Parkside PFMR 1600 B2 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise Originalbetriebsanleitung

Farb- und mörtelrührer
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PADDLE MIXER PFMR 1600 B2
PADDLE MIXER
Operation and safety notes
Translation of the original instructions
FESTÉK- ÉS HABARCSKEVERŐ
Kezelési és biztonsági utalások
Eredeti használati utasítás fordítása
MEŠALNIK ZA BARVO IN MALTO
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Prevod izvirnih navodil
IAN 331583_1907
MÍCHAČ BAREV A MALTY
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Překlad původního návodu k používání
MIEŠAČ FARIEB A MALTY
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Preklad pôvodného návodu na použitie
FARB- UND MÖRTELRÜHRER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PFMR 1600 B2

 • Seite 1 PADDLE MIXER PFMR 1600 B2 PADDLE MIXER MÍCHAČ BAREV A MALTY Operation and safety notes Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Translation of the original instructions Překlad původního návodu k používání FESTÉK- ÉS HABARCSKEVERŐ MIEŠAČ FARIEB A MALTY Kezelési és biztonsági utalások Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné...
 • Seite 2 Operation and safety notes Page Kezelési és biztonsági utalások Oldal Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Stran Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Strana Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny Strana DE/AT/CH Bedienungs- und Sicherheitshinweise Seite...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Warnings and symbols used . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page Introduction .
 • Seite 5: Warnings And Symbols Used

  . Use in dry indoor rooms only . Lock Unlock PADDLE MIXER PFMR 1600 B2 ˜ Intended use This paddle mixer (hereinafter “product” or ˜ Introduction “power tool”) is designed for mixing powdered...
 • Seite 6: Parts Description

  Assembly spanners Instruction manual Vibration total value: ˜ Technical data Hand/arm vibration a : 2 .86 m/s Paddle mixer: PFMR 1600 B2 Uncertainty K : 1 .5 Rated voltage, frequency: 230–240 V∼, 50 Hz Rated power: 1600 W WARNING! Rated no-load speed n 0–700 min...
 • Seite 7: Safety Instructions

  Work area safety NOTE Keep work area clean and well The declared vibration total value and lit. Cluttered or dark areas invite accidents . the declared noise emission value have 2) Do not operate power tools in been measured in accordance with a explosive atmospheres, such as in standard test method and may be used for the presence of flammable liquids,...
 • Seite 8 4) Do not abuse the cord. Never use 2) Use personal protective the cord for carrying, pulling or equipment. Always wear eye unplugging the power tool. Keep protection. Protective equipment such as cord away from heat, oil, sharp dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, edges or moving parts.
 • Seite 9 7) If devices are provided for the 4) Store idle power tools out of the connection of dust extraction and reach of children and do not allow collection facilities, ensure these are persons unfamiliar with the power connected and properly used. Use tool or these instructions to operate the power tool.
 • Seite 10: Mixer Safety Instructions

  Service Follow the instructions and Have your power tool serviced by warnings for the material to be a qualified repair person using only mixed. Material to be mixed may be identical replacement parts. This will harmful . If the power tool falls into the ensure that the safety of the power tool is material to be mixed, unplug the maintained .
 • Seite 11: Vibration And Noise Reduction

  ˜ Vibration and noise reduction Switch the product off and disconnect it from ¾ the mains if there are malfunctions . Have the To reduce the impact of noise and vibration product checked by a qualified professional emission, limit the time of operation, use low- and repaired, if necessary, before you vibration and low-noise operating modes as well operate it again .
 • Seite 12: Initial Use

  ˜ Initial use Accessories and tools are available through your authorised dealer . When buying always ˜ Unpacking consider the technical requirements of this product (see “Technical data”) . WARNING! If you are not certain, ask a qualified specialist The product and the packaging are not and get advice from your trusted dealer .
 • Seite 13: Removing The Universal Stirrer

  ˜ Removing the universal Press and hold the lock-off button 6 . Then, ¾ stirrer press the ON/OFF switch 5 lightly for a low speed . Removing the universal stirrer 4 from the ¾ Increase the pressure to increase the speed . ¾...
 • Seite 14: After Use

  ˜ After use Dry the universal stirrer 4 after cleaning ¾ and spray a little anti-rust oil onto them Switch the product off . Disconnect the before storage . product from the mains and let it cool down . Check, clean and store the product as NOTE described below .
 • Seite 15: Transportation

