Herunterladen Diese Seite drucken

Tisztítás; Tárolás Használaton Kívül; Helyezés Esetén; Ártalmatlanítás - Parkside PLPRS 1.5 B3 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Tisztítás
FIGYELEM
A készülék megsérülhet!
Győződjön meg arról, hogy tisztításkor ne
kerüljön nedvesség a készülékbe, nehogy
helyrehozhatatlan kár keletkezzen benne .
Ne használjon vegyi vagy súroló hatású
tisztítószert . Ezek kárt tehetnek a készülék
burkolatában .
A viaszolvasztót
csot
a tisztítókendővel
Kaparja le a viaszmaradványokat a
viaszolvasztóhegyről
kanállal
Tárolás használaton kívül
helyezés esetén
Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket,
vegye ki belőle az elemeket . A laminát-/par-
kettajavító készlet valamennyi részét mindig a
tárolótokban, száraz, tiszta helyen tárolja, ahol
nem éri közvetlen napsugárzás .
Ártalmatlanítás
A készülék ártalmatlanítása
Semmi esetre se dobja a készüléket
a háztartási hulladékba . A termék
az európai 2012/19/EU WEEE (Waste
Electrical and Electronic Equipment)
irányelv alá tartozik .
A készüléket engedélyeztetett hulladékgyűj-
tő helyen vagy a helyi hulladékeltávolító
üzemnél tudja kidobni . Vegye figyelembe az
aktuális előírásokat . Kétség esetén vegye fel a
kapcsolatot a hulladékfeldolgozó vállalattal .
A kiszolgált termék megsemmisítési lehetőségei-
ről lakóhelye illetékes önkormányzatánál
tájékozódhat .
Elemek kiselejtezése
Az elemeket nem szabad a háztartási szemétbe
dobni . Minden fogyasztó törvényesen köteles
az elemek/akkumulátorok leadására községé-
nek/városrészének gyújtőhelyén vagy az
üzletekben .
Ez annak érdekében történik, hogy az elemeket
környezetkímélő módon ártalmatlaníthassák .
Az elemeket és akkukat csak lemerült állapotban
adják le .
10 
HU
és a viaszolvasztó csú-
csak kihűlt állapotban tisztítsa meg
.
.
a lekerekített simító-
PLPRS 1.5 B3

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Parkside PLPRS 1.5 B3