Valymas Ir Laikymas - Bestway P3083 Gebrauchsanweisung

Vorschau ausblenden

Werbung

DVEJOPA FUNKCIJA: IŠSKIRTINAI SUKURTA
PRIPUČIAMOMS LOVOMS
PASTABA: PRIEŠ NAUDOJIMĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ŠIAS
INSTRUKCIJAS.
ATSARGIAI: NORĖDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS SMŪGIO TIKIMYBĘ,
SAUGOKITE NUO VANDENS IR LIETAUS.
ĮSPĖJIMAS:
1. Prieš atlikdami techninę priežiūrą, ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo arba atjunkite
prietaiso maitinimo tiekimą.
2. Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį turi pakeisti gamintojas, jo įgaliotas
pardavėjas arba atitinkamai kvalifikuotas asmuo, kad tai nekeltų pavojaus.
3. Naudokite tik trumpą laiką. Pūtimo ir išleidimo operacijos turi trukti po 5 minutes.
Įsitikinkite, kad variklis veikia ne ilgiau nei 5 minutes.
4. Naudojimo metu oro anga dangtelyje turi būti švari.
5. Gaminį reikia laikyti sausoje vietoje.
6. Po naudojimo, pripučiamą lovą gali reikėti pripūsti papildomai. Pripūskite ir
užtikrinkite tinkamą tvirtumą.
7. Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys, turintys psichinį,
jutiminį ar protinį neįgalumą arba tie, kuriems trūksta patirties bei žinių, jeigu jie yra
prižiūrimi ir instruktuojami apie saugų prietaiso naudojimą ir supranta su tuo
susijusius pavojus. Saugokite, kad su šiuo prietaisu nežaistų vaikai. Vaikams
draudžiama valyti ir atlikti techninę priežiūrą, jei jie yra neprižiūrimi. (ES rinkai)
Šis gaminys nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su fizine ar protine
negalia, taip pat tiems, kurie neturi darbo su gaminiu patirties, nesupranta arba
nepakankamai gerai supranta jo veikimo principą, jeigu tokie asmenys nėra
prižiūrimi arba už jų saugumą atsakingas asmuo jų neinstruktavo apie tai, kaip
teisingai naudotis šiuo produktu. Dirbančius su gaminiu vaikus būtina prižiūrėti, kad
būtų užtikrinta, jog jie su instrumentu nežaidžia. (Kitoms nei ES rinkoms)
PASTABA. Šis gaminys neskirtas naudoti komerciškai.
PASTABA. Brėžiniai yra tik iliustracinio pobūdžio. Gali neatitikti realaus produkto
išvaizdos. Neatitinka realaus mastelio.

VALYMAS IR LAIKYMAS:

1. Jei gaminys susitepa, naudokite drėgną skudurėlį ir švelniai nuvalykite zomšos imitacijos ir PVC paviršius.
Valydami nenaudokite stiprių valiklių. Gaminiui išdžiuvus, sulankstykite jį ir padėkite į laikymo vietą.
2. Prieš laikydami išleiskite iš gaminio visą orą. Laikykite vėsioje ir sausoje vietoje.
3. Ant čiužinio arba šalia jo nedėkite aštrių ir sunkių daiktų. Taip darydami galite pažeisti ir įplėšti čiužinį.
SIURBLIO IŠMETIMAS
Išmetimas į šiukšlinę: Elektrinių prietaisų neišmeskite kaip nesurūšiuotų
komunalinių atliekų, naudokitės tam skirtomis surinkimo įstaigomis.
Norėdami gauti informacijos dėl jūsų šalyje galiojančios surinkimo sistemos, susisiekite su savo vietos
valdžia. Jeigu elektriniai prietaisai išmetami į sąvartynus arba užkasami, ištekėjusios kenksmingos
medžiagos gali patekti į gruntinį vandenį, o tada į jūsų organizmą ir pakenkti jūsų sveikatai. Senus prietaisus
keičiant naujais, pardavėjas privalo priimti jūsų senus įrenginius nemokamai.
S-S-006028/14.0x21.0cm/#P3083/#P3085/欧规内置泵说明书/JS-YF-2016-B-17712/立
20
S-S-006028

Quicklinks ausblenden:

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

P3085

Inhaltsverzeichnis