Herunterladen Diese Seite drucken

Blaupunkt HOR301 Bedienungsanleitung

Ölheizkörper
Vorschau ausblenden

Werbung

Owner's manual
Bedienungsanleitung
Instrukcja obsługi
Návod k použití
Návod na použitie
Használati utasítás
Navodila
Upute za uporabu
Εγχειρίδιο οδηγιών
Инструкциязаупотреба
Manual de instructiuni
Instrukcijų vadovas
Kasutusjuhendit
Oil-filled radiator
Grzejnik olejowy
Olejový radiátor
Olejový radiátor
HOR301 / HOR401 / HOR501
Ölheizkörper
Olajradiátor
Oljni ogrevalnik
Uljni grijačΘ
Θερμαστρα λαδιου
Маслен радиатор
Radiator pe ulei
Tepalinis radiatorius
Õliradiaator

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Blaupunkt HOR301

  Inhaltszusammenfassung für Blaupunkt HOR301

 • Seite 1 HOR301 / HOR401 / HOR501 Owner’s manual Upute za uporabu Bedienungsanleitung Εγχειρίδιο οδηγιών Instrukcja obsługi Инструкциязаупотреба Návod k použití Manual de instructiuni Návod na použitie Instrukcijų vadovas Használati utasítás Kasutusjuhendit Navodila Oil-filled radiator Uljni grijačΘ Ölheizkörper Θερμαστρα λαδιου Grzejnik olejowy Маслен...
 • Seite 2 HOR301 / HOR401 / HOR501 EN:This product is only suitable for well-insulated spaces or occasional use. DE:Dieser Heizlüfter ist für den Einsatz in gut isolierten Räumen oder für den kurzzeitigen Einsatz konzipiert. PL:Grzejnik ten został zaprojektowany do używania w dobrze ocieplonych pomieszczeniach lub do nieczęstego wykorzystania.
 • Seite 3 HOR301 / HOR401 / HOR501...
 • Seite 4 HOR301 / HOR401 / HOR501...
 • Seite 5: Important Notes

  HOR301 / HOR401 / HOR501 IMPORTANT NOTES Before using this device read the instruction manual and follow the instructions inside. The manufacturer is not liable for any damages caused by the misuse of this device due to inappropriate handling. Please keep this manual for future reference.
 • Seite 6 HOR301 / HOR401 / HOR501 Never put the power cable, the plug or the whole device into the water or any other liquids. The device should be cleaned regularly complying with the recommendations described in the section on cleaning and maintenance.
 • Seite 7 HOR301 / HOR401 / HOR501 direct sun light or rain, etc... Never use the product in humid conditions (like bathroom or camping house). The power cable should be periodically checked for damage. If the power cable is damaged the product should be taken to a professional service location to be fixed or replaced to prevent any hazards from arising.
 • Seite 8 HOR301 / HOR401 / HOR501 Do not insert objects through the safety grill or the air inlets. This product is only suitable for well-insulated spaces or occasional use. This radiator is filled with a specific amount of special oil. Repairs requiring the opening of the oil tank may only be performed by the manufacturer or its service agent.
 • Seite 9 HOR301 / HOR401 / HOR501 TECHNICAL DATA Model/Parameter HOR301 HOR401 HOR501 Power supply 220-240V~50Hz Power 1500W 2000W 2500W A - Radiator fins E - Cable reel B - Handle F - Flat castor-fixing components C - Thermostat knob G - Castors...
 • Seite 10 HOR301 / HOR401 / HOR501 3. If there is dust in the appliance's slots, it is recommended to blow it out with a vacuum cleaner or blower. 4. Do not use strong detergents, chemical cleaners, or solvents.
 • Seite 11 HOR301 / HOR401 / HOR501 Wichtige informationen Um die größte Zufriedenheit zu erreichen, sich an der Effektivität des Produktes zu erfreuen und alle seine Eigenschaften und Funktionen kennenzulernen, bitten wir Sie, sich mit dieser Anleitung vertraut zu machen, bevor Sie mit der Verwendung dieses Produktes beginnen.
 • Seite 12 HOR301 / HOR401 / HOR501 Das Gerät ist nicht für eine Steuerung mit einem externen Zeitschalter, einer getrennten Fernbedienung oder einer anderen Einrichtung, die das Gerät automatisch einschalten können, bestimmt. Vor Wartungsarbeiten muss das Gerät unbedingt vom Netz getrennt werden. Bei der Trennung des Versorgungskabels muss man es immer am Stecker aus der Steckdose ziehen.
 • Seite 13 HOR301 / HOR401 / HOR501 Wartungsarbeiten durchführen. Kinder unter 3 Jahren sollten vom Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt. Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann einschalten, sofern dieses ordnungsgemäß aufgestellt ist und die Kinder in die sichere Bedienung des Gerätes...
 • Seite 14 HOR301 / HOR401 / HOR501 reparieren zu lassen. Alle Reparaturen dürfen nur durch berechtigte Servicepunkte durchgeführt werden. Eine nicht fachgerecht durchgeführte Reparatur kann eine ernste Gefahr für den Nutzer zur Folge haben. Benutzen Sie nur Originalzubehör oder das vom Hersteller für das Gerät empfohlene Zubehör.
 • Seite 15 HOR301 / HOR401 / HOR501 kontaktieren Sie bitte den Servicedienst. Stellen Sie das Heizgerät nicht direkt unter eine Steckdose. Bei der Verschrottung des Heizgerätes sind die Vorschriften für die Ölentsorgung zu beachten. Entsorgen Sie das Heizgerät nicht mit dem Hausmüll. Halten Sie die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektrogeräten und Öl...
 • Seite 16 HOR301 / HOR401 / HOR501 Das Gerät entspricht den EU-Richtlinien: - Niederspannungsgeräte - Low voltage directive (LVD) - Elektromagnetische Kompatibilität - Electromagnetic compatibility (EMC) Das Gerät besitzt das CE - Kennzeichen auf dem Typenschild Wenn sich auf dem Gerät ein Piktogramm mit einer durchgestrichenen Mülltonne befindet, bedeutet das, dass dieses Produkt den Beschlüssen der EU-Richtlinie 2012/19/EU entspricht.
 • Seite 17 HOR301 / HOR401 / HOR501 A - Rrippen E - Kabelaufwickler B - Handgriff F - Befestigungselemente für Laufrollen C - Thermostatregler G - Laufrollen D - Schaltknopf VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH Montieren Sie die Laufrollen am unteren Teil des Heizgeräts nach der Abbildung. Abbildung 5 gilt nur für das Modell HOR301.
 • Seite 18 HOR301 / HOR401 / HOR501...
 • Seite 19: Ważne Informacje