  We recommend using the original package ¾ Problem Possible cause Solution for storage or covering the product with Product Not connected to Connect to a suitable cloth or enclosure to protect it does not power supply power supply against dust . start Power cord or plug Check by...
 • Seite 16: Disposal

  ˜ Disposal The warranty for this product is 3 years from the date of purchase . Should this product show any The packaging is made entirely of recyclable fault in materials or manufacture within 3 years materials, which you may dispose of at local from the date of purchase, we will repair or recycling facilities .
 • Seite 17 If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by telephone or by e-mail . You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you . Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred .
 • Seite 18: Ec Declaration Of Conformity

  ˜ EC declaration of conformity...
 • Seite 19 Felhasznált figyelmeztető jelzések és szimbólumok . . . . . . . . . . . . . . . . . Oldal Bevezető .
 • Seite 20: Felhasznált Figyelmeztető Jelzések És Szimbólumok

  áramról . használja . Húzza szorosra Lazítsa meg FESTÉK- ÉS HABARCSKEVERŐ ˜ Rendeltetésszerű használat PFMR 1600 B2 Ez a festék- és malterkeverő (később: „termék” vagy „elektromos szerszám”) folyékony ˜ Bevezető vagy por állagú építkezési anyagok, például festékek, ragasztók, mázak és hasonló...
 • Seite 21: A Részegységek Leírása

  Használati útmutató karnál : 2,86 m/s ˜ Műszaki adatok Bizonytalanság K : 1,5 Festék- és habarcskeverő: PFMR 1600 B2 FIGYELMEZTETÉS! Névleges feszültség és A rezgés- és zajkibocsátási érték az frekvencia: 230–240 V∼, 50 Hz elektromos szerszám tényleges használata Névleges teljesítmény: 1600 W közben eltérhet a megadott értéktől,...
 • Seite 22: Biztonsági Utasítások

  Munkahelyi biztonság MEGJEGYZÉS A munkaterület legyen mindig tiszta A megadott rezgéskibocsátási összérték és jól megvilágított. A rendetlenség és a megadott zajkibocsátási érték egy vagy a rossz fényviszonyok balesetekhez szabványos vizsgálati eljárás során vezethetnek . volt megmérve, és alkalmazható egy 2) Az elektromos szerszámot ne elektromos szerszám összehasonlítására használja robbanásveszélyes más szerszámmal .
 • Seite 23 4) Az elektromos vezetéket kizárólag 2) Viseljen személyes védőfelszerelést rendeltetésének megfelelően és mindig hordjon védőszemüveget. használja, azzal ne szállítsa A személyes védőfelszerelés, például vagy akassza fel az elektromos pormaszk, csúszásmentes biztonsági cipő, szerszámot, illetve ne használja a védősisak vagy fülvédő - az elektromos hálózati csatlakozó...
 • Seite 24 7) Ha porelszívó- vagy 4) A használaton kívüli elektromos gyűjtőberendezések vannak szerszámokat tartsa gyermekek beszerelve, azok csatlakoztatása számára nem elérhető helyen. és használata legyen megfelelő. Ne hagyja, hogy az elektromos szerszámot olyan személyek A porelszívó berendezések használata használják, akik azzal csökkenti a por okozta kockázatokat .
 • Seite 25: Biztonsági Utasítások A Keverőművekhez

  Javítás Tartsa be a keverendő anyaghoz Az elektromos szerszám javítási létező útmutatásokat és biztonsági munkálatait bízza képzett utasításokat. A keverendő anyag káros szakemberre, és csak eredeti lehet az egészségre . pótalkatrészeket használjon. Így Ha az elektromos szerszám beleesik a keverendő anyagba, gondoskodhat az elektromos szerszám azonnal húzza ki a csatlakozót biztonságos működésének megőrzéséről .
 • Seite 26: A Rezgés És A Zaj Csökkentése

  ˜ A rezgés és a zaj csökkentése Ha a termék hibásan működik, azonnal ¾ válassza le a hálózati áramról . Ellenőriztesse Csökkentse a használati időt, alkalmazzon egy képesített szakemberrel és, adott kevesebb rezgéssel és zajjal járó használati esetben, javítassa meg, mielőtt újra üzembe módokat, valamint viseljen személyes helyezi .
 • Seite 27: Tartozékok

