Herunterladen Diese Seite drucken

Husqvarna BLi100C Bedienungsanweisung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
EN
Operator's manual
BG
Ръководство за експлоатация
CS
Návod k použití
DA
Brugsanvisning
DE
Bedienungsanweisung
EL
Οδηγίες χρήσης
ES
Manual de usuario
ET
Kasutusjuhend
FI
Käyttöohje
FR
Manuel d'utilisation
HR
Priručnik za korištenje
HU
Használati utasítás
IT
Manuale dell'operatore
JA
取扱説明書
KO
사용자 설명서
LT
Operatoriaus vadovas
LV
Lietošanas pamācība
NL
Gebruiksaanwijzing
NO
Bruksanvisning
PL
Instrukcja obsługi
PT
Manual do utilizador
RO
Instrucţiuni de utilizare
RU
Руководство по эксплуатации
SK
Návod na obsluhu
SL
Navodila za uporabo
SV
Bruksanvisning
TR
Kullanım kılavuzu
UK
Посібник користувача
ZH
操作手册
BLi100C, BLi200C, BLi300C
2-8
9-16
17-23
24-30
31-37
38-45
46-52
53-59
60-66
67-73
74-80
81-87
88-94
95-101
102-107
108-114
115-121
122-128
129-135
136-143
144-150
151-157
158-165
166-172
173-179
180-186
187-193
194-201
202-207

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Fehlerbehebung

loading

  Andere Handbücher für Husqvarna BLi100C

  Verwandte Anleitungen für Husqvarna BLi100C

  Inhaltszusammenfassung für Husqvarna BLi100C

 • Seite 1 BLi100C, BLi200C, BLi300C Operator's manual Ръководство за експлоатация 9-16 Návod k použití 17-23 Brugsanvisning 24-30 Bedienungsanweisung 31-37 Οδηγίες χρήσης 38-45 Manual de usuario 46-52 Kasutusjuhend 53-59 Käyttöohje 60-66 Manuel d'utilisation 67-73 Priručnik za korištenje 74-80 Használati utasítás 81-87 Manuale dell'operatore 88-94 取扱説明書...
 • Seite 2: Inhaltsverzeichnis

  Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Husqvarna AB (publ) is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. 545 - 005 - 12.09.2018...
 • Seite 3: Safety

  Lock and unlock function to prevent unauthorized use. Husqvarna Connect App installed. Husqvarna Connect is a • Enhanced product information display. free App for your mobile device that allows you to utilize the full potential of your Husqvarna battery and product. 545 - 005 - 12.09.2018...
 • Seite 4 Connect App. The battery and the product will collect data 2. Open the Husqvarna Connect App. if the battery is not connected to the Husqvarna Connect 3. Push the battery indicator button (9) to connect the App. The stored data will be available when the battery is battery to the Husqvarna Connect App.
 • Seite 5: Maintenance

  A connection to a de- does not connect automatically, refer to The battery disconnects from the device with ® Bluetooth connect the battery to the Husqvarna Connect vice with ® Bluetooth wireless technology, if the battery is wireless technology is App on page 4 to connect manually.
 • Seite 6: Transportation, Storage And Disposal

  Put the battery charger in storage in a space that is closed and dry. • Keep the battery away from the battery charger during storage. Do not let children and other not approved Technical data Technical data BLi100C BLi200C BLi300C Types of battery Lithium-Ion Lithium-Ion Lithium-Ion...
 • Seite 7: Federal Communication Commission Interference Statement

  Radio frequency data BLi100C BLi200C BLi300C Frequency range, MHz 2402-2480 2402-2480 2402-2480 Output power, dBm Approved battery chargers for the product Battery charger QC330 QC500 Mains voltage, V 100-240 100-240 Frequency, Hz 50-60 50-60 Power, W Federal Communication Commission Interference Statement...
 • Seite 8: Ec Declaration Of Conformity

  EC Declaration of Conformity EC Declaration of conformity We, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, tel: +46-36-146500, declares under sole responsibility that the battery product; Description Battery Brand Husqvarna Type / Model BLi100C, BLi200C, BLi300C Complies fully with the following EU directives and...
 • Seite 9: Въведение

  Содержание Въведение............9 Транспортиране, съхранение и изхвърляне............ 13 Безопасност...........10 Технически данни......... 14 Операция............11 Декларация за смущения на Федералната комисия по Поддръжка............. 13 комуникациите..........15 Отстраняване на проблеми......13 Декларация за съответствие на ЕО..15 Въведение Общ преглед на продукта 1. Акумулатор съдържанието...
 • Seite 10: Безопасност

  Световната търговска марка и лого на са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc и всяко използване на тези марки от Husqvarna AB (publ) е лицензирано. Останалите търговски марки и търговски наименования са на съответните им собственици. 545 - 005 - 12.09.2018...
 • Seite 11: Операция

  • Удобно управление и помощ за частите на Connect. продукта и нуждите от сервизно обслужване. 3. Следвайте инструкциите в приложението Батерия, свързана с приложението Husqvarna Husqvarna Connect, за да свържете и регистрирате Connect батерията. ® Bluetooth Батерия с безжична технология...
 • Seite 12 • Светодиодният индикатор (8) показва състоянието на зареждане. • Светодиодът за връзка (7) показва състоянието на ® Bluetooth свързване на безжичната технология или възникването на грешка. • Светодиодът за заключване (6) показва, че батерията е заключена. Светодиодни светлини на батерията Светодиоден...
 • Seite 13: Транспортиране, Съхранение И Изхвърляне

  автоматично, направете справка с свържете батерията към приложението Не е открита връзка с Ако батерията излезе извън обхват, тя губи Husqvarna Connect на страница 11 и устройство с връзка с устройството с безжична безжична технология свържете ръчно. Ако не е възможно да...
 • Seite 14: Технически Данни

  • Почистете продукта и извършете пълно обслужване, преди да го съхранявате продължително време. • Закрепете продукта безопасно при транспортиране. Технически данни Технически характеристики BLi100C BLi200C BLi300C Видове батерии Литиево-йонна Литиево-йонна Литиево-йонна Номинално напрежение, V Номинален капацитет, Ah Номинална мощност, Wh Тегло, kg/lb...
 • Seite 15: Декларация За Смущения На

  Декларация за съответствие на ЕО Декларация за съответствие на ЕО Тип/Модел BLi100C, BLi200C, BLi300C Ние, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Швеция, тел.: +46-36-146500, декларираме на своя собствена Отговаря напълно на следните директиви и отговорност, че батерията: регламенти на ЕС: Описание...
 • Seite 16 2011/65/ЕС Директива за ограничение на опасните вещества 2014/53/ЕС Директива за радиосъоръженията Хармонизираните стандарти и/или техническите спецификации са приложени, както следва: • ETSI EN 300 328 v.2.1.1 • EN 62311:2008 • EN 62368-1:2014+AC:2015 • Draft ETSI EN 301 489-1 v.2.2.0 • Draft ETSI EN 301 489-17 v.3.1.0 •...
 • Seite 17: Úvod

  Je mimořádně ® Bluetooth Slovo a loga jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. Použití těchto známek společností Husqvarna AB (publ.) podléhá licenci. Další ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům. 545 - 005 - 12.09.2018...
 • Seite 18: Bezpečnost

  šroubů nebo jiných malých od Husqvarna. Baterie jsou softwarově zašifrovány. kovových předmětů, které by mohly spojit kontakty Dobíjecí baterie BLi100C, BLi200C, BLi300C (1) se baterie. Při zkratování kontaktů baterie může dojít používá výhradně jako zdroj energie pro odpovídající...
 • Seite 19 Další informace o Husqvarna Connect získáte na www.husqvarna.com nebo od svého prodejce. Jak začít s Husqvarna Connect 1. Stáhněte si aplikaci Husqvarna Connect na App Store nebo na Google Play • LED indikátor (8) ukazuje stav dobíjení.
 • Seite 20: Údržba

  Connect na strani 19 ohledně ručního technologií , pokud se přemístí Bluetooth ® logií nena- mimo dosah. připojení. V případě, že nelze provést ruční lezeno. připojení, restartujte zařízení pomocí instalo- vané aplikace Husqvarna Connect. Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého prodejce. 545 - 005 - 12.09.2018...
 • Seite 21: Přeprava, Skladování A Likvidace

  • Uložte baterii a nabíječku baterií do uzavřené a suché místnosti. • Skladujte baterii mimo nabíječku baterií. Nedovolte, aby se děti nebo neoprávněné osoby dotýkaly Technické údaje Technické údaje BLi100C BLi200C BLi300C Typy baterie Lithium-iontová Lithium-iontová Lithium-iontová Jmenovité napětí, V Jmenovitá...
 • Seite 22: Prohlášení Federální Komunikační Komise O Rádiovém Rušení Frekvencí

  BLi100C BLi200C BLi300C Okolní teplota při provozu -10 až 40 °C (41 až 114 °F). Radiofrekvenční údaje BLi100C BLi200C BLi300C Frekvenční rozsah, MHz 2402–2480 2402–2480 2402–2480 Výstupní výkon, dBm Nabíječky baterií schválené pro výrobek Nabíječka baterií QC330 QC500 Síťové napětí, V 100–240...
 • Seite 23: Es Prohlášení O Shodě

  ES Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě ES My, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Švédsko, tel.: +46-36-146500, zcela zodpovědně prohlašujeme, že příslušný výrobek: Popis Baterie Značka Husqvarna Typ/Model BLi100C, BLi200C, BLi300C je zcela ve shodě s následujícími směrnicemi a předpisy Směrnice/předpis...
 • Seite 24: Indledning

  Det er meget vigtigt, at du ® Bluetooth -navnet og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc, og al Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc.'s brug deraf sker på licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
 • Seite 25: Sikkerhed

  Husqvarna Connect Appen vil give yderligere funktioner til tilsluttes til mobile enheder, der har Husqvarna Connect dit Husqvarna batteri og produkt, for eksempel: appen installeret. Husqvarna Connect er en gratis app til 545 - 005 - 12.09.2018...
 • Seite 26 • Funktion til låsning og oplåsning for at forhindre 2. Registrer en konto i Husqvarna Connect appen. uautoriseret brug. 3. Følg instruktionerne i Husqvarna Connect appen for at • Bedre visning af oplysninger produktet. tilslutte og registrere batteriet. • Praktisk styring af og hjælp til produktdele og 4.
 • Seite 27: Vedligeholdelse

  Flyt batteriet eller enheden ind i område for at tilslutte batteriet automatisk. Hvis batteriet ikke Sådan tilsluttes tilsluttes automatisk, skal du se En tilslutning til en batteriet til Husqvarna Connect appen på side Batteriets afbryder tilslutningen til enheden ® Bluetooth enhed med ®...
 • Seite 28: Transport, Opbevaring Og Bortskaffelse

