Εξήγηση Των Συμβόλων Πάνω Στη Συσκευή - Parkside MPKZ 2000 A1 Originalbetriebsanleitung

Multifunktions-kapp-, zug-, gehrungssäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
1. Εξήγηση των συμβόλων πάνω στη συσκευή
56
GR/CY
Πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, διαβάστε και τηρείτε τις οδηγίες χειρισμού και τις
GR
CY
υποδείξεις ασφαλείας!
GR
CY
Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά!
GR
CY
Να φοράτε προστασία ακοής!
GR
CY
Σε περίπτωση εκπομπής σκόνης, να φοράτε προστασία αναπνοής!
Ειδοποίηση! Κίνδυνος τραυματισμού! Μην τοποθετείτε τα χέρια σας στην περιοχή
GR
CY
της κινούμενης λάμας πριονιού!
GR
CY
Ειδοποίηση! Ακτινοβολία λέιζερ
GR
CY
Κλάση προστασίας II (Διπλή μόνωση)
GR
CY
Λαμβάνετε υπόψη σας τις υποδείξεις προειδοποίησης και τις υποδείξεις ασφαλείας!
GR
CY
Λέιζερ
GR
CY
LED

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Mpkz 2000wIan 339390_1910

Inhaltsverzeichnis