Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PMB 1100 A1 Originalbetriebsanleitung

Metallbandsäge
Vorschau ausblenden

Werbung

METAL CUTTING BANDSAW PMB 1100 A1
FÉMSZALAGFŰRÉSZ
Az originál használati utasítás fordítása
KOVOVÁ PÁSOVÁ PILA
Překlad originálního provozního návodu
METALLBANDSÄGE
Originalbetriebsanleitung
IAN 322848_1901
TRAČNA ŽAGA ZA KOVINE
Prevod originalnega navodila za uporabo
KOVOVÁ PÁSOVÁ PÍLA
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PMB 1100 A1

 • Seite 1 METAL CUTTING BANDSAW PMB 1100 A1 FÉMSZALAGFŰRÉSZ TRAČNA ŽAGA ZA KOVINE Az originál használati utasítás fordítása Prevod originalnega navodila za uporabo KOVOVÁ PÁSOVÁ PILA KOVOVÁ PÁSOVÁ PÍLA Překlad originálního provozního návodu Preklad originálneho návodu na obsluhu METALLBANDSÄGE Originalbetriebsanleitung IAN 322848_1901...
 • Seite 2 Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ ......... . . 9 Az eredeti megfelelőségi nyilatkozat fordítása ..... . . 11 │ PMB 1100 A1 HU   1...
 • Seite 6: Bevezető

  „C” ábra: FÉMSZALAGFŰRÉSZ markolat a satun PMB 1100 A1 gyorsbeállító satu Bevezető rövid szárnyas csavarok Gratulálunk új készüléke megvásárlásához. Vásár- „D” ábra: lásával kiváló minőségű termék mellett döntött. vágási szög beállító A használati útmutató a termék része. Fontos tud- hosszú szárnyas csavar nivalókat tartalmaz a biztonságra, használatra és...
 • Seite 7: Általános Biztonsági Utasítások Elektromos Kéziszerszámokhoz

  Ne használjon adaptercsatlakozókat földelt kapcsolva, és amikor bár be van kapcsolva, elektromos kéziszerszámokkal. A nem módosí- de terhelés nélkül fut). tott csatlakozó és a megfelelő csatlakozóaljzat használata csökkenti az áramütés veszélyét. │ PMB 1100 A1 HU   3 ■...
 • Seite 8: Személyi Biztonság

  és kikapcsolni, akkor a használata veszélyes és maszk, csúszásmentes biztonsági cipő, védősi- meg kell javíttatni. sak vagy hallásvédő csökkenti a személyi sérü- lések veszélyét. │ ■     PMB 1100 A1...
 • Seite 9: Szerviz

  A levegőnyílások gyakran mozgó részeket javíttassa. Ezzel biztosítható az elektromos fednek, ezeket mindig szabadon kell hagyni. kéziszerszám hosszan tartó és biztonságos A laza ruházat, ékszer vagy a hosszú haj működése. beleakadhat a mozgó részekbe. │ PMB 1100 A1 HU   5 ■...
 • Seite 10: Eredeti Tartozékok / Kiegészítő Eszközök

  Szalagfűrész felszerelése a forgókarra megegyező irányba. Amennyiben a készüléket fűrészasztal segítsé- ♦ A munkadarab kivételéhez forgassa el a satun gével kívánja használni, akkor a következőképpen lévő markolatot az óramutató járásával járjon el: ellentétes irányba. │ ■     PMB 1100 A1...
 • Seite 11: Fűrészlap Csere

  ♦ Állítsa a fordulatszám-beállító kereket 1 és 6 ♦ Tolja a fűrészlapot a fűrészfogakkal felfelé a közötti állásba. vezetőgörgőkbe . Ügyeljen arra, hogy a veze- tőgörgők teljesen megfogják a fűrészlapot │ PMB 1100 A1 HU   7 ■...
 • Seite 12: Munkavégzésre Vonatkozó Tudnivalók

