Herunterladen Diese Seite drucken

Čistění A Ošetřování - Parkside PMH 1 A1 Montage-Und Sicherheitshinweise

Mobiles hochbeet
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Zajistěte, aby stál výrobek na pevném a rov-
ném podkladu. Jinak mohou být následkem
úrazy anebo hmotné škody.
Výrobek chraňte před silným větrem a bouří.
Výrobek postavte na místo chráněné před větrem.
Výrobek zatěžujte rovnoměrně, aby se nemohl
převrátit.
OPATRNĚ! Zajistěte brzdu na kolech
jakmile výrobek umístíte na požadované místo.
Uvolněte brzdy na kolech
bek začnete přemisťovat (viz obr. F).
Výrobek zatěžujte hmotností maxi-
málně 10 kg v každé úrovni nebo
10 kg
celkem 20 kg. Jinak mohou být
následkem úrazy anebo hmotné škody.
Montáž
Doporučujeme, aby montáž výrobku provedly
dvě osoby tak, aby nemohlo dojít k úrazům
nebo vzniku hmotných škod.
Sešroubujte zadní čelo
použitím šroubů
11
Namontujte přední čelo
šroubů
tak, jak je vidět na obrázku B.
11
Otočte výrobek dnem vzhůru a namontujte
kola
pomocí šroubů
7 8
na obrázku C. Kola s brzdou
přední straně, kola bez brzdy
Otočte opět výrobek do správné polohy (viz
obr. D). Rozdělte úzké lamely
lamely
podle potřeby do tří úrovní výrobku,
4
např. podle obrázku D, na kterém je vždy jedna
široká a jedna úzká lamela
úrovni a dvě široké lamely
POZOR! Použijte úzkou lamelu
se širokou lamelou
nosnosti max. 10 kg.
Když umístíte lamely
můžete zde také vložit vnitřní obložení
obr. E).
18 CZ
8
dříve, než výro-
8
a bočnice
1
5 6
tak, jak je patrno z obrázku A.
upevněním pomocí
2
tak, jak je vidět
10
musejí být na
8
na zadní straně.
7
a čtyři široké
3
na horní
4 3
na úrovni dole.
4
vždy spolu
3
tak, aby bylo dosaženo
4
na horní úrovni,
3 4
9
Čistění a ošetřování
Zvýšený truhlík
Nechejte všechny součásti zcela vyschnout
dříve než výrobek zabalíte a uložíte. Zabráníte
tím tvoření plísně, zápachu a zbarvení.
Na čistění a ošetřování používejte suchý hadr,
,
který nepouští vlákna.
Vnitřní obložení
Na čistění a ošetřování používejte suchý hadr,
který nepouští vlákna.
Zlikvidování
Obal se skládá z ekologických materiálů, které
můžete zlikvidovat prostřednictvím místních sběren
recyklovatelných materiálů.
O možnostech likvidace vysloužilých zařízení se
informujte u správy vaší obce nebo města.
Servis
Servis Česká republika
Tel.:
800 143 873
E-Mail: owim@lidl.cz
(viz
9

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PMH 1 A1