Herunterladen  Diese Seite drucken

Uporaba Naprave; Vzdrževanje In Čiščenje - Blaupunkt HOR301 Bedienungsanleitung

Ölheizkörper
Vorschau ausblenden

Werbung

HOR301 / HOR401 / HOR501
A - rebra grelnika
B - ročaj
C – zasučni gumb termostata
D - zasučni gumb stikala
PRED PRVO UPORABO
Kolesca namestite na spodnji del grelnika v skladu s shemo na sliki. Slika 5 je namenjena samo za
model HOR301.
1. Obrnite grelenik.
2. Položite nanj ploščati element s kolescema.
3. Preložite kovinski element v obliki črke U skozi grelnik, vstavite njegova konca v ploščati element.
Privijte z maticama "metuljčkoma".
4. Grelnik postavite na ravno, stabilno, toplotno odporno površino.

UPORABA NAPRAVE

1. Prepričajte se, da je stikalo naprave v položaju "0" in da je gumb termostata obrnjen v minimalni
položaj. Povežite vtič z virom napajanja.
2. Premaknite stikalo z "0" na "
" (največja ogrevalna moč).
3. Obrnite gumb termostata v smeri urinih kazalcev v maksimalni položaj. Ko se temperatura v sobi
dvigne na želeno raven, počasi obračajte termostatski gumb v smeri nasprotni smeri urinih kazalcev,
vse dokler kontrolna lučka ne ugasne. Gumb termostata zasučite v smer hoda urinih kazalcev za
povečanje želene temperature ali v nasprotni smeri za znižanje temperature. Grelnik bo avtomatsko
ohranjal sobno temperaturo na želeni ravni tako, da se bo vklapljal in izklapljal.
5. Za izklop grelnika nastavite stikalo v položaj "0" in gumb termostata v minimalni položaj. Odklopite
napravo od električnega omrežja.
Zaščita za primer prevrnitve
Grelnik je opremljen z varnostnim stikalom, ki grelnik samodejno izklopi, če se le-ta prevrne ali nahaja
pod prevelikim nagibnim kotom. To pomaga preprečiti nesreče, grelnik pa začne znova delovati, ko je
postavljen nazaj v pravilni pokončni položaj.
ZAŠČITA PRED PREGRETJEM
Grelnik je zavarovan z zaščito pred pregretjem, ki samodejno izklopi napravo v primeru njenega
močnega pregretja. V takem primeru je treba tudi odklopiti napravo od električnega omrežja ter
počakati približno 30 minut, da se ohladi, nato odstraniti kakršen koli vzrok pregretja, na primer
predmet, ki prekriva grelnik. Preverite tudi, ali niso poškodovani naprava, kabel ali vtič. Če ni takih
poškodb, priklopite napravo nazaj na omrežje in jo vklopite v skladu z navodili. Če se grelnik še vedno
ne bi vklapljal, se za pomoč obrnite na službo za stranke.
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
Napravo je treba tekom njene življenjske dobe redno čistiti v skladu z naslednjimi navodili:
1. Pred začetkom čiščenja odklopite napravo od električnega omrežja in jo pustite, da se ohladi.
2. Z rahlimi gibi z vlažno krpo, ki ne pušča vlaken, očistite zunanjo površino in kontrolno ploščo
naprave.
3. Če je v režah naprave prah, je priporočljivo, da prah posesate s sesalnikom ali prepihate s puhalom.
4. Ne uporabljajte močnih detergentov, kemičnih čistil ali topil.
E – zvijalnik kabla
F - ploščati elementi, na katerih so pritrjena
kolesca
G - kolesca
" (najmanjša ogrevalna moč) ali "
48
" (srednja ogrevalna moč) ali "

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Blaupunkt HOR301

Diese Anleitung auch für:

Hor401Hor501