Εγγυηση - Parkside MPKZ 2000 A1 Originalbetriebsanleitung

Multifunktions-kapp-, zug-, gehrungssäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
16. Εγγυηση
Αξιότιμη πελάτισα, αξιότιμε πελάτη,
Τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους ποιότητας. Εάν παρ΄ ό λα αυτά κάποτε δεν λειτουργήσουν άψογα, λυπούμαστε πολύ
και σας παρακαλούμε να αποτανθείτε προς το τμήμαμας Εξυπηρέτησης Πελατών, στη διεύθυνση που αναφέρετε σε αυτή την εγγύηση.
Ευχαρίστως σας βοηθούμε και τηλεφωνικώς στον αριθμό που αναφέρετε πιο κάτω. Για την κατίσχυση των αξιώσεων εγγύησης ισχύουν τα
εξής:
• Αυτοί οι όροι εγγύησης ρυθμίζουν πρόσθετες παροχές εγγύησης. Από την εγγύηση αυτή δεν θίγονται οι νόμιμες αξιώσεις σας για
εγγύηση. Η παροχή της εγγύησής μας είναι για σας δωρεάν
• Η εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά και μόνο βλάβες που οφείλονται σε ελαττώματα υλικών ή παραγωγής και περιορίζονται στην
αποκατάσταση αυτών των ελαττωμάτων ή την αντικατάσταση της συσκευής. Παρακαλούμε να προσέξετε πως οι συσκευές μας δεν
προορίζονται για τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία και την επαγγελματική χρήση. Για το λόγο αυτό δεν υφίσταται σύμβαση εγγύησης σε
περίπτωση χρήσης της συσκευής στη βιομηχανία, βιοτεχνία, για επαγγελματικό ή άλλο παρόμοιο σκοπό. Από την εγγύησή μας απο-
κλείονται πέραν τούτου αποζημιώσεις για βλάβες μεταφοράς, βλάβες οφειλόμενες σε μη τήρηση της Οδηγίας συναρμολόγησης, ή
σε εσφαλμένη εγκατάσταση, μη τήρηση της Οδηγίας χρήσης (π.χ. σύνδεση σε λάθος τάση δικτύου ή είδος ρεύματος), καταχρηστική
ή όχι ορθή χρήση (π.χ. υπερφόρτωση ή χρήση μη εγκεκριμένων ανταλλακτικών εργαλείων ή εξαρτημάτων), μη τήρηση των Υποδείξεων
συντήρησης και ασφαλείας, είσοδος ξένων αντικειμένων στη συσκευή (όπως π.χ. άμμος ή σκόνη), χρήση βίας ή εξωτερική επίδραση
(όπως π.χ. βλάβες από πτώση) καθώς και βλάβες που οφείλονται σε κοινή φθορά.
Η αξίωση εγγύησης εκπίπτει σε περίπτωση που έγιναν ήδη ξένες επεμβάσεις στη συσκευή.
• Η διάρκεια της εγγύησης ανέρχεται σε 3 έτη και αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής. Οι αξιώσεις εγγύησης πρέπει να
κατισχυθούν πριν την πάροδος της προθεσμάις της εγγύησης εντός δύο εβδομάδων από την διαπίστωση του ελαττώματος. Αποκλεί-
εται η κατίσχυση αξιώσεων εγγύησης μετά την πάροδο της προθεσμίας της εγγύησης.Με την αντικατάσταση της συσκευής, σύμφωνα
με το ΝΟΜΟ 2251/1994, ξεκινάει εκ νέου ο χρόνος εγγύησης.
• Για την προβολή της αξίωσής σας έναντι της εγγύησης, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στη διεύθυνση σέρβις που αναφέρεται παρα-
κάτω. Εφόσον η απαίτησή σας βρίσκεται εντός της περιόδου εγγύησης, θα θέσουμε στη διάθεσή σας ένα δελτίο επιστροφής, με το
οποίο μπορείτε να μας αποστείλετε χωρίς χρέωσή σας την ελαττωματική συσκευή. Παρακαλούμε επίσης να μας περιγράψετε την αιτία
για την διαμαρτυρία σας όσο πιο αναλυτικά γίνεται. Εάν το ελάττωμα της συσκευής σας καλύπτεται από την εγγύησή μας, είτε θα σας
επιστραφεί ταχύτατα η επισκευασμένη συσκευή σας, είτε θα λάβετε μία νέα συσκευή
Φυσικά επισκευάζουμε ευχαρίστως έναντι αμοιβής και ελαττώματα στη συσκευή σας που δεν καλύπτονται ή δεν καλύπτονται πλέον από την
εγγύηση. Για το σκοπό αυτό σας παρακαλούμε να αποστείλετε τη συσκευή σας στη διεύθυνση του τμήματος μας για Εξυπηρέτηση Πελατών
Ανοικτή γραμμή σέρβις (GR/CY):
+800 4003 4003
(0,00 €/Min.)
Διεύθυνση e-mail (GR):
service.GR@scheppach.com
Διεύθυνση e-mail (CY):
service.CY@scheppach.com
Διεύθυνση σέρβις (GR/CY):
GEORGE C SOLOMONIDES & SON LTD
PO.BOX 56236 / 169, LEONTIOS A'
GR - 3305 LIMASSOL/CYPRUS
Από τη διεύθυνση www.lidl-service.com μπορείτε να κατεβάσετε αυτό και πολλά άλλα εγχειρίδια, βίντεο
προϊόντων και λογισμικό εγκατάστασης.
Με τον κώδικα QR μεταβαίνετε απευθείας στη σελίδα εξυπηρέτησης του Lidl (www.lidl-service.com) και
μπορείτε να ανοίξετε τις οδηγίες χρήσης σας εισάγοντας τον κωδικό προϊόντος (IAN) 339390_1910.
GR(CY
69

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Mpkz 2000wIan 339390_1910

Inhaltsverzeichnis