Bestway 58462 Bedienungsanleitung Seite 29

Vorschau ausblenden

Werbung

Het apparaat niet aansluiten of loskoppelen met natte handen.
Het apparaat altijd van het stopcontact loskoppelen:
• Op regenachtige dagen
• Vóór reiniging of ander onderhoud
• Laat onbeheerd tijdens vakanties
Wanneer het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt zal worden, zoals in de
winter, moet de zwembadset gedemonteerd en binnenshuis opgeborgen worden.
LET OP - Lees de instructies vóór het gebruik van het toestel en vóór de
installatie of het telkens opnieuw monteren.
Opbergen van gebruikersinstructies. Raadpleeg de gebruikersinstructies voor
het telkens hermonteren van het zwembad.
- Als de gebruikersinstructies ontbreken, neem contact op met Bestway of
zoek deze op de volgende website: www.bestwaycorp.com
Elektrische installaties moeten de nationale bedradingsregelgevingen volgen.
Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien als u vragen hebt.
Alleen de bijgeleverde media of deze aangegeven door de fabrikant mogen bij
de installatie van het product gebruikt worden.
Het is essentieel te controleren of de zuigopeningen niet geblokkeerd zijn.
Het is raadzaam de filtratie te stoppen tijdens onderhoudswerkzaamheden
aan het filtersysteem.
Controleer regelmatig het verstoppingsniveau van de filter.
Een wekelijkse controle wordt aanbevolen voor het reinigen.
Een minimum dagelijkse filterbedrijfstijd van 8 uur is aanbevolen om te zorgen
voor helder zwembadwater.
Het is essentieel om elk beschadigd element of set van elementen zo snel
mogelijk te vervangen. Gebruik alleen onderdelen goedgekeurd door de
persoon verantwoordelijk voor de introductie van het product op de markt.
Alle filters en filtermedia zullen regelmatig geïnspecteerd worden om ervoor te
zorgen dat er geen opeenhoping van vuil is wat een goede filtratie verhindert.
Het verwijderen van gebruikte filtermedia moet gebeuren volgens de
toepasselijke regelgevingen/wetgeving.
In het geval van twijfel over de pomp of circulatie-apparaten, neem contact op
met een bevoegde installateur, of de fabrikant/importeur/distributeur.
De watercirculatie-installatie moet voldoen aan de Europese maar ook aan
nationale/lokale regelgevingen, vooral voor wat betreft elektrische kwesties.
Elke wijziging van de kleppositie, pompgrootte, roostermaat kan een wijziging
van de stroming veroorzaken en de zuigsnelheid kan verhogen.
Volg alle veiligheidseisen en aanbevelingen beschreven in de handleiding.
OPM.: Dit product is niet bestemd voor een commercieel gebruik.
Lees de handleiding zorgvuldig en bewaar ze voor toekomstige referentie.
BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING.
29

Quicklinks ausblenden:

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

58469

Inhaltsverzeichnis