Dansk - Lenovo N70 Handbuch

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Levono Trådløs Lasermus N70

Dansk

Funktioner
Nr
Komponent
1
Venstre knap
2
Rullehjul
3
LED indikator
4
Højre knap
Låseknap til dæksel til batteri/
5
USB-modtager
6
Lasersensor
Opsætning af musen
1. Åbn batteri/USB-modtager-rummet som vist.
2. Fjern USB-modtageren.
3. Indsæt 2 AAA batterier. Sørg for at vende batteriernes plus- og minus-side,
så det passer med mærkningen i batterirummet. Luk derefter batteri/USB-
modtager-rummet.
4. Drej musens nederste halvdel 180
Følg omdrejningsretningen som vist.
1
5. Sæt USB-modtageren i et USB-stik på din laptop. Laptoppen finder
automatisk musen.
Sådan bruges musen
1. Brug rullehjulet til at rulle op og ned af skærmen.
2. Tryk og hold rullehjulet nede og flyt musen op og ned for at rulle op og ned ad
siden.
LED indikator
• Lysdioden lyser orange, når musen er tændt og parring er foretaget.
• Lysdioden blinker i ca. 30 sek., når batteriniveauet er lavt. Udskift straks batterierne.
Set forfra
1
2
3
for at tænde for den.
0
2
12
Set bagfra
4
5
2
1
3
6

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Lenovo N70

  Verwandte Inhalte für Lenovo N70

Inhaltsverzeichnis