Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway 58230 Bedienungsanleitung Seite 20

Vorschau ausblenden

Werbung

virtalähteestä vetämällä sähköjohdosta. Älä anna johdon
hankautua muita esineitä vasten. Suodatinpumppua on suojeltava
teräviltä esineiltä, öljyltä, liikkuvilta osilta ja kuumuudelta.
VAROITUS-Tämä tuote ei ole tarkoitettu seuraavien ryhmien
käyttöön: lapset ja fyysisistä, henkisistä tai aistirajoitteista kärsivät
tai kokemattomat tai tietotasoltaan rajoitetut henkilöt. Kyseiset
henkilöt voivat kuitenkin käyttää tuotetta, jos he ovat saaneet
opastusta tai ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön henkilöltä, joka
on vastuussa heidän turvallisuudestaan. Lapsia tulee valvoa sen
varmistamiseksi, että he eivät leiki tällä laitteella. (EU:n
ulkopuoliset markkinat)
VAROITUS - 8 vuotta täyttäneet lapset ja fyysisistä, henkisistä tai
aistirajoitteista kärsivät tai kokemattomat tai tietotasoltaan rajoitetut
henkilöt voivat käyttää tätä tuotetta, jos he ovat saaneet opastusta
tai ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön ja ymmärtävät siihen
liittyvät riskit. Tuotteella ei saa leikkiä. Lapset eivät saa puhdistaa
tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa. (EU:ta varten)
Tuotteen saa huoltaa ja puhdistaa vain yli 18-vuotias aikuinen, joka
ymmärtää sähköiskun vaarat.
Varoitus: Lue ohjeet aina ennen tuotteen käyttöä ja
asennusta/uudelleenasennusta.
VAARA- SÄHKÖISKUN VAARA – Älä pistä pistoketta veteen.
HUOMAA: Tarkista tuote ennen käyttöä. Ilmoita Bestwaylle
kaikista ostohetken valmistusvirheistä tai puuttuvista osista tässä
käsikirjassa mainittuun asiakaspalveluosoitteeseen. Tarkista, että
laitteen osat ovat sen suodatinpumppumallin osia, jonka halusit
ostaa.
HUOMAA: Pumpun pistokkeen tulee sijaita vähintään 3,50 metrin
päässä altaasta.
HUOMAA: Ilmasto voi vaikuttaa pumpun toimintaan ja käyttöikään.
Kylmät tai kuumat ajanjaksot sekä auringolle altistuminen voivat
kuluttaa ja rasittaa pumppua tarpeettomasti. Suojaa pumppu
mahdollisuuksien mukaan näiltä tekijöiltä.
Kuluneet osat on ehdottoman tärkeää vaihtaa mahdollisimman
nopeasti. Käytä vain valmistajan hyväksymiä osia.
TÄRKEÄÄ: Irrota aina tyhjennyspumpun pistoke jokaisen käytön
jälkeen.
HUOMAA: Kokoamisen tai purkamisen voi tehdä vain aikuinen.
HUOMAA: Pumppua käytetään uima-altaiden puhdistamiseen ja
muuhun huoltoon.
20

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway 58230