Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway 62076 Bedienungsanleitung Seite 7

Vorschau ausblenden

Werbung

WAARSCHUWING:
1. De luchtpomp kan enkel gebruikt worden met de aangesloten transformator of sigarettenaanstekerplug.
2. De luchtpomp mag enkel aangedreven worden door veilige laagspanning (DC12V) die overeenkomt met
de markering op de luchtpomp.
3. Schakel de pomp uit en koppel los van de voedingsbron vóór onderhoud.
4. Om het risico op een elektrische schok te vermijden, gebruik geen beschadigde stroomkabels.
Beschadigde stroomkabels moeten weggegooid worden. Probeer beschadigde stroomkabels niet te
repareren.
5. Gebruik de pomp niet langer dan 5 minuten zonder onderbreking. Men moet de pomp minstens 15
minuten laten afkoelen voordat ze opnieuw gebruikt kan worden.
6. De opblaas- en aflaatpoorten moeten tijdens het gebruik altijd vrij gehouden worden.
7. Laat de pomp nooit onbeheerd achter terwijl ze in gebruik is.
8. Het apparaat moet bewaard worden op een droge plaats.
9. De pomp kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en hoger en personen met een gereduceerd
fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of
instructies kregen betreffende het veilig gebruik van het toestel en de eraan verbonden gevaren
begrijpen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Kinderen mogen het toestel niet reinigen of
onderhouden zonder toezicht.
OPMERKING:
Dit product is niet bedoeld voor commercieel gebruik.
OPMERKING 1:
Niet alle luchtkleppen kunnen leeg gelaten worden, sommige eenwegkleppen
vereisen een manuele leegloop.
OPMERKING 2:
Sommige items van Bestway hebben een speciale luchtdichte binnenste
beveiligingsklep die luchtverlies voorkomt. We bevelen aan dat deze items leeg worden gelaten door de
leegloopklep los te schroeven.
AFDANKING POMP
Betekenis van de doorkruiste vuilnisbak
op wielen:
Elektrische apparatuur dient niet afgedankt
te worden samen met het gewoon
huishoudelijk afval.
Contacteer uw plaatselijke overheid om meer
informatie te krijgen over de beschikbare manieren
van afvalophaling. Wanneer elektrische apparatuur
gedumpt wordt in de natuur, kunnen gevaarlijke
stoffen in het grondwater sijpelen en in de
voedselketen terechtkomen, wat schadelijk is voor
uw gezondheid en welzijn. Wanneer u uw oude
apparatuur wilt vervangen door nieuwe, is de
verkoper wettelijk verplicht uw oude apparatuur
gratis terug te nemen voor afdanking.
GEBRUIKSAANWIJZINGEN
OPM.:
LEES AANDACHTIG VOOR GEBRUIK EN
BEWAAR DE GEBRUIKSAANWIJZINGEN.
OM HET RISICO VAN ELEKTRISCHE
OPGELET:
SCHOKKEN TE VOORKOMEN, NIET
BLOOTSTELLEN AAN WATER OF REGEN.
HET APPARAAT DROOG HOUDEN.
ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK
GEBRUIK.
Adapter
Schakelaar
Poort Opblazen
7
Poort Aflaten
Sigarettenaanstekerplug
Transformator
S-S-003369

Werbung

loading