  • Opbevar batteriopladeren i et rum, der er lukket og tørt. • Hold batteriet væk fra batteriopladeren under opbevaring. Lad ikke børn og andre ikke-autoriserede Tekniske data Tekniske data BLi100C BLi200C BLi300C Batterityper Litium-ion Litium-ion Litium-ion Nominel spænding, V Nominel kapacitet, Ah Nominel energi, Wh Vægt, kg/lb...
 • Seite 29: Federal Communication Commission Interference Statement

  BLi100C BLi200C BLi300C Omgivende temperatur under drift -10 °C (14°F) og 40 °C (114°F). Radiofrekvensdata BLi100C BLi200C BLi300C Frekvensområde, MHz 2402-2480 2402-2480 2402-2480 Udgangseffekt, dBm Godkendte batteriopladere til produktet Batterioplader QC330 QC500 Netspænding, V 100-240 100-240 Frekvens, Hz 50-60 50-60...
 • Seite 30: Eu-Overensstemmelseserklæring

  EU-overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Vi, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.: +46-36-146500 erklærer under eneansvar, at batteriproduktet; Beskrivelse Batteri Varemærke Husqvarna Type / model BLi100C, BLi200C, BLi300C Overholder følgende EU-direktiver og forordninger: Direktiv/bestemmelser Titel 2011/65/EU RoHS-direktivet 2014/53/EU Direktivet vedrørende radio- udstyr De harmoniserede standarder og/eller tekniske specifikationer anvendes på...
 • Seite 31: Einleitung

  Verletzungen verursachen. ® Bluetooth Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc, und die Verwendung dieser Marken durch Husqvarna AB (publ) erfolgt unter Lizenz. Andere Handelsmarken oder Handelsnamen gehören dem jeweiligen Eigentümer. 545 - 005 - 12.09.2018...
 • Seite 32: Sicherheit

  Ladezustand, wenn er nicht verwendet wird. Für Husqvarna-Produkte dürfen nur Originalakkus von • Entfernen Sie den Akku vom Gerät, wenn dieses nicht Husqvarna verwendet werden. Diese dürfen nur in einem verwendet wird. Original-QC330 oder QC500-Ladegerät von Husqvarna • Halten Sie nicht verwendete Akkus von aufgeladen werden.
 • Seite 33: Betrieb

  Betrieb Husqvarna Connect 2. Erstellen Sie ein Konto bei der Husqvarna Connect- App. ® Bluetooth Dieser Akku verfügt über -Drahtlostechnologie 3. Befolgen Sie die Anweisungen in der Husqvarna und kann Verbindungen zu Mobilgeräten herstellen, auf Connect-App und registrieren Sie den Akku.
 • Seite 34: Wartung

  Akku-LED-Anzeigen LED-Anzeige (8) Ladestatus Alle LEDs leuchten. Der Akku ist zu 75-100 % geladen. 3 LEDs leuchten. Der Akku ist zu 50-75 % geladen. 2 LEDs leuchten. Der Akku ist zu 25-50 % geladen. 1 LED leuchtet. Der Akku ist zu 5-25 % geladen. 1 LED blinkt.
 • Seite 35: Fehlersuche

  Verbindung in Reichweite. Falls der Akku die Verbindung nicht automatisch herstellt, befol- So verbinden gen Sie die Anweisungen unter Keine Verbindung zu Sie den Akku mit der Husqvarna Connect-App Der Akku trennt die Verbindung zum Gerät mit Blue- einem Gerät mit ®...
 • Seite 36: Technische Daten

  Durch Symbole auf dem Produkt oder seiner Verpackung wird angezeigt, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Es ist einer entsprechenden Recycling-Einrichtung zuzuführen, damit elektrische und elektronische Komponenten wiedergewonnen werden können. Technische Daten Technische Daten BLi100C BLi200C BLi300C Akkutypen Lithium-Ionen Lithium-Ionen Lithium-Ionen Akkuspannung, V Nennkapazität, Ah...
 • Seite 37: Eg-Konformitätserklärung

  • EN 55032:2015 • EN 55024:2010+A1:2015 Wir, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Schweden, Tel.: +46-36-146500, erklären hiermit die alleinige Haftung Der Akku entspricht dem UN-Handbuch für Prüfungen und Kriterien ST/SG/AC/Revision 5, Kriterien Teil III, Abschnitt dafür, dass das akkubetriebene Gerät;...
 • Seite 38: Εισαγωγή........................................................ 38 Μεταφορά, Αποθήκευση Και Απόρριψη

  Η λέξη και τα σχετικά λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα που αποτελούν ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. Η χρήση αυτών των σημάτων από την Husqvarna AB (publ) γίνεται κατόπιν αδείας. Οποιαδήποτε άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
 • Seite 39: Ασφάλεια......................................................... 39 Τεχνικά Στοιχεία

  Μην αφήνετε τη μπαταρία σε παρατεταμένη φόρτιση, Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες μπαταρίες όταν δεν χρησιμοποιείται. Husqvarna για προϊόντα Husqvarna και να τις φορτίζετε • Αφαιρέστε την μπαταρία από τον εξοπλισμό, όταν δεν μόνο με το γνήσιο φορτιστή μπαταριών QC330 ή QC500 χρησιμοποιείται.
 • Seite 40: Λειτουργία

  Αυτή η μπαταρία διαθέτει ασύρματη τεχνολογία και μπορεί να συνδέεται σε φορητές συσκευές στις οποίες είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή Husqvarna Connect. Η Husqvarna Connect είναι μια δωρεάν εφαρμογή για τη φορητή συσκευή σας, η οποία σας επιτρέπει να αξιοποιήσετε πλήρως τις δυνατότητες της μπαταρίας και...
 • Seite 41: Συντήρηση.......................................................41 Επικοινωνιών

  • Η λυχνία LED σύνδεσης (7) υποδεικνύει την • Η λυχνία LED κλειδώματος (6) υποδεικνύει αν η κατάσταση σύνδεσης της ασύρματης τεχνολογίας μπαταρία είναι κλειδωμένη. ® Bluetooth ή αν έχει παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα. Λυχνίες LED της μπαταρίας Ενδεικτική λυχνία LED (8) Κατάσταση...
 • Seite 42: Αντιμετώπιση Προβλημάτων

  εμβέλειας για να γίνει αυτόματα σύνδεση με την μπαταρία. Εάν η μπαταρία δεν συνδεθεί Σύνδεση της αυτόματα, ανατρέξτε στην ενότητα Δεν βρέθηκε σύνδεση μπαταρίας με την εφαρμογή Husqvarna Con- Η μπαταρία αποσυνδέεται από τη συσκευή με με συσκευή με ® Bluetooth nect στη...
 • Seite 43 Κατά τη μεταφορά, πρέπει να στερεώνετε καλά το προϊόν. Απόρριψη Τα σύμβολα που υπάρχουν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, υποδεικνύουν ότι δεν πρέπει να Τεχνικά στοιχεία Τεχνικά στοιχεία BLi100C BLi200C BLi300C Τύποι μπαταρίας Ιόντων λιθίου Ιόντων λιθίου Ιόντων λιθίου...
 • Seite 44: Δήλωση Περί Παρεμβολών Της Ομοσπονδιακής Επιτροπής

  αντιπρόσωπο της Husqvarna ή έναν έμπειρο τεχνικό ηλεκτρονικών συσκευών. Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ Οδηγία/Κανονισμός Τίτλος Η Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Σουηδία, τηλ.: 2011/65/ΕΕ Οδηγία RoHS +46-36-146500, δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι η μπαταρία: 2014/53 /ΕΕ Οδηγία περί...
 • Seite 45 • Σχέδιο ETSI EN 301 489-17 v.3.1.0 • EN 55032:2015 • EN 55024:2010+A1:2015 Η μπαταρία συμμορφώνεται με το Εγχειρίδιο Δοκιμών του ΟΗΕ ST/SG/AC/Rev.5, Κριτήρια μέρος III, εδάφιο 38.3. Huskvarna, 2018-02-01 Lars Roos, Γενικός Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης 545 - 005 - 12.09.2018...
 • Seite 46: Introducción

  Los logotipos y las denominaciones son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y su uso por parte de Husqvarna AB (publ) está sujeto a una licencia. Cualquier otra marca comercial o denominación comercial será propiedad de sus respectivos titulares.
 • Seite 47: Seguridad

  Un cortocircuito en software. los terminales de la batería puede causar quemaduras La batería recargable (1) BLi100C, BLi200C, BLi300C solo o un incendio. puede utilizarse como fuente de alimentación de los productos sin cables Husqvarna para los que ha sido diseñada.
 • Seite 48: Funcionamiento

  Husqvarna Connect La aplicación Husqvarna Connect proporciona funciones 1. Asegúrese de que la batería está cargada. adicionales a la batería y el producto Husqvarna, como por ejemplo: 2. Abra la aplicación Husqvarna Connect. 3. Pulse el botón indicador de batería (9) para conectar •...
 • Seite 49: Mantenimiento

  Luces LED de la batería Indicador LED (8) Estado de la carga Todos los LED están encendidos. La batería tiene una carga del 75 %-100 %. 3 LED encendidos. La batería tiene una carga del 50 %-75 %. 2 LED encendidos. La batería tiene una carga del 25 %-50 %.
 • Seite 50: Resolución De Problemas

  Para conectar la batería a la aplica- consulte exión con ningún dis- La batería se desconecta porque está fuera del ción Husqvarna Connect en la página 48 para positivo con tecnología radio de cobertura del dispositivo con tecnolo- conectarla manualmente. Si tampoco es posi- ®...
 • Seite 51: Datos Técnicos

  Si se asegura de que se trata este producto correctamente, puede ayudar a contrarrestar el posible impacto negativo para el medio ambiente y las personas Datos técnicos Datos técnicos BLi100C BLi200C BLi300C Iones de litio Iones de litio Iones de litio Tipos de batería...
 • Seite 52: Declaración Ce De Conformidad

  Declaración de conformidad CE • EN 55024:2010+A1:2015 La batería está en conformidad con el Manual de Pruebas Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suecia, telf.: y Criterios de la ONU ST/SG/AC/Revisión 5, Parte III, +46-36-146500, declara bajo su exclusiva responsabilidad subsección 38.3.
 • Seite 53: Sissejuhatus

  ® Bluetooth -i sõnamärk ja logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc registreeritud kaubamärgid ja ettevõte Husqvarna AB kasutab neid litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubamärginimed kuuluvad nende vastavatele omanikele. 545 - 005 - 12.09.2018...
 • Seite 54: Ohutus

  • Aku demonteerimine, avamine või purustamine on keelatud. Töö Husqvarna Connect Rakenduse Husqvarna Connect abil saate kasutada oma Husqvarna aku ja seadme lisafunktsioone, mille hulgas on ® Bluetooth Aku kasutab -i traadita side tehnikat ja suudab järgmised funktsioonid. luua ühenduse mobiilsideseadmetega, millesse on •...
 • Seite 55 Aku kogub andmeid aku ja toote kohta ning jagab neid rakendusega 1. Veenduge, et aku on laetud. Husqvarna Connect. Aku ja toode koguvad andmeid ka 2. Avage rakendus Husqvarna Connect. siis, kui aku pole rakendusega Husqvarna Connect 3.
 • Seite 56: Hooldamine