  ˜ Mielőtt először használná A kellékeket, szerszámokat szaküzletekben szerezheti be . A beszerzés során tartsa szem ˜ Kicsomagolás előtt a termék műszaki követelményeit (lásd a „Műszaki adatok” című részben) . FIGYELMEZTETÉS! Ha bizonytalan, forduljon szakemberhez vagy A termék és a csomagolóanyagok nem érdeklődjön a szakboltban .
 • Seite 28: Az Univerzális Keverőfeltét Leszerelése

  ˜ Az univerzális keverőfeltét Nyomja meg és tartsa a kapcsolózárt 6 . ¾ leszerelése Alacsonyabb fordulatszámhoz nyomja meg a be- és kikapcsológombot 5 egészen Az univerzális keverőfeltét 4 leszerelése ¾ enyhén . a keverőtengelyről 3 : Használja a A nyomás növelésével a fordulatszám is nő . ¾...
 • Seite 29: Használat Után

  ˜ Használat után Tisztítás után törölje az univerzális ¾ keverőfeltétet 4 szárazra, majd tárolás előtt Kapcsolja ki a terméket . Válassza le a fújja be rozsdásodás elleni olajjal . terméket a hálózati áramról, és szükség esetén várja meg, míg az lehűl . MEGJEGYZÉS Vizsgálja meg, tisztítsa és tárolja a terméket A termék tisztításához ne használjon vegyi...
 • Seite 30: Szállítás

  Ajánlatos a terméket az eredeti ¾ Probléma Lehetséges Megoldás csomagolásában tárolni, vagy egy ruhával letakarni a porosodás megelőzése A termék nem A terméket nem Csatlakoztassa érdekében . indul csatlakoztatta az elektromos a hálózati hálózatra ˜ Szállítás áramra Kapcsolja ki a terméket és válassza le a ¾...
 • Seite 31: Mentesítés

  ˜ Mentesítés Ha a termék vásárlásától számított 3 éven belül anyag- vagy gyártási hiba merül fel, akkor a A csomagolás környezetbarát anyagokból választásunk szerint a terméket ingyen megjavítjuk készült, amelyeket a helyi újrahasznosító helyeken vagy kicseréljük . A garancia megszűnik, ha a adhat le ártalmatlanítás céljából .
 • Seite 32 ˜ EK-megfelelőségi nyilatkozat...
 • Seite 33 Uporabljena opozorila in simboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stran Uvod .
 • Seite 34: Uporabljena Opozorila In Simboli

  . Pritegovanje Sproščanje MEŠALNIK ZA BARVO IN MALTO ˜ Predvidena uporaba PFMR 1600 B2 Ta mešalnik za barvo in malto (v nadaljnjem besedilu »izdelek« ali »električno orodje«) je ˜ Uvod namenjen mešanju tekočih in prašnih gradbenih materialov, kot so barve, malte, lepila, ometi in Iskrene čestitke ob nakupu vašega novega...
 • Seite 35: Opis Delov

  Montažni ključ Navodila za uporabo Vrednosti tresljajev: ˜ Tehnični podatki Tresljaji na dlaneh/ Mešalnik za barvo in rokah : 2,86 m/s malto: PFMR 1600 B2 Negotovost K : 1,5 Nazivna napetost/ frekvenca: 230-240 V∼, 50 Hz OPOZORILO! Nazivna moč: 1600 W Vibracije in emisije hrupa med dejansko Število obratov v prostem...
 • Seite 36: Varnostni Napotki

