Herunterladen Diese Seite drucken

Leveringsomvang Controleren; Gebruik - Parkside 316148 1904 Bedienungsanleitung

Flexi-gartenschlauchset
Vorschau ausblenden

Werbung

NL/BE

6. Leveringsomvang controleren

!
VOORZICHTIG!
Materiële schade!
Als u de verpakking niet voorzichtig genoeg met een
scherp mes of andere scherpe voorwerpen opent, kan de
slang snel beschadigd raken.
- Wees voorzichtig bij het openen.
- Haal de tuinslang
en alle bijbehorende delen uit de verpakking.
1
- Controleer of de levering compleet is (zie „3 Leveringsomvang").
- Controleer of de tuinslang of de afzonderlijke onderdelen beschadigd
zijn. Als dit het geval is, gebruik dan de tuinslang niet. Neem contact op
met de fabrikant bij het op het garantiebewijs aangegeven servicepunt.

7. Gebruik

Watersproeier opzetten
- Schroef het koppelstuk met inwendig kruis
dit nodig is.
- Om de watersproeier te sluiten, schuift u de duimhendel
voren op „OFF" (dicht).
6
- Sluit de watersproeier
aan met het koppelstuk met inwendig kruis
5
. Trek hiervoor de buitenring naar beneden, steek de watersproei-
6
er
erin en laat de ring weer los.
Kraanaansluiting herstellen
- Draai de kraan dicht.
- Als uw kraan een buitendraad van ½" heeft, schroeft u de verloop-
stekker
erop.
4
- Schroef het insteeksysteem
op de kraan of de verloopstekker
3
- Controleer of het goed vastzit.
- Sluit het koppelstuk zonder inwendig kruis
3
teem
. Trek hiervoor de buitenring naar beneden, steek het kop-
pelstuk zonder inwendig kruis
Bedrijf
- Rol voor de ingebruikname de tuinslang
42
5
1
op de tuinslang
9
naar
2
aan op het insteeksys-
2
erin en laat de ring weer los.
1
helemaal uit.
- Draai de kraan eerst een beetje open en verhoog de waterdruk ge-
lijkmatig. De tuinslang wordt uitgerold.
- Zodra de tuinslang volledig is uitgerold, opent u het ventiel van de
watersproeier
kant op „ON" te zetten.
- Om de intensiteit van de waterstraal te variëren, gebruikt u het regel-
8
punt
van de watersproeier
- Om de hardheid van de waterstraal in te stellen, gebruikt u de
duimhendel
vooraan de duimhendel: „OFF" - de waterstraal wordt kleiner
Duimhendel naar achteren: „ON" - de waterstraal wordt groter
- Schakel de watertoevoer uit door de kraan te sluiten als u de tuins-
lang niet meer nodig hebt.
- Open het ventiel door de duimhendel
te zetten en dan laat u de rest van het water weglopen. Nadat het
water is weggelopen, keert de tuinslang terug naar de oorspronkelij-
, als
ke lengte ervan.
Opbergtas (A)
Het artikel kan in de bij de levering inbegrepen opbergtas
opgeborgen.
Nadat het water is uitgelopen, rolt u de slang gelijkmatig op en bergt
u deze op in de opbergtas. Met de koordstopper kunt u deze gemak-
kelijk openen en sluiten.
Waterstopfunctie
- Het koppelstuk
het mogelijk om de watersproeier van het koppelstuk
.
ren wanneer de kraan open is. De watertoevoer wordt automatisch
4
gestopt door de waterstopfunctie.
- Koppelstuk met inwendig kruis
de zijkant van de watersproeier
- Koppelstuk zonder inwendig kruis
6
9
met de duimhendel
door deze aan de achter-
6
.
9
6
op de watersproeier
.
9
naar achteren en op „ON"
5
is uitgerust met een waterstopfunctie. Dit maakt
5
waterstopfunctie - montage aan
6
.
2
- montage aan de kraanzijde
NL/BE
7
worden
5
te verwijde-
43

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside 316148 1904