: popierius ir kartonas, 80–98: sudėtinės medžiagos . Kaip išmesti nenaudojamą gaminį, sužinosite savo savivaldybės arba miesto administracijoje . ■ 36  │   PNKP 105 B1...
 • Seite 40: Kompernaß Handels Gmbh Garantija

  . Ta pati sąlyga taikoma ir pakeis- toms bei sutaisytoms dalims . Apie įsigyto gaminio pažeidimus ir trūkumus būtina pranešti vos išpakavus gaminį . Pasibaigus garantijos teikimo laikotarpiui už remonto darbus imamas mokestis .   │  37 ■ PNKP 105 B1...
 • Seite 41 įprastai sumažėjus akumuliatoriaus talpai, ■ jei gaminys naudojamas komerciniams tikslams, ■ jei klientas apgadina arba pakeičia gaminį, ■ jei nesilaikoma saugos ir techninės priežiūros nurodymų arba jei gaminys netinkamai valdomas, ■ stichinių nelaimių padarytai žalai . ■ 38  │   PNKP 105 B1...
 • Seite 42 žinynų, gaminių vaizdo įrašų ir įdiegimo programinės įrangos . Šis QR kodas Jus nukreips tiesiai į „Lidl“ klientų aptar- navimo puslapį (www .lidl-service .com), kuriame įvedę gaminio numerį (IAN) 346064_2004 galėsite atverti savo naudojimo instrukciją .   │  39 ■ PNKP 105 B1...
 • Seite 43: Priežiūra

  Elektroninio pašto adresas: kompernass@lidl .lt IAN 346064_2004 Importuotojas Atminkite, kad šis adresas nėra techninės priežiūros tarnybos adresas . Pirmiausia susisiekite su nurodyta klientų aptarnavimo tarnyba . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM VOKIETIJA www .kompernass .com ■ 40  │   PNKP 105 B1...
 • Seite 44: Atitikties Deklaracijos Originalo Vertimas

  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/EU dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo . Taikomi darnieji standartai EN 60335-2-45:2002/A2:2012 EN 60335-1:2012/A13:2017 EN 62233:2008 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012   │  41 ■ PNKP 105 B1...
 • Seite 45 Įrankio tipas Karštų klijų pistoletas PNKP 105 B1 Pagaminimo metai: 2020–09 Serijos numeris: IAN 346064_2004 Bochumas, 2020-08-14 Semi Uguzlu - Kokybės vadovas - Galimi techniniai pakeitimai tobulinant gaminį . ■ 42  │   PNKP 105 B1...
 • Seite 46 Importētājs: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 Oriģinālās atbilstības deklarācijas tulkojums . . . . . .55   │  43 ■ PNKP 105 B1...
 • Seite 47: Ievads

  KARSTĀS LĪMES PISTOLE PNKP 105 B1 Ievads Sveicam jūs ar jaunas ierīces iegādi! Veicot šo pirkumu, jūs savā īpašumā esat ieguvis augstvērtīgu izstrādājumu . Lietošanas pamācī- ba ir ierīces komplektācijas sastāvdaļa . Tā satur svarīgus norādīju- mus par drošību, ierīces lietošanu un likvidēšanu . Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet visus lietošanas un drošības norādījumus .
 • Seite 48: Aprīkojums

  230 V ∼, 50 Hz (maiņstrāva) Nominālā jauda: 5 W (ieslēgšanas brīdī 20 W) Darba temperatūra: 105–140 °C Uzkaršanas laiks: apm . 5 min . Aizsardzības klase: (dubultā izolācija) Līmes stienīšiem: Ø 7 mm, piem ., PARKSIDE PNKPZ 3 B2   │  45 ■ PNKP 105 B1...
 • Seite 49: Vispārīgi Drošības Norādījumi Ierīcēm

  . Ja tiek bojāts šīs ierīces tīkla pieslēguma vads, ■ ražotājam vai tā pilnvarotam klientu apkalpoša- nas centram, vai personai ar līdzīgu kvalifikāciju tas ir jānomaina, lai novērstu apdraudējumu rašanos . ■ 46  │   PNKP 105 B1...
 • Seite 50: Papildu Drošības Norādījumi Karstās Līmes Pistolei

