Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway 62076 Bedienungsanleitung Seite 6

Vorschau ausblenden

Werbung

VAROITUS:
1. Ilmapumppua voidaan käyttää vain oheen liitetyn muuntajan tai autoliittimen kanssa.
2. Ilmapumppua saa turvallisuuden vuoksi käyttää vain erittäin alhaisella jännitteellä
(DC12V), joka vastaa ilmapumpun merkintää.
3. Kytke pumppu pois päältä ja irrota virransyötöstä ennen huoltoa.
4. Välttääksesi sähköiskun vaaran, älä käytä vaurioituneita virtajohtoja. Vaurioituneet
virtajohdot on heitettävä pois. Älä yritä korjata vaurioituneita virtajohtoja.
5. Älä käytä pumppua yhtämittaisesti yli 5 minuutin ajan. Sitä voidaan käyttää uudestaan
vasta vähintään 15 minuutin jäähdytyksen jälkeen.
6. Täyttö- ja tyhjennysliittimet pitää pitää puhtaina roskista käytön aikana.
7. Älä koskaan jätä pumppua vartioimatta, kun pumppu on käytössä.
8. Laite tulee säilyttää kuivassa paikassa.
9. Tätä laitetta saa käyttää vain yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset,
aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet, tai joilta puuttuu kokemus ja taidot,
jos heitä valvotaan ja ohjeistetaan laitteen käyttöön turvallisella tavalla, ja he
ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa
puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
HUOMAA:
Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.
MUISTUTUS 1:
tyhjennettävä käsin.
MUISTUTUS 2:
varoventtiili, joka estää ilman poistumisen. Suosittelemme, että näistä tuotteista
tyhjennetään ilma yksinkertaisesti ruuvaamalla venttiili irti.
PUMPUN HÄVITTÄMINEN
Yliviivatun roskasäiliön merkitys:
Älä hävitä sähkölaitteita sekajätteen
mukana. Toimita ne
ongelmajätekeräykseen. Kysy
keräysjärjestelmästä paikallisilta viranomaisilta.
Jos sähkölaitteita joutuu kaatopaikalle, myrkyllisiä
aineita voi vuotaa pohjaveteen ja joutua
ravintoketjuun vahingoittaen ihmisten terveyttä ja
hyvinvointia. Vaihdettaessa vanhoja laitteita
uusiin, myyjällä on lakisääteinen velvollisuus ottaa
vanha laite vähintäänkin ilmaiseksi hävitettäväksi.
HUOMAUTUS:
MUISTUTUS:
Kaikkia ilmaventtiilejä ei voida tyhjentää; jotkut yksitieventtiilit on
Joissakin Bestway-tuotteissa on erityinen ilmatiivis sisempi
Katkaisin
KÄYTTÖOHJEET
LUE NÄMÄ OHJEET
HUOLELLISESTI ENNEN
KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ NE.
SÄHKÖISKUN VAARAN
VÄLTTÄMISEKSI ÄLÄ ALTISTA
VEDELLE TAI SATEELLE.
PIDÄ LAITE KUIVANA.
VAIN KOTIKÄYTTÖÖN.
Täyttöliitin
Sovitin
Tyhjennysliitin
6
Muuntaja
Autoliitin
S-S-003369

Werbung

loading