  Connect lk 55 . Kui käsitsi ühendamine pole või- kasutava seadmega ei viiakse tööulatusest välja. ole. malik, taaskäivitage seade, millesse on installi- tud rakendus Husqvarna Connect. Kui pro- bleem ei lahene, pöörduge edasimüüja poole. 545 - 005 - 12.09.2018...
 • Seite 57: Transportimine, Hoiulepanek Ja Utiliseerimine

  • Enne aku pikemaajalist hoiustamist laadige see 30– 50% ulatuses täis. • Hoidke akulaadijat ruumis, mis on suletud ja kuiv. Tehnilised andmed Tehnilised andmed BLi100C BLi200C BLi300C Akude tüübid Liitiumioon Liitiumioon Liitiumioon Nimipinge, V Nimimahtuvus, Ah...
 • Seite 58: Usa Föderaalse Sidekomisjoni (Fcc) Häireavaldus

  ETTEVAATUST: Ilma vastutava osapoole heakskiiduta tehtud muudatused/ümberehitused võivad tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada. EÜ vastavusdeklaratsioon EÜ vastavusdeklaratsioon Kaubamärk Husqvarna Meie, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Rootsi, tel: Tüüp/ mudel BLi100C, BLi200C, +46-36-146500, deklareerime enda ainuvastutusel, et BLi300C akutoode Kirjeldus 545 - 005 - 12.09.2018...
 • Seite 59 vastab täielikult järgmistele EL-i direktiividele ja eeskirjadele: Direktiiv/eeskiri Pealkiri 2011/65/EÜ RoHS-direktiiv 2014/53/EÜ Raadioseadmete direkiiv Kohalduvad järgmised ühtlustatud standardid ja/või tehnilised spetsifikatsioonid. • ETSI EN 300 328 v.2.1.1 • EN 62311:2008 • EN 62368-1:2014+AC:2015 • Eelnõu ETSI EN 301 489-1 v.2.2.0 •...
 • Seite 60: Johdanto

  Tuote on vietävä ® Bluetooth -sanamerkki ja logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. Husqvarna AB (publ) käyttää kyseisiä merkkejä luvanvaraisesti. Muut tavaramerkit ja kauppanimet kuuluvat omistajilleen. 545 - 005 - 12.09.2018...
 • Seite 61: Turvallisuus

  Kun akkua ei käytetä, pidä se etäällä metalliesineistä, Husqvarnatuotteissa saa käyttää ainoastaan alkuperäisiä kuten paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, Husqvarna-akkuja ja niitä saa ladata ainoastaan ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka alkuperäisellä QC330- tai QC500-akkulaturilla, jonka on saattavat aiheuttaa kosketuksen napojen välillä.
 • Seite 62 Husqvarna Connect -sovellukseen antaa tietoja akusta ja akkua käyttävästä koneesta. Akku kerää Akun yhdistäminen Husqvarna Connect - ja jakaa tietoja akusta ja koneesta Husqvarna Connect - sovellukseen sovellukseen. Akku ja kone keräävät tietoja, jos akku ei ole 1. Varmista, että akku on ladattu.
 • Seite 63: Huolto

  ® Bluetooth Connect -sovellukseen sivulla 62 . Jos yhteyttä -tekniikka, kantaman ulkopuolella. ei löydy. ei voi muodostaa manuaalisesti, käynnistä kone uudelleen Husqvarna Connect -sovelluk- sella. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä jälleen- myyjään. Akkulaturi Tila Mahdolliset viat Mahdolliset toimenpiteet Varoitusmerkkivalo (5) Pysyvä...
 • Seite 64: Kuljettaminen, Säilyttäminen Ja Hävittäminen

  5...45 °C (41...113 °F) ja jossa se ei ole suorassa auringonvalossa. • Lataa akku ennen pitkäaikaista säilytystä niin, että sen varaustaso on 30–50 %. • Säilytä akkua kuivassa ja suljetussa tilassa. Tekniset tiedot Tekniset tiedot BLi100C BLi200C BLi300C Akkutyypit Litiumioni Litiumioni Litiumioni Nimellisjännite, V Nimelliskapasiteetti, Ah...
 • Seite 65: Federal Communication Commissionin (Fcc) Häiriöitä Koskeva Lausunto

  EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Tyyppi/malli BLi100C, BLi200C, BLi300C Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Ruotsi, puh: +46-36-146500, vakuuttaa täten, että oheinen tuote Vastaa täysin seuraavien EU:n direktiivien ja asetusten vaatimuksia: Kuvaus Akku Tuotemerkki Husqvarna...
 • Seite 66 2011/65/EU RoHS-direktiivi 2014/53/EU Radiolaitedirektiivi ja että asiassa sovelletaan seuraavia yhtenäistettyjä standardeja ja/tai teknisiä tietoja: • ETSI EN 300 328 v.2.1.1 • EN 62311:2008 • EN 62368-1:2014+AC:2015 • Luonnos ETSI EN 301 489-1 v.2.2.0 • Luonnos ETSI EN 301 489-17 v.3.1.0 •...
 • Seite 67: Introduction

  La marque et les logos sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc, et toute utilisation de ces marques par Husqvarna AB (publ) est régie par une licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
 • Seite 68: Sécurité

  Utilisez exclusivement des batteries originales Husqvarna distance d'objets métalliques, tels que des trombones, pour alimenter des produits Husqvarna et ne les rechargez pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits qu'avec un chargeur de batterie original QC330 ou QC500 objets en métal risquant de relier une borne à...
 • Seite 69: Utilisation

  Utilisation Husqvarna Connect 2. Créez un compte sur l'application Husqvarna Connect. 3. Suivez les instructions de l'application Husqvarna ® Bluetooth Le produit est doté de la technologie sans fil et Connect pour vous connecter et enregistrer la batterie. est capable de se connecter à des appareils mobiles avec l'application Husqvarna Connect installée.
 • Seite 70: Maintenance

  LED de batterie Indicateur LED (8) État de charge Toutes les LED sont allumées. La batterie est chargée à 75 %-100 %. 3 LED sont allumées. La batterie est chargée à 50 %-75 %. 2 LED sont allumées. La batterie est chargée à 25 %-50 %. 1 LED est allumée.
 • Seite 71: Dépannage

  Pour connecter la batterie à La connexion à un ap- reportez-vous à Si la batterie est hors de portée, elle se décon- l'application Husqvarna Connect à la page 69 pareil avec technologie necte de l'appareil avec technologie sans fil ®...
 • Seite 72: Caractéristiques Techniques

  électriques et électroniques. En prenant soin correctement de ce produit, vous contribuez à compenser l'éventuel effet négatif sur l'environnement et les personnes, qui autrement pourrait Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques BLi100C BLi200C BLi300C Lithium-Ion Lithium-Ion Lithium-Ion Types de batterie Tension nominale, V Capacité...
 • Seite 73: Déclaration De Conformité Ce

  Déclaration de conformité CE Déclaration de conformité CE • EN 62311:2008 • EN 62368-1:2014+AC:2015 Nous, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suède, tél. : • Projet ETSI EN 301 489-1 v.2.2.0 +46-36-146500, déclarons sous notre entière • Projet ETSI EN 301 489-17 v.3.1.0 responsabilité...
 • Seite 74: Uvod

  ® Bluetooth Natpis i logotip registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc i tvrtka Husqvarna AB (publ) za svaku upotrebu tih znakova posjeduje licenciju. Drugi zaštitni znakovi i trgovinski nazivi pripadaju odgovarajućim vlasnicima. 545 - 005 - 12.09.2018...
 • Seite 75: Sigurnost

  Za proizvode Husqvarna upotrebljavajte samo originalne • Kada ne upotrebljavate bateriju, držite je podalje od baterije tvrtke Husqvarna i punite ih samo u originalnom drugih metalnih predmeta poput spojnica za papir, punjaču baterija QC330 ili QC500tvrtke Husqvarna. novčića, ključeva, čavala, vijaka ili drugih malih Baterije su softverski kodirane.
 • Seite 76 • funkciji otključavanja i zaključavanja radi sprječavanja 2. Registrirajte račun u aplikaciji Husqvarna Connect. neovlaštene upotrebe, 3. Pratite upute iz aplikacije Husqvarna Connect za • proširenom zaslonu s informacijama o proizvodu, povezivanje i registriranje baterije. • praktičnoj kontroli i pomoći za dijelove proizvoda i 4.
 • Seite 77: Održavanje

  Ako se ba- Povezi- terija ne poveže automatski, pogledajte Nije pronađena veza s vanje baterije s aplikacijom Husqvarna Connect uređajem s bežičnom Ako baterija izađe iz dometa, odspaja se od na stranici 76 za ručno povezivanje. Ako ručno ®...
 • Seite 78: Prijevoz, Spremanje I Zbrinjavanje

  • Prije dugotrajnog skladištenja bateriju napunite na 30% do 50%. • Punjač baterije uskladištite u zatvorenom i suhom prostoru. Tehnički podaci Tehnički podaci BLi100C BLi200C BLi300C Litij-ionski Litij-ionski Litij-ionski Vrste baterija Nazivni napon, V Nazivni kapacitet, Ah Nazivna potrošnja, Wh Težina, kg/lb...
 • Seite 79: Izjava Federalne Komisije Za Komunikacije O Smetnjama

  Podaci o radijskoj frekvenciji BLi100C BLi200C BLi300C Opseg frekvencije, MHz 2402 – 2480 2402 – 2480 2402 – 2480 Izlazna snaga, dBm Odobreni punjači baterije za proizvod Punjač baterije QC330 QC500 Mrežni napon, V 100 – 240 100 – 240 Frekvencija, Hz 50 –...
 • Seite 80: Izjava O Sukladnosti Ec

  Izjava o sukladnosti EC Izjava o sukladnosti EC Mi,Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, iz Švedske, tel: +46-36-146500, izjavljujemo pod izričitom odgovornošću kako je baterijski proizvod; Opis Baterija Marka Husqvarna Vrsta / Model BLi100C, BLi200C, BLi300C u potpunosti ispunjava sljedeće EU direktive i uredbe:...
 • Seite 81: Bevezető

  Rendkívül fontos, hogy ® Bluetooth szóvédjegy és embléma a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye, és ezen jelzések Husqvarna AB (publ). általi használata licencelés keretében történik. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a saját tulajdonosaik tulajdonában állnak. 545 - 005 - 12.09.2018...
 • Seite 82: Biztonság

  Az akkumulátorsaruk rövidre zárása égést vagy tüzet A tölthető BLi100C, BLi200C, BLi300C akkumulátorok (1) okozhat. kizárólag a megfelelő Husqvarna akkumulátoros termékekhez használhatók áramforrásként. A sérülés megelőzése érdekében ne használja az akkumulátort más eszköz áramforrásaként.
 • Seite 83: Üzemeltetés

