Parkside PWBS 180 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
WALL AND FLOOR SANDER PWBS 180 A1
SYSTEM OBRÓBKI ŚCIAN
I PODŁÓG
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
IAN 303200_1904
WAND- UND BODEN-
BEARBEITUNGSSYSTEM
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Kapitel

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PWBS 180 A1

 • Seite 1 WALL AND FLOOR SANDER PWBS 180 A1 SYSTEM OBRÓBKI ŚCIAN WAND- UND BODEN- I PODŁÓG BEARBEITUNGSSYSTEM Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Originalbetriebsanleitung IAN 303200_1904...
 • Seite 2 Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Strona DE / AT / CH Originalbetriebsanleitung...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Importer ............15 Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności ......16 PWBS 180 A1  ...
 • Seite 6: Wstęp

  - usuwanie resztek kleju do płytek i suchego kleju Zakres dostawy do wykładzin z twardych podłoży (twardy tynk, 1 system obróbki ścian i podłóg PWBS 180 A1 beton) . 1 m wąż ssący (rozciągany na 3,5 m) - szlifowanie na sucho, wygładzanie betonu, tynku 1 worek na pył...
 • Seite 7: Dane Techniczne

  Niepewność pomiarów: K = 1,5 m/s OSTRZEŻENIE! ► Przeczytaj wszystkie wskazówki bezpie- czeństwa oraz instrukcje . Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek bezpieczeństwa oraz instrukcji może być przyczyną porażenia prą- dem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń ciała . PWBS 180 A1   │  3 ■...
 • Seite 8: Bezpieczeństwo Na Stanowisku Pracy

  Trzymanie palca na wyłącz- ryzyko porażenia prądem elektrycznym . niku w trakcie przenoszenia elektronarzędzia lub podłączenie elektronarzędzia do zasilania z wciśniętym już wyłącznikiem może doprowa- dzić do wypadku . ■ 4  │   PWBS 180 A1...
 • Seite 9: Użytkowanie I Obsługa Elektro Narzędzia

  Elektro- poważne obrażenia . narzędzia w rękach niepowołanych osób stano- wią duże zagrożenie . PWBS 180 A1   │  5 ■...
 • Seite 10 Po skontrolowaniu i zamon­ obróbkowe może zetknąć się z powierzchnią towaniu narzędzia roboczego, użytkownik w miejscu odłożenia i spowodować utratę oraz osoby znajdujące się w pobliżu muszą kontroli nad elektronarzędziem . przebywać poza płaszczyzną wirującego narzędzia roboczego. ■ 6  │   PWBS 180 A1...
 • Seite 11: Odbicie Narzędzia I Odpowiednie Wskazówki Bezpieczeństwa

  Takie narzędzia robocze często powodują odbi- od użytkownika, w zależności od kierunku obrotów cie lub utratę kontroli nad elektronarzędziem . tarczy w miejscu zablokowania . W takiej sytuacji tarcze szlifierskie mogą też pękać . PWBS 180 A1   │  7 ■...
 • Seite 12: Szczególne Wskazówki Bezpieczeństwa Dotyczące Szlifowania

  Tarcze szlifierskie z większych elektronarzędzi dopiero po uniesieniu go z przedmiotu ob­ nie są przystosowane do wyższych prędkości rabianego. Elektronarzędzie może się nagle obrotowych mniejszych elektronarzędzi i mogą poruszyć . pękać . ■ 8  │   PWBS 180 A1...
 • Seite 13 Istnieje niebezpieczeństwo ob- nych, a szlifowana powierzchnia jest gorąca rażeń . wskutek długiego szlifowania . ■ W razie potrzeby do pracy należy użyć rusz­ towania. Podczas pracy na drabinie nie można przyjąć stabilnej postawy . PWBS 180 A1   │  9 ■...
 • Seite 14: Przed Uruchomieniem

