Herunterladen Diese Seite drucken

Conrad 87 46 82 Bedienungsanleitung Seite 4

Externe usb-grafikkarte

Werbung

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
Externe USB-videokaart
Bestelnr. 87 46 82
Beoogd gebruik
Dit product is bestemd voor aansluiting op een USB3.0-poort en dient daar als externe grafi sche kaart. Door
de bijzondere constructie kunnen er twee monitors tegelijkertijd worden gebruikt, zodat het oppervlak van
het besturingssysteem met twee monitors kan worden uitgebreid.
Dit product voldoet aan de wettelijke, nationale en Europese eisen. Alle voorkomende bedrijfsnamen en
productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.
Bij HDMI betreft het een geregistreerd handelsmerk van HDMI Licensing L.L.C.
Omvang van de levering
• USB-grafi sche kaart
• USB3.0-kabel
• Cd met stuurprogramma, software en omvangrijke fabrikantenhandleiding in het Engels
• Gebruiksaanwijzing
Veiligheidsaanwijzingen
Bij schade, veroorzaakt door het niet raadplegen en opvolgen van deze gebruiksaanwij-
zing, vervalt elk recht op waarborg/garantie! Voor gevolgschade zijn wij niet aansprake-
lijk!
Wij zijn niet verantwoordelijk voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt
door ondeskundig gebruik of door het niet opvolgen van de veiligheidsaanwijzingen. In
dergelijke gevallen vervalt de waarborg/garantie.
• Om veiligheids- en keuringsredenen (CE) is het eigenmachtig ombouwen en/of veranderen van het pro-
duct niet toegestaan.
• Het product is geen speelgoed, houd het uit de buurt van kinderen.
• Het product mag niet vochtig of nat worden.
• Zorg dat de aansluitkabels niet worden geknakt, afgekneld of door scherpe randen worden beschadigd.
• Laat het verpakkingsmateriaal niet rondslingeren, dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed zijn.
• Behandel het product voorzichtig; door stoten, schokken of een val - zelfs van geringe hoogte - kan het
beschadigd raken.
Installatie stuurprogramma
Voor de aansluiting van de USB-grafi sche kaart aan de computer moet u het stuurprogramma
van de meegeleverde cd installeren. Anders functioneert de USB-grafi sche kaart later niet
correct.
Als u de USB-grafi sche kaart reeds aan de computer heeft aangesloten, ontkoppel dan de
verbinding vóór u de installatie van het stuurprogramma start!
• Plaats de meegeleverde cd in het betreffende station van uw computer. Indien de installatie niet automa-
tisch start, open dan de cd bijv. in de gegevensmanager van Windows en start het installatieprogramma
„setup.exe" in de hoofddirectory van de cd.
• Volg alle aanwijzingen van het programma respectievelijk van Windows op.
Tijdens de installatie kan het gebeuren, dat het beeldscherm fl ikkert of er gedurende korte tijd geen beeld
wordt weergegeven. Dit is normaal. Wacht eenvoudig totdat de installatie van het software is beëindigd.
• Na de installatie moet Windows soms opnieuw worden opgestart, zodat de externe grafi sche kaart correct
functioneert.
Aansluiting en ingebruikneming
Installeer eerst het stuurprogramma, als u dit nog niet heeft gedaan. Zie hiervoor het hoofdstuk
„Installatie stuurprogramma".
• Er kunnen in totaal twee monitors op de USB-grafi sche kaart worden aangesloten.
Monitor 1: HDMI-socket
Monitor 2: DVI-socket
Als u nog een monitor met analoge VGA-aansluiting heeft, kunt u deze op de DVI-socket aansluiten, als u
een geschikte adapter gebruikt (verkrijgbaar als accessoire). Aan de uitgang van de DVI-socket is namelijk
niet slechts één digitaal signaal beschikbaar, maar ook een analoog signaal
• Verbind nu de USB-grafi sche kaart met een USB3.0-poort van uw computer of een USB3.0-hub met eigen
voeding.
Sluit de USB-grafi sche kaart niet aan een USB2.0-poort aan, omdat dit kan leiden tot een lang-
zame beeldopbouw (bijv. vensters verschuiven).
• Windows herkent nieuwe hardware en sluit de installatie van het stuurprogramma af.
• Aansluitend moet u de pc wellicht opnieuw opstarten voordat de USB-grafi sche kaart en de aangesloten
monitor goed functioneren.
• Normaal gesproken moet Windows de extra monitors nu automatisch herkennen.
De muisaanwijzer kan bijvoorbeeld van de ene monitor naar de tweede of derde worden bewogen. Ook
kunt u de vensters tussen de monitors verschuiven.
Bij het starten/aanzetten van de computer verschijnt er nog geen beeld op de monitors, die op
de USB-grafi sche kaart zijn aangesloten, omdat op dat moment het stuurprogramma nog niet is
geladen.