  ■ A szellőzőnyílásokat mindig szabadon kell hagyni. ■ A felületre tapadt fűrészpor egy ecsettel távo- lítható el. TUDNIVALÓ ► A felsorolásban nem szereplő alkatrészeket (mint pl. szénkefe, kapcsoló) szerviz-forródró- tunkon keresztül rendelheti meg. │ ■     PMB 1100 A1...
 • Seite 13: Jótállási Tájékoztató

  A termék megnevezése: Gyártási szám: Fémszalagfűrész 322848_1901 A termék típusa: A termék azonosításra alkalmas részeinek PMB 1100 A1 meghatározása: A gyártó cégneve és címe: A szerviz neve, címe és telefonszáma: KOMPERNASS HANDELS GMBH Szerviz Magyarország / Hornos Ltd. BURGSTRASSE 21...
 • Seite 14 Ezzel biztosítható a készülék hosszan tartó biztonsága. ► A csatlakozódugót és a hálózati vezetéket mindig a készülék gyártójával vagy ügyfélszolgálatával cseréltesse ki. Ezzel biztosítható a készülék hosszan tartó bizton- sága. │ ■     PMB 1100 A1...
 • Seite 15: Az Eredeti Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása

  EN 60745-2-20:2009 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Típus / Készülék megnevezése: Fémszalagfűrész PMB 1100 A1 Gyártási év: 2019.05. Sorozatszám: IAN 322848_1901 Bochum, 2019.06.04. Semi Uguzlu – minőségbiztosítási vezető – A továbbfejlesztés érdekében a műszaki változtatások jogát fenntartjuk.
 • Seite 16 │ ■     PMB 1100 A1...
 • Seite 17 Prevod izvirne izjave o skladnosti ........22 │ PMB 1100 A1  ...
 • Seite 18: Uvod

  Slika C: TRAČNA ŽAGA ZA KOVINE ročaj na primežu PMB 1100 A1 priprava za hitro nastavljanje primež Uvod kratki krilati vijaki Čestitamo vam ob nakupu nove naprave. Odločili Slika D: ste se za kakovosten izdelek. Navodila za uporabo ročica za nastavitev kota reza so sestavni del tega izdelka.
 • Seite 19: Splošna Varnostna Navodila Za Električna Orodja

  Nespremenjeni vtiči in primerne vtičnice zmanj- šajo tveganje električnega udara. b) Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, kot so cevi, radiatorji, štedilniki in hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, obstaja povečano tveganje zaradi električnega udara. │ PMB 1100 A1    15 ■...
 • Seite 20: Varnost Oseb

  Pred uporabo naprave poskrbite za popravilo poškodovanih delov. Veliko nezgod nastane zaradi slabo vzdrževanih električnih orodij. │ ■ 16    PMB 1100 A1...
 • Seite 21: Servis

  število vrtljajev. ni žagine mize (glejte sliko C na zloženi strani). ■ Ročaji naj bodo vedno suhi, čisti in brez olja ali maščobe. Med delom orodje trdno držite. │ PMB 1100 A1    17 ■...
 • Seite 22: Izvedba Nastavitev

  žaganju oviral, lahko odvijete vijaka omejeval- nika za obdelovance . V ta namen uporabite priloženi majhen ključ inbus . Omejevalnik za obdelovance lahko premaknete navzgor. Potem omejevalnik za obdelovance znova pritrdite z vijakoma omejevalnika za obdelo- vance │ ■ 18    PMB 1100 A1...
 • Seite 23: Menjava Žaginega Lista

  žagin list pravilno prilega. ► Obdelovanec odstranite, šele ko se žaga umiri. OPOZORILO! NEVARNOST TELESNIH POŠKODB! ► Med izvedbo poskusnega delovanja vaše telo ne sme biti v bližini žage! │ PMB 1100 A1    19 ■...
 • Seite 24: Čiščenje In Vzdrževanje

  Nenavedene nadomestne dele (npr. oglene 1–7: umetne snovi, ščetke, stikala) lahko naročite pri našem 20–22: papir in karton, telefonskem servisu. 80–98: sestavljeni materiali. O možnostih za odstranitev odslužene- ga izdelka vprašajte pri svoji občinski ali mestni upravi. │ ■ 20    PMB 1100 A1...
 • Seite 25: Proizvajalec