  Varnost na delovnem mestu OPOMBA Delovno območje mora biti čisto Navedena skupna vrednost vibracij in in dobro osvetljeno. Nered ali slabo deklarirana vrednost emisije hrupa so osvetljeno delovno mesto lahko povzročita bili izmerjeni v skladu s standardiziranim nesreče . preskusnim postopkom in se lahko 2) Ne delajte z električnim orodjem v uporabijo za primerjavo enega potencialno eksplozivnem okolju,...
 • Seite 37 4) Priključnega kabla ne uporabljajte 2) Nosite osebno zaščitno opremo in za druge namene, za prenos vedno uporabljajte zaščitna očala. električnega orodja, obešanje ali Nošenje osebne zaščitne opreme, na primer vlečenje vtiča iz vtičnice. Priključni maske proti prahu, nedrsečih zaščitnih kabel držite izven dosega vročine, čevljev, zaščitne čelade ali zaščite za sluh, ki olja, ostrih robov ali gibljivih delov.
 • Seite 38 7) Če je možna namestitev naprave 4) Shranite električno orodje izven za sesanje prahu in zbiranje prahu, dosega otrok. Električnega orodja jih je treba priključiti in pravilno ne smejo uporabljati osebe, ki je uporabljati. Uporaba naprave za sesanje ne poznajo ali niso prebrale teh navodil.
 • Seite 39: Varnostni Napotki Za Mešala

  Servis Upoštevajte navodila in varnostne Električno orodje lahko popravlja napotke za mešani material. samo kvalificirano osebje in samo Material, ki ga mešate, je lahko škodljiv za z originalnimi nadomestnimi deli. vaše zdravje . Če električno orodje pade v S tem zagotovite ohranjanje varnosti material, ki ga mešate, takoj električnega orodja .
 • Seite 40: Zmanjšanje Tresljajev In Hrupa

  ˜ Zmanjšanje tresljajev in Izklopite izdelek pri okvari delovanja ¾ in ga izvlecite iz omrežja . Napravo hrupa mora pregledati ter po potrebi popraviti Omejite čas uporabe, uporabite načine delovanja kvalificiran strokovnjak, preden jo ponovno z manj tresljaji in hrupa in uporabljajte osebno začnete uporabljati .
 • Seite 41: Oprema

  ˜ Pred prvo uporabo Dodatna oprema in orodja so na voljo pri specializiranih prodajalcih . Pri nakupu vedno ˜ Razpakiranje upoštevajte tehnične zahteve tega izdelka (glejte »Tehnični podatki«) . OPOZORILO! V primeru dvoma se obrnite na usposobljenega Izdelki in embalažni materiali niso strokovnjaka in upoštevajte nasvete strokovnega otroške igrače! Otroci se ne smejo igrati s trgovca .
 • Seite 42: Montaža Univerzalnega Mešalnika

  ˜ Odstranjevanje Pritisnite in držite blokado vklopa 6 . Rahlo ¾ univerzalnega mešalnika pritisnite stikalo VKLOP/IZKLOP 5 , da nastavite nizko število obratov . Odstranite univerzalni mešalnik 4 z ¾ Povečajte pritisk, da povišate število obratov . ¾ mešalne gredi 3 : Obračajte montažni ključ 2 v skladu s smerjo vrtenja (nadaljujte ˜...
 • Seite 43: Po Uporabi

  ˜ Po uporabi Po čiščenju posušite univerzalni mešalnik 4 ¾ in ga pred shranjevanjem popršite z majhno Izklopite izdelek . Odklopite izdelek iz količino olja za zaščito pred rjo . omrežja in po potrebi počakajte, da se ohladi . OPOMBA Preglejte, očistite in shranite izdelek, kot je Za čiščenje izdelka ne uporabljajte opisano spodaj .
 • Seite 44: Prevoz

  Priporočamo, da izdelek za skladiščenje ¾ Težava Morebitni Rešitev shranite v originalno embalažo ali ga vzrok pokrijete z ustrezno krpo, da preprečite Izdelek se ne Ni priključen Povežite z nabiranje prahu . zažene na napajanje napajanjem ˜ Prevoz Okvara napa- Posredujte Izklopite izdelek in ga izvlecite iz omrežja .
 • Seite 45 ˜ Odstranjevanje Pooblaščeni serviser: Embalaža je narejena iz okolju primernih OWIM GmbH & Co . KG materialov, ki jih lahko oddate za recikliranje na Stiftsbergstraße 1 lokalnih zbirališčih odpadkov . 74167 Neckarsulm Nemčija Upoštevajte oznake embalažnih materialov za ločevanje odpadkov, Servisna telefonska številka: 00386 (0) 80 28 60 ki so označene s kraticami (a) in Garancijski list...
 • Seite 46: Servis

