Herunterladen Diese Seite drucken

Čiščenje; Shranjevanje Nerabljene Naprave; Odstranitev Med Odpadke; Odstranitev Naprave Med Odpadke - Parkside PLPRS 1.5 B3 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Čiščenje
POZOR
Poškodba naprave!
Pazite, da pri čiščenju v napravo ne vdre
vlaga, da ne bi prišlo do nepopravljive škode
na napravi .
Ne uporabljajte kemičnih ali grobih čistil .
Lahko bi poškodovali ohišje .
Čistite talilnik voska
voska
uporabljajte krpico za čiščenje
Ostanke voska na konici talilnika voska
postrgajte z lopatico z zaobljenim delom
Shranjevanje nerabljene
naprave
Če naprave dlje časa ne uporabljate, vzemite
bateriji ven . Vse dele kompleta za popravilo
laminata/parketa shranite v kovčku za shranje-
vanje na čistem, suhem mestu brez neposredne
sončne svetlobe .

Odstranitev med odpadke

Odstranitev naprave med odpadke

Naprave nikakor ne odvrzite med
običajne gospodinjske odpadke .
Za izdelek velja evropska direktiva
2012/19/EU OEEO o odpadni električni
in elektronski opremi (angl . Waste
Electrical and Electronic Equipment) .
Odpadno napravo oddajte pri podjetju, regi-
striranem za odstranjevanje odpadkov, ali pri
svojem komunalnem podjetju za odstranjeva-
nje odpadkov . Upoštevajte trenutno veljavne
predpise . V primeru dvoma se obrnite na naj-
bližje podjetje za odstranjevanje odpadkov .
O možnostih za odstranitev odsluženega
izdelka vprašajte pri svoji občinski ali mestni
upravi .
Odstranjevanje baterij med
odpadke
Baterij ne smete odvreči med gospodinjske
odpadke . Vsak potrošnik je po zakonu dolžan
baterije oddati na zbirališču svoje občine/
mestne četrti ali v trgovini .
Namen te obveznosti je zagotovitev okolju
prijaznega odstranjevanja baterij . Oddajajte
le prazne baterije .
24 
SI
samo, ko sta ohlajena, in pri tem
in konico talilnika
.
PLPRS 1.5 B3
.

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Parkside PLPRS 1.5 B3