  S tem zagotovite, da 5. Kupec je dolžan pooblaščenemu servisu pre- se ohrani varnost naprave. dložiti garancijski list in račun, kot potrdilo in dokazilo o nakupu ter dnevu izročitve blaga. │ PMB 1100 A1    21 ■...
 • Seite 26: Prevod Izvirne Izjave O Skladnosti

  EN 60745-2-20:2009 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Tip/oznaka naprave: Tračna žaga za kovine PMB 1100 A1 Leto izdelave: 5 – 2019 Serijska številka: IAN 322848_1901 Bochum, 4. 6. 2019 Semi Uguzlu – vodja kakovosti – Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb zaradi razvoja.
 • Seite 27 Překlad originálu prohlášení o shodě ....... 33 │ PMB 1100 A1  ...
 • Seite 28: Úvod

  Obrázek C: KOVOVÁ PÁSOVÁ PILA rukojeť na svěráku PMB 1100 A1 rychlé přestavení svěrák Úvod krátké křídlaté šrouby Blahopřejeme vám k zakoupení vašeho nového Obrázek D: přístroje. Rozhodli jste se tím pro vysoce kvalitní přestavení úhlu řezu výrobek. Návod k obsluze je součástí tohoto dlouhý...
 • Seite 29: Obecné Bezpečnostní Pokyny Pro Elektrická Nářadí

  úrazu elektrickým proudem. b) Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, např. od trubek, topení, sporáků a chladniček. Je-li vaše tělo uzemněné, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem. │ PMB 1100 A1    25 ■...
 • Seite 30: Bezpečnost Osob

  či přenesete, ujis- těte se, že je vypnuté. Pokud máte při přená- šení elektrického nářadí prst na vypínači nebo pokud do sítě zapojíte již zapnutý přístroj, může dojít k úrazu. │ ■ 26    PMB 1100 A1...
 • Seite 31: Servis

  Před použitím vždy dbejte na to, aby přenosná zení uvedená v návodu k obsluze, resp. taková, pásová pila byla čistá. jejichž upínání je s přístrojem kompatibilní. ■ Pokud si všimnete něčeho neobvyklého, vždy ihned přestaňte pracovat. │ PMB 1100 A1    27 ■...
 • Seite 32: Před Uvedením Do Provozu

  UPOZORNĚNÍ ► Rychlé přestavení můžete také vyklopit nahoru, abyste rychleji provedli nastavení svěráku . Rychlé přestavení opět sklopte dolů, abyste zajistili svěrák . Poté proveďte přesné nastavení rukojetí svěráku │ ■ 28    PMB 1100 A1...
 • Seite 33: Výměna Pilového Listu

  Nastavení otáček UPOZORNĚNÍ ♦ Stavěcí kolečko otáček nastavte do polohy ► Dbejte na to, aby šipka směru na pilovém listu mezi 1 a 6. (je-li k dispozici) odpovídala šipce směru na gumových kolečkách │ PMB 1100 A1    29 ■...
 • Seite 34: Pracovní Pokyny

  ■ Větrací otvory musí být vždy volné. ■ Ulpívající prachové piliny odstraňte štětcem. UPOZORNĚNÍ ► Neuvedené náhradní díly (jako např. uhlíkové kartáče, spínače) můžete objednat přes naši servisní a poradenskou linku. │ ■ 30    PMB 1100 A1...
 • Seite 35: Záruka Společnosti Kompernass Handels Gmbh

  Záručním plněním se záruční doba neprodlužuje. To platí i pro vyměněné a opravené součásti. Poškození nebo vady vyskytující se případně již při nákupu se musí oznámit ihned po vybalení. Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy zpoplatnění. │ PMB 1100 A1    31 ■...
 • Seite 36: Servis