  . Līmei nonākot saskarē ar ādu, skarto vietu uzreiz vairākas minūtes turiet zem aukstas ūdens strūklas . Nemēģiniet līmi noņemt no ādas . ■ Vienmēr turiet ierīci tā, lai tīkla kabelis atrastos aiz tās .   │  47 ■ PNKP 105 B1...
 • Seite 51: Oriģinālie Piederumi/Papildierīces

  1 . Atlieciet uz priekšu balstu 4 . Nostatiet ierīci . 2 . Iebīdiet padeves kanālā 1 līmes stienīti 7 . 3 . Ļaujiet ierīcei apm . 5 minūtes uzkarst . Ierīce ir sagatavota lietošanai . ■ 48  │   PNKP 105 B1...
 • Seite 52: Apkope Un Tīrīšana

  Karstās līmes pistolei nav nepieciešama apkope . ■ Ierīci vienmēr uzturiet tīru un sausu . ■ Ierīcē nedrīkst iekļūt šķidrums . Korpusa tīrīšanai izmantojiet lupatiņu . Nekad nelietojiet benzīnu, šķīdinātājus vai tīrīšanas līdzekļus, kas agresīvi iedarbojas uz plastmasu .   │  49 ■ PNKP 105 B1...
 • Seite 53: Likvidēšana

  (a) un cipariem (b), un tiem ir šāda nozīme: 1–7: plastmasas, 20–22: papīrs un kartons, 80–98: kompozīt- materiāli . Informāciju par nolietotā produkta utilizēšanas iespējām varat saņemt sava pagasta pārvaldē vai pilsētas pašval- dībā . ■ 50  │   PNKP 105 B1...
 • Seite 54: Uzņēmuma «Kompernaß Handels Gmbh

  . Tas attiecas arī uz nomainītām un salabotām detaļām . Ja bojājumi vai defekti ierīcē jau ir bijuši pirkuma brīdī, par tiem jāziņo uzreiz pēc produkta izpakošanas . Garantijas darbības laikam beidzoties, visi remonta darbi tiks veikti par maksu .   │  51 ■ PNKP 105 B1...
 • Seite 55 ■ bojājumiem vai izmaiņām, kurus produktā ir veicis klients; ■ situācijām, kad netiek ievēroti drošības un apkopes noteikumi un tiek pieļautas ar produkta lietošanu saistītas kļūdas; ■ bojājumiem, kurus izraisījuši nepārvarami apstākļi . ■ 52  │   PNKP 105 B1...
 • Seite 56 . Ar šo QR kodu jūs uzreiz varat atvērt veikala Lidl servisa lapu (www .lidl-service .com) un, ievadot preces numuru (IAN) 346064_2004, atvērt savu lietošanas pamācību .   │  53 ■ PNKP 105 B1...
 • Seite 57: Serviss

  E-pasts: kompernass@lidl .lv IAN 346064_2004 Importētājs: Lūdzu, ievērojiet, ka turpmāk norādītā adrese nav servisa adrese . Vispirms sazinieties ar paziņoto servisa centru . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM VĀCIJA www .kompernass .com ■ 54  │   PNKP 105 B1...
 • Seite 58: Oriģinālās Atbilstības Deklarācijas Tulkojums

  2011 . gada 8 . jūnija Direktīvas 2011/65/EU noteikumiem par noteiktu bīstamo vielu izmantošanas ierobežojumu elektriskajās un elektroniskajās ierīcēs . Pielietotie saskaņotie standarti EN 60335-2-45:2002/A2:2012 EN 60335-1:2012/A13:2017 EN 62233:2008 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012   │  55 ■ PNKP 105 B1...
 • Seite 59 Iekārtas nosaukums un modelis Karstās līmes pistole PNKP 105 B1 Ražošanas gads: 09–2020 Sērijas numurs: IAN 346064_2004 Bohumā, 14 .08 .2020 . Semi Uguzlu - kvalitātes daļas vadītājs - Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas turpmākas pilnveides nolūkos . ■ 56 ...
 • Seite 60 Original-Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . .69 DE │ AT │ CH   │  57 ■ PNKP 105 B1...
 • Seite 61: Einleitung

