Herunterladen  Diese Seite drucken

Ważne Informacje - Blaupunkt HOR301 Bedienungsanleitung

Ölheizkörper
Vorschau ausblenden

Werbung

HOR301 / HOR401 / HOR501
WAŻNE INFORMACJE
Aby osiągnąć najwyższą satysfakcję cieszyć się wydajnością
produktu i poznać jego wszystkie cechy i funkcje, prosimy o
przeczytanie niniejszej instrukcji przed przystąpieniem do
korzystania z tego produktu.
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytać
instrukcję obsługi i postępować według wskazówek w niej
zawartych. Producent nie odpowiada za szkody
spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego
przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą. Instrukcję
obsługi należy zachować, aby można było korzystać z niej
również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
Urządzenie służy wyłącznie do użytku domowego. Nie
używać do innych celów, niezgodnych z jego
przeznaczeniem.
Urządzenie należy podłączyć wyłącznie do gniazdka o
charakterystyce zgodnej z wartościami na tabliczce
znamionowej.
Należy sprawdzić, czy całkowity pobór prądu wszystkich
urządzeń podłączonych do gniazdka ściennego nie
przekracza maksymalnego obciążenia bezpiecznika.
Jeżeli wykorzystywany jest przedłużacz, należy sprawdzić,
czy łączny pobór mocy sprzętu podłączonego do
przedłużacza nie przekracza parametrów obciążenia
przedłużacza. Przewód przedłużacza należy ułożyć w taki
sposób, by uniknąć przypadkowych pociągnięć i potknięcia
się o niego.
Nie pozwalaj, aby przewód zasilający urządzenia zwisał nad
krawędzią stołu lub półki, lub dotykał gorącej powierzchni.
Urządzenie nie jest przeznaczone do sterowania za pomocą
zewnętrznego wyłącznika czasowego, osobnego pilota lub
17

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Blaupunkt HOR301

Diese Anleitung auch für:

Hor401Hor501