  Postopek pri uveljavljanju garancije Jamčimo servis in rezervne dele še 3 leta po preteku garancijskega roka . Za zagotovitev hitre obdelave vašega primera vas Obrabni deli oz . potrošni material so izvzeti prosimo, da sledite naslednjim napotkom: iz garancije . 10 .
 • Seite 47 ˜ Izjava ES o skladnosti 48 SI...
 • Seite 48 Použitá výstražná upozornění a symboly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana Úvod .
 • Seite 49: Použití Ke Stanovenému Účelu

  . Utáhnout Uvolnit MÍCHAČ BAREV A MALTY ˜ Použití ke stanovenému účelu PFMR 1600 B2 Tento míchač barev a malty (nazývaný dále jen „výrobek“ nebo „Elektrický nástroj“) je ˜ Úvod určen pro míchání pro míchání kapalných a práškových stavebních materiálů, jako jsou Blahopřejeme Vám ke koupi nového výrobku .
 • Seite 50: Popis Dílů

  Hodnoty vibrací: ˜ Technické údaje Vibrace rukou/paží a : 2,86 m/s Míchač barev a Nejistota K : 1,5 malty: PFMR 1600 B2 Jmenovité napětí, jmenovitá VAROVÁNÍ! frekvence: 230–240 V∼, 50 Hz Vibrace a hluk při skutečném použití Jmenovitý výkon: 1600 W elektrických nástrojů...
 • Seite 51: Bezpečnostní Pokyny

  Bezpečnost práce na pracovním místě UPOZORNĚNÍ Udržujte pracovní prostor v čistotě Uvedené celkové hodnoty vibrací a a dobře osvětlený. Nepořádek nebo uvedené hodnoty emisí hluku byly neosvětlené pracovní prostory mohou vést k naměřeny pomocí standardizovaných úrazům . zkušebních metod, a mohou být použity k 2) Nepracujte s elektrickým porovnání...
 • Seite 52 4) Nezneužívejte přípojné vedení 2) Používejte osobní ochranné k zavěšování nebo nošení pomůcky a vždy noste ochranné elektrického nástroje nebo k brýle. Nošení osobních ochranných vytáhnutí zástrčky ze zásuvky. pomůcek, jako je maska proti prachu, Udržujte přípojné vedení daleko neklouzavá bezpečnostní obuv, ochranná od tepla, oleje, ostrých hran nebo přilba nebo ochrana sluchu, v závislosti pohybujících se částí.
 • Seite 53 7) Pokud lze instalovat zařízení pro 4) Nepoužívané elektrické nástroje odsávání a záchyt prachu, musí být skladujte mimo dosah dětí. připojeno a správně používáno. Nenechte osoby používat elektrický nástroj, pokud nejsou s ním Použití odsávání prachu může snížit obeznámeni nebo nečetli instrukce. nebezpečí...
 • Seite 54: Bezpečnostní Pokyny Pro Míchadla

  Servis Dodržujte návody a bezpečnostní Nechte elektrické nástroje pokyny pro míchaný materiál. opravovat jen od kvalifikovaného Míchaný materiál může být zdraví škodlivý . odborného personálu s použitím Pokud elektrický nástroj padne do originálních náhradních dílů. Tím materiálu, který se míchá, okamžitě odpojte síťovou zástrčku a nechte je zajištěno, že bezpečnost elektrického elektrický...
 • Seite 55: Snížení Vibrací A Hluku

  ˜ Snížení vibrací a hluku Při vadné funkci ihned výrobek vypněte ¾ a odpojte ho od sítě . Nechte to Omezte dobu používání, používejte provozní kvalifikovanému odborníkovi zkontrolovat a, režimy se slabými vibracemi a málo hlučné a pokud je to nutné, opravit před opětovným noste osobní...
 • Seite 56: Příslušenství

  ˜ Před prvním použitím Příslušenství a nástroje dostanete v odborném obchodě . Při nákupu, prosím vždy dbejte na ˜ Vybalení technické požadavky tohoto výrobku (viz „Technické údaje“) . VAROVÁNÍ! Pokud si nejste jisti, zeptejte se kvalifikovaného Výrobek a obalové materiály nejsou odborníka a nechte si poradit od svého prodejce .
 • Seite 57: Obsluha