  (9) megnyomásakor a LED-ek 5 másodpercen keresztül mutatják az akkumulátor állapotát. A Husqvarna Connect alkalmazás használatának első lépései 1. Töltse le a Husqvarna Connect alkalmazást az App Store vagy a Google Play áruházból. • A LED indikátor (8) a töltöttségi állapotot jelzi.
 • Seite 84: Karbantartás

  • A lezárást jelző LED (6) jelzi, hogy az akkumulátor le van-e zárva. Az akkumulátor LED-jeinek fényjelzései LED indikátor (8) Töltöttségi állapot Minden LED világít. Az akkumulátor töltöttsége 75–100%-os. 3 LED világít. Az akkumulátor töltöttsége 50–75%-os. 2 LED világít. Az akkumulátor töltöttsége 25–50%-os. 1 LED világít.
 • Seite 85: Hibaelhárítás

  . Ha a manuális csatlakoztatás nem le- kező készülékkel. fennálló kapcsolatot. hetséges, indítsa újra a Husqvarna Connect al- kalmazással rendelkező készüléket. Ha a prob- léma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsola- tot márkakereskedőjével. Akkumulátortöltő...
 • Seite 86: Műszaki Adatok

  A megfelelő újrafeldolgozó pontra el kell juttatni az elektromos és elektronikus berendezések hasznosítása érdekében. A termék megfelelő kezelésének biztosításával segíthet kiküszöbölni azokat a környezetre és az emberre gyakorolt Műszaki adatok Műszaki adatok BLi100C BLi200C BLi300C Akkumulátor típusa Lítium-ion Lítium-ion Lítium-ion Névleges feszültség, V...
 • Seite 87: Ek Megfelelőségi Nyilatkozat

  EK megfelelőségi nyilatkozat EK megfelelőségi nyilatkozat Az akkumulátor megfelel a következőnek: ENSZ Vizsgálatok és kritériumok kézikönyve (ST/SG/AC/5. A Husqvarna AB SE-561 82 Huskvarna, Svédország, tel: felülvizsgálat), III. rész, 38.3. alfejezet. +46-36-146500, a saját felelősségére kijelenti, hogy a Huskvarna, 2018-02-01 jelzett akkumulátor;...
 • Seite 88: Introduzione

  Il marchio denominativo e i loghi sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Husqvarna AB (pubbl) è soggetto a licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
 • Seite 89: Sicurezza

  La batteria ricaricabile BLi100C, BLi200C, BLi300C (1) si creare un collegamento tra i due morsetti. Provocare il utilizza esclusivamente come alimentazione per gli cortocircuito dei terminali della batteria potrebbe apparecchi cordless Husqvarna in questione.
 • Seite 90: Funzionamento

  Husqvarna. Connect L'app Husqvarna Connect fornirà funzionalità aggiuntive 1. Verificare che la batteria sia carica. per la batteria e il prodotto Husqvarna, ad esempio: 2. Aprire l'app Husqvarna Connect. • Funzione di blocco e sblocco per impedire l'uso non 3. Premere il pulsante indicatore dello stato della batteria autorizzato.
 • Seite 91: Manutenzione

  LED della batteria LED (8) Stato di carica Tutti i LED sono accesi. La batteria è carica al 75-100%. 3 LED sono accesi. La batteria è carica al 50-75%. 2 LED sono accesi. La batteria è carica al 25-50%. 1 LED è acceso. La batteria è...
 • Seite 92: Anomalie Di Funzionamento

  La batteria si scollega dal dispositivo con tec- automaticamente, fare riferimento a cun collegamento a un Bluetooth ® mento della batteria all'app Husqvarna Connect nologia wireless , se la batteria dispositivo con tecno- alla pagina 90 per collegarla manualmente. Se...
 • Seite 93: Dati Tecnici

  Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare Dati tecnici Dati tecnici BLi100C BLi200C BLi300C Tipi di batterie Ioni di litio Ioni di litio...
 • Seite 94: Dichiarazione Ce Di Conformità

  Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle 2 condizioni seguenti: Dichiarazione CE di conformità Dichiarazione di conformità CE Huskvarna, 2018-02-01 Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svezia, tel: +46-36-146500, dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto a batteria; Descrizione Batteria...
 • Seite 95: はじめに

  7. 接続 LED バッテリーは水の中に入れないでください。 8. LED インジケータ(充電状態の表示) 9. バッテリーインジケータボタン 製品に表記されるシンボルマーク ® Bluetooth 本製品は、 ワイヤレステクノロジ ーに対応しています。 警告!バッテリーの誤った取り扱いや不注意 な取り扱いによってバッテリーが危険な状態 製品やパッケージ上のマークは、本製品が家 になり、深刻な、時には致命的な傷害を引き 庭ゴミとして取り扱われてはならないことを 起こすことがあります。本取扱説明書をよく 示します。本製品は適切なリサイクル施設に お読みになり、内容を理解することが非常に 廃棄しなければなりません。 重要です。 ® Bluetooth マークとロゴは Bluetooth SIG, Inc が所有する登録商標です。当該マークの使用について Husqvarna AB (publ)は、ライセンスの許諾を受けています。その他の商標および商標名は、各所有者に帰属します。 545 - 005 - 12.09.2018...
 • Seite 96: 安全性............................................................... 96 搬送、保管、廃棄

  警告: 警告および指示はすべて読んでください。 • バッテリーは清潔かつ乾燥した状態で保管してくださ 警告や指示に従わない場合、感電、火災、あるい い。 は深刻な傷害を招くことがあります。 • バッテリーの端子の汚れは、清潔で乾燥した布で拭き 取ってください。 注記: すべての警告や説明は、以後の参考のために保管 • バッテリーは使用前に充電する必要があります。常に してください。 Husqvarna QC330 または QC500 充電器を使用してく ださい。 Husqvarna 製品には、Husqvarna 純正バッテリーのみを • 使用しないときに、バッテリーを長時間充電したまま 使用してください。純正バッテリーは、Husqvarna 純正 にしないでください。 の QC330 または QC500 充電器を使用して充電してくだ • 使用しないときは、装置からバッテリーを取り外して さい。バッテリーはソフトウェアで暗号化されています。 ください。 • バッテリーを使用しないときは、ペーパークリップ、...
 • Seite 97 バッテリー LED の情報 で使用が制限されています。Husqvarna Connect の詳細 については www.husqvarna.com をご参照いただくか、ま バッテリーの LED ライトが点灯し、バッテリーとバッテ たは販売店にお問い合わせください。 リーの状態に関する情報が示されます。バッテリーインジ ケータボタン(9)を押すと、LED ライトがバッテリーの Husqvarna Connect を使用するには ステータスを 5 秒間表示します。 1. Husqvarna Connect アプリを App Store または Google Play からダウンロードします。 • LED インジケータ(8)は充電状態を示します。 Bluetooth ® • 接続 LED(7)は...
 • Seite 98: トラブルシューティング

  接続 LED ライト(7) バッテリーの状態 ® Bluetooth 接続 LED が青で表示。 バッテリーは、 ワイヤレステクノロジーを使用したデバイ スと接続しています。 ® Bluetooth 接続 LED が消灯。 バッテリーは、 ワイヤレステクノロジーを使用したデバイ スと接続していません。 接続 LED が赤で点滅。 バッテリーに一時的な問題が発生しています。 を参照してください。 トラブルシューティング 98 ページ 接続 LED が赤。 回復不能なバッテリーエラーが発生しています。を参照してくださ トラブルシューティング 98 ページ い。 ロック記号(6)が表示された LED ライト バッテリーの状態 ロック記号が表示されている...
 • Seite 99 状態 想定される障害 対応措置 バッテリーと自動的に接続するには、バッテリ ーまたはデバイスを受信範囲内に移動します。 バッテリーが自動的に接続されない場合は、 ® Bluetooth Husqvarna Connect アプリとバッテリーの接 ワイヤレス Blue- バッテリーが受信範囲外に移動すると、 テクノロジーを使用し 続方法 97 ページ を参照して手動で接続してく ® tooth ワイヤレステクノロジーを使用してい ているデバイスとの接 ださい。手動でバッテリー接続することができ るデバイスと切断されます。 続が確認できない。 ない場合は、Husqvarna Connect アプリをイ ンストールしてデバイスを再起動してくださ い。問題が解決しない場合は、販売店にお問い 合わせください。 バッテリー充電器 状態 想定される障害 対応措置 警告 LED(5)が点 回復不能なバッテリー充電器エラーが発生しま 販売店に相談してください。...
 • Seite 100: 連邦通信委員会の干渉声明

  主要諸元 主要諸元 BLi100C BLi200C BLi300C バッテリーの種類 リチウムイオン リチウムイオン リチウムイオン 公称電圧(V) 公称容量(Ah) 公称エネルギー(Wh) 質量、kg/ポンド 0.8/1.8 1.3/2.9 1.9/4.2 -10~40 °C(14~104°F)。 動作中の周囲温度 無線周波数データ BLi100C BLi200C BLi300C 周波数範囲(MHz) 2402 ~ 2480 2402 ~ 2480 2402 ~ 2480 出力電力(dBm) 認可されたバッテリー充電器 バッテリー充電器 QC330 QC500 主電源電圧(V) 100~240 100~240...
 • Seite 101: Ec 適合性宣言