  BURGSTRASSE 21 Pomocí kódu QR se dostanete přímo 44867 BOCHUM na stránku servisu Lidl (www.lidl-service.com) NĚMECKO a můžete pomocí zadání čísla výrobku (IAN) 123456 otevřít svůj návod k obsluze. www.kompernass.com │ ■ 32    PMB 1100 A1...
 • Seite 37: Překlad Originálu Prohlášení O Shodě

  EN 60745-2-20:2009 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typ/označení přístroje: Kovová pásová pila PMB 1100 A1 Rok výroby: 05 - 2019 Sériové číslo: IAN 322848_1901 Bochum, 4. 6. 2019 Semi Uguzlu - manažer kvality - Technické změny ve smyslu dalšího vývoje jsou vyhrazeny.
 • Seite 38 │ ■ 34    PMB 1100 A1...
 • Seite 39 Preklad originálneho vyhlásenia o zhode ......44 │ PMB 1100 A1    35...
 • Seite 40: Úvod

  Obrázok D: KOVOVÁ PÁSOVÁ PÍLA Prestavenie uhla rezu PMB 1100 A1 Dlhá krídlová skrutka Skrutka na prestavenie uhla rezu Úvod Zaisťovací kolík Srdečne vám gratulujeme ku kúpe vášho nového Otočné rameno prístroja. Touto kúpou ste sa rozhodli pre výrobok Obrázok E: vysokej kvality.
 • Seite 41: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny Pre Elektrické Náradie

  Vyvarujte sa telesnému kontaktu s uzemne- nými povrchmi, ako sú potrubia, vykurovacie telesá, sporáky a chladničky. Ak je vaše telo uzemnené, hrozí zvýšené riziko zásahu elektric- kým prúdom. │ PMB 1100 A1    37 ■...
 • Seite 42: Bezpečnosť Osôb

  Elektrické náradie ošetrujte starostlivo. v zapnutom stave, môže to viesť k úrazom. Skontrolujte, či pohyblivé diely fungujú správne a nie sú zaseknuté, či niektoré diely nie sú │ ■ 38    PMB 1100 A1...
 • Seite 43: Servis

  Ak si všimnete niečo neobvyklé, vždy okamžite prestaňte pracovať. ■ Pred použitím náradia vždy skontrolujte, či sú všetky komponenty správne a bezpečne na- montované. ■ Pri vkladaní alebo vyberaní listu pásovej píly buďte vždy opatrní. │ PMB 1100 A1    39 ■...
 • Seite 44: Pred Uvedením Do Prevádzky

  UPOZORNENIE ► Rýchle prestavenie môžete vyklopiť nahor, aby ste nastavenie zveráka mohli vykonať rýchlejšie. Sklopte rýchle prestavenie znova nadol, aby ste zaistili zverák . Následne uskutočnite jemné nastavenie pomocou rukoväte skrutkovača │ ■ 40    PMB 1100 A1...
 • Seite 45: Výmena Pílového Listu

  Obrobok zaistite proti zošmyknutiu, napríklad vala so šípkou na gumených kolesách zverákom dosky píly. ♦ Pílový list položte okolo obidvoch gumených ♦ Pri pílení využívajte vlastnú hmotnosť píly. kolies. Nevyvíjajte žiadny prídavný tlak. │ PMB 1100 A1    41 ■...
 • Seite 46: Čistenie A Údržba

  Opravou do komunálneho odpadu! alebo výmenou výrobku nezačína plynúť žiadna nová záručná doba. V súlade s európskou smernicou č. 2012/19/EU sa opotrebované elektrické náradia musia zberať oddelene a odovzdať za účelom ekologickej recyklácie. │ ■ 42    PMB 1100 A1...
 • Seite 47: Dovozca

  (dole vľavo) alebo ako ná- www.kompernass.com lepku na zadnej alebo spodnej strane výrobku. ■ Ak dôjde k funkčným poruchám alebo iným ne- dostatkom, kontaktujte najprv nižšie uvedené ser- visné oddelenie telefonicky alebo e-mailom. │ PMB 1100 A1    43 ■...
 • Seite 48: Preklad Originálneho Vyhlásenia O Zhode