  . Przestrzegaj zgodności otworów odsysających w arkuszu ściernym i na talerzu szlifierskim ♦ Aby usunąć arkusz ścierny , unieś go na bok i zdejmij z talerza szlifierskiego > 3,2 mm ■ 10  │   PWBS 180 A1...
 • Seite 15: Podłączanie Odciągu Pyłu

  , aż dwa przyciski węża odciągu się zatrzasną . ♦ W celu demontażu węża odciągu należy najpierw nacisnąć przyciski po bokach węża odciągu , a następnie zdjąć wąż odciągu króćca odciągu PWBS 180 A1   │  11 ■...
 • Seite 16: Wskazówki Dotyczące Pracy

  . zużycie urządzenia oraz narzędzia roboczego . ♦ Unieść urządzenie z powierzchni . ♦ Przy odciągu własnym: Pozostaw elektronarzędzie pracujące na kilka sekund, aby usunąć pozostały pył z węża od- ciągu ■ 12  │   PWBS 180 A1...
 • Seite 17: Regulacja Prędkości Obrotowej

  środków do czyszczenia, które uszkadzają tworzywa sztuczne . ■ Otwory wentylacyjne muszą być zawsze wolne od zanieczyszczeń . ■ Przywierający pył szlifierski usuwaj pędzlem . ■ PWBS 180 A1   │  13 ■...
 • Seite 18: Utylizacja

  . Wszelkie szkody i uzyskać w najbliższym urzędzie gminy wady wykryte w chwili zakupu należy zgłosić lub miasta . bezpośrednio po rozpakowaniu urządzenia . Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane odpłatnie . ■ 14  │   PWBS 180 A1...
 • Seite 19: Serwis

  Niniejsza gwarancja traci swoją ważność, jeśli WSKAZÓWKA produkt został uszkodzony, nie używano go pra- ► W przypadku narzędzi Parkside i Florabest widłowo lub nie serwisowano należycie . W celu prosimy przesłać wyłącznie uszkodzony zapewnienia prawidłowego stosowania produktu produkt bez akcesoriów (np . akumulatorów, należy ściśle przestrzegać...
 • Seite 20: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności

  EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Oznaczenie typu maszyny: System obróbki ścian i podłóg PWBS 180 A1 Rok produkcji: 08 - 2019 Numer seryjny: IAN 303200_1904 Bochum, dnia 28 .08 .2019 r . Semi Uguzlu - dyrektor ds . jakości - Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w ramach procesu udoskonalania...
 • Seite 21 Original-Konformitätserklärung ........32 PWBS 180 A1 DE │...
 • Seite 22: Einleitung

  WAND- UND Ausstattung BODENBEARBEITUNGSSYSTEM EIN-/AUS-Schalter Tasten zur Drehzahleinstellung (+/–) PWBS 180 A1 Flügelschrauben für Zusatzgriffverstellung Einleitung Schutz- und Absaughaube Bürstenkranz Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Haubensegment Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden . Die Bedienungsanleitung ist Spindel-Arretiertaste Teil dieses Produkts .
 • Seite 23: Technische Daten

  Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkube- triebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel) . PWBS 180 A1 DE │ AT │ CH   │  19 ■...
 • Seite 24: Arbeitsplatz-Sicherheit

  Teilen. Lockere Klei- Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels dung, Schmuck oder lange Haare können von verringert das Risiko eines elektrischen Schlages . sich bewegenden Teilen erfasst werden . ■ 20  │   DE │ AT │ CH PWBS 180 A1...
 • Seite 25: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Nur mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weil Sie das Zubehör an Ihrem Elektrowerkzeug weniger und sind leichter zu führen . befestigen können, garantiert das keine sichere Verwendung . PWBS 180 A1 DE │ AT │ CH   │  21 ■...
 • Seite 26 Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht laufen, während Sie es tragen. Ihre Kleidung kann durch zufälligen Kontakt mit dem sich drehen- den Einsatzwerkzeug erfasst werden und das Einsatzwerkzeug sich in Ihren Körper bohren . ■ 22  │   DE │ AT │ CH PWBS 180 A1...
 • Seite 27: Rückschlag Und Entsprechende Sicherheitshinweise