  HOR301 / HOR401 / HOR501 WAŻNE INFORMACJE Aby osiągnąć najwyższą satysfakcję cieszyć się wydajnością produktu i poznać jego wszystkie cechy i funkcje, prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji przed przystąpieniem do korzystania z tego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytać instrukcję obsługi i postępować według wskazówek w niej zawartych.
 • Seite 20 HOR301 / HOR401 / HOR501 innego sprzętu, który może włączać urządzenie automatycznie. Przed pracami konserwacyjnymi należy zawsze bezwzględnie odłączyć urządzenie od zasilania. Odłączając kabel zasilający należy zawsze wyciągać go z gniazdka trzymając za wtyczkę. Nigdy nie należy wyciągać przewodu zasilającego ciągnąc za kabel, ponieważ...
 • Seite 21 HOR301 / HOR401 / HOR501 zgodnie z normalnymi warunkami użytkowania i dzieci zostały poinstruowane o zasadach użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny, rozumiejąc zagrożenia. Dzieci nie powinny podłączać urządzenia do prądu, regulować urządzenia ani wykonywać konserwacji urządzenia. Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia, gdy w pobliżu przebywają...
 • Seite 22 HOR301 / HOR401 / HOR501 rekomendowanych przez producenta. Używanie akcesoriów nierekomendowanych przez producenta może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz zagrozić bezpieczeństwu użytkowania. UWAGA: Nie należy przykrywać grzejnika ani w jakikolwiek sposób blokować wlotu i wylotu powietrza. Nie używać urządzenia w pomieszczeniach mniejszych niż...
 • Seite 23 HOR301 / HOR401 / HOR501 Podczas złomowania grzejnika należy przestrzegać przepisów dotyczących utylizacji oleju. Nie wyrzucaj grzejnika razem z odpadami domowymi. Stosować się do lokalnych przepisów dotyczących utylizacji sprzętu elektrycznego i oleju. W ciągu pierwszych kilku minut po pierwszym użyciu może pojawić...
 • Seite 24 Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać bezpośrednio od sprzedawcy lub w firmie Blaupunkt Competence Center, 2N-Everpol Sp. z o.o., ul. Puławska 403A, 02-801 Warszawa, tel. +48 22 331 9959, email: info@blaupunkt-audio.pl Informacje o ochronie środowiska naturalnego Opakowanie zawiera tylko niezbędne elementy.
 • Seite 25 HOR301 / HOR401 / HOR501 A - żeberka grzejnika E - zwijacz kabla B - uchwyt F - elementy płaskie mocujące koła C - pokrętło termostatu G - koła D - pokrętło włącznika PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM Zamontować koła do dolnej części grzejnika według schematu na rysunku. Rysunek 5 dotyczy tylko modelu HOR301.
 • Seite 26 HOR301 / HOR401 / HOR501...
 • Seite 27 HOR301 / HOR401 / HOR501 Před prvním použitím zařízení si přečtěte návod k obsluze a dodržujte všechny v něm uvedené pokyny. Výrobce nezodpovídá za škody způsobené používáním zařízení v rozporu s jeho určením nebo nesprávnou obsluhou. Návod k použití uschovejte, abyste se k němu mohli vrátit i později během používání...
 • Seite 28 HOR301 / HOR401 / HOR501 úrazu elektrickým proudem. Neponechávejte zařízení zapojené do zásuvky bez dozoru. Je zakázáno ponořovat zařízení do vody nebo do jiné tekutiny. Zařízení je nutné pravidelně čistit podle doporučení uvedených v oddíle o Čištění a údržbě zařízení.
 • Seite 29 HOR301 / HOR401 / HOR501 Pravidelně kontrolujte stav napájecího kabelu. Jestliže dojde k poškození neodpojitelného napájecího kabelu, je nutné jej v zájmu prevence rizika vyměnit u výrobce, ve specializovaném servisu nebo zajistit provedení výměny kvalifikovanou osobou. Nepoužívejte zařízení s poškozeným napájecím kabelem či vidlicí, jestliže zařízení...
 • Seite 30 HOR301 / HOR401 / HOR501 nebo pro omezené použití. Tento radiátor je naplněn přesným množstvím speciálního oleje. Opravy vyžadující otevření olejové nádrže smí provádět pouze výrobce nebo jeho servisní zástupce, kterého je v případě úniku oleje kontaktovat. Neumísťujte radiátor v bezprostřední blízkosti elektrické...
 • Seite 31: Technické Údaje