  に示されている最大ゲインよりゲインが大きいため、本装 注意: 責任ある当事者により承認されていない変 置で使用することが厳密に禁止されています。 更/改造は、本装置を操作するためのユーザーの 権限が無効になる場合があります。 承認されたアンテナタイプ 最大許容アンテナゲイン (dBi) 2.4GHz 逆 F 型アンテナ +3.3 (PCB) EC 適合性宣言 EC 適合性宣言 Husqvarna AB、SE-561 82 Huskvarna、スウェーデン、 電話: +46-36-146500 は、次のバッテリー製品について、 内容 バッテリー ブランド Husqvarna タイプ/モデル BLi100C, BLi200C, BLi300C 以下の EU 指令および規制を完全に順守し、 指令/規制 役職 2011/65/EU RoHS 指令...
 • Seite 102 품은 적절한 재활용 시설에서 폐기해야 합니 니다. 다. ® Bluetooth 단어 마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc가 보유한 등록 상표이며 Husqvarna AB(publ) 이러한 마크 사용 인 증을 받았습니다. 다른 상표 및 상표명은 해당 소유자에게 있습니다. 545 - 005 - 12.09.2018...
 • Seite 103 무선 기술을 탑재한 배터리를 Husqvarna 있습니다. Husqvarna Connect는 무선 단말기를 위한 무료 Connect 앱과 연결하면 배터리 및 배터리를 사용하는 제품 앱으로 Husqvarna 배터리 및 제품의 모든 기능을 활용할 수 에 관한 정보를 제공합니다. 배터리는 배터리와 제품에서 있도록 합니다. 데이터를 수집하고 Husqvarna Connect 앱을 통해 공유합...
 • Seite 104 배터리를 Husqvarna Connect 앱에 연결하는 방법 주: Husqvarna Connect 앱의 유효성은 선택된 시장 및 제 품에 따라 제한됩니다. Husqvarna Connect에 대해 더 알아 1. 배터리가 충전되었는지 확인합니다. 보시려면 www.husqvarna.com을 방문하거나 대리점에 의 2. Husqvarna Connect 앱을 실행합니다. 뢰하십시오. 3. 배터리를 Husqvarna Connect 앱과 연결하려면 배터리...
 • Seite 105 무 이 탑재된 장치와의 연 선 기술이 탑재된 장치와 연결이 해제됩니다. 조하여 수동으로 연결하십시오. 수동으로 연결 결을 찾을 수 없습니다. 이 되지 않을 때는 Husqvarna Connect 앱이 설 치된 장비를 재시작하십시오. 문제가 계속되면 대리점에 문의하십시오. 배터리 충전기 조건 발생 가능한 결함...
 • Seite 106 지 않는 곳에 배터리 충전기를 보관하십시오. • 장기간 보관하기 전에 배터리를 30%~50% 충전하십시 오. • 배터리 충전기를 폐쇄되고 건조한 공간에 보관하십시 오. 기술 정보 기술 정보 BLi100C BLi200C BLi300C 배터리 유형 리튬이온 리튬이온 리튬이온 공칭 전압, V 공칭 용량, Ah 공칭...
 • Seite 107 EU 준수 선언문 EU 준수 선언문 • 초안 ETSI EN 301 489-1 v.2.2.0 • 초안 ETSI EN 301 489-17 v.3.1.0 우리, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, 스웨덴, 전화: • EN 55032:2015 +46-36-146500은 전적인 책임 하에 다음의 배터리 제품, • EN 55024:2010+A1:2015 설명...
 • Seite 108: Įvadas

  ® „Bluetooth “ pavadinimas ir logotipai yra registruotieji prekės ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc“, ir „Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc.“ juos naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems savininkams. 545 - 005 - 12.09.2018...
 • Seite 109: Sauga

  „QC500“ akumuliatoriaus kroviklį. • Jeigu akumuliatoriaus nenaudojate, nepalikite jo ilgai „Husqvarna“ produktams naudokite tik originalius prijungto prie įkroviklio. „Husqvarna“ akumuliatorius, kraukite juos tik originaliu • Kai nenaudojate įrenginio, išimkite iš jo akumuliatorių. „QC330“ įkrovikliu arba „QC500“ akumuliatoriaus krovikliu • Nenaudojamą akumuliatorių laikykite toliau nuo iš...
 • Seite 110: Naudojimas

  4. Paspauskite akumuliatoriaus indikacinį mygtuką (9) „Husqvarna“ akumuliatoriaus ir gaminio potencialą. norėdami užbaigti prijungimo procesą. „Husqvarna Connect“ programėlė suteiks jūsų Akumuliatoriaus prijungimas prie „Husqvarna „Husqvarna“ akumuliatoriui ir gaminiui papildomų funkcijų, Connect“ programėlės pvz.: 1. Patikrinkite, ar akumuliatorius įkrautas. • Užrakinti ir atrakinti funkcijas, kad jomis nebūtų...
 • Seite 111: Priežiūra

  Akumuliatoriaus LED indikatoriai LED indikatorius (8) Įkrovos būsena Šviečia visi LED. Akumuliatorius įkrautas 75–100 %. Šviečia 3 LED. Akumuliatorius įkrautas 50–75 %. Šviečia 2 LED. Akumuliatorius įkrautas 25–50 %. Šviečia 1 LED. Akumuliatorius įkrautas 0–25 %. Mirksi 1 LED. Akumuliatorius tuščias. Ryšio LED indikatorius (7) Akumuliatoriaus būsena Ryšio LED indikatorius mirksi mėlynai.
 • Seite 112: Gedimai Ir Jų Šalinimas

  Jei neįmanoma pri- „Bluetooth ® “ belaidė technologija. technologijos nėra. veikia jungti rankiniu būdu, paleiskite įrenginį iš naujo naudodami įdiegtą „Husqvarna Connect“ pro- gramėlę. Jei problema kartojasi, susisiekite su pardavimo atstovu. Akumuliatoriaus įkroviklis Sąlygos Galimi gedimai Galimi veiksmai Mirksi įspėjamasis di-...
 • Seite 113: Techniniai Duomenys

  Rūpindamiesi, kad šis gaminys būtų tvarkomas teisingai, padedate išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonėms, kurį gali sukelti netinkamas šio gaminio atliekų tvarkymas. Jei reikia daugiau informacijos apie šio gaminio Techniniai duomenys Techniniai duomenys BLi100C BLi200C BLi300C Akumuliatorių tipai Ličio jonų Ličio jonų...
 • Seite 114: Eb Atitikties Deklaracija

  • šis įrenginys turi priimti visus trikdžius, įskaitant trikdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą. EB atitikties deklaracija EB atitikties deklaracija Mes, „Husqvarna AB“, įsikūrę SE-561 82 Huskvarna, Švedija, tel.: +46-36-146500, prisiimame išimtinę atsakomybę dėl pateikto akumuliatoriaus; Aprašas Akumuliatorius Gamintojas Husqvarna „Lars Roos“...
 • Seite 115: Ievads

  ® Bluetooth preču zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas preču zīmes, un Husqvarna AB (publ) tās izmanto atbilstoši licencei. Citas preču zīmes un nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem. 545 - 005 - 12.09.2018...
 • Seite 116: Drošība

  Izstrādājumiem izmantojiet tikai Husqvarna oriģinālos • Kad nelietojat aprīkojumu, izņemiet no tā akumulatoru. akumulatorus Husqvarna un to uzlādei izmantojiet tikai oriģinālos lādētājus QC330 vai QC500 akumulatora • Kad akumulators netiek izmantots, turiet to drošā lādētājus, ko ražojis Husqvarna. Akumulatoriem ir šifrēta attālumā...
 • Seite 117 • Bloķēšana un atbloķēšana, lai novērstu neatļautu 2. Reģistrējiet kontu Husqvarna Connect programmā. lietošanu. 3. Izpildiet Husqvarna Connect programmā sniegtos • Uzlabota izstrādājuma informācijas rādīšana. norādījumus, lai izveidotu savienojumu ar akumulatoru • Ērta izstrādājuma rezerves daļu un apkopes kontrole un to reģistrētu.
 • Seite 118: Tehniskā Apkope

  Savienojuma LED indikators (7) Akumulatora statuss ® Bluetooth Savienojuma LED indikators mirgo zilā krāsā. Akumulatora identifikācijas process sākas ierīcē ar bezvadu tehnoloģiju. ® Bluetooth Savienojuma LED indikators deg zilā krāsā. Akumulatoram ir izveidots savienojums ar ierīci , izmantojot bezvadu tehnoloģiju. Bluetooth ®...
 • Seite 119: Pārvadāšana, Glabāšana Un Utilizēšana

  117 , lai izveidotu savienojumu manuāli. Ja nav bezvadu tehnoloģiju, pārvietots ārpus diapazona. nav atrasts. iespējams izveidot savienojumu manuāli, re- startējiet ierīci, kurā ir instalēta Husqvarna Con- nect programma. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar izplatītāju. Akumulatora lādētājs Stāvoklis Iespējamās kļūmes Iespējamā...
 • Seite 120: Tehniskie Dati

  Tehniskie dati Tehniskie dati BLi100C BLi200C BLi300C Akumulatora veidi Litija jonu Litija jonu Litija jonu Nominālais spriegums, V Nominālā kapacitāte, Ah Nominālā enerģija, Wh Svars, kg/mārc. 0,8/1,8 1,3/2,9 1,9/4,2 -10 °C (14°F) līdz 40 °C (114°F). Apkārtējā temperatūra darbības laikā...
 • Seite 121: Ek Atbilstības Deklarācija

  šo ierīci. atņemt tiesības darbināt aprīkojumu. EK atbilstības deklarācija EK atbilstības deklarācija Mēs, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Zviedrija, tālr.: +46-36-146500, ar pilnīgu atbildību paziņojam, ka akumulatora izstrādājums; Apraksts Akumulators Zīmols...
 • Seite 122: Inleiding

  Het woordmerk en de logo's van zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc en het gebruik van deze merken door Husqvarna AB (publ) vindt plaats onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.
 • Seite 123: Veiligheid

  Als de accu niet wordt gebruikt, dient u deze uit de Gebruik voor Husqvarna-producten uitsluitend originele buurt te houden van andere metalen voorwerpen, Husqvarna-accu's en laad deze uitsluitend op in originele zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven QC330- of QC500-acculaders van Husqvarna. De accu's of andere kleine metalen voorwerpen die een zijn voorzien van softwarematige encryptie.
 • Seite 124: Bediening

  Bediening Husqvarna Connect 2. Maak een account aan in de Husqvarna Connect-app. 3. Volg de instructies in de Husqvarna Connect-app om Deze accu beschikt over draadloze technologie van verbinding te maken met de accu en deze te ® Bluetooth en kan verbinding maken met mobiele registreren.
 • Seite 125: Onderhoud

  Ledlampjes van de accu Led-indicator (8) Laadstatus Alle leds branden. De accu is 75%-100% geladen. 3 leds branden. De accu is 50%-75% geladen. 2 leds branden. De accu is 25%-50% geladen. 1 led brandt. De accu is 5%-25% geladen. 1 led knippert. De accu is leeg.
 • Seite 126: Vervoer, Opslag En Verwerking

  Plaats de accu of het apparaat binnen het be- reik om automatisch verbinding te maken met De accu verbinden met de de accu. Raadpleeg Husqvarna Connect-app op pagina 124 om Er kan geen verbind- ing met een apparaat De verbinding tussen de accu en het apparaat handmatig verbinding te maken als de accu ®...
 • Seite 127: Technische Gegevens

  Technische gegevens Technische gegevens BLi100C BLi200C BLi300C Lithium-ion Lithium-ion Lithium-ion Types accu Nominale spanning, V Nominale capaciteit, Ah Nominale energie, Wh Gewicht, kg/lb 0,8/1,8 1,3/2,9 1,9/4,2 Omgevingstemperatuur tijdens gebruik -10 °C (14°F) en 40 °C (114°F) kan liggen. Radiofrequentiegegevens BLi100C...
 • Seite 128: Eg-Conformiteitsverklaring

  Dit apparaat moet elke interferentie altijd accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken. EG-conformiteitsverklaring EG verklaring van overeenstemming Wij, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Zweden, tel: +46-36-146500, verklaren onder onze alleenverantwoordelijkheid dat het accuproduct; Beschrijving Accu...
 • Seite 129: Innledning

