Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Montering; Underhåll; Drift - Märklin 74861 H0 Benutzerhandbuch

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Montering

Vändskivan är avsedd att monteras nedsänkt i anläggnin-
gen. Därför behövs en runt hål med minst 288 mm diameter
och med ett fritt djup på minst 38 mm för att drivningen ska
få plats (Sidan 3, bild 2). De sex medföljande plastvinklarna
ska fästas i kanterna (Sida 3, bild 3). Vänd- skivan läggs
sedan ovanpå dessa vinklar. Vinklarnas placering måste
vara fördelad så att varje vinkel hamnar mitt under varsitt
blind- eller anslutningsspår.
Tänk på att vändskivan behöver vara åtkomlig underifrån
efter monteringen.
1. Välj en lämplig plats för vändskivan på anläggningen
(tänk på att ha tillräckligt med utrymme under väns-
kivan också, då man måste ha åtkomst underifrån efter
monteringen.)
2. Gör hålet som krävs för monteringen (Ø ≥ 288 mm). Den
bifogade mallen kan underlätta den exakta placeringen.
3. Anslut de önskade anslutningsspåren till vändskivan
och kontrollera respektive tappar (se även bild 5 & 6).
4. Placera vändskivan i hålet. Nu kan de exakta positioner-
na för monteringsvinklarna markeras på anläggningen.
5. Lägg vändskivan åt sidan igen och fäst monteringsvin-
klarna vid kanten på hålet.
6. Anslut vändskivans elektriska kontakter.
7. Montera vändskivan i hålet och anslut de önskade
spåren
Underhåll
Vändskiva 74861 är underhållsfri.

Drift

Vändskiva 74861 är försedd med en multiprotokoll-dekoder.
Från fabriken kommer dekodern in- ställd för drift med MM/
mfx. I dekorens inställningar kan man (t.ex. med hjälp av
Central Station 3) ändra till DCC-drift. Där kan man även
ändra adressen.
Den förinställda adressen är 225 för MM (
och 225 för DCC.
Vändskivan kan utrustas med maximalt 2 x 15 anslutnings-
spår. Spåren numreras medurs med start på spår 1 (Sida 4,
bild 6). Efter att man valt rotationsriktning kan man välja att
hoppa till des- tinationsspåret direkt eller om man vill rotera
stegvis.
Vändskivan kvitterar givna order genom olika ljud/pip-toner.
normala order
programmering lyckades
fel
Drift med Central Station 3
Vändskiva 74861 måste precis som andra mfx-tillbehör
läggas till genom att "söka mfx-artikel". Därefter måste Spår
1 fastställas och vändskivan initialiseras.
Drift med Central Station 2
Vändskivan läggs sedan till genom funktionen "sök
mfx-artikel" i keyboard (keyboard, konfigurera, knapp
Därefter kan Spår 1 omedelbart fastställas och vändskivan
initialiseras.initialisiert werden.
= ^
keyboard 15)
Pip
Pip Pip Pip
Pip Pip Pip
.
33

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

74861

Inhaltsverzeichnis