  HOR301 / HOR401 / HOR501 Zařízení splňuje požadavky směrnic Evropské unie: - Elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí - Low voltage directive (LVD) - O elektromagnetické kompatibilitě - Electromagnetic compatibility (EMC) Výrobek je opatřen označením CE na popisném štítku Je-li produkt označen tímto symbolem přeškrtnuté...
 • Seite 32 HOR301 / HOR401 / HOR501 A - žebra radiátoru D – otočný knoflík vypínače B - rukojeť E - navíječ kabelu C - otočný knoflík termostatu F - ploché montážní prvky kol G - kola PŘED PRVNÍM POUŽITÍM Namontujte kola na spodní stranu radiátoru podle schématu na obrázku. Obrázek 5 se vztahuje pouze na model HOR301.
 • Seite 33 HOR301 / HOR401 / HOR501 Dôležité informácie Pred zahájením používania zariadenia si prečítajte návod na obsluhu a postupujte podľa v ňom obsiahnutých pokynov. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené používaním zariadenia v rozpore s jeho určením alebo jeho nesprávnou obsluhou. Návod na obsluhu uschovajte, aby ho bolo možné...
 • Seite 34 HOR301 / HOR401 / HOR501 poškodiť zástrčka alebo kábel a v extrémnom prípade môže dokonca dôjsť k smrteľnému úrazu prúdom. Je zakázané ponechávať zariadenie zapnuté a zapojené do zásuvky bez dozoru. Zariadenie neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny.
 • Seite 35 HOR301 / HOR401 / HOR501 Zariadenie nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov. Zariadenie nevystavujte pôsobeniu atmosférických podmienok (dažďa, slnka atď.), ani ho nepoužívajte v podmienkach so zvýšenou vlhkosťou (kúpeľne, vlhké chaty). Pravidelne kontrolujte stav napájacieho kábla. Pokiaľ sa poškodil neodpojiteľný kábel napájania, musí byť vymenený...
 • Seite 36 HOR301 / HOR401 / HOR501 v nich nachádzajú osoby, ktoré miestnosť nedokážu samostatne opustiť, ibaže sú pod neustálym dozorom. Do vstupných a výstupných prieduchov zariadenia nestrkajte žiadne predmety. Toto zariadenie je navrhnuté a vyrobené na používanie v dobre zateplených miestnostiach a na nie príliš časté...
 • Seite 37 HOR301 / HOR401 / HOR501 Zariadenie zodpovedá nárokom smerníc Európskej únie: - Smernica pre nízke napätie - Low voltage directive (LVD) - Elektromagnetická kompatibilita - Electromagnetic compatibility (EMC) Výrobok je na typovom štítku označený CE Pokiaľ sa na zariadení nachádza symbol preškrtnutého odpadkového koša, znamená to, že sa na tento výrobok vzťahujú...
 • Seite 38 D – koliesko zapínača PRED PRVÝM POUŽITÍM Kolieska namontujte k dolnej časti radiátora podľa schémy, ktorá je predstavená na obrázku. Obrázok 5, sa týka iba modelu HOR301. 1. Obráťte radiátor. 2. Položte plochý prvok s kolieskami. 3. Preložte kovový prvok s tvarom „U“ cez radiátor, konce voveďte do plochého prvku. Priskrutkujte krídlovými maticami.
 • Seite 39 HOR301 / HOR401 / HOR501 A készülék használatának megkezdése előtt kérjük, olvassa el a használati utasítást és kövesse a benne foglalt utasításokat. A készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy nem megfelelő kezeléséből eredő károkért a gyártó felelősséget nem vállal. A használati utasítást őrizze meg, hogy a termék jövőbeni használata során is használni tudja.
 • Seite 40 HOR301 / HOR401 / HOR501 okozhat. Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amíg csatlakoztatva van az aljzathoz. A készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba ne merítse. A készüléket a Tisztítás és karbantartás részben foglaltak szerint, rendszeresen tisztítsa. A készüléket hőforrás, láng, elektromos fűtőelem közelében vagy forró...
 • Seite 41 HOR301 / HOR401 / HOR501 A készüléket gyúlékony anyagok közelében ne használja. A készüléket kültéri behatások (eső, nap, stb.) előtt védje, valamint magas páratartalmú helységekben ne használja (fürdőszoba, nyirkos faházak). A tápvezeték állapotát rendszeresen ellenőrizze. Amennyiben leválaszthatatlanul rögzített tápkábel hibásodik meg, a veszély elkerülése érdekében kizárólag a gyártó,...
 • Seite 42 HOR301 / HOR401 / HOR501 kapcsold ki a fűtést. Figyelem: Ne használja a fűtőtestet kis helyiségekben, ahol azt önállóan elhagyni nem képes személyek tartózkodnak, kivéve, ha állandó felügyelet alatt állnak. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a radiátor légbeömlő és légkiömlő nyílásaiba.
 • Seite 43 HOR301 / HOR401 / HOR501 A berendezés az Európai Unió irányelvei követelményeinek megfelel: - Kisfeszültségi elektromos berendezés - Low voltage directive (LVD) - Elektromágneses összeférhetőség - Electromagnetic compatibility (EMC) A berendezés az adattáblán CE jelöléssel ellátott. Amennyiben a berendezésen áthúzott szemeteskosár jelölés található, a termék a 2012/19/EU irányelv rendelkezései hatálya alá...
 • Seite 44: A Készülék Használata

