Herunterladen Diese Seite drucken

Τεχνικά Στοιχεία; Υποδείξεις Ασφάλειας - Parkside IAN 102800 Originalbetriebsanleitung

Rohrreinigungsset
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Τεχνικά στοιχεία
Σωλήνας υψηλής πίεσης:
Θερμοκρασία εισόδου .......μάξιμουμ 60°C
Μήκος ............................................... 15 m
Να χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο
όπως περιγράφεται και μόνο για τον
αναφερόμενο σκοπό :
πίεση λειτουργίας / Προδιαγεγραμμένη
πίεση .....................
Μέγ. πίεση ...............
Να οχή
.
,
,
Υποδείξεις ασφάλειας
Να προσέξετε και τις υποδείξεις
ασφαλείας του καθαριστή σας
υψηλής πίεσης.
Έτσι αποφεύγετε ατυχήματα και τραυ-
ματισμούς:
Οι καθαριστές υψηλής πίεσης
μπορεί να καταστούν επικίν-
δυνοι αν δεν χρησιμοποιη-
θούν σωστά. Η ακτίνα να μην τείνεται
προς ανθρώπους, ζώα, ενεργό ηλεκτρικό
εξοπλισμό ή πάνω στην ίδια τη συσκευή.
• Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για τη
χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομέ-
. 110 bar / 11 MPa
. 160 bar / 16 MPa
..................... 450 l/h
.
.
,
.
νων παιδιών) με περιορισμένες φυσι-
κές, αισθητικές και νοητικές ικανότητες
ή από άτομα με έλλειψη εμπειρίας και/ή
γνώσης; εκτός και αν επιτηρούνται από
κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ασφά-
λειά τους ή λαμβάνουν από αυτό οδηγί-
ες σχετικά με το χειρισμό της συσκευής.
• Επιτηρείτε τα παιδιά, για να είστε
σίγουροι πως δεν παίζουν με τη συ-
σκευή.
• Δεν επιτρέπεται ο χειρισμός της συ-
σκευής σε άτομα κάτω των 16 ετών.
• Κατά την εργασία να φοράτε προστα-
τευτικά γυαλιά κατά των ρύπων που
ξεκολλούν.
• Προς αποφυγή ζημιών και τραυματι-
σμών α χρησιμοποιείτε τη συσκευή
μόνο σε στεγανούς σωλήνες και απο-
,
χετεύσεις που αντέχουν σε πίεση.
• Ποτέ μην αφήνετε μία έτοιμη προς
χρήση συσκευή χωρίς επιτήρηση στο
χώρο εργασίας.
• Να ενεργοποιείτε τον καθαριστή υψη-
λής πίεσης μόνο όταν ο καθαριστικός
σωλήνας βρίσκεται τουλάχιστον μέχρι
το κόκκινο σημάδι στον αγωγό που κα-
θαρίζετε.
• Ποτέ μην τραβάτε τελείως προς τα έξω
των εισηγμένο κατά τη διάρκεια της λει-
τουργίας υψηλής πίεσης, γιατί υφίστα-
ται κίνδυνος να τραυματιστείτε από τις
ακτίνες υψηλής πίεσης που πετιούνται
προς τα πίσω.
• Η μέγιστη θερμοκρασία νερού να μην
υπερβαίνει τους 60°C. Στην περίπτωση
αυτή δεν μπορούν να αποκλειστούν
ζημιές του σωλήνα.
Η εγκατάσταση
1. Βάλτε το τμήμα σύνδεσης (4)
στο πιστόλι (8) του καθαριστή
υψηλής πίεσης Parkside. Περι-
στρέψτε το κατά 90 μοίρες για
GR
CY
17

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside IAN 102800