  ® Bluetooth -ordmerket og -logoene er registrerte varemerker for Bluetooth SIG, Inc, og bruk av slike merker fra Husqvarna AB (publ) skjer under lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere. 545 - 005 - 12.09.2018...
 • Seite 130: Sikkerhet

  • Batteriene må lades før bruk. Bruk alltid en Husqvarna QC330- eller QC500-batterilader. Merk: Ta vare på alle advarsler og instruksjoner for • La ille batteriet være tilkoblet laderen i lang tid når det fremtidig bruk.
 • Seite 131 1. Kontroller at batteriet er ladet. Husqvarna Connect-appen. Batteriet og produktet 2. Åpne Husqvarna Connect-appen. innhenter data hvis batteriet ikke er koblet til Husqvarna Connect-appen. De lagrede dataene vil være tilgjengelige 3. Trykk på batteriindikatorknappen (9) for å koble når batteriet er koblet til Husqvarna Connect-appen igjen.
 • Seite 132: Vedlikehold

  å koble til batteriet automatisk. Hvis batteriet Slik kobler ikke kobles til automatisk, kan du se En tilkobling til en en- Blue- du batteriet til Husqvarna Connect-appen på Batteriet kobles fra enheten med trådløs Blue- het med trådløs ®...
 • Seite 133: Transport, Oppbevaring Og Avhending

  • Oppbevar batteriladeren på et sted som er lukket og tørt. • Hold batteriet og batteriladeren separert under oppbevaring. Ikke la barn eller andre uautoriserte Tekniske data Tekniske data BLi100C BLi200C BLi300C Batterityper Litium-ion Litium-ion Litium-ion Nominell spenning, V Nominell kapasitet, Ah...
 • Seite 134: Federal Communication Commission Interference Statement

  OBS: Endringer eller modifikasjoner som ikke er godkjent av den ansvarlige parten, kan frata brukeren tillatelsen til å bruke utstyret. EF-samsvarserklæring EF-samsvarserklæring Beskrivelse Batteri Vi, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.: Merke Husqvarna +46-36-146500, erklærer under eneansvar at batteriproduktet 545 - 005 - 12.09.2018...
 • Seite 135 Type/modell BLi100C, BLi200C, BLi300C fullstendig overholder følgende EU-direktiver og - forskrifter: Direktiv/regulering Tittel 2011/65/EU RoHS-direktiv 2014/53/EU Radioutstyrsdirektiv Harmoniserte standarder og/eller tekniske spesifikasjoner er anvendt på følgende måte: • ETSI EN 300 328 v.2.1.1 • EN 62311:2008 • EN 62368-1:2014+AC:2015 •...
 • Seite 136: Wstęp

  SPIS TREŚCI Wstęp............. 136 Rozwiązywanie problemów......140 Bezpieczeństwo..........137 Transport, przechowywanie i utylizacja..140 Obsługa............138 Dane techniczne........... 141 Konserwacja..........140 Oświadczenie FCC........142 Deklaracja zgodności WE......142 Wstęp Przegląd produktu 1. Akumulator śmiertelne obrażenia. Jest niezmiernie ważne, by ze zrozumieniem przeczytać treść instrukcji 2.
 • Seite 137: Bezpieczeństwo

  Znaki i nazwy handlowe są zastrzeżonymi znakami towarowymi stanowiącymi własność Bluetooth SIG, Inc. Każde wykorzystanie takich znaków przez firmę Husqvarna AB wynika z umowy licencyjnej. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością odpowiednich właścicieli. 545 - 005 - 12.09.2018...
 • Seite 138: Obsługa

  (9). Rozpoczęcie korzystania z aplikacji Husqvarna Connect 1. Pobierz aplikację Husqvarna Connect z App Store. lub Google Play Logotypy Apple oraz Apple są znakami towarowymi Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
 • Seite 139 • Dioda LED (8) wskazuje stan naładowania akumulatora. • Dioda LED połączenia (7) pokazuje stan połączenia z ® Bluetooth bezprzewodową technologią lub zapala się, jeśli wystąpił błąd. • Dioda LED blokady (6) wskazuje, czy akumulator jest zablokowany. Diody LED akumulatora Dioda LED (8) Poziom naładowania Świecą...
 • Seite 140: Konserwacja

  Jeśli akumulator nie na- wiąże połączenia automatycznie, zobacz Łąc- zenie akumulatora z aplikacją Husqvarna Con- Nie wykryto połączenia Akumulator przerywa połączenie z urządze- nect na stronie 138 , aby dowiedzieć, jak nawią- z urządzeniem z tech-...
 • Seite 141: Dane Techniczne

  • Przed odstawieniem urządzenia na dłuższe przechowywanie należy je wyczyścić oraz przeprowadzić pełny przegląd. • Przymocować bezpiecznie produkt podczas transportu. Dane techniczne Dane techniczne BLi100C BLi200C BLi300C Rodzaje akumulatorów Litowo-jonowy Litowo-jonowy Litowo-jonowy Napięcie znamionowe, V Pojemność nominalna, Ah Moc nominalna, Wh...
 • Seite 142: Oświadczenie Fcc

  Deklaracja zgodności WE Deklaracja zgodności WE Produkt został zaprojektowany zgodnie ze zharmonizowanymi normami i specyfikacjami Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Szwecja, tel. technicznymi: +46-36-146500, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że • ETSI EN 300 328, wersja 2.1.1 produkt •...
 • Seite 143 Lars Roos, globalny dyrektor ds. badań i rozwoju 545 - 005 - 12.09.2018...
 • Seite 144: Introdução

  A palavra e os logótipos são marcas comerciais registadas propriedade da Bluetooth SIG, Inc e qualquer utilização de tais marcas pela Husqvarna AB (publ) é feita mediante licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem aos seus respetivos proprietários. 545 - 005 - 12.09.2018...
 • Seite 145: Segurança

  Quando a bateria não estiver a ser utilizada, As baterias contêm software encriptado. mantenha-a afastada de outros objetos metálicos, As baterias recarregáveis BLi100C, BLi200C, BLi300C (1) como clips, moedas, chaves, pregos, parafusos ou são usadas exclusivamente como fonte de alimentação outros objetos metálicos pequenos que possam fazer...
 • Seite 146 A bateria recolhe e partilha dados da bateria e do As luzes LED da bateria fornecem informação sobre a produto com a aplicação Husqvarna Connect. A bateria e bateria e o estado da bateria. As luzes LED mostram o o produto recolhem dados se a bateria não estiver ligada à...
 • Seite 147: Manutenção

  Luz LED de ligação (7) Estado da bateria O LED de ligação está azul intermitente. O processo de identificação da bateria é iniciado num dispositivo com Bluetooth ® tecnologia sem fios Blue- O LED de ligação está azul. A bateria está ligada a um dispositivo com tecnologia sem fios ®...
 • Seite 148: Transporte, Armazenamento E Eliminação

  Coloque a bateria ou o dispositivo dentro do al- cance para ligar a bateria automaticamente. Se Não é encontrada a bateria não ligar automaticamente, consulte Para ligar a bateria à aplicação Husqvarna qualquer ligação a um A bateria desliga-se do dispositivo com tecno- ®...
 • Seite 149: Especificações Técnicas

  Especificações técnicas Especificações técnicas BLi100C BLi200C BLi300C Tipos de bateria Iões de lítio Iões de lítio Iões de lítio Tensão nominal, V Capacidade nominal, Ah Energia nominal, Wh Peso, kg/lb 0,8/1,8 1,3/2,9 1,9/4,2 -10 °C (14°F) e 40 °C (114°F).
 • Seite 150: Declaração Ce De Conformidade

  A utilização de tipos de antena não incluídos nesta lista, com Declaração CE de conformidade Declaração de conformidade CE A Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suécia, tel: +46-36-146500, declara sob sua inteira responsabilidade que o produto a bateria; Descrição...
 • Seite 151: Introducere

  ® Bluetooth Marca și siglele sunt mărci comerciale înregistrate ale Bluetooth SIG, Inc., iar utilizarea lor de Husqvarna AB (publ) se face sub licență. Alte mărci și denumiri comerciale aparțin deținătorilor acestora. 545 - 005 - 12.09.2018...
 • Seite 152: Siguranţă

  Când bateria nu este utilizată, păstrați-o departe de produsele Husqvarna și încărcați-le numai într-un alte obiecte metalice, precum agrafe de birou, încărcător QC330 sau QC500 original de la Husqvarna. monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte mici de Bateriile sunt criptate prin software.
 • Seite 153 • Blocare și deblocare, pentru a preveni utilizarea 2. Înregistrați un cont în aplicația Husqvarna Connect. neautorizată. 3. Urmați instrucțiunile din aplicația Husqvarna Connect • Afișaj îmbunătățit cu informații despre produs. pentru a conecta și înregistra bateria. • Control comod al produsului și ajutor pentru obținerea 4.
 • Seite 154: Întreținerea

  Indicatorul luminos cu LED de conexiune Starea bateriei LED-ul de conexiune luminează intermitent al- Procesul de identificare a bateriei începe pe un dispozitiv cu tehnologia ® Bluetooth bastru. wireless Blue- LED-ul de conexiune este albastru. Bateria este conectată la un dispozitiv cu tehnologia wireless ®...
 • Seite 155: Transportul, Depozitarea Şi Eliminarea

  în afara intervalului permis. manual. Dacă nu este posibilă conectarea ® Bluetooth manuală, reporniți dispozitivul cu aplicația Husqvarna Connect instalată. Dacă problema persistă, contactați reprezentantul dvs. Încărcător pentru acumulator Stare Erori posibile Acțiune posibilă LED-ul de avertisment (5) luminează...
 • Seite 156: Date Tehnice

  Date tehnice Date tehnice BLi100C BLi200C BLi300C Tipuri de baterie Ioni de litiu Ioni de litiu Ioni de litiu Tensiune nominală, V Capacitate nominală, Ah Energie nominală, Wh Greutate, kg/lb 0,8/1,8 1,3/2,9 1,9/4,2 -10 °C (14 °F) la 40 °C (114 °F).
 • Seite 157: Declarație De Conformitate Ce

  Tipurile de antenă care nu sunt incluse în această Declarație de conformitate CE Declarație de conformitate CE Noi, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suedia, tel: +46-36-146500, declarăm pe propria răspundere, că bateria: Descriere Bateria Marcă...
 • Seite 158: Введение

  Содержание Введение............158 Транспортировка, хранение и утилизация........... 163 Безопасность..........159 Технические данные........163 Эксплуатация..........160 Заявление в отношении помех согласно нормативам Федеральной Техническое обслуживание...... 162 комиссии связи (FCC)........ 164 Поиск и устранение неисправностей..162 Декларация соответствия ЕС....165 Введение Обзор изделия 1. Аккумулятор Перед...
 • Seite 159: Безопасность

  ® Словесный знак и логотипы являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими компании Bluetooth SIG, Inc. Любое использование этих знаков компанией Husqvarna AB (publ) регулируется лицензионным соглашением. Другие товарные знаки и торговые названия принадлежат их соответствующим владельцам. 545 - 005 - 12.09.2018...
 • Seite 160: Эксплуатация