  G - kerekek D - bekapcsoló forgatógomb AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT Szerelje fel a kerekeket a fűtőtest aljára a képen látható módon. Az 5. rajz kizárólag a HOR301 modellre vonatkozik. 1. Fordítsa fel a fűtőtestet. 2. Helyezze fel a kerekekkel ellátott lapos elemet 3.
 • Seite 45 HOR301 / HOR401 / HOR501 Pred začetkom uporabe naprave je treba prebrati navodila za uporabo ter ukrepati skladni z njihovimi določili Proizvajalec ne odgovarja za škode, nastale kot posledica neustrezne uporabe oz. neustreznega ravnanja z napravo. Ta navodila za uporabo je treba shraniti, da bi jih lahko uporabljali tudi v prihodnosti.
 • Seite 46 HOR301 / HOR401 / HOR501 Naprave na dati v vodo ali kakšno drugo tekočino. Napravo je treba redno čistiti, skladno s priporočili, ki jih določa poglavje o Čiščenju in vzdrževanju. Naprave na nameščati v bližini virov toplote, plamena, električnega grelca oz. na vroči pečici. Naprava se ne sme nahajati na kakšni drugi napravi.
 • Seite 47 HOR301 / HOR401 / HOR501 preprečijo morebitne nevarnosti. Ne uporabljati naprave, ko sta napajalna žica ali vtičnica pokvarjena, ko je naprava na katerikoli drugi način poškodovana oz. njeno delovanje ni pravilno. Naprave ne popravljajte sami (nevarnost električnega udara). Poškodovano napravo dostavite v pristojno servisno podjetje, kjer bo le-ta pregledana in po potrebi popravljena.
 • Seite 48 HOR301 / HOR401 / HOR501 posebnega olja. Popravila, ki zahtevajo odprtje rezervoarja za olje, sme opravljati samo proizvajalec ali njegov serviser, na katerega se je treba obrniti v primeru puščanja olja. Grelnika se ne sme postavljati neposredno pod električno vtičnico.
 • Seite 49 HOR301 / HOR401 / HOR501 Naprava je skladna z zahtevami smernic Evropske unije: - Nizkonapetostne električne instalacije - Low voltage directvie (LVD) - Elektromagnetna združljivost - Electromagnetic compatibility (EMC) Izdelek označen s CE na podatkovni ploščici. Če se na napravi nahaja oznaka - prekrižan zabojnik za odpadke, to pomeni, da za izdelek veljajo določila evropske smernice 2012/19/EU.
 • Seite 50: Uporaba Naprave