  ˜ Demontáž univerzální Stlačte a podržte blokování zapnutí 6 . ¾ míchadlo Docela lehce stiskněte vypínač ZAP/VYP 5 , abyste nastavili nízké otáčky . Univerzální míchadlo 4 sejmout z míchací ¾ Chcete-li zvýšit rychlost, zvyšte tlak . ¾ hřídele 3 : Použijte montážní klíče 2 podle směru otáčení...
 • Seite 58: Po Použití

  ˜ Po použití Po vyčištění, vysušte univerzální míchadlo 4 ¾ a postříkejte ho před uskladněním trochou Výrobek vypněte . Výrobek odpojte od sítě a ochranného oleje proti rzi . nechte ho případně vychladnout . Zkontrolujte, očistěte a uskladněte výrobek, UPOZORNĚNÍ jak je popsáno dále .
 • Seite 59: Transport

  Doporučujeme uložit výrobek pro skladování ¾ Problém Možná Přístup k v původním balení nebo ho zakrýt vhodnou příčina řešení tkaninou proti prachu . Výrobek se Není připojen k Připojit k nespustí napájení napájení ˜ Transport Výrobek ihned vypněte a odpojte ho od sítě . ¾...
 • Seite 60: Servis

  ˜ Zlikvidování Záruka platí na vady materiálu a výrobní vady . Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku Obal se skládá z ekologických materiálů, které podléhající opotřebení (např . na baterie), dále můžete zlikvidovat prostřednictvím místních sběren na poškození křehkých, choulostivých dílů, např . recyklovatelných materiálů...
 • Seite 61 ˜ ES prohlášení o shodě 62 CZ...
 • Seite 62 Použité výstražné upozornenia a symboly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana Úvod .
 • Seite 63: Použité Výstražné Upozornenia A Symboly

  Používajte len v suchých interiéroch . Dotiahnite Uvoľnite MIEŠAČ FARIEB A MALTY ˜ Použitie v súlade s určením PFMR 1600 B2 Toto miešadlo na farbu a maltu (ďalej len „produkt“ alebo „elektrické náradie“) je určené ˜ Úvod na miešanie tekutých a práškových stavebných materiálov, ako sú...
 • Seite 64: Popis Súčiastok

  Montážny kľúč nosiť ochranu sluchu . Návod na používanie ˜ Technické údaje Hodnoty vibrácií: Miešač farieb a Vibrácie ruky/ malty: PFMR 1600 B2 ramena : 2,86 m/s Menovité napätie, Neistota K : 1,5 frekvencia: 230–240 V∼, 50 Hz Menovitý výkon: 1600 W VÝSTRAHA!
 • Seite 65: Všeobecné Bezpečnostné Upozornenia Pre Elektrické Náradie

  Bezpečnosť pracoviska UPOZORNENIE Pracovnú oblasť udržiavajte v Uvedená celková hodnota vibrácií a čistote a dobre osvetlenú. Neporiadok hodnota emisií hluku boli merané podľa alebo neosvetlené pracovné oblasti môžu normovanej skúšobnej metódy a môžu viesť k vzniku úrazov . byť aplikované pri porovnaní elektrického 2) Elektrické...
 • Seite 66 4) Napájací kábel nepoužívajte na 2) Noste osobné ochranné pomôcky a iné účely, na nosenie elektrického vždy používajte ochranné okuliare. náradia, na zavesenie alebo na Nosenie osobných ochranných pomôcok, vyťahovanie zástrčky zo zásuvky. ako je protiprachová maska, protišmyková Napájací kábel udržujte mimo bezpečnostná...
 • Seite 67 7) Ak sú namontované zariadenia na 4) Nepoužité elektrické náradie odsávanie a zachytávanie prachu, uschovajte mimo dosahu detí. tak musia byť pripojené a správne Nedovoľte, aby elektrické náradie používané. Použitie odsávania môže používali osoby, ktoré nie sú oboznámené s jeho obsluhou alebo znížiť...
 • Seite 68: Bezpečnostné Upozornenia Pre Miešadlá

  Servis Riaďte sa pokynmi a Opravou elektrického náradia bezpečnostnými upozorneniami poverte len kvalifikovaný odborný pre materiál, ktorý miešate. Miešaný personál pri výhradnom použití materiál môže byť zdraviu škodlivý . originálnych náhradných dielov. Keď by elektrické náradie spadlo do miešaného materiálu, Tým sa zabezpečí...
 • Seite 69: Zníženie Vibrácií A Hluku