  HEISSKLEBEPISTOLE PNKP 105 B1 Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden . Die Bedienungs- anleitung ist Teil dieses Produkts . Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung . Machen Sie sich vor der Be- nutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut .
 • Seite 62: Ausstattung

  5 W (bei Inbetriebnahme 20 W) Betriebstemperatur 105–140 °C Aufheizzeit ca . 5 Min . Schutzklasse II / (Doppelisolierung) Für Klebestifte Ø 7 mm z . B . PARKSIDE PNKPZ 3 B2 DE │ AT │ CH   │  59 ■ PNKP 105 B1...
 • Seite 63: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elek Trische Geräte Für Den Hausgebrauch

  Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes ■ beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefähr- dungen zu vermeiden . ■ 60  │   DE │ AT │ CH PNKP 105 B1...
 • Seite 64: Ergänzende Sicherheitshinweise Für Heißklebepistole

  Minuten unter einen kalten Wasserstrahl halten . Versuchen Sie nicht den Klebstoff von der Haut zu entfernen . ■ Führen Sie das Netzkabel immer nach hinten vom Gerät weg . DE │ AT │ CH   │  61 ■ PNKP 105 B1...
 • Seite 65: Originalzubehör/-Zusatzgeräte

  2 . Schieben Sie einen Klebestift 7 in den Vorschubkanal 1 . 3 . Lassen Sie das Gerät ca . 5 Minuten aufheizen . Das Gerät ist nun betriebsbereit . ■ 62  │   DE │ AT │ CH PNKP 105 B1...
 • Seite 66: Wartung Und Reinigung

  Es dürfen keine Flüssigkeiten in das Innere des Gerätes gelangen . Verwenden Sie zum Reinigen des Gehäuses ein Tuch . Verwenden Sie niemals Benzin, Lösungsmittel oder Reiniger, die Kunststoff angreifen . DE │ AT │ CH   │  63 ■ PNKP 105 B1...
 • Seite 67: Entsorgung

  Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe . Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadt- verwaltung . ■ 64  │   DE │ AT │ CH PNKP 105 B1...
 • Seite 68: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile . Eventuell schon beim Kauf vor handene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden . Nach Ablauf der Garantiezeit an- fallende Reparaturen sind kostenpflichtig . DE │ AT │ CH   │  65 ■ PNKP 105 B1...
 • Seite 69 Abnutzung der Akkukapazität ■ gewerblichen Gebrauch des Produktes ■ Beschädigung oder Veränderung des Produktes durch den Kunden ■ Missachtung der Sicherheits- und Wartungs vorschriften, Bedienungsfehler ■ Schäden durch Elementarereignisse ■ 66  │   DE │ AT │ CH PNKP 105 B1...
 • Seite 70 . Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl- Service-Seite (www .lidl-service .com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 346064_2004 Ihre Bedienungsanleitung öffnen . DE │ AT │ CH   │  67 ■ PNKP 105 B1...
 • Seite 71: Service

  Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www .kompernass .com ■ 68  │   DE │ AT │ CH PNKP 105 B1...
 • Seite 72: Original-Konformitätserklärung

  Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten . Angewandte harmonisierte Normen EN 60335-2-45:2002/A2:2012 EN 60335-1:2012/A13:2017 EN 62233:2008 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 DE │ AT │ CH   │  69 ■ PNKP 105 B1...
 • Seite 73 Typbezeichnung der Maschine Heissklebepistole PNKP 105 B1 Herstellungsjahr: 09–2020 Seriennummer: IAN 346064_2004 Bochum, 14 .08 .2020 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten . ■ 70  │   DE │ AT │ CH PNKP 105 B1...
 • Seite 74 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Tietojen tila · Informationsstatus · Informacijos data Informācijas pēdējās pārskatīšanas datums · Stand der Informationen: 09 / 2020 · Ident.-No.: PNKP105B1-082020-1 IAN 346064_2004...

Diese Anleitung auch für:

Ian 346064 2004