  HOR301 / HOR401 / HOR501 A - rebra grelnika E – zvijalnik kabla B - ročaj F - ploščati elementi, na katerih so pritrjena C – zasučni gumb termostata kolesca G - kolesca D - zasučni gumb stikala PRED PRVO UPORABO Kolesca namestite na spodnji del grelnika v skladu s shemo na sliki.
 • Seite 51 HOR301 / HOR401 / HOR501 Prije uporabe stroja pročitajte upute za rukovanje i slijedite upute sadržane u njima. Proizvođač ne odgovara za štete uzrokovane uporabom uređaja suprotno njezinoj namjeni ili neodgovarajućim rukovanjem. Molimo sačuvajte ovaj priručnik, tako da možete ga koristiti također tijekom kasnijeg korištenja proizvoda.
 • Seite 52 HOR301 / HOR401 / HOR501 Ne ostavljajte opremu uključenu u utičnicu bez nadzora. Ne uranjajte uređaj u vodu ili neku drugu tekućinu. Uređaj treba redovito čistiti u skladu s preporukama opisanima u odjeljku o čišćenju i održavanju. Ne postavljajte uređaja blizu izvora topline, plamena, električnog grijaćeg elementa ili na vrućoj peći.
 • Seite 53 HOR301 / HOR401 / HOR501 proizvođača ili u specijalističkoj servisnoj radionici ili kod kvalicirane osobe radi izbjegavanja opasnosti. Ne koristite uređaj s oštećenim kabelom za napajanje ili utikačom ako su pale ili su oštećene na bilo koji način ili nepravilno rade. Nemojte samostalno popravljati uređaj jer to može uzrokovati strujni udar.
 • Seite 54 HOR301 / HOR401 / HOR501 Popravke koji zahtijevaju otvaranje rezervoara za ulje smije izvesti samo proizvođač ili njegov servisni agent s kojima se u slučaju curenja ulja mora obratiti kontakt. Grijač se ne smije postavljati izravno ispod električne utičnice. Pri uklanjanju grijalice pridržavajte se propisa o zbrinjavanju ulja.
 • Seite 55 HOR301 / HOR401 / HOR501 Uređaj je kompatibilan sa zahtjevima direktiva EU: - Niskonaponski električni uređaj - Low voltage directive (LVD) - Elektromagnetska podudarnost - Electromagnetic compatibility (EMC) Proizvod označen CE na natpisnoj pločici Ako uređaj ima znak prekriženog kontejnera za smeće, to znači da je proizvod pokriven odredbama Europske direktive 2012/19/EU.
 • Seite 56 G - kotači D – gumb prekidača PRIJE PRVE UPOTREBE Kotače montirajte na donji dio grijača prema dijagramu na slici. Slika 5 je samo za HOR301. 1. Obrnuti grijač. 2. Položite ravan komad s kotačima. 3. Stavite metalni element u obliku slova U kroz grijač, umetnite njegove krajeve u ravni element.
 • Seite 57 HOR301 / HOR401 / HOR501 Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται εκεί. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τις ζημιές που θα προκληθούν από χρήση της συσκευής με τρόπο ακατάλληλο από τον προορισμό της ή από...
 • Seite 58 HOR301 / HOR401 / HOR501 πάντα και πλήρως τη συσκευή από την ηλεκτρική ενέργεια. Αποσυνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας πάντα πρέπει να το τραβάτε κρατώντας το φις. Ποτέ μη βγάλετε το καλώδιο τροφοδοσίας τραβώντας μόνο το καλώδιο γιατί έτσι μπορείτε να χαλάσετε το φις ή το καλώδιο, και σε ακραίες περιπτώσεις, μπορείτε...
