עברית - Lenovo N70 Handbuch

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
‫מבט קדמי‬
1
2
3
‫ אל תוך תא הסוללות וודא שהקוטביות (+/-) על גבי הסוללות תואם‬AAA ‫3. הכנס שתי סוללות‬
‫2. לחץ והחזק את הגלגלת, ולאחר מכן הזז את העכבר למעלה ולמטה כדי לגלול את הדף למעלה‬
‫מבט אחורי‬
4
5
.USB-‫לסימונים שבתא. לאחר מכן, סגור את מכסה תא הסוללות/מקלט ה‬
.‫081 כדי להפעיל את העכבר‬
1
‫ פנויה במחשב הנישא. המחשב הנישא יזהה‬USB ‫ אל יציאת‬USB-‫5. חבר את מקלט ה‬
.‫נורית החיווי תהבהב למשך כ- 03 שניות כאשר הסוללה חלשה. החלף מיד את הסוללות‬
N70 - Lenovo ‫עכבר לייזר אלחוטי של‬
6
2
.‫ כמוצג‬USB-‫1. פתח את מכסה תא הסוללות/מקלט ה‬
1
‫4. סובב את החלק התחתון של העכבר‬
0
.‫פעל בהתאם להוראות הסיבוב כמוצג‬
2
.‫1. גלול את המסך למעלה ולמטה בעזרת הגלגלת‬
.‫נורית החיווי תהיה כתומה כאשר העכבר פעיל ובוצע צימוד‬
16
‫רכיב‬
‫לחצן שמאלי‬
‫גלגלת‬
‫נורית חיווי‬
‫לחצן ימני‬
USB ‫מכסה סוללות/מקלט‬
‫חיישן לייזר‬
‫התקנת העכבר‬
.USB-‫2. שלוף את מקלט ה‬
3
.‫אוטומטית את העכבר‬
‫שימוש בעכבר‬
.‫ולמטה בהתאמה‬
‫נורית חיווי‬
‫עברית‬
‫תכונות‬
‫מספר‬
1
2
3
4
5
6

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Lenovo N70

Inhaltsverzeichnis