  Перед использованием аккумулятор необходимо пожару. зарядить. В обязательном порядке используйте зарядное устройство Husqvarna QC330 или QC500. Эксплуатация Husqvarna Connect Начало работы с Husqvarna Connect 1. Загрузите приложение Husqvarna Connect в App Данный аккумулятор оснащен технологией ® Store или Google Play Bluetooth беспроводной связи...
 • Seite 161 аккумулятора (9) светодиодные индикаторы в течение • Светодиодный индикатор (8) показывает состояние 5 секунд показывают состояние аккумулятора. заряда. • Светодиодный индикатор подключения (7) показывает состояние подключения по ® Bluetooth беспроводной связи или наличие ошибки. • Светодиодный индикатор блокировки (6) показывает, что аккумулятор заблокирован. Светодиодные...
 • Seite 162: Техническое Обслуживание

  подключается автоматически, см. раздел соединение с ® технологией беспроводной связи Bluetooth Подключение аккумулятора к приложению устройством с Husqvarna Connect на стр. 160 , где описана при перемещении аккумулятора за пределы технологией действия сигнала. процедура подключения вручную. Если беспроводной связи подключение вручную невозможно, ®...
 • Seite 163: Транспортировка, Хранение И Утилизация

  от прямых солнечных лучей. • Перед помещением аккумулятора на длительное хранение зарядите его до 30-50%. • Храните зарядное устройство в сухом закрытом помещении. Технические данные Технические данные BLi100C BLi200C BLi300C Литий-ионный Литий-ионный Литий-ионный Типы аккумуляторов Номинальное напряжение, В Номинальная емкость, А-ч...
 • Seite 164: Согласно Нормативам Федеральной Комиссии Связи (Fcc)

  BLi100C BLi200C BLi300C Номинальная энергия, Вт/ч Масса, кг/фунт 0,8/1,8 1,3/2,9 1,9/4,2 Температура окружающей среды при -10 °C (14°F) до 40 °C (114°F). эксплуатации Данные о радиочастотах BLi100C BLi200C BLi300C Диапазон частот, МГц 2402-2480 2402-2480 2402-2480 Выходная мощность, дБм Рекомендованные зарядные устройства для изделия...
 • Seite 165: Декларация Соответствия Ес

  привести к аннулированию права пользователя использовать оборудование. Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС Компания Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, 141400, Московская обл., Г. Химки, ул. Ленинградская, Швеция, тел.: +46-36-146500, настоящим с полной владение 39, строение 6, здание II этаж 4, OB02_04, ответственностью...
 • Seite 166: Úvod

  Obsah Úvod...............166 Preprava, skladovanie a likvidácia..... 170 Bezpečnosť...........167 Technické údaje..........171 Prevádzka............168 Vyhlásenie o zhode so smernicami Federálnej komunikačnej komisie USA (FCC – Federal Communications Údržba............169 Commission) o rušení........171 Riešenie problémov........170 ES vyhlásenie o zhode.........172 Úvod Prehľad výrobku 1. Batéria nanajvýš...
 • Seite 167: Bezpečnosť

  Bluetooth Slovné označenie a súvisiace logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Každé použitie takýchto značiek spoločnosťou Husqvarna AB (publ) vychádza z licencie. Ďalšie ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov. 545 - 005 - 12.09.2018...
 • Seite 168: Prevádzka

  Začíname s Husqvarna Connect • Indikátor LED (8) signalizuje stav nabitia. • Indikátor LED pripojenia (7) signalizuje stav pripojenia 1. Stiahnite si aplikáciu Husqvarna Connect z lokality App Bluetooth ® technológie bezdrôtovej komunikácie alebo Store alebo na Google Play výskyt chyby.
 • Seite 169: Údržba

  Svetelné indikátory LED batérie Indikátor LED (8) Stav nabitia Svietia všetky diódy LED. Batéria je nabitá na 75 % – 100 %. Svietia 3 diódy LED. Batéria je nabitá na 50 % – 75 %. Svietia 2 diódy LED. Batéria je nabitá na 25 % – 50 %. Svieti 1 dióda LED.
 • Seite 170: Riešenie Problémov

  Pripojenie batérie k apli- Pripojenie k zariadeniu podľa pokynov v časti Ak je batéria premiestnená mimo dosahu zaria- kácii Husqvarna Connect na strane 168 , na zá- s technológiou bezdrô- denia s technológiou bezdrôtovej komunikácie tovej komunikácie klade ktorých sa pokúste batériu pripojiť man- ®...
 • Seite 171: Technické Údaje

  Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť potenciálnemu negatívnemu dopadu na životné prostredie a zdravie ľudí, ktorý by inak mohol byť dôsledkom nesprávnej likvidácie tohto výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate Technické údaje Technické údaje BLi100C BLi200C BLi300C Typy batérie Lítium-iónový Lítium-iónový Lítium-iónový...
 • Seite 172: Es Vyhlásenie O Zhode

  ES vyhlásenie o zhode ES vyhlásenie o zhode • EN 62368-1:2014+AC:2015 • Návrh ETSI EN 301 489-1 verzia 2.2.0 Spoločnosť Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, • Návrh ETSI EN 301 489-17 verzia 3.1.0 Švédsko, tel.: +46-36-146500, zodpovedne vyhlasuje, že • EN 55032:2015 akumulátorový...
 • Seite 173: Uvod

  Besedna znamka in logotipi so registrirane blagovne znamke v lasti Bluetooth SIG, Inc. in vsaka uporaba teh oznak s strani Husqvarna AB (publ) je pod licenco. Druge blagovne znamke in imena so last njihovih lastnikov. 545 - 005 - 12.09.2018...
 • Seite 174: Varnost

  Delovanje Husqvarna Connect Aplikacija Husqvarna Connect bo nudila dodatne funkcije za vašo baterijo in izdelek Husqvarna, kot so na primer: Ta baterija je opremljena z brezžično tehnologijo • Funkcija zaklepanja in odklepanja za preprečevanje ®...
 • Seite 175 Baterija z brezžično tehnologijo , ki je povezana Connect z aplikacijo Husqvarna Connect bo nudila informacije o bateriji in o izdelku, ki uporablja baterijo. Baterija bo zbirala 1. Prepričajte se, da je baterija napolnjena. in delila podatke iz baterije in izdelka z aplikacijo 2.
 • Seite 176: Vzdrževanje

  Če Pove- se baterija ne poveže samodejno, glejte Povezave z napravo z zava baterije z aplikacijo Husqvarna Connect Če baterijo premaknete izven območja dosega, brezžično tehnologijo na strani 175 , da jo povežete ročno. Če je ni se prekine povezava med baterijo in napravo z ®...
 • Seite 177: Transport Skladiščenje In Odstranitev

  • Polnilnik baterije shranite v zaprt in suh prostor. • Med shranjevanjem baterija ne sme biti v bližini polnilnika. Otroci in druge nepooblaščene osebe se ne Tehnični podatki Tehnični podatki BLi100C BLi200C BLi300C Vrste akumulatorjev Litij-ionska Litij-ionska Litij-ionska Nazivna napetost, V...
 • Seite 178: Izjava O Motnjah Ameriške Zvezne Komisije Za Komunikacije (Fcc)

  Izjava ES o skladnosti Izjava ES o skladnosti Opis Baterija Pri Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Švedska, tel.: Znamka Husqvarna +46-36-146500, na lastno odgovornost izjavljamo, da je baterija; 545 - 005 - 12.09.2018...
 • Seite 179 Vrsta/model BLi100C, BLi200C, BLi300C Popolnoma v skladu z naslednjimi direktivami in uredbami Direktiva/uredba Naziv 2011/65/EU Direktiva RoHS 2014/53/EU Direktiva o radijski opremi Usklajeni standardi in/ali tehnične specifikacije so v veljavi: • ETSI EN 300 328 v.2.1.1 • EN 62311:2008 •...
 • Seite 180: Introduktion

  ® Bluetooth Ordmärket och logotypen är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc, och all användning av sådana märken av Husqvarna AB (publ) sker med licens. Andra varumärken och firmanamn tillhör deras respektive ägare. 545 - 005 - 12.09.2018...
 • Seite 181: Säkerhet

  Bluetooth ® Detta batteri har trådlös -teknik och kan ansluta Appen Husqvarna Connect ger extra funktioner till batterier till mobila enheter med appen Husqvarna Connect och produkter från Husqvarna, exempelvis: installerad. Husqvarna Connect är en kostnadsfri app för 545 - 005 - 12.09.2018...
 • Seite 182 • Lås- och upplåsningsfunktion för att förhindra obehörig 2. Registrera ett konto i appen Husqvarna Connect. användning. 3. Följ instruktionerna i appen Husqvarna Connect för att • Förbättrad skärm för produktinformation. ansluta och registrera batteriet. • Praktisk styrning av och hjälp med produktdelar och 4.
 • Seite 183: Underhåll

  Flytta batteriet eller enheten inom räckhåll för Ansluta att ansluta batteriet automatiskt. Se batteriet till appen Husqvarna Connect på sida Ingen anslutning till en 182 för att ansluta manuellt om batteriet inte enhet med trådlös Batteriet kopplas bort från enheten med trådlös ®...
 • Seite 184: Transport, Förvaring Och Kassering

  Förvara batteriladdaren på en plats som är stängd och torr. • Håll batteriet borta från laddaren under förvaring. Låt inte barn och personer som inte är godkända röra Tekniska data Tekniska data BLi100C BLi200C BLi300C Batterityper Litiumjon Litiumjon Litiumjon Nominell spänning, V...
 • Seite 185: Federal Communication Commission

  EG‐försäkran om överensstämmelse EG‐försäkran om överensstämmelse Beskrivning Batteri Vi, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tel: Varumärke Husqvarna +46-36-146500, försäkrar på eget ansvar att Typ/Modell BLi100C, BLi200C, batteriprodukten: BLi300C 545 - 005 - 12.09.2018...
 • Seite 186 uppfyller alla krav i följande EU-direktiv och förordningar: Direktiv/förordning Rubrik 2011/65/EU RoHS-direktiv 2014/53/EU Radioutrustningsdirektiv Harmoniserade standarder och/eller tekniska specifikationer som tillämpas är följande: • ETSI EN 300 328 v.2.1.1 • EN 62311:2008 • SS-EN 62368-1:2014+AC:2015 • Utkast ETSI EN 301 489-1 v.2.2.0 •...
 • Seite 187: Giriş

  önemlidir. ® Bluetooth marka ismi ve logoları Bluetooth SIG, Inc mülkiyetinde olan tescilli ticari markalardır ve Husqvarna AB (publ), bu tür markaları ruhsatlı olarak kullanmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. 545 - 005 - 12.09.2018...
 • Seite 188: Güvenlik

