Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Allmänna Hänvisningar - Märklin H0 Bahnübergang Bedienungsanleitung

Gleis-ergänzung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Allmänna hänvisningar
74920: Helautomatisk järnvägsövergång med
halvbommar för enkelspåriga Märklin H0-
C-anläggningar. Med varningskryss och
integrerade varningslampor (glödlampor).
74930: Kompletteringsset för att bygga ut järnvägs-
övergångarna 74920 till fl erspårig version.
För varje ytterligare spår krävs ett komplet-
teringsset.
Funktionshänvisningar: Järnvägsövergångarna
fungerar med kontaktskenor som brytare. Via lok
och vagnars elledande axlar kopplas därmed järn-
vägsövergången till och från.
OBS: Användning av främmande produkter med
isolerade hjulsatser kan medföra funktionsstörningar
på järnvägsövergången.
Järnvägsövergången drivs med 16 Volt växel-spän-
ning. Drift med annan spänningsform är inte möjlig.
Järnvägsövergången får endast anslutas till en
kraftkälla (Trafo).
12
126 517_Anl. 78070.indd 12
126 517_Anl. 78070.indd 12
Downloaded from
www.Manualslib.com
manuals search engine
OBS: Eftersom den bruna anslutningsledningen
används som återledare för olika försörjningssystem
(t ex digital körning, konventionell körning, konstant
16 Volt tillbehörsförsörjning) får under inga om-
ständigheter anslutningsledningarna förväxlas när
anläggningen byggs upp.
OBS:
Transformatorn för Mobile Station får
inte användas samtidigt till försörj-
ning av tillbehörsartiklarna. Till detta
krävs alltid en separat transformator.
12.09.2007 17:00:41 Uhr
12.09.2007 17:00:41 Uhr

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

78070

Inhaltsverzeichnis