 • Seite 59 HOR301 / HOR401 / HOR501 κινδύνους. Τα παιδία δεν επιτρέπεται να συνδέουν τη συσκευή στην ηλεκτρική ενέργεια, να ρυθμίζουν τη συσκευή ούτε να εκτελούν τις εργασίες συντήρησης της συσκευής. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή και όταν κοντά της βρίσκονται παιδιά ή ζώα...
 • Seite 60 HOR301 / HOR401 / HOR501 και να προκαλέσει κίνδυνο για τη χρήση της. Προειδοποίηση! Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπάνια, ντους, πισίνες και παρόμοιες δεξαμενές με νερό. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, μετά το τέλος της χρήσης της βγάλτε το φις από την πρίζα γιατί η μικρή...
 • Seite 61 HOR301 / HOR401 / HOR501 κατασκευαστή ή τον τεχνικό αντιπρόσωπό του, με τον οποίον πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση διαρροής λαδιού. Η θερμάστρα δεν πρέπει να τοποθετείται απευθείας κάτω από μια πρίζα. Κατά την απόρριψη της θερμάστρας, τηρείτε τους κανονισμούς για την απόρριψη λαδιού. Μην πετάτε τη...
 • Seite 62 HOR301 / HOR401 / HOR501 Η συσκευής είναι συμβατή με τις απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: - Συσκευή χαμηλής τάσης - Low voltage directive (LVD) - Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα - Electromagnetic compatibility (EMC) Προϊόν επισημασμένο με το σύμβολο CE στην...
 • Seite 63 Δ - κουμπί διακόπτη ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Τοποθετήστε τους τροχούς στο κάτω μέρος της θερμάστρας σύμφωνα με το διάγραμμα στην εικόνα. Η εικόνα 5 αφορά μόνο το μοντέλο HOR301. 1. Γυρίστε τη θερμάστρα. 2. Τοποθετήστε το επίπεδο στοιχείο με τους τροχούς...
 • Seite 64 HOR301 / HOR401 / HOR501...
 • Seite 65 HOR301 / HOR401 / HOR501 Важни информации Преди да започнете употреба на уреда, моля, прочетете инструкцията за експлоатация и се придържайте към указанията, посочени в нея. Производителят не отговаря за щети, причинени от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение или...
 • Seite 66 HOR301 / HOR401 / HOR501 Преди извършването на дейностите по поддръжка трябва задължително да изключите уреда от захранването. Винаги трябва да изключвате захранващия кабел като издърпате щепсела. Никога не бива да изключвате захранващия кабел дърпайки за кабела, тъй като това...
 • Seite 67 HOR301 / HOR401 / HOR501 разбират евентуалните опасности. Децата не бива да свързват уреда към захранващата електрическа мрежа, да го регулират или да изпълняват дейности по поддръжка на уреда. Когато в близост до включения уред са намират деца или домашни животни, трябва да запазите особено внимание...
 • Seite 68 HOR301 / HOR401 / HOR501 ВНИМАНИЕ: Не бива да закривате нагревателя, както и по никакъв начин не бива да блокирате входящия и изходящия отвор на въздуха. Уредът не бива да се използва в помещения с повърхност по-малка от 6㎡. Нагревателят не бива да се използва в помещения с...
 • Seite 69 HOR301 / HOR401 / HOR501 изхвърляйте радиатора заедно с битовите отпадъци. Спазвайте действащите местни разпоредби за обезвреждане на електрическо и електронно оборудване. През първите няколко минути на използване може да се появи миризма на изгоряло. Това е нормално явление и би...
 • Seite 70: Технически Данни