  Piller yazılım şifresine sahiptir. uzak tutulmalıdır. Akü uçlarının kısa devre yapması Şarj edilebilir BLi100C, BLi200C, BLi300C akü (1) sadece vücudun yanmasına veya yangına neden olabilir. ilgili kablosuz Husqvarna cihazları için güç kaynağı olarak kullanılır.
 • Seite 189 Aküyü Husqvarna Connect Uygulamasına Connect Uygulamasına bağlı bir akü, hem akü hem de bağlamak için aküyü kullanan ürün hakkında bilgi sağlar. Akü, Husqvarna Connect Uygulaması ile akü ve ürün hakkında veriler 1. Akünün şarj edilmiş olduğundan emin olun. toplar ve paylaşır. Akünün Husqvarna Connect 2.
 • Seite 190: Bakım

  189 bölü- kablosuz teknolojisine sahip cihaz cihaza bağlantı bulu- ile bağlantısı kesilir. müne bakın. Manuel olarak bağlanmak müm- namadı. kün değilse Husqvarna Connect Uygulaması yüklü cihazı yeniden başlatın. Sorun devam ederse bayinize başvurun. Akü şarj cihazı Durum Olası arızalar Olası...
 • Seite 191: Taşıma, Depolama Ve Atma

  • Akü şarj cihazını, kapalı ve kuru bir alanda saklayın. • Depolama sırasında aküyü akü şarj cihazından uzakta tutun. Çocukların ve diğer izinsiz kişilerin ekipmana Teknik veriler Teknik veriler BLi100C BLi200C BLi300C Pil tipleri Lityum İyon Lityum İyon Lityum İyon...
 • Seite 192: Federal İletişim Kurulu Girişim Beyanı

  AT Uyumluluk bildirimi Açıklama Akü Biz, SE-561 82 Huskvarna, İsveç posta adresli, Marka Husqvarna +46-36-146500 telefon numaralı Husqvarna AB olarak tek Tip / Model BLi100C, BLi200C, sorumlu olma vasfıyla akü ürünü için aşağıdaki beyanlarda BLi300C bulunuruz: 545 - 005 - 12.09.2018...
 • Seite 193 Aşağıdaki AB direktifleri ve düzenlemeleriyle tamamen uyumludur: Direktif/Düzenleme Başlık 2011/65/AB RoHS Direktifi 2014/53/AB Radyo Ekipmanı Direktifi Geçerli uyumlulaştırılmış standartlar ve/veya teknik özellikler aşağıdaki gibidir: • ETSI EN 300 328 v.2.1.1 • EN 62311:2008 • EN 62368-1:2014+AC:2015 • Taslak ETSI EN 301 489-1 v.2.2.0 •...
 • Seite 194: Вступ

  навіть смертельні травми. Дуже важливо ® Bluetooth Слово й логотипи є зареєстрованими торговими марками, що належать компанії Bluetooth SIG, Inc. і використовуються компанією Husqvarna AB (publ) виключно за ліцензією. Інші торгові марки належать їхнім відповідним власникам. 545 - 005 - 12.09.2018...
 • Seite 195: Безпека

  Перед використанням акумулятори потрібно й інструкції для звернення до них у майбутньому. зарядити. Обов’язково використовуйте зарядний пристрій Husqvarna QC330 або QC500. Для виробів Husqvarna слід використовувати лише • Не допускайте тривалого зарядження акумулятора, оригінальні акумулятори Husqvarna. Заряджати який не використовується.
 • Seite 196: Експлуатація

  від несанкціонованого використання; • розширені відомості про виріб; • зручний контроль над деталями виробу й 2. Зареєструйте обліковий запис у програмі Husqvarna обслуговуванням, а також довідкова інформація. Connect. Акумулятор, підключений до програми 3. Виконайте вказівки з підключення та реєстрації Husqvarna Connect акумулятора, наведені...
 • Seite 197: Технічне Обслуговування

  • Індикатор підключення (7) показує стан • Світлодіодний індикатор блокування (6) показує, чи підключення через бездротову технологію заблоковано акумулятор. ® Bluetooth , а також повідомляє про помилки. Світлодіодна індикація стану акумулятора Світлодіодний індикатор (8) Рівень заряду Горять усі індикатори. Акумулятор заряджений на 75–100 %. Горять...
 • Seite 198: Транспортування, Зберігання Й Утилізація

  вручну, виконавши дії, описані в розділі Якщо акумулятор опиниться поза зони дії Підключення акумулятора до програми пристрою за ® сигналу бездротової технології Bluetooth Husqvarna Connect на сторінці 196 . Якщо допомогою він відключиться від пристрою. бездротової підключити акумулятор вручну не вдається, Bluetooth ®...
 • Seite 199: Технічні Характеристики

  • Під час транспортування надійно закріплюйте виріб. Утилізація Символи на виробі або його упаковці вказують на те, що його не слід утилізувати разом з побутовими Технічні характеристики Технічні характеристики BLi100C BLi200C BLi300C Літієво-іонний Літієво-іонний Літієво-іонний Типи акумуляторів Номінальна напруга, В...
 • Seite 200: Щодо Перешкод

  УВАГА: Внесення змін і модифікацій, не схвалених відповідальною стороною, може Декларація відповідності ЄС Декларація відповідності ЄС 2011/65/EU Директива щодо обмеження використання Компанія Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Швеція, шкідливих речовин телефон: +46-36-146500, заявляє під свою повну (RoHS) відповідальність, що акумуляторний виріб 2014/53/EU Директива щодо...
 • Seite 201 Акумулятор відповідає Посібнику ООН із проведення випробувань ST/SG/AC/редакція 5, частина III – «Критерії», підрозділ 38.3. Huskvarna, 2018-02-01 Lars Roos, директор міжнародного відділу НДДКР 545 - 005 - 12.09.2018...
 • Seite 202 4. 充电指示灯 5. 警告指示灯 6. 锁定指示灯 7. 连接指示灯 不要将电池浸入水中。 8. 电量状态指示灯 9. 电池指示灯按钮 本产品上的符号 ® Bluetooth 本产品采用了 无线技术。 警告!在使用电池时,疏忽或使用不当均有可 能造成严重或致命伤害。阅读并充分理解说明 书的内容极其重要。 本产品或其包装上的符号表示本产品不能作为 生活垃圾处理。本产品必须通过合适的回收装 置进行收集。 ® Bluetooth 文字标志和标识是 Bluetooth SIG, Inc 所拥有的注册商标,Husqvarna AB (publ) 对这些标志的任何使用都 获得了许可。其它的商标和商品名称为其相应所有者的注册商标。 545 - 005 - 12.09.2018...
 • Seite 203 注释: 保存所有警告和说明供以后参考。 • 电池不用时,使其远离其他金属物体,例如回形针、硬 币、钥匙、钉子、螺钉或其他金属小物品,以防接通电 只可以为 Husqvarna 产品使用 Husqvarna 原装电池,只可 池端子。电池端子短接到一起可能会引起灼伤或火灾。 以用 Husqvarna 的原装 QC330 或 QC500 电池充电器为电 池充电。电池通过软件进行加密。 可充电 BLi100C, BLi200C, BLi300C 电池 (1) 只能用作相关 的 Husqvarna 充电式装置的电源。电池不得用作其他设备 的电源,以防造成伤害。 操作 Husqvarna Connect 与 Husqvarna Connect 应用程序连接的电池 ® Bluetooth Bluetooth ®...
 • Seite 204 开始使用 Husqvarna Connect 2. 打开 Husqvarna Connect 应用程序。 3. 按下电池指示灯按钮 (9) 将电池连接到 Husqvarna 1. 下载 Husqvarna Connect 应用程序,请前往 App Store Connect 应用程序。 或 Google Play 。 电池指示灯信息 电池上的这些指示灯提供关于电池和电池状态的信息。按下 电池指示灯按钮 (9) 之后,指示灯会显示电池状态 5 秒钟。 2. 在 Husqvarna Connect 应用程序中注册一个账户。 3. 按照 Husqvarna Connect 应用程序中的说明连接并注...
 • Seite 205 电池电量耗尽。 给电池充电。 电池过热。 使电池冷却。 连接指示灯 (7) 亮起红 永久性电池错误。 请联系您的经销商。 灯。 将电池或设备移动到连接范围之内,使电池自动 将电池连 连接。如果电池没有自动连接,请参阅 ® Bluetooth 与采用了 接到 Husqvarna Connect 应用程序 第 204 页 如果电池被移出连接范围,电池将与采用了 无线技术的设备的连接 ® Bluetooth 无线技术的设备断开连接。 进行手动连接。如果无法进行手动连接,请重启 丢失。 安装了 Husqvarna Connect 应用程序的设备。 如果问题仍然存在,请联系您的经销商。 电池充电器 条件 可能的故障 可行操作 警告指示灯 (5) 闪烁。...
 • Seite 206 • 在长期存储本产品之前,应清洁产品并进行全面的保 收本产品的详细信息,请与当地相关管理部门、生活垃圾服 养。 务机构或销售本产品的商店联系。 • 在运输期间固定好产品。 废弃处理 本产品或其包装上的符号指示不能将本产品当作生活垃圾进 行处理。必须将其送交相应的回收站以回收利用电气和电子 设备。 对本产品进行不当的废物管理可能会对环境和人身造成负面 影响,请确保正确处理本产品,避免发生此类问题。有关回 技术资料 技术参数 BLi100C BLi200C BLi300C 电池类型 锂离子 锂离子 锂离子 额定电压 (V) 额定容量 (Ah) 额定电能 (Wh) 重量 (kg/lb) 0.8/1.8 1.3/2.9 1.9/4.2 工作环境温度 -10 °C (14°F) 至 40 °C (114°F) 射频数据...
 • Seite 207 2.4-GHz 倒 F 天线 (PCB) +3.3 此设备符合加拿大工业部免许可无线电标准规范 (RSS)。设 备的工作受到以下两个条件的制约: 小心: 未经责任方许可而对设备进行改动/改造将剥 • 此设备不可产生干扰;并且 夺用户的设备使用权。 • 此设备必须可接受任何干扰,包括可能会导致设备出现 意外工作状况的干扰。 欧盟一致性声明 欧盟一致性声明 我公司,Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden (电话:+46-36-146500),以唯一责任声明电池产品; 描述 电池 品牌 Husqvarna 类型/型号 BLi100C, BLi200C, BLi300C 完全符合以下欧盟指令和法规的要求: 指令/法规 标题 2011/65/EU RoHS 指令...
 • Seite 208 Original instructions Originalios instrukcijos Оригинални инструкции Lietošanas pamācība Původní pokyny Originele instructies Originale instruktioner Originale instruksjoner Originalanweisungen Oryginalne instrukcje Αρχικές οδηγίες Instruções originais Instrucciones originales Instrucţiuni iniţiale Originaaljuhend Оригинальные инструкции Alkuperäiset ohjeet Pôvodné pokyny Instructions d’origine Izvirna navodila Originalne upute Bruksanvisning i original Eredeti útmutatás...

Diese Anleitung auch für:

Bli200cBli300c