  EN 60745-2-20:2009 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typ/označenie prístroja: Kovová pásová píla PMB 1100 A1 Rok výroby: 05 ‒ 2019 Sériové číslo: IAN 322848_1901 Bochum, 04.06.2019 Semi Uguzlu ‒ Manažér kvality ‒ Technické zmeny v zmysle ďalšieho vývoja sú vyhradené.
 • Seite 49 Original-Konformitätserklärung ........55 DE │ AT │ CH │ PMB 1100 A1    45...
 • Seite 50: Einleitung

  Abbildung C: METALLBANDSÄGE Handgriff am Schraubstock PMB 1100 A1 Schnellverstellung Schraubstock Einleitung kurze Flügelschrauben Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Abbildung D: Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Schnittwinkelverstellung Produkt entschieden. Die Betriebsanleitung ist Teil lange Flügelschraube dieses Produkts.
 • Seite 51: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Herden und Kühlschränken. Es besteht ein eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft). erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist. DE │ AT │ CH │ PMB 1100 A1    47 ■...
 • Seite 52: Sicherheit Von Personen

  Finger am Schalter haben oder das Gerät werkzeuge sind gefährlich, wenn sie von bereits eingeschaltet an die Stromversorgung unerfahrenen Personen benutzt werden. anschließen, kann dies zu Unfällen führen. │ DE │ AT │ CH ■ 48    PMB 1100 A1...
 • Seite 53: Service

  Bedienungsanleitung angegeben sind dass die tragbare Bandsäge sauber ist. bzw. deren Aufnahme mit dem Gerät kompatibel ■ Stellen Sie immer sofort den Betrieb ein, wenn ist. Sie irgendetwas Ungewöhnliches bemerken. DE │ AT │ CH │ PMB 1100 A1    49 ■...
 • Seite 54: Vor Der Inbetriebnahme

  Drehen Sie den Handgriff am Schraubstock tomatisch fixiert. Um die Fixierung aufzuheben, gegen die Uhrzeigerrichtung, um das Werk- ziehen Sie den Sicherungsstift heraus und stück zu lösen. lassen gleichzeitig die Bandsäge herabsinken. │ DE │ AT │ CH ■ 50    PMB 1100 A1...
 • Seite 55: Sägeblatt Wechseln

  Entnehmen Sie vorsichtig das Sägeblatt Ausschalten: Beginnen Sie an den Führungsrollen (siehe ♦ Stellen Sie den Lichtschalter in die Position 0. Abb. B auf der Ausklappseite). Die Arbeitsleuchte erlischt. DE │ AT │ CH │ PMB 1100 A1    51 ■...
 • Seite 56: Drehzahl Einstellen

  Lüftungsöffnungen müssen immer frei sein. ■ Entfernen Sie anhaftenden Sägestaub mit einem Pinsel. HINWEIS ► Nicht aufgeführte Ersatzteile (wie z. B. Kohlebürsten, Schalter) können Sie über unsere Service - Hotline bestellen. │ DE │ AT │ CH ■ 52    PMB 1100 A1...
 • Seite 57: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Auslieferung gewis- und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die senhaft geprüft. Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden. DE │ AT │ CH │ PMB 1100 A1    53 ■...
 • Seite 58: Service

  Festnetz/Mobilfunknetz) E-Mail: kompernass@lidl.de Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 322848_1901 │ DE │ AT │ CH ■ 54    PMB 1100 A1...
 • Seite 59: Original-Konformitätserklärung

  EN 60745-2-20:2009 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typ / Gerätebezeichnung: Metallbandsäge PMB 1100 A1 Herstellungsjahr: 05 - 2019 Seriennummer: IAN 322848_1901 Bochum, 04.06.2019 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 60 │ DE │ AT │ CH ■ 56    PMB 1100 A1...
 • Seite 61 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Információk állása · Stanje informacij · Stav informací Stav informácií · Stand der Informationen: 07 / 2019 · Ident.-No.: PMB1100A1-062019-2 IAN 322848_1901...