Herunterladen Diese Seite drucken

Rozsah Dodávky; Popis Dílů; Technické Údaje - Parkside PAH 1700 C3 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Jiné použití nebo úpravy výrobku se považují
za užívání v rozporu se stanoveným účelem a
mohou vést k rizikům, jako je nebezpečí smrti,
zranění nebo poškození . Výrobce nenese žádnou
odpovědnost za škody způsobené nesprávným
použitím . Tento výrobek je vhodný výhradně
pro soukromé použití . Výrobek není určen k
živnostenskému nebo podobnému využívání .
Dodržujte všechny platné místní bezpečnostní
předpisy, normy a nařízení . Používání hlučných
elektrických nástrojů může být v souladu s
národními nebo místními předpisy povoleno
pouze v určitých časech .
˜ Rozsah dodávky
m
VAROVÁNÍ!
Výrobek a balicí materiály nejsou dětská
u
hračka! Nedovolte dětem hrát si s
plastovými sáčky, fóliemi a malými díly!
Hrozí nebezpečí polknutí a udušení!
1× Bourací kladivo PAH 1700 C3
1× Přídavná rukojeť (předmontovaná)
1× Plochý sekáč
1× Špičatý sekáč
2× Uhlíkové kartáče (= 1 pár)
1× Pytlík mazacího tuku (50 g)
1× Klíč s vnitřním šestihranem (3 mm)
1× Návod k použití
1x Přepravní kufr
˜ Popis dílů
Obrázek A:
1 Tukové víčko
2 Vypínač
3 Hlavní rukojeť
4 Volič počtu úderů
5 Přípojné vedení se síťovou zástrčkou
(Síťová zástrčka nezobrazena)
6 Přídavná rukojeť
7 Knoflík přídavné rukojeti
8 Nastavitelná klapka
78 CZ
9 Blokovací klapka
10 Ochranný kryt proti prachu
11 Upínač sekáče
12 Plochý sekáč
13 Špičatý sekáč
14 Mazací tuk
15 Klíč s vnitřním šestihranem (3 mm)
16 Uhlíkový kartáč (×2)
Bez obrázku:
17 Přepravní kufr
˜ Technické údaje
Bourací kladivo
Nominální vstupní napětí
Příkon
Ochranná třída
Počet úderů
Energie nárazu
Montáž sekáče
Nastavení sekáče
Hodnoty emisí hluku
Naměřené hodnoty byly stanoveny v souladu
s normou EN 60745 . Hladina akustického
tlaku elektrického nástroje hodnocená jako A je
obvykle:
Hladina akustického
tlaku
Nejistota
Hladina akustického
výkonu
Nejistota
Zaručená hladina
akustického výkonu
(Měření L
v souladu se směrnicemi o emisích
WA
hluku ve venkovním prostoru 2000/14/ES a
2005/88/ES)
Emisní hodnoty vibrací
Celkové hodnoty vibrací (vektorový součet tří
směrů), stanovené v souladu s EN 60745:
Sekání:
Hodnota emisí vibrací a
Nejistota K
PAH 1700 C3
: 230–240 V ~ ,
50 Hz
: 1700 W
: II/
: 200–2100 min
: 50 Joulů
: Bez nástroje
: 12 poloh
L
: 91,5
dB(A)
pA
K
: 3
dB
pA
L
: 103,0 dB(A)
WA
K
: 2,4
dB
WA
L
: 105
dB(A)
WA
: 20,686 m/s
2
h, Cheq
: 1,5
m/s
2
–1

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Ian 340067_1910