  ˜ Zníženie vibrácií a hluku Produkt v prípade nesprávnej funkcie vypnite ¾ a odpojte ho od napájania . Pred opätovnou Skráťte čas používania, používajte režimy s prevádzkou ho nechajte skontrolovať nízkymi vibráciami a nízkym hlukom a používajte kvalifikovaným odborníkom a eventuálne aj osobné...
 • Seite 70: Príslušenstvo

  ˜ Pred prvým použitím Príslušenstvo a nástroje si môžete zakúpiť v odbornej predajni . Pri nákupe vždy rešpektujte ˜ Vybalenie technické požiadavky tohto produktu (pozri „Technické údaje“) . VÝSTRAHA! V prípade neistoty sa obráťte na kvalifikovaného Produkt a obalové materiály nie sú hračky odborníka a poraďte sa so svojím odborným pre deti! Deti sa nesmú...
 • Seite 71: Obsluha

  ˜ Demontáž univerzálnej Stlačte a držte stlačené blokovanie ¾ zapínania 6 . Stlačte vypínač 5 veľmi miešacej lopatky zľahka, aby ste nastavili nízky počet otáčok . Univerzálnu miešaciu lopatku 4 odmontujte ¾ Zvýšte tlak, aby ste počet otáčok zvýšili . ¾...
 • Seite 72: Po Použití

  ˜ Po použití Po vyčistení vysušte univerzálnu miešaciu ¾ lopatku 4 a pred uskladnením ju Vypnite produkt . Produkt odpojte od nastriekajte trochou ochranného oleja . elektrickej siete a v prípade potreby ho nechajte vychladnúť . UPOZORNENIE Produkt skontrolujte, vyčistite a skladujte Na čistenie produktu nepoužívajte podľa nižšie uvedeného popisu .
 • Seite 73: Preprava

  Odporúčame vám, aby ste produkt ¾ Problém Možná Riešenie uchovávali v jeho pôvodnom obale alebo príčina ho zakryte vhodnou handrou, aby ste ho Produkt sa Nie je pripoje- Pripojte k ochránili pred prachom . nespúšťa ný k napájaniu napájaniu ˜ Preprava Poškodený...
 • Seite 74: Servis

  ˜ Likvidácia Poskytnutie záruky sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby . Táto záruka sa nevzťahuje na Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré časti produktu, ktoré sú vystavené normálnemu môžete odovzdať na miestnych recyklačných opotrebovaniu, a preto ich je možné považovať zberných miestach .
 • Seite 75 ˜ ES vyhlásenie o zhode 76 SK...
 • Seite 76 Verwendete Warn hinweise und Symbole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite Einleitung .
 • Seite 77: Verwendete Warn Hinweise Und Symbole

  Nichtgebrauch . verwenden . Festziehen Lösen FARB- UND MÖRTELRÜHRER ˜ Bestimmungsgemäße PFMR 1600 B2 Verwendung Dieser Farb- und Mörtelrührer (nachfolgend ˜ Einleitung „Produkt“ oder „Elektrowerkzeug” genannt) ist Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres zum Anmischen von flüssigen und pulverförmigen neuen Produkts .
 • Seite 78: Teilebeschreibung

  Montageschlüssel Daher wird das Tragen eines Bedienungsanleitung Gehörschutzes empfohlen . ˜ Technische Daten Schwingungswerte: Farb- und Mörtelrührer: PFMR 1600 B2 Hand- / Armvibration a : 2,86 m/s Nennspannung, -frequenz: 230–240 V∼, 50 Hz Unsicherheit K : 1,5 Nennleistung: 1600 W Leerlaufdrehzahl n 0–700 min...
 • Seite 79: Sicherheitshinweise

