Bestway 58462 Bedienungsanleitung Seite 66

Vorschau ausblenden

Werbung

ANVÄNDNING
:
VIKTIGT
Torrkör inte pumpen. Håll pumpen nedsänkt i vatten när den används.
UNDERHÅLLNING
Varning:
Var god se till att skimmerns motor är urkopplad innan du påbörjar underhållet.
Underlåtenhet kan leda till skada eller död!
1.Koppla ur pumpen.
2.Skruva bort övre ringen för att ta ut silen och ta bort allt eventuellt skräp.
3.Ta bort pumpen från poolen.
4.Skruva loss locket med hjälp av en stjärnskruvmejsel (ingår ej) och ta bort filterpatronen. Skölj av
med vatten. Om filterpatronen är smutsig och missfärgad, måste du byta ut den mot en ny.
Viktigt:
Av hälsoskäl, rekommenderar vi er att spola av filtret dagligen och byta ut filterpatronen
mot en ny varannan vecka.
Förvaring
1. Koppla ur pumpen.
2. Ta bort produkten från poolen.
3. Kassera filterpatronen.
4. Försäkra dig om att pumpen och alla dess delar är rena och torra.
5. Förvara pumpen på ett torrt ställe och utom räckhåll för barn.
6. Förvara vid en temperatur på mellan 4-40º C (39-104º F).
Förklaring av den överkorsade soptunnan med hjul:
Kasta inte bort elektriska apparater tillsammans med vanliga hushållssopor, utan använd anläggningar för källsortering.
Kontakta dina lokala myndigheter för information om de insamlingssystem som finns tillgängliga.
Om du kastar bort elektriska apparater på soptimmar eller depåer, kan farliga ämnen läcka ned i grundvattnet och komma in i
livsmedelskedjan, vilket kan skada din hälsa och välbefinnande.
När du ersätter gamla apparater med nya, är återförsäljaren skyldig att ta emot din gamla apparat för bortskaffning gratis.
1
5-10cm
2-4in.
66
比例 1.000
2

Quicklinks ausblenden:

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

58469

Inhaltsverzeichnis