Herunterladen Diese Seite drucken

Conrad Renkforce USB3.0 Bedienungsanleitung Seite 4

Werbung

O Gebruiksaanwijzing
USB3.0-kaartlezer
Bestelnr.
1405805
Beoogd gebruik
Het product kan op een USB-poort van een computer worden aangesloten en dient
daar voor het lezen en beschrijven van daarvoor geschikte geheugenkaarten.
Volg ten allen tijde de veiligheidsaanwijzingen en alle andere informatie in deze ge-
bruiksaanwijzing op.
Dit product voldoet aan de wettelijke, nationale en Europese eisen. Alle voorkomende
bedrijfsnamen en productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eige-
naren. Alle rechten voorbehouden.
Omvang van de levering
• Kaartlezer
• Gebruiksaanwijzing
Geactual iseerde gebruiksinstructies:
1. Open produktinfo.conrad.com in een browser of
scan de afgebeelde QR-code.
2. Kies het documententype en de taal en vul het pro-
ductnummer in het zoekveld in. Nadat u de zoekop-
dracht heeft uitgevoerd, kunt u de weergegeven
documenten downloaden.
Pictogramverklaringen
Dit pictogram duidt op speciale gevaren bij het hanteren, gebruiken en be-
dienen.
Het „pijl"-pictogram wijst op speciale tips en bedieningsaanwijzingen.
Veiligheidsaanwijzingen
Bij beschadigingen, veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze ge-
bruiksaanwijzing, vervalt de waarborg/garantie! Voor gevolgschade zijn
wij niet aansprakelijk!
Wij zijn niet verantwoordelijk voor materiële schade of persoonlijk letsel
veroorzaakt door ondeskundig gebruik of door het niet opvolgen van de
veiligheidsaanwijzingen. In dergelijke gevallen vervalt de waarborg/ga-
rantie.
• Om veiligheids- en keuringsredenen (CE) is het eigenmachtig ombouwen
en/of veranderen van het product niet toegestaan. Open/demonteer het
apparaat niet!
• Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik in gesloten, droge ruimtes
binnenshuis; het mag niet vochtig of nat worden.
• Het product is geen speelgoed, houd het uit de buurt van kinderen.
• Laat het verpakkingsmateriaal niet onbeheerd liggen, dit kan voor kinde-
ren gevaarlijk speelgoed zijn.
• Behandel het product voorzichtig; door stoten, schokken of een val - zelfs
van geringe hoogte - kan het beschadigd raken.
Ingebruikname, aansluiting
Sluit de kaartlezer aan op een USB-poort van uw computer. De computer hoeft daarbij
niet uitgeschakeld te worden.
Het besturingssysteem herkent nieuwe hardware en installeert de benodigde stuur-
programma's automatisch; zij zijn onderdeel van het besturingssysteem.
Boven op de kaartlezer gaat een blauwe power-LED branden, wanneer spanning/
stroom wordt geleverd aan de kaartlezer en gebruiksklaar is.
Geheugenkaart plaatsen/verwijderen
De kaartlezer beschikt over in totaal 6 slots; er kan echter per keer maar één
daarvan worden gebruikt.
Plaats een geheugenkaart in het betreffende slot van de kaartlezer (zie opschrift op de
kaartlezer). Let bij het insteken op de juiste richting van de geheugenkaart, gebruik bij
het insteken van de geheugenkaart geen geweld!
Als de kaartlezer een geheugenkaart heeft herkend, brandt naast de power-LED nog
een blauwe LED. Bij schrijf- of leestoegang op de geheugenkaart gaat deze LED bran-
den.
Indien een geheugenkaart weer uit de kaartlezer moet worden genomen (of de kaart-
lezer van de computer moet worden losgekoppeld, wacht dan, tot alle lees-/schrijf-
actie op de geheugenkaart zijn voltooid. Trek vervolgens de geheugenkaart uit de
kaartlezer.
Als de geheugenkaart tijdens een lees- of schrijftoegang eruit wordt getrok-
ken (of de kaartlezer uit de computer gehaald), dan kunnen de gegevens
op de geheugenkaart beschadigd raken, mogelijkerwijs is daarna zelfs een
nieuwe formattering van de geheugenkaart noodzakelijk.
Geheugenkaarten aflezen/beschrijven
Een in de kaartlezer ingevoerde geheugenkaart wordt als een normale verwisselbare
schijf geïntegreerd. U kunt bijvoorbeeld met Windows Verkenner de gegevens op de
geheugenkaarten aflezen (of gegevens op de geheugenkaarten opslaan), net zoals u
dat van een harde schijf of een USB-stick gewend bent.
De maximale bereikbare snelheid bij het aflezen/beschrijven van een geheugenkaart
is afhankelijk van de door u gebruikte geheugenkaarten.
Let er bij het beschrijven van SD-/SDHC-/SDXC-geheugenkaarten op dat de
schrijfbeveiliging is uitgeschakeld (kleine schuifschakelaar aan de zijkant
van de geheugenkaart).
Aanwijzingen voor de SDXC-geheugenkaarten
Opdat SDXC-geheugenkaarten met Windows XP gebruikt kunnen worden, is een up-
date van Windows XP noodzakelijk. Alleen zo wordt het „exFat"-bestandssysteem van
SDXC-geheugenkaarten ondersteund.
De update kan bij www.microsoft.com worden gedownload. Voer in de zoeklijst van
uw internetbrowser bijv. het zoekterm „exfat windows xp" in, om de update daar te
vinden.
Bij Windows Vista moet u minimaal het Service-Pack 1 installeren, zodat SDXC-ge-
heugenkaarten door de kaartlezer ondersteund worden.
Nieuwere Windows-versies ondersteunen het „exFAT"-bestandssysteem van
SDXC-geheugenkaarten direct (bijv. Windows 7 of hoger).
Onderhoud en schoonmaken
Het product vergt geen onderhoud. Laat onderhoud of reparatie enkel door een vak-
man uitvoeren, niet demonteren.
Maak het schoon met een schone, droge, zachte doek. U kunt stof zeer gemakkelijk
met een schone en zachte borstel, en een stofzuiger verwijderen.
Gebruik geen agressieve, chemische of schurende reinigingsmiddelen, want deze
kunnen verkleuringen of zelfs materiaalveranderingen van het oppervlak veroorzaken.
Verwijdering
Het product hoort niet bij het huishoudelijk afval.
Het product dient aan het einde van zijn levensduur volgens de geldende
wettelijke voorschriften te worden verwijderd. Lever het bijv. in bij het be-
treffende inzamelpunt.
Technische gegevens
Bedrijfsspanning ............................... 5 V/DC via USB
USB-standaard .................................. USB3.0 (compatibel met USB2.0/1.1)
Geschikte geheugenkaarten ........... SD/SDHC/SDXC, microSD/microSDHC/microSDXC,
Omgevingsvoorwaarden.................. temperatuur 0 °C tot +70 °C, relatieve luchtvoch-
Afmetingen (L x B x H) ...................... 57 x 54,3 x 15,75 mm
Massa ................................................ 35 g
Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld fotokopie, microverfilming of de
registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van
uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.
© Copyright 2015 by Conrad Electronic SE.
MS, MMC, CF, xD
tigheid 10% tot 80%, niet condenserend
V1_1215_02/VTP

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

1405805