• Om de relatieve positie van de beeldschermen te wijzigen, kunt u de grafi sche instellingen van Windows
www.conrad.com
bewerken (bijv. bij Windows door met de rechter muistoets op een ongebruikt deel van de desktop te
klikken en Eigenschappen te selecteren).
De positie van de tweede of derde monitor kan bijvoorbeeld worden gewijzigd (of deze nu links of rechts
Versie 02/13
van de eerste monitor zijn geplaatst), of u kunt de gewenste resolutie instellen.
Onderhouden en schoonmaken
Het product is voor u onderhoudsvrij, demonteer het nooit.
Voor de reiniging van het product volstaat een schone, droge, zachte doek. Wanneer u te hard op het
oppervlak drukt, kunnen er krassen ontstaan.
Stof kan zeer gemakkelijk met een langharige, schone, zachte kwast en een stofzuiger verwijderd worden.
Tips & aanwijzingen
• Sluit de USB-grafi sche kaart bij voorkeur aan een USB3.0-poort aan, omdat de beeldopbouw anders zeer
langzaam wordt, vooral als er twee monitors aan de USB-grafi sche kaart zijn aangesloten.
• Bij gebruik van een laptop kan het nodig zijn de laptop via zijn voeding van stroom te voorzien, omdat er bij
werking via een accu mogelijk niet voldoende stroom ter beschikking staat voor de USB-grafi sche kaart.
• Koppel de externe USB-grafi sche kaart niet los van de USB-poort wanneer deze in werking is. Dit kan tot
onverwachte reacties van Windows leiden (bijv. vastlopen, gegevensverlies e.d.).
• Door de overdracht van de beeldinhoud per USB kunnen er bij snelle wijzigingen in de beeldinhoud ver-
tragingen ontstaan in de weergave.
Het gebruik van de externe USB-grafi sche kaart voor snelle 3D-spelletjes is niet mogelijk.
• Wordt Windows als besturingsprogramma gebruikt, dan kunnen er tot 3 identieke USB-grafi sche kaarten
op één enkele computer gebruikt worden. De pc moet echter wel snel genoeg zijn om de beelden via USB
aan de externe grafi sche kaarten over te kunnen dragen.
Bovendien raden wij aan, de USB-grafi sche kaarten direct op de computer aan te sluiten en niet op een
USB3.0-hub. Hier zouden verschillende USB-grafi sche kaarten een enkele USB3.0-poort delen (de ver-
binding tussen USB-hub en computer), wat kan leiden tot een langzame beeldopbouw!
• Als de beeldopbouw zeer langzaam is, kan het helpen een andere USB3.0-poort te proberen. Afhankelijk
van het mainboard zijn meerdere USB-poorten met een enkele USB-controller verbonden, wat de beeld-
overdracht enorm vertraagt als u bijvoorbeeld tegelijkertijd gegevens via USB kopieert naar een harde
schijf. Een extra USB3.0-insteekkaart kan dit probleem ook verhelpen.
• De LED „H" aan de bovenkant van de USB-grafi sche kaart gaat branden als er een HDMI-compatibele
monitor aangesloten en gebruiksklaar is. De LED „D" brandt als er een DVI-monitor wordt aangesloten.
Verwijdering
Technische gegevens
Aansluiting op de computer .........USB3.0
Stroomverbruik ............................<500 mA
Aansluiting voor monitor .............. HDMI, DVI (er kan een analoge VGA-monitor gebruikt worden als de
Resolutie ......................................max. 2048 x 1152, 32 bit (afhankelijk van de gebruikte monitor!)
Afmetingen ..................................70 x 127 x 24,5 mm (l x b x h)
Gewicht ........................................102 g
Omdat er voor de omrekening van de beeldinhoud in en USB-gegevenssignaal relatief veel
computervermogen nodig is (vooral als er twee monitors zijn aangesloten aan de USB-grafi sche
kaart), hangt het van de gebruikte CPU af hoe snel de beeldweergave is en of het bijvoorbeeld
bij video's leidt tot korte stilstand van het beeld.
Bij werking aan een notebook kan het nodig zijn dat het notebook via zijn voeding wordt voor-
zien van stroom, aangezien bij werking via een accu de elementaire frequentie van de CPU en
daarmee het computervermogen automatisch wordt verminderd, om stroom te sparen.
Verwijder het product aan het einde van zijn levensduur conform de geldende wettelijke bepa-
lingen.
USB-grafi sche kaart via een optionele DVI-VGA-adapter op de DVI-socket
wordt aangesloten)
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de fi rma Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1,
D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld
fotokopie, microverfi lming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen
de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Wijziging van
techniek en uitrusting voorbehouden.
© Copyright 2013 by Conrad Electronic SE.
V2_0213_01/IB

Werbung

loading