  HOR301 / HOR401 / HOR501 Изделието изпълнява изискванията на директивите на Европейския Съюз: - Директива за съоръжения, работещи с ниско напрежение - Low voltage directive (LVD) - Директива за електромагнитна съвместимост - Electromagnetic compatibility (EMC) Изделието е маркирано със знак СЕ върху...
 • Seite 71 G - колела ПРЕДИ ПЪРВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ Монтирайте колелата към долната част на радиатора, както е показано върху фигурата. Фигура 5 се отнася само за модел HOR301. 1. Обърнете радиатора. 2. Поставете плоския елемент с колелата. 3. Поставете металния елемент с формата на буква „U” през радиатора и въведете краищата му в...
 • Seite 72 HOR301 / HOR401 / HOR501...
 • Seite 73 HOR301 / HOR401 / HOR501 Înainte de a utilizarea aparatului citiți manualul de utilizare și urmați instrucțiunile cuprinse în acesta. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea aparatului contrar destinaţiei sau utilizării incorecte a acestuia. Vă rugăm să păstrați acest manual, pentru al putea folosi, de asemenea, în timpul utilizării ulterioare a produsului.
 • Seite 74 HOR301 / HOR401 / HOR501 cablul de alimentare din priză trăgând de cablu, deoarece priza sau cablul poate să se deterioreze sau în cazuri extreme se poate ajunge la o electrocutare soldată cu moartea. Nu lăsați echipamentul conectat la priză fără supraveghere.
 • Seite 75 HOR301 / HOR401 / HOR501 aparatul în apropierea copiilor sau animalelor de companie. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul. Nu folosiți aparatul în apropierea materialelor inflamabile. Nu expuneți aparatul la acțiunea condițiilor meteorologice (ploaie, soare, etc.) și nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată...
 • Seite 76 HOR301 / HOR401 / HOR501 Rotiți întotdeauna butonul termostatului la minim și opriți radiatorul înainte de a scoate ștecherul din priză. Atenţie: Nu utilizați radiatorul în încăperi mici dacă există persoane care nu pot părăsi încăperea, cu excepţia cazului în care sunt sub supraveghere constantă.
 • Seite 77 HOR301 / HOR401 / HOR501 Aparatul are compatibil cu cerințele directivelor Uniunii Europene: - Aparate de joasă tensiune - Low voltage directive (LVD) - Compatibilitate electromagnetică - Electromagnetic compatibility (EMC) Produs marcat CE pe plăcuța de identificare Dacă pe aparat se află simbolul coș de gunoi barat, aceasta înseamnă că produsul care intră...
 • Seite 78: Utilizarea Dispozitivului

