Herunterladen Diese Seite drucken

IKEA UTRUSTA Installationsanleitung Seite 6

Vorschau ausblenden

Werbung

SVENSKA
VARNING!
Ljuskällan till denna produkt är lysdioder
(LED) som ej är utbytbara.
Produkten får inte tas isär, eftersom lys-
dioderna kan förorsaka ögonskador.
Får inte sänkas ner i vatten.
Rengöring
Använd en fuktig trasa, undvik användning
av starkt rengöringsmedel.
SVENSKA
VIKTIGT!
Stäng alltid av strömmen innan installa-
tion påbörjas. I vissa länder får elektrisk
installation endast utföras av auktoriserad
elektriker. Kontakta din lokala myndighet
för råd.
SVENSKA
Max. 10 stycken UTRUSTA bänkbelysning i
ett system.
SVENSKA
Endast för inomhusbruk.
SVENSKA
TRÅDLÖS MOTTAGARE KATEGORI:
KLASS 1
6
ČESKY
UPOZORNĚNÍ!
Zdrojem světla jsou u tohoto výrobku
nevyměnitelné LED diody.
Nerozebírejte tento výrobek, protože svě-
telné diody mohou způsobit poškození očí.
Neponořujte do vody.
Čištění
Použijte vlhký hadřík - nikdy nepoužívejte
silný čistící prostředek.
ČESKY
DŮLEŽITÉ
Před instalací vždy odpojte ze sítě. V
některých zemích může instalaci provést
pouze kvalifikovaný elektrikář. Kontaktujte
o radu nejbližšího elektrikáře.
ČESKY
Max. 10 dílů osvětlení pracovní plochy
UTRUSTA v jednom systému.
ČESKY
Pouze pro vnitřní použití.
ČESKY
KATEGORIE BEZDRÁTOVÉHO PŘIJÍMAČE:
TŘÍDA 1
AA-862607-4

Werbung

loading

  Andere Handbücher für IKEA UTRUSTA