  Bedienperson vor Bruchstücken, zufälligem haben. Die Bedienperson kann durch geeig- Kontakt mit dem Schleifkörper sowie Funken, nete Vorsichtsmaßnahmen die Rückschlag- und die Kleidung entzünden könnten, zu schützen . Reaktionskräfte beherrschen . PWBS 180 A1 DE │ AT │ CH   │  23 ■...
 • Seite 28: Zusätzliche Sicherheitshinweise Zum Sandpapierschleifen

  Stoffen vermischt ist und das Schleifgut nach sion führen . Eindringen in eine Wasserleitung langem Arbeiten heiß ist . verursacht Sachbeschädigung oder kann einen elektrischen Schlag verursachen . ■ 24  │   DE │ AT │ CH PWBS 180 A1...
 • Seite 29: Vor Der Inbetriebnahme

  Sie keinen festen Stand einnehmen . cher am Schleifblatt und Schleifteller ♦ Zum Abnehmen des Schleifblattes heben Sie es seitlich an und ziehen es vom Schleifteller ab . PWBS 180 A1 DE │ AT │ CH   │  25 ■...
 • Seite 30: Einsatzwerkzeuge Montieren/ Wechseln (Abb. A)

  Zur Demontage des Absaugschlauchs , drü- cken Sie zuerst die Druckknöpfe an den Seiten des Absaugschlauchs Ziehen Sie dann den Absaugschlauch vom Absaugstutzen ab . > 3,2 mm ■ 26  │   DE │ AT │ CH PWBS 180 A1...
 • Seite 31: Adapter Zur Fremdabsaugung Montieren

  Heben Sie das Gerät von der Oberfläche ab . ♦ Bei Eigenabsaugung: Lassen Sie das Elektrowerkzeug noch einige Sekunden laufen, um restliche Stäube aus dem Absaugschlauch zu entfernen . PWBS 180 A1 DE │ AT │ CH   │  27 ■...
 • Seite 32: Randnahes Schleifen

  Um das Elektrowerkzeug auszuschalten, lassen Sie den Ein-/Ausschalter los . Sollte dieser arretiert sein, drücken Sie den Ein-/Ausschalter im hinteren Bereich kurz und lassen ihn dann los . ■ 28  │   DE │ AT │ CH PWBS 180 A1...
 • Seite 33: Wartung Und Reinigung

  Schleifwerkzeuge sind mit Vorsicht zu behan- deln und zu transportieren . ■ Schleifwerkzeuge sind so zu lagern, dass sie keinen mechanischen Beschädigungen oder Umwelteinflüssen (z . B . Feuchtigkeit) ausgesetzt sind . PWBS 180 A1 DE │ AT │ CH   │  29 ■...
 • Seite 34: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Gebrauch bestimmt . Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorge- nommen wurden, erlischt die Garantie . ■ 30  │   DE │ AT │ CH PWBS 180 A1...
 • Seite 35: Service

  Eingabe der Artikelnummer (IAN) 123456 Ihre Bedienungsanleitung öffnen . HINWEIS ► Bei Parkside und Florabest Werkzeugen senden Sie bitte ausschließlich den defekten Artikel ohne Zubehör (z . B . Akku, Aufbewah- rungskoffer, Montagewerkzeuge, etc) ein .
 • Seite 36: Original-Konformitätserklärung

  EN 60745-2-3:2001/A13:2015 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typbezeichnung der Maschine: Wand- und Bodenbearbeitungssystem PWBS 180 A1 Herstellungsjahr: 08 - 2019 Seriennummer: IAN 303200_1904 Bochum, 28 .08 .2019 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten .
 • Seite 37 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stan informacji · Stand der Informationen: 10 / 2019 Ident.-No.: PWBS180A1-092019-2 IAN 303200_1904...

Inhaltsverzeichnis