  Arbeitsplatzsicherheit HINWEIS Halten Sie Ihren Arbeitsbereich Die angegebenen sauber und gut beleuchtet. Unordnung Schwingungsgesamtwerte und die oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können angegebenen Geräuschemissionswerte zu Unfällen führen . sind nach einem genormten Prüfverfahren 2) Arbeiten Sie mit dem gemessen worden und können zum Elektrowerkzeug nicht in Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit explosionsgefährdeter Umgebung,...
 • Seite 80 4) Zweckentfremden Sie die 2) Tragen Sie persönliche Anschlussleitung nicht, um das Schutzausrüstung und immer eine Elektrowerkzeug zu tragen, Schutzbrille. Das Tragen persönlicher aufzuhängen oder um den Stecker Schutzausrüstung, wie Staubmaske, aus der Steckdose zu ziehen. Halten rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm Sie die Anschlussleitung fern von oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich...
 • Seite 81 7) Wenn Staubabsaug- und 4) Bewahren Sie unbenutzte -auffangeinrichtungen montiert Elektrowerkzeuge außerhalb werden können, sind diese der Reichweite von Kindern auf. anzuschließen und richtig zu Lassen Sie keine Personen das verwenden. Verwendung einer Elektrowerkzeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder Staubabsaugung kann Gefährdungen durch diese Anweisungen nicht gelesen Staub verringern .
 • Seite 82 Service Befolgen Sie die Anweisungen Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur und Sicherheitshinweise für von qualifiziertem Fachpersonal das zu verrührende Material. und nur mit Original-Ersatzteilen Das zu verrührende Material kann reparieren. Damit wird sichergestellt, dass gesundheitsschädlich sein . Falls das Elektrowerkzeug in das zu die Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhalten verrührende Material fällt, ziehen bleibt .
 • Seite 83: Vibrations- Und Geräuschminderung

  ˜ Vibrations- und Schalten Sie das Produkt bei Fehlfunktionen ¾ umgehend aus und trennen Sie es vom Netz . Geräuschminderung Lassen Sie dieses von einer qualifizierten Begrenzen Sie die Benutzungszeit, verwenden Fachkraft überprüfen und gegebenenfalls Sie vibrations- und geräuscharme Betriebsarten reparieren, bevor Sie es wieder in Betrieb und tragen Sie persönliche Schutzausrüstung, nehmen .
 • Seite 84: Zubehör

  ˜ Vor dem ersten Gebrauch Zubehör und Werkzeuge erhalten Sie im Fachhandel . Beachten Sie beim Erwerb immer ˜ Auspacken die technischen Anforderungen dieses Produkts (siehe „Technische Daten“) . WARNUNG! Fragen Sie bei Unsicherheit eine qualifizierte Das Produkt und Verpackungsmaterialien Fachkraft und lassen Sie sich von Ihrem sind kein Kinderspielzeug! Kinder Fachhändler beraten .
 • Seite 85 ˜ Universal-Rührquirl Drücken und halten Sie die Einschaltsperre ¾ 6 . Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter demontieren 5 ganz leicht, um eine niedrige Drehzahl Universal-Rührquirl 4 von der Rührwelle 3 ¾ einzustellen . entfernen: Nutzen Sie die Montageschlüssel Erhöhen Sie den Druck, um die Drehzahl zu ¾...
 • Seite 86: Lagerung

  ˜ Nach dem Gebrauch Nach der Reinigung, trocknen Sie den ¾ Universal-Rührquirl 4 und besprühen Schalten Sie das Produkt aus . Trennen Sie Sie diesen vor der Lagerung mit etwas das Produkt vom Netz und lassen Sie es Rostschutzöl . gegebenenfalls abkühlen .
 • Seite 87 Wir empfehlen das Produkt zur Lagerung in ¾ Problem Mögliche Lösungs- seiner Originalverpackung aufzubewahren Ursache ansatz oder es mit einem geeigneten Tuch gegen Produkt startet Nicht an die An die Strom- Staub abzudecken . nicht Stromversor- versorgung gung ange- anschließen ˜...
 • Seite 88 ˜ Entsorgung erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum . Die Garantiefrist beginnt mit dem Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Kaufdatum . Bitte bewahren Sie den Original- Materialien, die Sie über die örtlichen Kassenbon gut auf . Diese Unterlage wird als Recyclingstellen entsorgen können .
 • Seite 89 Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail . Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden .
 • Seite 90 ˜ EG-Konformitätserklärung DE/AT/CH...
 • Seite 91 OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraße 1 74167 Neckarsulm GERMANY Model-Nr.: HG05967 Version: 12/2019 IAN 331583_1907...

Inhaltsverzeichnis