  D - buton rotativ al întrerupătorului ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE Atașați roțile la partea inferioară a radiatorului, montându-le în conformitate cu schema din figură. Figura 5 se aplică numai modelului HOR301. 1. Întoarceți radiatorul. 2. Așezați elementul plat cu roțile 3.
 • Seite 79 HOR301 / HOR401 / HOR501 Svarbi informacija Prieš pradedant vartoti prietaisą perskaitykite vartojimo instrukciją ir veikti pagal joje esančias nuorodas. Gamintojas neatsako už žalas kilusias dėl neteisingo prietaiso vartojimo. Vartojimo instrukcija reikia pasilikti, kad galima būrų ja naudotis pagal poreiki ir vėliau.
 • Seite 80 HOR301 / HOR401 / HOR501 aprašytas dalyje: Prietaiso valymas ir priežiūra. Nedėkite prietaiso arti šilumos šaltinių, liepsnos, elektrinio šildomojo elemento ar ant karštos orkaitės. Nedėkite ant jokio kito prietaiso. Šį prietaisą gali naudoti vaikai ne mažiau kaip 8 metų ir fiziškai ir protiškai riboti asmenys bei asmenys neturintys...
 • Seite 81 HOR301 / HOR401 / HOR501 jis numestas ar sužalotas kokiu nors kitu būdu arba veikia netinkamai. Netaisykite prietaiso savarankiškai, nes tai gali sukelti elektros šoką. Sugadintą prietaisą atiduokite į atitinkamą servisą dėl patikrinimo arba taisymo. Visi taisymai gali būti atliekami tik autorizuotuose servisuose.
 • Seite 82 HOR301 / HOR401 / HOR501 šalinimo taisyklių. Negalima šalinti radiatoriaus kartu su buitinėmis atliekomis. Laikykitės vietinių su elektros įrangos ir alyvos utilizavimu susijusių taisyklių. Pirmą kartą panaudojus per kelias pirmąsias minutes gali atsirasti svilėsių kvapas. Tai normalus reiškinys ir turėtų...
 • Seite 83 HOR301 / HOR401 / HOR501 Prietaisas atitinka Europos Sąjungos direktyvų reikalavimams: - Žemos įtampos elektros įrenginys - Low voltage directive (LVD) - Elektromagnetinis suderinamumas - Electromagnetic compatibility (EMC) Gaminys su CE žymėjimu specifikacijos lentelėje Jei prietaise yra perbrauktos šiukšliadėžės ženklas, reiškia tai, kad produktas apimtas 2012/19/EU direktyva.
 • Seite 84 HOR301 / HOR401 / HOR501 A - radiatoriaus elementai E - kabelio vyniotuvas B - laikiklis F - plokšti ratų tvirtinimo elementai C - termostato galvutė G - ratai D - jungiklio rankenėlė PRIEŠ PIRMĄ NAUDOJIMĄ Ratus pagal paveikslėlyje pateiktą schemą pritvirtinkite prie apatinės radiatoriaus dalies. 5 paveikslėlis taikomas tik HOR301 modeliui.
 • Seite 85 HOR301 / HOR401 / HOR501 Oluline info Enne seadme kasutamist lugege läbi kasutusjuhend ja järgige selles sisalduvaid juhiseid. Tootja ei vastuta seadme mitteotstarbekohase või ebaõige kasutamise tõttu tekkinud kahjude eest. Hoidke kasutusjuhend alles, et seda oleks võimalik kasutada ka toote hilisema kasutamise käigus.
 • Seite 86 HOR301 / HOR401 / HOR501 lõppevat elektrilööki. Ärge jätke toitepesasse sisselülitatud seadet järelevalveta. Ärge pange seadet vette ega muude vedelikku. Seadet tuleb regulaarselt puhastada vastavalt punktis „Seadme puhastamine ja hooldus” kirjeldatud juhistele. Ärge pange seadet soojusallikate, leekide, elektriliste kütteelementide või kuuma ahju lähedale. Ärge pange seda mistahes muu seadme peale.
 • Seite 87 HOR301 / HOR401 / HOR501 Kontrollige toitejuhtme seisundit regulaarselt. Juhul, kui seadmega integreeritud toitejuhe on vigastada saanud, tuleb see välja vahetada tootja poolt või spetsiaalses remonditöökojas või kvalifitseeritud isiku poolt ohu vältimise eesmärgil. Ärge kasutage vigastatud toitejuhtmega, pistikuga seadet või seadet, mis on maha kukkunud või mistahes muul viisil vigastada saanud ega tööta korrektselt.
 • Seite 88 HOR301 / HOR401 / HOR501 või ei ole pideva järelevalve all. Õhuvoolu sisselaske või väljalaske võresse esemeid mitte asetada. Radiaator on projekteeritud hästiköetud ruumides või mittesagedaks kasutuseks kasutamiseks. See radiaator on täidetud spetsiaalse õli täpse kogusega. Õlimahuti avamist nõudvaid parandusi võib teostada ainult tootja või tema teenindusesindaja, kellega tuleb õlilekke...
 • Seite 89 HOR301 / HOR401 / HOR501 Seade on kooskõlas järgmiste Euroopa Liidu direktiividega: - Madalpinge direktiiv - Low voltage directive (LVD) - Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv - Electromagnetic compatibility (EMC) Toode on varustatud CE-märgistusega andmesildil. Juhul, kui seadmel on läbikriipsutatud prügikasti sümbol, tähendab see, et toode on kooskõlas Euroopa direktiivi 2012/19/EU sätetega.
 • Seite 90 G - rattad D - lüliti pöördnupp ENNE ESIMEST KASUTUST Paigaldada rattad vastavalt joonisel esitatud skeemile. Joonis 5 puudutab ainult mudelit HOR301. 1. Pöörata radiaator ümber. 2. Panna paika ratastega lameelement 3. Juhtida „U” kujuline metallosa läbi radiaatori, viia selle otsad lameelemendini. Keerata liblikmutritega kinni.

Diese Anleitung auch für:

Hor401Hor501